Wednesday, 3 June 2015

ေလွစီး ဒုကၡသည္မ်ားအေရး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ျပတ္သားေသာ မူဝါဒျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးအဆုိ တင္သြင္း


ေလွစီးထြက္ေျပးသူ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျပတ္သားေသာ မူဝါဒ ခ်မွတ္ေဆာင္သြားရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသို႔ တုိက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆုိကုိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၂ ရက္က တင္သြင္း အတည္ျပဳခဲ႔သည္။အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက “စတင္ေတြ႔ရွိသည့္ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္တြင္ပင္ ပဏာမ စစ္ေဆးၿပီး တစ္ဘက္ႏိုင္ငံ ေရပိုင္နက္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ ေရပိုင္နက္ကို စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္ၿပီး ေစာင့္ၾကပ္ ပို႔ေဆာင္ေပးလိုက္ပါက ပိုမို သင့္ေတာ္ သည့္ နည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ ဟိုင္းႀကီးကၽြန္း အနီးတြင္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံက လူ ၇၀၀ ေက်ာ္ လူအုပ္စုအား လာရင္းေဒသကို ျပန္ပို႔ေပးရန္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေတာင္းဆိုေနေၾကာင္း သိရသည့္အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ပံ့ပိုးေပးၿပီး တစ္ဘက္ႏိုင္ငံ ေရပိုင္နက္ နယ္နိမိတ္အစပ္ထိ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ေစာင့္ၾကပ္္ လိုက္ပို႔ ေစလိုေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္” ဟု အေရးႀကီး အဆုိတင္သြင္း စဥ္ ေျပာသည္။

၎က ကမာၻ႔ေရွ႕ေဆာင္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ က်င့္သံုးသကဲ့သို႔ ခိုးဝင္လာသူမ်ားအား စစ္ေဆးေမးျမန္း မရွိ ပစ္ခတ္ရွင္းလင္းသည့္ နည္းလမ္းကို သံုးၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္သြားပါက ေနာင္က်ဥ္ၿပီး ခိုးဝင္လာသူ အေရးမွာ စိတ္ေအးရမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆက္ေဆြးေႏြးသည္။
အဆုိပါ အေရးႀကီးအဆုိကုိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ မတ္တပ္ရပ္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသာ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။
“ ေျဖရွင္းရမယ္ ဆုိတာကုိ လက္ခံတယ္။ ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာေကာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာတဲ႔ အခြင့္အေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရ မယ္။ တင္လုိက္တဲ့ အဆုိကုိၾကည့္လုိက္တဲ႔အခါ လုိအပ္ရင္ ပစ္ခတ္ၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္းရမယ္ဆုိတဲ႔ ကိစၥရပ္မ်ိဳးေတြ၊ ဒီလူေတြ စားနပ္ရိကၡာတင္ၿပီး ပင္လယ္ျပင္ သြားလႊတ္ဆုိတဲ႔ တင္ျပခ်က္မ်ိဳး ေပၚတင္လာတဲ့ အဆုိကုိ ျဖစ္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ အေနအထားမ်ိဳးနဲ႔လည္း မကိုက္ညီဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တကယ္ျဖစ္သင့္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကုိ အျပဳသေဘာေဆာင္တာမ်ိဳးလည္း မျဖစ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မေထာက္ခံတာ” ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫႊန္႕က ေျပာသည္။
အဆုိရွင္က ေလွစီးထြက္ခြာသူမ်ားကို Boat People ဟု ေခၚဆိုၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား မဟုတ္ ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာကလည္း ဟိုင္တန္ ၊ ဒတ္စ္ဆာတို႔ စသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စကားလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းမွ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံရပ္ျခားက လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ႕က ဒုကၡသည္ဟု သံုးႏႈန္းျခင္းသည္ ေလွစီး ဝင္ေရာက္လာသူ အေရအတြက္ကို ပိုမိုတိုးပြားေစရန္ အားေပးရာ ေရာက္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ေဆြးေႏြးသည္။
“UNHCR လုပ္ငန္းေတြ အကုန္လံုးကုိ ျပန္လည္ စစ္ေဆးဖုိ႔ လုိတယ္။ သူတုိ႔ဘက္က ဝန္ထမ္းေတြ ဒီျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ တမင္တကာ ဆြဲေဆာင္မႈ ျပဳေနသလား။ UNHCR မေလးရွား ဘယ္လုိ လုပ္သလဲ။ UNHCR ရန္ကုန္၊ UNHCR ေမာင္ေတာ။ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုကုိ ဖန္တီးတဲ႔အခါ လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ တက္သြားတယ္ဆုိတာ အေထာက္အထားရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ Boat People ဘယ္ေလာက္ဆုိတာကုိ ေျပာႏုိင္တာေပါ့”ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ေျပာသည္။
ေမလ(၂၉) ရက္တြင္ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ ပင္လယ္ျပင္ လုံၿခဳံေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ေတြ႕ရွိ ကယ္ဆယ္ခဲ့သည့္ ေဘးဒုကၡ က်ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ဘဂၤါလီ (၇၂၇) ဦးအား ဟိုင္းႀကီးကၽြန္း ေရျပင္သို႔ ေခၚေဆာင္၍ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ား၊ အစားအစာရိကၡာႏွင့္ ေသာက္ေရမ်ား ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးထားသည္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၉၄ ဦးရွိသည့္အနက္ မတ္တပ္ရပ္ေထာက္ခံသူ ၁၈၄ ဦး ျဖစ္သည့္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၃ ပံု ၁ ပံုထက္ ျပည့္မီေသာေၾကာင့္ ထိုအဆိုကို လႊတ္ေတာ္၌ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ အတည္ျပဳလိုက္သည္။ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဇြန္လ ၂ ရက္၊ ညေန ၄ နာရီ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။
mizzima

No comments:

Post a comment