Wednesday, 26 February 2014

ေနာက္ကြယ္မွ အဆီအႏွစ္စုပ္သူမ်ား

Photo: ေနာက္ကြယ္မွ အဆီအႏွစ္စုပ္သူမ်ား
Wednesday, February 26, 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ ေဒၚလာသန္းႂကြယ္သူေဌးဟု ကိုယ္တုိင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ေသာ၊ ႏိုင္ငံတြင္း အခ်မ္းသာဆံုးဆယ္ဦးတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ သူေဌးႀကီးဦးေတဇက ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးႀကီးကိစၥတစ္ရပ္ တင္ျပခဲ့သည္။

“တ႐ုတ္ျပည္ကလည္း ၀င္လုပ္ေနပါတယ္။ စိစစ္ေပးေစခ်င္ပါ တယ္”ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ ဦးေတဇက ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမည္ခံၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ စီမံႀကီးၾကပ္ေပးရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။

အမည္ခံလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားမွာ လုပ္ငန္းႀကီးမားေသာ ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းတြင္မဟုတ္ေပ။ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္း၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ၿခံေျမေရာင္း၀ယ္ေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း စသည့္က႑မ်ိဳးစံုတြင္ ဥပေဒကုိ လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ကာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရသည္။

အမည္ခံလုပ္ကုိင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား မ်ားသာမက ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံသား မ်ားပါ၀င္သည္။

ရာဂဏန္းမွ်သာရိွေသာ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြားမ်ားကုမၸဏီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမည္ခံၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကုမၸဏီ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ရိွေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားကဆုိသည္။

“အထည္ခ်ဳပ္အသင္း၀င္ေတြထဲမွာေတာင္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ က်န္ေသးတယ္”ဟု အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးျမင့္စုိးကေျပာသည္။

ထို႔ကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအမည္ခံ၍ လုပ္ကုိင္ေနၾကျခင္းမွာ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းကပင္ ရိွေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုေနာက္ပုိင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသျဖင့္ လုပ္ကုိင္သူမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီလိုျဖစ္တာက အရင္အစိုးရလက္ထက္က စက္႐ံုငွား၊ ေျမငွားရင္း ႏိုင္ငံျခားသားကုိ အစုိးရဆီကပဲခြင့္ျပဳတယ္။ ပုဂၢလိကဆီကငွားရင္ တစ္ႏွစ္ပဲခြင့္ျပဳတယ္”ဟု လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ဥကၠ႒ ဦးျမတ္သင္းေအာင္ကရွင္းျပသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ေျခာက္က်ပ္သာသတ္မွတ္ထားသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အမည္ခံခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား သာသနာပုိင္ေျမ ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ေျမ၊ အမႈအခင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပလူေနထုိင္မႈတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခိုက္ေစေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ရိွေသာ
ေျမမ်ားမွလဲြ၍ က်န္ေျမယာမ်ား ငွားရမ္းခြင့္ေပးခဲ့သည္။ က်န္ေျမမ်ားကို ႏွစ္ ၃၀ ႏွင့္ ထပ္တုိး ၁၅ ႏွစ္စီ ႏွစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ႏွစ္ ၆၀ ငွားရမ္းခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

အလားတူ ေငြလဲႏႈန္းကုိလည္း တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ေျခာက္က်ပ္အစား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးႏႈန္းရွင္ျဖင့္ ေန႔စဥ္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ထုိ႔ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းလဲေပးလုိက္ေသာ္လည္း နာမည္ခံလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားမွာ ေလ်ာ့မသြားပဲ ပိုမုိတုိးပြားလာလ်က္ရိွသည္။

ထုိသုိ႔မ်ားျပားေနျခင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားအား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ တစ္ရာရာခုိင္ႏႈန္း ခြင့္မျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမည္ခံခုိင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကဆုိသည္။

“အမည္ခံလုပ္ေပးတဲ့လူအမ်ားစုက အမ်ိဳးသမီးေတြမ်ားတယ္။ Living Together (လက္မထပ္ဘဲအတူေနျခင္း) ေနတယ္။ ႐ံုးအလုပ္ေလး၊ ဘာေလး ကူလုပ္ေပးရတယ္။ လစာေပးထားတယ္။ အက်ိဳးအျမတ္ေတာ့ ခဲြမေပးဘူး”ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကဆိုသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အမည္ခံၿပီးလုပ္ကုိင္ေပးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူမႈခံရႏုိင္သည္။

ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ျပန္လည္ေရးဆဲြသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အမ်ားဆံုးခြင့္ျပဳထားသည္။

“အခြန္ေရွာင္မယ္။ စိတ္ႀကိဳက္အလုပ္လုပ္မယ္။ အစိုးရကန္႔သတ္ခ်က္ေက်ာ္ၿပီး လုပ္ခ်င္တာေပါ့။ ဘာ Responsibility(တာ၀န္ယူမႈ)မွမယူခ်င္ပဲ အေျခအေနမေကာင္းရင္ ဆုတ္ျပန္လို႔ လြယ္ေအာင္ေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားကုိ အမည္ခံခုိင္းတာ”ဟု Nature Dream ခရီးသြားကုမၸဏီမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚစပယ္ေအာင္က ႏုိင္ငံသားအမည္ခံ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ၏အျမင္ကုိေျပာသည္။

ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအားနည္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ အခြန္ေရွာင္ရန္ႏွင့္ ေငြမည္းမ်ားကုိ ေငြျဖဴလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား အမည္ခံလုပ္ခုိင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦးကဆုိသည္။

“ဖက္စပ္လုပ္တာလည္း သူတုိ႔လွည့္ခ်င္တုိင္းလွည့္လို႔ရတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးကုိ အမည္ခံသက္သက္နဲ႔ လုပ္တာမ်ားတယ္။ ဒါအႏၲရာယ္ရိွတယ္”ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအးေက်ာ္ကေထာက္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအမည္ခံ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕သည္ တုိင္းျပည္ပံုရိပ္က်ဆင္းေစသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိပင္ လုပ္ကုိင္မႈမ်ားရိွလာေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ အမည္ခံလုပ္ကုိင္ထားေသာ ခရီးသြားကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွာ Night Tour မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

အလားတူ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမည္ခံ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ကုိင္မႈမ်ားစြာရိွသည္။ ဥပမာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးက ျမန္မာတုိင္းရင္းသူႏွင့္ေပါင္းဖက္ကာ ထိုအမ်ိဳးသမီးအမည္ျဖင့္ ေျမမ်ားလုိက္လံ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည္။ ထုိသုိ႔ ၀ယ္ယူထားၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြား၍ စ,သံုးလံုးကစစ္ေဆးစဥ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္က တိုက္ေပၚမွခုန္ခ်၍ မိမိကိုယ္မိမိသတ္ေသသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ယခုေလာေလာဆယ္မွာပင္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းအနီး ေျမကြက္၀ယ္ယူရာတြင္ အမည္ခံခုိင္းထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားထြက္ေျပးသျဖင့္ ပုိင္ရွင္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာသို႔ တုိင္ၾကားအမႈဖြင့္ထားသည္။

ထိုသိ႔ု ႏုိင္ငံသားအမည္ခံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ “လိမ္လည္မႈ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ ဌာနဆုိင္ရာကို မမွန္မကန္လုပ္မႈ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈတုိ႔နဲ႔ အေရးယူလုိ႔ရတယ္”ဟု မည္သို႔အေရးယူႏုိင္ေၾကာင္း Internatioal Law Firm မွ ေရွ႕ေနဦးသန္းေမာင္က ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အပါအ၀င္ ကုမၸဏီမ်ားမွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးသည့္ဌာနတို႔က အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ၿပီး အေရးယူမႈမ်ားလည္းရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအေျခအေနကုိ အမည္ခံၿပီးလုပ္ကုိင္ေပးေနသူအမ်ားစုက မသိရိွၾကေပ။

ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕တက္လာၿပီးေနာက္ နာမည္ခံလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုင္ရွင္မွန္အမည္ေျပာင္းရန္ တရား၀င္ဖိတ္ေခၚခဲ့သျဖင့္ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕မွာ အမည္ေျပာင္းလဲလုပ္ကုိင္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အားနည္းေနမႈႏွင့္ ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားရိွေနသျဖင့္ အမည္ခံလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေလ်ာ့မသြားပဲ ဆက္လက္တိုးပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။

“ႏုိင္ငံျခားသားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေအာင္ လုပ္ဖုိ႔လို႔တယ္”ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ကအႀကံျပဳသည္။

ထုိ႔အျပင္ သက္ဆုိင္ရာအသင္းအဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္လည္း အမည္ခံလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ သတင္းေပးတုိင္ၾကားမႈမ်ား လုပ္ရန္လိုေၾကာင္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကဆုိသည္။

အမည္္ခံရင္းႏွီးျမႇဳႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရရိွမည့္အခြန္ေငြမ်ားဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္း၌ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား အခြင့္အေရးရပုိင္မႈ ဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ လုပ္ငန္းတူ ႏုိင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္လည္း တရားမ၀င္ေနာက္ကြယ္မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးအင္အားမယွဥ္ႏိုင္ဘဲ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ထု႔ိအျပင္ တိုင္းျပည္၏ တရား၀င္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိပါ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ပါက အခြန္အခမ်ား စနစ္တက်ေပးေဆာင္ေနသည့္အျပင္ လူမႈဘ၀တာ၀န္ယူမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား မျဖစ္ေစေရး စသည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးႏွင္းဦးကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား အမည္ခံလုပ္ကုိင္ေစမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နစ္နာမႈမ်ား မ်ားစြာရိွသည္။ ထုိအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေတဇက ယခုလို မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာက္စိမ္းအဓိကထြက္ေသာ ဖားကန္႔ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားမွာ အခုခ်ိန္ထိ မတုိးတက္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကြမ္ဂ်ိဳးခ႐ိုင္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သြားၿပီဟူ၍ျဖစ္သည္။

ေရးသားသူ- ေအာင္သူရ၊ ျပည္သိမ္း
7Day News Journal

ဓာတ္ပုံ- ေက်ာ္ဇင္သန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ ေဒၚလာသန္းႂကြယ္သူေဌးဟု ကိုယ္တုိင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ေသာ၊ ႏိုင္ငံတြင္း အခ်မ္းသာဆံုးဆယ္ဦးတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ သူေဌးႀကီးဦးေတဇက ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးႀကီးကိစၥတစ္ရပ္ တင္ျပခဲ့သည္။
“တ႐ုတ္ျပည္ကလည္း ၀င္လုပ္ေနပါတယ္။ စိစစ္ေပးေစခ်င္ပါ တယ္”ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ ဆံုပဲြ တြင္ ဦးေတဇက ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမည္ခံၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ စီမံႀကီးၾကပ္ေပးရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။

အမည္ခံလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားမွာ လုပ္ငန္းႀကီးမားေသာ ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းတြင္မဟုတ္ေပ။ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္း၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ၿခံေျမေရာင္း၀ယ္ေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း စသည့္ က႑မ်ိဳးစံုတြင္ ဥပေဒကုိ လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ကာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရသည္။

အမည္ခံလုပ္ကုိင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား မ်ားသာမက ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံသား မ်ားပါ၀င္သည္။

ရာဂဏန္းမွ်သာရိွေသာ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြားမ်ားကုမၸဏီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမည္ခံၿပီး ဖြင့္လွစ္ ထားေသာ ကုမၸဏီ ၂၀ ေက်ာ္ ခန္႔ရိွေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားကဆုိသည္။

“အထည္ခ်ဳပ္အသင္း၀င္ေတြထဲမွာေတာင္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ က်န္ေသးတယ္”ဟု အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးျမင့္စုိးကေျပာသည္။

ထို႔ကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအမည္ခံ၍ လုပ္ကုိင္ေနၾကျခင္းမွာ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ကတည္းကပင္ ရိွေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုေနာက္ပုိင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသျဖင့္ လုပ္ကုိင္သူမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီလိုျဖစ္တာက အရင္အစိုးရလက္ထက္က စက္႐ံုငွား၊ ေျမငွားရင္း ႏိုင္ငံျခားသားကုိ အစုိးရဆီကပဲ ခြင့္ျပဳတယ္။ ပုဂၢလိကဆီကငွားရင္ တစ္ႏွစ္ပဲခြင့္ျပဳတယ္”ဟု လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ဥကၠ႒ ဦးျမတ္ သင္းေအာင္ က ရွင္းျပသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ေျခာက္က်ပ္သာ သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အမည္ခံခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား သာသနာပုိင္ေျမ ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ေျမ၊ အမႈအခင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပလူေနထုိင္မႈတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခိုက္ေစေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ရိွေသာ ေျမမ်ားမွလဲြ၍ က်န္ေျမယာမ်ား ငွားရမ္းခြင့္ေပးခဲ့သည္။ က်န္ေျမမ်ားကို ႏွစ္ ၃၀ ႏွင့္ ထပ္တုိး ၁၅ ႏွစ္စီ ႏွစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ႏွစ္ ၆၀ ငွားရမ္းခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

အလားတူ ေငြလဲႏႈန္းကုိလည္း တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ေျခာက္က်ပ္အစား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေစ်း ကြက္ေပါက္ေစ်းႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးႏႈန္းရွင္ျဖင့္ ေန႔စဥ္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ထုိ႔ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းလဲေပးလုိက္ေသာ္လည္း နာမည္ခံလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားမွာ ေလ်ာ့မသြားပဲ ပိုမုိတုိးပြားလာလ်က္ရိွသည္။

ထုိသုိ႔မ်ားျပားေနျခင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားအား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ တစ္ရာရာခုိင္ႏႈန္း ခြင့္မျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမည္ခံခုိင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကဆုိသည္။

“အမည္ခံလုပ္ေပးတဲ့လူအမ်ားစုက အမ်ိဳးသမီးေတြမ်ားတယ္။ Living Together (လက္မထပ္ဘဲ အတူေနျခင္း) ေနတယ္။ ႐ံုးအလုပ္ေလး၊ ဘာေလး ကူလုပ္ေပးရတယ္။ လစာေပးထားတယ္။ အက်ိဳး အျမတ္ေတာ့ ခဲြမေပးဘူး”ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကဆိုသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အမည္ခံၿပီး လုပ္ ကုိင္ေပးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူမႈခံရႏုိင္သည္။

ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ျပန္လည္ေရးဆဲြသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အမ်ားဆံုးခြင့္ျပဳထားသည္။

“အခြန္ေရွာင္မယ္။ စိတ္ႀကိဳက္အလုပ္လုပ္မယ္။ အစိုးရကန္႔သတ္ခ်က္ေက်ာ္ၿပီး လုပ္ခ်င္တာေပါ့။ ဘာ Responsibility(တာ၀န္ယူမႈ)မွမယူခ်င္ပဲ အေျခအေနမေကာင္းရင္ ဆုတ္ျပန္လို႔ လြယ္ေအာ င္ေပါ့။ ျမန္ မာႏိုင္ငံသားကုိ အမည္ခံခုိင္းတာ”ဟု Nature Dream ခရီးသြားကုမၸဏီမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚစပယ္ေအာင္က ႏုိင္ငံသားအမည္ခံ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ၏အျမင္ကုိေျပာ သည္။

ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းအပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအားနည္းမႈ တုိ႔ေၾကာင့္ အခြန္ေရွာင္ရန္ႏွင့္ ေငြမည္းမ်ားကုိ ေငြျဖဴလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား အမည္ခံ လုပ္ခုိင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦးကဆုိသည္။

“ဖက္စပ္လုပ္တာလည္း သူတုိ႔လွည့္ခ်င္တုိင္းလွည့္လို႔ရတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးကုိ အမည္ခံသက္သက္နဲ႔ လုပ္တာ မ်ား တယ္။ ဒါအႏၲရာယ္ရိွတယ္”ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအးေက်ာ္ကေထာက္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအမည္ခံ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕သည္ တုိင္းျပည္ပံုရိပ္က်ဆင္းေစသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကုိပင္ လုပ္ကုိင္မႈမ်ားရိွလာေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ အမည္ခံလုပ္ကုိင္ထားေသာ ခရီးသြားကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွာ Night Tour မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

အလားတူ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမည္ခံ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ကုိင္မႈမ်ားစြာရိွသည္။ ဥပမာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးက ျမန္မာတုိင္းရင္းသူႏွင့္ေပါင္းဖက္ကာ ထိုအမ်ိဳးသမီး အမည္ျဖင့္ ေျမမ်ား လုိက္လံ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည္။ ထုိသုိ႔ ၀ယ္ယူထားၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြား၍ စ,သံုးလံုးကစစ္ေဆးစဥ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္က တိုက္ေပၚမွခုန္ခ်၍ မိမိကိုယ္မိမိသတ္ေသ သည့္ ျဖစ္ရပ္ မ်ိဳးျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ယခုေလာေလာဆယ္မွာပင္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းအနီး ေျမကြက္၀ယ္ယူရာတြင္ အမည္ခံခုိင္း ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားထြက္ေျပးသျဖင့္ ပုိင္ရွင္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ သက္ဆုိင္ ရာသို႔ တုိင္ၾကားအမႈဖြင့္ထားသည္။

ထိုသိ႔ု ႏုိင္ငံသားအမည္ခံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ “လိမ္လည္မႈ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ ဌာနဆုိင္ရာကို မမွန္မကန္လုပ္မႈ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈတုိ႔နဲ႔ အေရးယူလုိ႔ရတယ္”ဟု မည္သို႔အေရး ယူႏုိင္ေၾကာင္း Internatioal Law Firm မွ ေရွ႕ေနဦးသန္းေမာင္က ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အပါအ၀င္ ကုမၸဏီမ်ားမွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးသည့္ဌာနတို႔က အေရး ယူေဆာင္ ရြက္ႏိုုင္ၿပီး အေရးယူမႈမ်ားလည္းရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအေျခအေနကုိ အမည္ခံၿပီးလုပ္ ကုိင္ေပးေန သူ အမ်ားစုက မသိရိွၾကေပ။

ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕တက္လာၿပီးေနာက္ နာမည္ခံလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုင္ရွင္မွန္ အမည္ေျပာင္းရန္ တရား၀င္ဖိတ္ေခၚခဲ့သျဖင့္ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕မွာ အမည္ေျပာင္းလဲလုပ္ကုိင္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အားနည္းေနမႈႏွင့္ ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားရိွေနသျဖင့္ အမည္ခံလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေလ်ာ့မသြားပဲ ဆက္လက္တိုးပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။

“ႏုိင္ငံျခားသားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေအာင္ လုပ္ဖုိ႔လို႔တယ္”ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ကအႀကံျပဳသည္။

ထုိ႔အျပင္ သက္ဆုိင္ရာအသင္းအဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္လည္း အမည္ခံလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီး ဌာန သို႔ သတင္းေပးတုိင္ၾကားမႈမ်ား လုပ္ရန္လိုေၾကာင္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကဆုိသည္။

အမည္္ခံရင္းႏွီးျမႇဳႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရရိွမည့္အခြန္ေငြမ်ားဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္း၌ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား အခြင့္အေရးရပုိင္မႈ ဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ လုပ္ငန္း တူ ႏုိင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္လည္း တရားမ၀င္ေနာက္ကြယ္မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကး အင္အားမယွဥ္ႏိုင္ဘဲ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ထု႔ိအျပင္ တိုင္းျပည္၏ တရား၀င္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိပါ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က ေျပာၾကား သည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ပါက အခြန္အခမ်ား စနစ္ တက်ေပးေဆာင္ေန သည့္အျပင္ လူမႈဘ၀တာ၀န္ယူမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား မျဖစ္ေစေရး စသည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးႏွင္းဦး ကေျပာ သည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား အမည္ခံလုပ္ကုိင္ေစမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နစ္နာမႈမ်ား မ်ားစြာရိွသည္။ ထုိအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေတဇက ယခုလို မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာက္စိမ္းအဓိကထြက္ေသာ ဖားကန္႔ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားမွာ အခုခ်ိန္ထိ မတုိးတက္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကြမ္ဂ်ိဳးခ႐ိုင္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သြားၿပီဟူ၍ျဖစ္သည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment