Sunday, 2 March 2014

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ MSF(AZG) လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ အစိုးရက ၫႊန္ၾကားသည္ဆိုေသာ MSF ထုတ္ျပန္ခ်က္ လြဲမွားေနေၾကာင္း သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေျပာၾကား

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕ MSF(AZG) ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္ အစိုးရက ၫႊန္ၾကားသည္ဆိုေသာ MSF ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ အသံုးအႏႈန္းမွာ လြဲမွားေနေၾကာင္း သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က မတ္ ၁ ရက္တြင္ The Daily Eleven သို႔ ေျပာၾကားသည္။


“ MSF ရဲ႕အသံုးအႏႈန္းက လြဲမွားေနပါတယ္။ MSF နဲ႔က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနၾကား နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ သက္တမ္းက ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွာ ကုန္ဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာခြ်န္လႊာအသစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးေနဆဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ခုမွာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ေပးထားခဲ့ပါတယ္”ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ MSF ၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ျပည္နယ္အစိုးရက အေၾကာင္း ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ တာဝန္ယူေနတဲ့ MSF ရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားသားနဲ႔ ေဒသခံဝန္ထမ္းမ်ားဟာ သူတို႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာပါ စည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာမႈမရိွျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈနဲ႔ ဘက္မလိုက္မႈ စတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးစံမ်ားကို လိုက္နာမႈမရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္စာခြ်န္လႊာအသစ္ လက္မွတ္မေရးထိုးခင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းက လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆုိင္းငံ့ထားရန္ ျပည္နယ္အစိုးရက အေၾကာင္းၾကားထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ေဒသမ်ားမွာ MSF ရဲ႕လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနလို႔ ရပါတယ္”ဟု ဦးရဲထြဋ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိMSF ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ျပည္နယ္အစိုးရက ၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ တြင္ MSF က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ MSF ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး ရပ္ဆိုင္းရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အမိန္႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းတို႔ရွိ HIV/AIDS  ႏွင့္ တီဘီေဆးဝါးမ်ား ေပးေနသည့္ MSF ၏ ေဆးခန္းမ်ား ပိတ္ထားခဲ့ၿပီး ထိုသို႔လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရျခင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အမိန္႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု MSF က ဆိုသည္။

“ယေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ MSF သမိုင္း၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းတို႔ရွိ MSF ၏ HIV/AIDS ေဆးခန္းမ်ားကို ပိတ္ခဲ့ရၿပီး လူနာမ်ားအေနျဖင့္လည္း လိုအပ္သည့္ကုသမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ” ဟု MSF ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 MSF အေနျဖင့္ အစိုးရ၏ ယခုလို တစ္ဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္အံ့ဩတုန္လႈပ္ခဲ့ရၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုး ရွိ MSF က ေထာက္ပံ့ထားေသာ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီသည့္ လူနာမ်ားအတြက္ အလြန္စိုးရိမ္မိပါေၾကာင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။  MSF ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေဆးပညာက်င့္ဝတ္ႏွင့္ ၾကားေနမူဝါဒမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ MSF သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ၎၏လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

MSF က ယင္းကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌သာ လုပ္ငန္းမ်ား ေခတၱရပ္နားထားရျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အမ်ဳိးသားခုခံအားက် ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္မွ ေဒါက္တာ မ်ဳိးသန္႔က မတ္ ၁ ရက္တြင္ The Daily Eleven သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ MSF ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္အတူ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ၎တို႔လက္ေအာက္ရွိ ေဆးေပးခန္းမ်ားပိတ္ျပီး ေဆးေပးေဝမႈကို ဆိုင္းငံ့လိုက္ေသာေၾကာင့္ ART  ေဆးဝါး မ်ား လာေရာက္ထုတ္ယူသည့္ HIV/AIDS  ေဝဒနာရွင္မ်ား အခက္ေတြ႕ခဲ့ကာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ ခဲ့ၾက သည္။

“HIV တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ နယ္စည္းမျခား ဆရာဝန္အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ရာခိုင္ႏွႈန္း ၄ဝ ေလာက္ လုပ္ေပးေနပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ခုတည္းမွာတင္ နယ္စည္းမျခားအဖြဲ႕က ေဆးေပးေနတဲ့လူနာ ၁၈ဝဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ဆက္လုပ္မယ္ မလုပ္ဘူးဆိုတာေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္သြားမယ္လို႔ ၾကားပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ မ်ိဳးသန္႔က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ HIV/AIDS  ေဝဒနာရွင္ေပါင္း ႏွစ္သိန္းဝန္းက်င္ခန္႔ရွိျပီး လက္ရွိတြင္ ART ေဆးဝါး လိုအပ္ေနသည့္ ေဝဒနာရွင္မ်ားအနက္ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ကို ေဆးေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဦးရဲထြဋ္က ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ  MSF လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားေသာေၾကာင့္ လစ္လပ္သြားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၌ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းအစားထိုး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ MSF ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာအသစ္ ေရးထိုးႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္က ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ရခိုင္ျပည္နယ္မွလြဲ၍ က်န္ရွိေသာျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားရွိ MSF ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ေပးထားသည္ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာဆိုေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း MSF လက္ေအာက္ရွိ ေဆးေပးခန္းမ်ားမွာ မတ္ ၁ ရက္တြင္လည္း ပိတ္ထားဆဲျဖစ္သည္။

“အစိုးရအေနနဲ႔ MSF ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းမွာ ရပ္ဆိုင္းခိုင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးက MSF ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို ရပ္ဆုိင္းေစခဲ့တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လူနာေတြကို ေဝဒနာခံစားရေအာင္ တမင္သက္သက္ ဘယ္ေတာ့မွလုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု MSF ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျပန္ၾကားေရးမန္ေနဂ်ာ Mr. Eddy McCall  က မတ္လ ၁ ရက္တြင္ The Daily Eleven  သို႔ ေျပာၾကားသည္။

MSF သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း HIV/AIDS တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႔မွ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စာရင္းမ်ားအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၉၃၃၁ ဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ ၁ဝ၉၇၄ ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၅၈ဝ၉ ဦးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၉၉၁ ဦး အား ART ေဆးဝါးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရၿပီး ကုသမႈေပးေနသည့္ ေဆးခန္းေပါင္း ၁၅ ခုရွိေၾကာင္းMSF အဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ MSF အဖြဲ႕အစည္းကို ဆန္႔က်င္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ MSF ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ရဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားကိုသာ ေထာက္ျပ ကန္႔ကြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ MSF ရဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အပါအဝင္ က်န္ေဒသမ်ားမွာ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ားေရာ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္း မ်ားကပါ ေက်နပ္မႈ ရိွပါတယ္။ သူတို႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အေလးထား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”ဟု ဦး ရဲထြဋ္က ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း MSF ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ခဲ့ရျခင္းမွာ ၎တို႔၏ စည္း ကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ MSF ရဲ႕ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၂ဝ၁၃ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းက တစ္ခါေခၚယူ ေဆြးေႏြး သတိေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ လိုက္နာမႈ မရိွတဲ့အတြက္ အခုလိုရပ္ဆုိင္းတဲ့အထိ ျဖစ္ရတာပါ။ အခု လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အမွားမ်ားကို မျပင္ႏုိင္ရင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ MSF ရိွေနျခင္းဟာ အက်ိဳးထက္ အျပစ္ပုိမ်ားေနတာေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရက ၫႊန္ၾကားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနကေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ကိစၥမွာေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အခ်က္ေတြကိုမူတည္ၿပီး ေနာင္ခ်ဳပ္ဆိုမယ့္ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာမွာ အဲဒီလိုကိစၥေတြကို ကာကြယ္ႏုိင္မယ့္ အခ်က္ေတြပါဖို႔ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္”ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

MSF သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္စဥ္ သတင္းအမွားမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ဘဂၤါလီမ်ားကိုသာ ဦးစားေပး၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးရရွိရန္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းသို႔ ဖိအားေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ထြက္သြားရန္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ထိုင္သပိတ္ဆင္ႏႊဲမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ  ဒုခ်ီးရားတန္းေက်းရြာ ျဖစ္စဥ္၌လည္း သတင္းအမွားမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ သတင္းအမွားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔၏ သတင္းအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ထံသို႔လည္း သက္ေသအေထာက္အထား ျပသႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ MSF အဖြဲ႕တြင္  ျမန္မာဝန္ထမ္း ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ဝန္ထမ္း ၃ဝ ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းတို႔တြင္ HIV/AIDS  ႏွင့္ တီဘီေဆးဝါးမ်ား ေပးေနသည့္အျပင္ ငွက္ဖ်ားတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္း မ်ား၌လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment