Sunday, 10 May 2015

ဦးေရႊမန္း၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုေသာ စိတ္ထားကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခ်ီးက်ဴး


ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမၼတ ျဖစ္လာႏုိင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္ မွတ္ခံထားရေသာ ၾသဇာအာဏာ ႀကီးမားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚ ေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းဖြင့္ထား သည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္ၿပီး ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္သူရ ဦးေရႊမန္း၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုေသာ စိတ္ထားကုိ ျမန္မာလူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေမလ ၇ ရက္တြင္ခ်ီး က်ဴးလိုက္သည္။

ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းက်င္းပ ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ ၎၏ပါတီအႏုိင္ရေရး ဦး ေဆာင္သြားရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမၼတရာထူး ေရြးေကာက္ခံခြင့္မရွိျဖစ္ေနသည္။
သမၼတရာထူးအတြက္ ၀င္ ေရာက္ေရြးေကာက္ခံရန္ အျခား အတုိက္အခံပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ မွ် ထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိျဖစ္ေန စဥ္ ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္က နံပါတ္သံုး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ သည့္ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔မဟာမိတ္ ဖဲြ႕မည္ဆုိေသာေျပာဆုိမႈမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လာမည့္အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးတြင္ လႊတ္ေတာ္က သမၼတကို ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၁ အတြင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအဆံုးမသတ္မီ (၁၅) ႏွစ္ေက်ာ္ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည့္ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူရဦးေရႊမန္း၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ညြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႕ပံုစံမ်ိဳးဖဲြ႕ရန္ လမ္းဖြင့္ထားသည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ေျပာၾကားမႈကုိ ခ်ီးက်ဴးသည္။
‘‘ဒီလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ စိတ္ထားက ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ႀကိဳဆိုပါတယ္’’ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။
ယခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အဓိကစမ္းသပ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံထားရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆီသုိ႔ ပုိိမိုနီးကပ္စြာ လွမ္းခ်ီေရးဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္သည္။
သုိ႔ေသာ္ နုိင္ငံျခားသားအ ျဖစ္ခံယူထားေသာသား၊သမီးမ်ား ရွိေနသူမ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ထားသည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ တားျမစ္ခံထားရသည္။ ၎၏သားႏွစ္ဦးမွာ ၿဗိတိန္နုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
အဓိကေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗီတိုအာဏာပံုစံအ သာစီးရထားေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ ရာ၏ သစၥာေစာင့္သိေသာ ကန္႔ ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိုNLD ပါတီက ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔ ႀကိဳးစားေန ရစဥ္ ယင္းေရြးေကာက္ပဲြကုိ သ ပိတ္ေမွာက္မည့္ကိစၥအား ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပယ္ခ်မ ထားေပ။
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ႀကီးစုိးထားသည့္ အာဏာရပါတီ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ သူရဦးေရႊမန္းက အကယ္၍ ၎ကိုသမၼတ ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါက သမၼတျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ေမွ်ာ္ လင့္ထားၿပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူ ထုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မဟာ မိတ္ဖဲြ႕ရန္လမ္းဖြင့္ထားသည္ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။
‘‘ကၽြန္ေတာ္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္နဲ႔ ဒီေန႔ မနက္ျဖန္နဲ႔ အနာ ဂတ္မွာလည္းပဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ဖုိ႔ အသင့္ရွိပါတယ္’’ဟု ၎က ေမလ ၉ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကာေနဂ်ီအကူအညီေပးေရးအခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားသည္။
သို႔ေသာ္လက္ရွိတြင္ ညြန္႔ ေပါင္းအဖဲြ႕ဖြဲ႕ရန္ အစီအစဥ္မရွိ ဟု အတိုက္အခံဘက္က ေျပာ ၾကားသည္။ အျခားေသာပါတီ မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ NLD က ၎ ၏ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိ ေသးေၾကာင္း NLD ပါတီေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေအ အက္ဖ္ပီ သတင္းဌာနအား ေျပာ ၾကားသည္။
Ref:(AFP)

No comments:

Post a Comment