Wednesday, 10 June 2015

လႊတ္ေတာ္အသံက ဘယ္သူ႕အသံလဲ

‘‘သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအားလည္း လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ခံယူသြားမည္’’ အဆိုပါ စကားစုေလးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ ျပင္ပသတင္းမီဒီယာမ်ား စတင္သတင္းရယူခြင့္ျပဳခဲ့စဥ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းပင္။
မီဒီယာမ်ား၏ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ခံယူမည့္ လႊတ္ေတာ္သည္ မီဒီယာမ်ားသတင္းယူသည့္ အခန္းမ်ားကို ပိတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား သတင္းရယူရန္ သီးသန္႔မီဒီယာစင္တာမ်ား ျပဳလုပ္ေပးထားေလ့ရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳရွိ သတင္းေထာက္မ်ားက ဆိုသည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ားသတင္း ရယူသည့္ အခန္းကို ပိတ္လိုက္ရျခင္းမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း သတင္းယူေနၾကသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အိပ္ငိုက္ေနပုံကို အေပၚစီးမွ ဓာတ္ပံုမ်ား႐ိုက္ကာ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကိုယ္စားမဲေပးေနသည့္ပံုကို ေဖာ္ျပျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက မီဒီယာမ်ားကို ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပလာသျဖင့္ မီဒီယာမ်ား သတင္းယူေနသည့္အခန္းကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ဇြန္လ ၃ ရက္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၄ ရက္၌ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး၏ ကိုယ္စားမဲေပးေနသည့္ ဓာတ္ပံုႏွင့္တကြ ျမန္မာပို႔စ္ဂလိုဘယ္သတင္းဂ်ာနယ္က ‘‘လႊတ္ေတာ္ထဲက လက္ပြားကိုယ္ေတာ္ေတြနဲ႔ သံသယျဖစ္စရာ မဲရလဒ္မ်ား’’ဟူသည့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ဆန္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံသို႔ စာေရးသားတင္ျပခဲ့ၿပီး ကိုယ္စားမဲေပးျခင္းသည္ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

မီဒီယာမ်ား၏ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳခ်က္ကို လက္ခံမည့္ လႊတ္ေတာ္သည္ မီဒီယာ၏ ေရးသားမႈေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ား၏ သတင္းရယူခြင့္အခြင့္အေရးကို ကန္႔သတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ အခ်ဳိးက်ပါ၀င္ခြင့္ရထားေသာ တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္ေၾကာင့္ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းမွာ တပ္၏ လႊတ္ေတာ္အေပၚ သက္ေရာက္ေနသည့္ ၾသဇာအေပၚတြင္လည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၏ ေျဖရွင္းခ်က္တြင္ တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား နာမည္ႏွင့္တကြ သံုးႏႈန္းထားသျဖင့္ ၎၏ေျဖရွင္းခ်က္သည္ သေဘာ႐ိုး ဟုတ္၊ မဟုတ္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနသည္ဟုလည္း ျပင္ပတြင္ ေျပာဆိုေနၾကသည္။

‘‘ဦးေရႊမန္းက အေၾကာင္းရွိမယ္ထင္တယ္။ နာမည္ထုတ္ေျပာတာ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္ရွိလဲမသိဘူး။ သူတို႔လည္း အဲဒီေလာက္မအဘူးေလ’’ဟု သတင္းစာဆရာ ဦးသီဟေစာက ဦးေရႊမန္း၏ ရွင္းလင္းခ်က္ကို သံုးသပ္သည္။

တပ္ကိုယ္စားလွယ္၏ တင္ျပခ်က္တြင္ ‘‘ေနာင္တြင္ အလားတူမျဖစ္ေစေရး သတိျပဳေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္လည္း အေၾကာင္းအက်ဳိးေရွ႕ေနာက္ခ်င့္ခ်ိန္ကာ မီဒီယာက်င့္၀တ္နဲ႔ မညီၫြတ္မႈမ်ား ဆက္လက္မေပၚေပါက္ေစေရး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္’’ဟု ပါရွိသည္။

ထိုအခ်က္တြင္ မီဒီယာက်င့္၀တ္ဟူသည္မွာ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကို ဆိုလိုသည္ကို စဥ္းစားစရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ မီဒီယာသမားမ်ား၏ က်င့္၀တ္တြင္ အေျခခံအားျဖင့္ တိက်မွန္ကန္ျခင္း၊ ဘက္လိုက္မႈကင္းျခင္း၊ မွ်တျခင္း၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းစသည္တို႔ ပါ၀င္လ်က္ရွိရာ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးသည္ အမွန္တကယ္ကိုယ္စားမဲေပးျခင္းကို ဓာတ္ပံုႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ရာ မည္သည့္ေနရာတြင္ က်င့္၀တ္ေဖာက္ဖ်က္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကို မီဒီယာသမားမ်ားကိုယ္တိုင္ စဥ္းစားရက်ပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္စားမဲေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာယကံရွင္မ်ား ကိုယ္တုိင္၀န္ခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ မီဒီယာမ်ားဘက္မွ အထင္မွား အျမင္မွားဖြယ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဟု ဦးသီဟေစာကေျပာသည္။

‘‘တိက်မယ္၊ ဘက္မလိုက္ဘူး။ တာ၀န္ယူရမယ္။ အဲဒါနဲ႔ညီေအာင္ လုပ္ထားၿပီးရင္ က်င့္၀တ္နဲ႔ေျပာလို႔မရဘူး။ သူတို႔က အယူအဆမေျပာင္းတာပါ။ က်င့္၀တ္ဆိုတာ စာေပစိစစ္ေရးရွိတုန္းက ဒါမလုပ္နဲ႔ဆိုမလုပ္ရဘူးဆိုတာမ်ဳိး။ သူတို႔အလိုမက်တိုင္း က်င့္၀တ္နဲ႔မညီဘူး ေျပာေနၾကတယ္’’ဟု ဦးသီဟေစာက ေျပာသည္။

မီဒီယာမ်ားအား လႊတ္ေတာ္သတင္းမ်ားစတင္ရယူခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ လႊတ္ေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈပံုရိပ္မ်ားသည္ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ားတြင္ ေ၀ေ၀ဆာဆာပါရွိလာခဲ့သည္။ အစိုးရပိုင္မီဒီယာမ်ားက ၀န္ႀကီးမ်ား လာေရာက္ေျဖဆိုမႈကိုသာ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေနခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အဆိုတစ္ခုအႏုိင္ရရွိရန္ မည္သို႔တြန္းတိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားအား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ျပင္ပမီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပည္သူႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္လာခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုသက္တမ္းကုန္ခါနီးတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ပမီဒီယာမ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈမွာ အ နည္းငယ္ျပင္းထန္ေနသည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမ်ားကုန္ခါနီးတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးၾကေတာ့မည္ျဖစ္ရာ မီဒီယာမ်ားသည္ အဆိုပါေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ေဆြးေႏြးေနသည့္ ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ မည္သို႔ေပးေနသည္ဆိုသည္မ်ား ၾကည့္႐ႈေလ့လာခြင့္ရေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

မီဒီယာမ်ားအတြင္း သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ စႀကႍလမ္းမ်ားတြင္ တီဗီတစ္လံုးထုတ္ေပးထားကာ တီဗီက လႊင့္ေပးသည္ကိုသာ ၾကည့္႐ႈအသံဖမ္း၍ သတင္းျပန္လည္ေရးသားခြင့္သာ ရွိေတာ့သည္။

‘‘ဒီလိုမ်ဳိး သတင္းယူတာကေတာ့ အိမ္မွာ စကိုင္းနက္ခ်န္နယ္တစ္ခုတပ္ထားရင္ေတာင္ ျဖစ္တယ္’’ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ သတင္းရယူခြင့္ရစဥ္ကတည္းက ပံုမွန္သတင္းရယူခဲ့သည့္ အႀကီးတန္းအယ္ဒီတာ ဦးစိုးသန္းလင္းက ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆိုမ်ား ဆံုးျဖတ္ရာ၌ မဲတစ္မဲ၏ တန္ဖိုးသည္ အဆံုးအျဖတ္ပင္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း မဲေပးရာတြင္လည္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးလွ်င္ တစ္မဲသာသတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ လူတစ္ကိုယ္ တစ္မဲသာ သတ္မွတ္ထားရာတြင္ အနားမွာမရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ အစားထိုးမဲေပးျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္မူ ခြင့္မျပဳေပ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအတြက္မူ မဲေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အတိအက်သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မရွိေသး၍ အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မတက္ေရာက္သူမ်ားအစား မဲေပးေနျခင္းမွာ အျငင္းပြားစရာလုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားစရာလုပ္ရပ္ကို က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ ေဖာ္ျပသည့္ မီဒီယာကို အျပင္ထုတ္ကာ က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ ေရးသားရန္ သတိထပ္ေပးျခင္းမွာ မီဒီယာမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္သံမ်ား က်ယ္ေလာင္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ တပ္ကိုယ္စားလွယ္၏ တင္ျပခ်က္၌ ေနာင္တြင္အလားတူမျဖစ္ေရး သတိျပဳေဆာင္ရြက္မည္ဟုသာပါရွိၿပီး ေနာက္ေနာင္ ထိုသို႔မလုပ္ေတာ့ပါဟု မပါသည့္အတြက္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသည္ဟု စာနယ္ဇင္းမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

‘‘မီဒီယာဆိုတာ Watch Dog ေလ။ ဒီလိုအမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္တာကို အျပင္ထုတ္လိုက္တယ္။ ေဖာ္ထုတ္ခံရသူကိုေတာ့ အေရးမယူဘူး။ သေဘာ႐ိုးနဲ႔ လုပ္တာပါလို႔ ေျပာတယ္။ အမွန္ေဖာ္သူကို ေနာက္မေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္လိုက္တာနဲ႔ အတူတူပဲ’’ဟု ဦးစိုးသန္းလင္းက ေျပာသည္။

ထုိသို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ မီဒီယာမ်ား၏ သတင္းရယူခြင့္ကန္႔သတ္ခံရျခင္းအေပၚ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျပားစြာရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္တစ္ခုသာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း စာထုတ္ခဲ့ၿပီး စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအပါအ၀င္ အျခားေသာ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕မ်ားကလည္း တစ္စံုတစ္ရာကန္႔ကြက္ျခင္းမရွိေပ။

စစ္အာဏာရွင္အစိုးရလက္ထက္မွ အရပ္သားအသြင္ေျပာင္း ဒီမိုကေရစီအစိုးရအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား၌ တပ္၏ ၾသဇာအာဏာ အမ်ားအျပားပါ၀င္ေနေသးသည္ဟု ေ၀ဖန္ေနခ်ိန္တြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္သည္ပင္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ အေရးတယူလုပ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းသည္ ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲအေပၚ ထပ္ဆင့္ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားပင္ ျဖစ္လာေနေတာ့သည္။
7 day

No comments:

Post a comment