Wednesday, 3 June 2015

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာဆိုျပဳမူတာ ဥပေဒနဲ ့မညီဘူးထင္ရင္ အခ်ိန္မေရြး စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္ဟု သူရဦးေရႊမန္းေျပာ

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံ စြပ္စြဲျပစ္တင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားၾကားမွ ျမန္မာ့သတၳဳတြင္း ဥပေဒကို ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား အတိုင္း ဇြန္ ၂ရက္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ လႊတ္ေတာ္နာယက၊ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွင့္ ေ၀ဖန္စြပ္စြဲၾကသူ အမတ္အခ်ိဳ႕အၾကား သေဘာကြဲလြဲမႈ၊ စြပ္စြဲထိပါးမႈအခ်ိဳ႕လည္း ရွိခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဆာင္ရြက္မႈ မွားသည္ထင္လွ်င္ စြပ္စြဲေျပာဆိုႏိုင္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေျပာေရးဆိုလို ့ေျပာရပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လမ္းေဘးက တက္ျပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ ေဟာဒီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေရြးခ်ယ္ထားလို႕ ဥကၠ႒ျဖစ္တာ၊ ဒါေၾကာင့္မို ့လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရဲ့ ေျပာဆို ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ ဥပေဒနဲ ့မညီဘူးထင္ရင္ အခ်ိန္မေရြး စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္တယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကက ယေန ့ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန ့ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္  အဆိုပါ သတၱဳတြင္းဥပေဒၾကမ္းကို အျပင္းအထန္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံခဲ့ၾကျပီး အစည္းအေ၀းအျပီး နာယက ျပန္ထြက္သြားခ်ိန္၌ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက မေက်နပ္သျဖင့္ ေဒါသတၾကီးေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုမႈ၊ ကိုယ္လက္မ်ားျဖင့္ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္လုပ္မႈမ်ားအား မိမိအေနျဖင့္ ျပန္လည္ ၾကားသိရသည္ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ယေန ့ ျပန္ေျပာအျပီးတြင္ ထိုသို ့ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေသခ်ာ နားေထာင္ပါ။ အဲ့ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေနာက္ကို လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုလည္းေကာင္း ေစာ္ကားတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးမ်ား ေပၚေပါက္လာလို႔ရိွရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမယ္။ လႊတ္ေတာ္ကို မေထမဲ့ျမင္ မျပဳပါနဲ ့၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဒုတိယ ဥကၠ႒ေတြကို မေထမ့ဲျမင္မျပဳပါနဲ ့၊ စကားကို ေပါက္လႊတ္ပဲစား ေျပာလို ့မရဘူး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လိုေျပာ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေနမယ္၊ ေနာက္တစ္ခါဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူမယ္” ဟုလည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို ့အား သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပုဒ္မေပါင္း ေလးဆယ္ရွိေသာ သတၳဳတြင္းဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ(၆) အား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ထားသည့္အခ်က္ကို ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္က ကန္ ့ကြက္ခဲ့ျပီး ထိုသို ့ကန္ ့ကြက္ျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီကလည္း ေထာက္ခံခဲ့သျဖင့္ ယေန ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ခန္းမအတြင္း အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္ၾကသည္အထိ အျငင္းပြားခဲ့ၾကသည္။

“ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အေၾကာင္းျပ ကန္ ့ကြက္ခ်က္ဟာ ခိုင္လုံျခင္းမရွိပါဘူး၊ အနာဂတ္ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စုစနစ္နဲ ့အဆင့္ဆင့္ တက္လွမ္းခ်ီတက္ဖို ့ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေရးနဲ ့ တိုင္းေဒသၾကီးနဲ ့ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ ခြဲေ၀ေပးေရး၊ သယံဇာတ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြဲေ၀ေပးေရးတို႔ဟာ ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရ အဖြဲ ့မ်ားအေနနဲ ့ လုပ္ကြက္စိစစ္ခ်ထားေရးအဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္း၍ တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က  ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၊ ၆(က) နဲ ့ျပင္ဆင္ ျပဌာန္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ႐ိုးသားဖို ့နဲ ့ ဘက္မလိုက္ဖို ့ အထူးလိုအပ္တယ္လို ့ သုံးသပ္မိပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီမွာ အခ်ိဳ ့ေသာ ေကာ္မတီမွာ ဘက္လိုက္မႈကင္းပါရဲ့လားလို ့ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ကန္ ့ကြက္ ျပစ္တင္ၾကသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးဟာရွိန္းေဘြက ယေန ့ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

အမတ္အခ်ိဳ႕ကဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့သတၳဳတြင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အဟန္ ့အတား ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ေဒသခံ ျပည္သူတို ့ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကြက္ငယ္မ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေရးကို ပိတ္ပင္ရာေရာက္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ အႏိုင္မက်င့္သင့္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ေ၀ဖန္စြပ္စြဲမႈမ်ားျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတို ့မွာ သီးျခားစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းကို စိစစ္သည့္အခါ လိုက္နာရမည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ၁၂ ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီတို ့ကပါ လႊတ္ေတာ္သို ့ရွင္းျပအျပီး ထိုဥပေဒၾကမ္းကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆႏၵမဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားရယူရာ ေထာက္ခံမဲအမ်ားစုျဖင့္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။
mizzima

No comments:

Post a comment