Monday, 3 December 2012

ဂ်က္လီ တည္ေထာင္ထားေသာOne Foundationအဖြဲ ႔မွ ေရႊဘိုငလ်င္ဒဏ္သင့္ ေက်ာင္း၃ေက်ာင္းကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးမည္


Photo: ဂ်က္လီ တည္ေထာင္ထားေသာOne Foundationအဖြဲ ႔မွ
ေရႊဘိုငလ်င္ဒဏ္သင့္ ေက်ာင္း၃ေက်ာင္းကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးမည္
Monday, 03 December 2012

မင္းသားဂ်က္လီ တည္ေထာင္ထားေသာ One Foundationအဖြဲ့မွ သပိတ္က်င္း၊စဥ့္ကူး၊ေက်ာက္ေျမာင္းျမိဳ့နယ္အတြင္းမွ ေရႊဘိုငလ်င္ဒဏ္သင့္
ေက်ာင္း၃ေက်ာင္းအားေရြးခ်ယ္၍ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးရန္
မႏၱေလးေကာင္စစ္၀န္ရံုးႏွင့္ညိွဳႏွုိင္းေနေၾကာင္းသိရသည္။

ငလ်င္ဒဏ္သင့္ ေက်ာင္း၃ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အထိအခိုက္
ပ်က္စီးမွုပမာဏ၊ေက်ာင္းသားဦးေရႏွင့္ေက်ာင္းဧရိယာတို့ကိုၾကည့္ရွု့ေရြးခ်ယ္
သြားမည္ျဖစ္ျပီးစာသင္ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ ဘက္စံုအားကစား
အေဆာက္အအံုမ်ားပါ၀င္ထည့္သြင္း ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသြားမည္ဟု
သိရသည္။

NW
Popular Myanmar News Journal မင္းသားဂ်က္လီ တည္ေထာင္ထားေသာ One Foundationအဖြဲ့မွ သပိတ္က်င္း၊စဥ့္ကူး၊ေက်ာက္ေျမာင္းျမိဳ့နယ္အတြင္းမွ ေရႊဘိုငလ်င္ ဒဏ္သင့္ေက်ာင္း၃ေက်ာင္းအားေရြးခ်ယ္၍ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးရန္
မႏၱေလးေကာင္စစ္၀န္ရံုးႏွင့္ညိွဳႏွုိင္းေနေၾကာင္းသိရသည္။

ငလ်င္ဒဏ္သင့္ ေက်ာင္း၃ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အထိအခိုက္ပ်က္စီးမွုပမာဏ ၊ေက်ာင္းသား ဦးေရႏွင့္ေက်ာင္း ဧရိယာတို့ကိုၾကည့္ရွု့ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ျပီးစာသင္ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ ဘက္စံုအားကစားအေဆာက္အအံုမ်ားပါ၀င္ထည့္သြင္း ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသြားမည္ဟုသိရသည္။

NW
Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment