Monday, 23 February 2015

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္သားျပႆနာမ်ား မေပၚေပါက္ ရန္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ MOGSS တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည္

ျပည္တြင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္လုပ္သား ၿပႆ နာမ်ားမေပၚေပါက္ ေစရန္အ တြက္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္လူမႈဖူလုံေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ေတြ႕ ဆုံေဆြးေႏြး သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ ေငြ႕ဝန္ေဆာင္မႈအသင္း (MOGSS) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လွိုင္ က ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ရက္က အမ်ိဳး သားျပတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ နိုင္ငံေရနံႏွင့္သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ဝန္ ေဆာင္မႈအသင္း၏ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ားအ ၾကား ျပႆ နာမ်ားမေပၚေပါက္ေစ ရန္အတြက္ MOGSS အေနျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လွိုင္ က ဆိုသည္။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လွိုင္က''ေရနံ လုပ္ငန္းလုပ္တယ္ဆိုတာ ကမ္းလြန္ မွာ လုပ္တယ္ ဆိုရင္ ၁၂နာရီအဆိုင္း နဲ႔လုပ္ရပါတယ္။ အလုပ္သမားဝန္ ႀကီးဌာနက ထုတ္လိုက္တဲ့ အလုပ္ သမားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ရပိုင္ခြင့္ေတြ ဟာ ေရနံလုပ္သားေတြနဲ႔ကြဲလြဲခ်က္ ေတြရွိေနတယ္''ဟု ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာ တြင္ ေရနံလုပ္သားမ်ား၏ သေဘာ၊ သဘာဝႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို ဝန္ ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ခ်ၿပ ကာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားႏွင့္မကိုက္ ညီမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းေရနံႏွင့္သ ဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း တြင္ လာ ေရာက္လုပ္ ကိုင္ေနသည့္ ျပည္ပ ကုမၸဏီ အခ်ိဳ႕ တြင္ အလုပ္သမား ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းမွ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ ငန္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္လည္း ျပႆ နာ မ်ားေပၚေပါက္လာနိုင္ေၾကာင္း ဦး ေက်ာ္ေက်ာ္လွိုင္က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားအေန ျဖင့္ ၁၂ နာရီအဆိုင္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ရသျဖင့္ ျပည္တြင္း အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ တစ္ေန႔လၽွင္ ရွစ္နာရီသာ အလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္း ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက အခ်ိန္ပိုေၾကးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၁၂ နာရီအဆိုင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

AK
Democracytoday‬

No comments:

Post a Comment