Wednesday, 23 September 2015

ျမန္မာမွတ႐ုတ္သုိ႔ သစ္ခုိးသြင္းမႈကို တ႐ုတ္သစ္ေမွာင္ခိုဂုိဏ္းတစ္ခုက ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္ေနဟု EIA ထုတ္ျပန္


 ျပည္ပသို႔  သစ္အလုံးလုိက္ တင္ပို႔မႈကို    တားျမစ္ထားေသာ္ လည္း   တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ တြင္ တရားမ၀င္သစ္အလုံးလုိက္ တင္ပို႔မႈမ်ား ရွိေနၿပီး သစ္ခုိးတင္သြင္းမႈကို   တ႐ုတ္ေမွာင္ခိုဂိုဏ္း တစ္ခုက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း  လန္ဒန္ၿမိဳ႕  အေျခစုိက္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေအဂ်င္စီ(EIA)က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၌ ၂၀၁၅ အတြင္း စုံစမ္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး EIA အဖဲြ႕က သစ္ ကုန္သည္အေယာင္ေဆာင္ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစီရင္ ခံစာကို ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ျမန္မာေသာ   တရားမ၀င္ သစ္အမ်ားဆုံး၀င္ေရာက္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဒိန္ ေဟာင္၊ ေနာင္ေတာင္ႏွင့္ ေရႊလီ ၿမိဳ႕သုံးခုကို အဓိကထား စုံစမ္း စစ္ေဆးခဲ့ကာ   ယင္းေနရာမ်ား တြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံမွ  ၀င္ေရာက္ လာသည့္ သစ္မ်ားကို လြတ္လပ္ စြာကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ၾကသည္ဟု EIA က ဆုိသည္။

‘‘တ႐ုတ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွစ္ ႏုိင္ငံစလုံးက ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ေနတဲ့နယ္စပ္ကိုျဖတ္ၿပီး အသြားအလာရွိေနတဲ့ တရားမ၀င္ သစ္ေတြ၀င္ ေရာက္ေနတာကို တားဆီးဖို႔ ထိေရာက္တဲ့ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ငန္း ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ရင္ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ ပဋိပကၡေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ေတြ၊ သစ္ေတာပ်က္စီးမႈေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတာကို ငုတ္တုတ္ ထုိင္ၾကည့္ေနရပါလိမ့္မယ္’’ဟု EIA သစ္ေတာေရးရာ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ဖိတ္သ္ဒုိဟာသီက ေျပာၾကား သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေမွာင္ခုိတင္သြင္းသစ္မ်ားသည္ ျဖတ္သန္းမႈမျပတ္ရွိေသာ ဘာပါ-ဘန္လင္း ေကအုိင္အိုထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမရွိ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဂိတ္ေပါက္၊   ျမန္မာအစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ႏွင့္    စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားမွ    လာေရာက္ၾကသည္ဟု EIAက ဆုိသည္။

ဘာပါနယ္စပ္ကို္ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ၀င္ေရာက္လာေသာ သစ္မ်ားကို ဘီဒီ၀ုိင္ေအဂိုဏ္းဟု လူသိမ်ားေသာ ဘရန္ႏု၊ တန္ေပါင္ဂြန္း၊ လီေမာ္ရန္ႏွင့္  အလီက်ဲ  (ထိုနာမည္မ်ား၏   အတိုေကာက္စကားလုံးမ်ားျဖင့္    ဘီဒီ၀ိုင္ေအ ဂိုဏ္းဟု အမ်ားကေခၚၾကသည္) ကုမၸဏီတုိ႔က    ထိန္းခ်ဳပ္ထား သည္။     ဘီဒီ၀ုိင္ေအဂုိဏ္းကို အမ်ားက တာဇူး(သို႔မဟုတ္)အုပ္စုႀကီးဟုလည္း ေခၚၾကသည္။

ေကအုိင္အို၊ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ စစ္တပ္၊ တ႐ုတ္ေဒသတြင္း အရာရွိမ်ားပါ၀င္ေသာ အေသး စိတ္တိက်႐ႈပ္ေထြးသည့္ အဆက္ အသြယ္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး အဆုိ ပါအုပ္စုက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သစ္ မ်ားကို နယ္စပ္မွ ျပႆနာမရွိ ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ၾကသည္ဟု EIA က ဆုိသည္။

အဆိုပါ အုပ္စုက ျမန္မာ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားမွ သစ္မ်ား နယ္စပ္ေရာက္ရွိေရးအ တြက္ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားကို ေရႊ ေခ်ာင္းမ်ားေပး၍   လာဘ္ထိုးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု EIA အဖဲြ႕က ဆုိ သည္။ သစ္ေရာင္း၀ယ္မႈတြင္ ေငြစကၠဴအတုမ်ား အသုံးျပဳမႈ ျမင့္ တက္လာျခင္းေၾကာင့္ လာဘ္ထိုး ရာတြင္ ေရႊေခ်ာင္းမ်ားကို သုံးစဲြ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အုပ္စုသည္ ကိုယ္ တုိင္သစ္ကုန္သြယ္ျခင္း၊ သစ္ကုန္ ေခ်ာထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ ကိုင္သည့္အျပင္ ဘာပါ-ဘန္ လင္းနယ္စပ္ကို အသုံးျပဳ၍ ျဖတ္ သန္းလာေသာ သစ္မ်ားအား အခြန္ေကာက္ျခင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ကိုလည္း ေကအုိင္အိုက ရရွိထား သည္ဟု EIA က ေျပာသည္။

ဘာပါ-ဘန္လင္းနယ္စပ္ ကို ျဖတ္သန္းသည့္ တမလန္းႏွင့္ ပိေတာက္တစ္တန္လွ်င္ ျဖတ္ သန္းခ ယြမ္ေငြရွစ္ေထာင္ (အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁,၂၅၀ ခန္႔) ရွိ သည္။

ဘီဒီ၀ိုင္ေအဂိုဏ္း၀င္ မစၥ အလီက်ဲသည္ ေကအုိင္အုိ၊ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ႏွင့္ အဆက္အ သြယ္ရွိေနသူျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျဖတ္ ေက်ာ္သစ္ကုန္သြယ္မႈကို ဆယ္စု ႏွစ္ေက်ာ္လုပ္ကိုင္ေနသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု EIA က ဆုိသည္။ အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးက ေကအုိင္ အိုထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ လုိင္ဇာတြင္ အခြန္ေကာက္ခြင့္ႏွင့္ ဟိုတယ္ မ်ားတည္ေဆာက္ခြင့္ ရရွိသူ လည္း ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။

ဘီဒီ၀ုိင္ေအဂိုဏ္း၏ ဒုတိယ အဓိက်ကသူမွာ ေရာင္ေမာ္ကုမၸ ဏီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ကြၽန္းသစ္လုံးတန္ခ်ိန္ တစ္ ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ တမလန္းသစ္ တန္ခ်ိန္ တစ္ေသာင္းသုံးေထာင္ခန္႔ တင္သြင္းႏုိင္ခဲ့သူျဖစ္ကာ တ႐ုတ္တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ စတုတၳေျမာက္သစ္အမ်ားဆုံး တင္သြင္းခဲ့သူျဖစ္ သည္ဟု EIA က ဆုိသည္။ ၂၀၁၅ တြင္လည္း ေကအုိင္ေအကို ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာ ေပးေခ်ခဲ့ၿပီး သစ္ခုတ္ခြင့္ႏွင့္ သစ္ကုန္သြယ္ခြင့္မ်ားကို ေရာင္ေမာ္ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခ့ဲသည္ဟု    ေဖာ္ျပ သည္။

ဘီဒီ၀ုိင္ေအကို အခြန္မေပး ေဆာင္လိုေသာ သစ္ေမွာင္ခုိ ဂုိဏ္းအုပ္စုငယ္ ငါးခုက ျမန္မာ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမ ကို သစ္ကားတစ္စီးလွ်င္ စစ္တပ္ အား ယြမ္ေငြသုံးေသာင္း (အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၄,၇၀၀ ) ေပး၍ ျဖတ္သန္းၾကသည္ဟု EIA က ဆုိ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၀င္ေရာက္ လာေသာ သစ္မ်ားသည္ တမ လန္းႏွင့္ ပိေတာက္သစ္မ်ားျဖစ္ ၾကၿပီး     အဆုိပါသစ္မ်ားသည္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ လာေရာက္ပို႔ ေဆာင္ေသာ သစ္မ်ားျဖစ္သည္။

မည္သည့္ေနရာမွ   ျဖတ္ သန္းသယ္ေဆာင္လာသည့္ျဖစ္ ေစ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၀င္ေရာက္လာ ေသာ သစ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ  သို႔ သြင္းကုန္အခြန္ေဆာင္ေနသ မွ် တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးကို တရား၀င္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။
7 day

No comments:

Post a Comment