Saturday, 11 May 2013

10.5.2013 မွ 16.5.2013 ထိ ၇ ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ
စိတ္ေလေနမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြမ်ားၿပီး တကယ္တမ္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ျဖစ္ေန မည္။ သို႕ေပမဲ့ လုပ္ငန္း တစ္ခု (သို႔) သင္တန္းတစ္ခု ျဖင့္ခရီးသြားျခင္း ေခတၱ ေျပာင္းေရႊ႕ေန ထိုင္ျခင္းတို႕ျဖစ္မည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥ မ်ား ေခတၱ ဆိုင္းငံ့ေနရတတ္သည္။ လူယံု ထားျပီး ေငြေၾကးပစၥည္းမ်ား အပ္ႏွံမႈ႕တို႔မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ စက္ပစၥည္းမ်ား ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းတတ္သည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ေခတၱေႏွာင့္ေႏွးမႈ႕ ျဖစ္မည္။ အထင္ျမင္လြဲမွားမႈ႕ ျဖစ္မည္။ ျပန္ေျပလည္မည္။
အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၀ ၊ ၁ ၊ ၂။
အထူးေဟာ - သတိေတာ့ထားသင့္သည္။
ယၾတာ - အိုးတစ္လံုး အသစ္တစ္ခု ၀ယ္ျပီး ေရေအးေရသန္႔ထည့္ကာ အိမ္ဘုရားကို လွဴဒါန္းျပီးလိုရာဆိုေတာင္းပါ။

တနလၤာ
သင့္ကံဇာတာ ေကာင္းျပီ။ ျမင့္ျပီ။ တိုးတက္ျပီ။ လူခ်စ္လူခင္ မ်ားမည္။ အၾကီးအကဲ ၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ႕ရမည္။ လုပ္ငန္းေကာင္း မည္။ ေငြ၀င္မည္။ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး တို႔ အဆင္ေျပမည္။ အတိုက္အခံေတြ ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္မည္။ လုပ္ကိုင္ထားေသာ စီးပြားေရးတို႔ ရပ္တန္႔ျပီးမွ ျပန္ေကာင္းမည္။ ေျဖဆိုထားေသာ စာေမးပြဲ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္သစ္ရမည္။ ေျခတစ္ဖက္နာက်င္ (သို႔မဟုတ္) ခိုက္မိမႈ႕ျဖစ္မည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း အတြက္ စိတ္ရႈပ္ရတတ္သည္။ ခရီးေ၀းတစ္ခု သြားျဖစ္မည္။ အဆင္ေျပမည္။
အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၆ ၊ ၄ ၊ ၈။
အထူးေဟာ - ကံေကာင္းမည္။
ယၾတာ - တနလၤာေန႔ နံနက္ (၈) နာရီတြင္ အိမ္ဘုရားကို ကန္စြန္းညြန္႕ ((၁၅) ညြန္႕ ကပ္လွဴျပီး ဆုေတာင္းပါ။ အညြန္႕ေ၀ ေလ သင္ကံေကာင္းေလျဖစ္သည္။

အဂၤါ
ငါသိငါတတ္ ငါဆရာလုပ္ျခင္းမ်ား လိုတာထက္ ပို၍ မလုပ္ပါႏွင့္။ လူယံုမထားႏွင့္။ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ သင့္သားခ်င္းေဆြမ်ိဳးတို႔ က သင့္အေပၚအထင္ျမင္မွားျခင္း မ်ားျဖစ္လာမည္။ စြန္႔စားမႈ႕ ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ႕ တို႔ကို ဆင္ျခင္ပါ။ ကိုယ့္ အေၾကာင္းေတြ ဘယ္သူမွ မသိေအာင္ လ်ိဳ႕၀ွက္ေသာ္လည္း ဗူးေပၚသလို ေပၚ မည္။ ေနရာသစ္မွာ သင့္စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မည္။ ရွယ္ယာလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္မည္။ အေမြရစရာေပၚမည္။
အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၃ ၊ ၆ ၊ ၉။
အထူးေဟာ - အတိုက္အခံ ျဖစ္ျပီးမွ ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ အိမ္ဘုရားကို အုန္းဆြမ္း ႏွင့္အေၾကာ္တစ္ခုကပ္ပါ။

ဗုဒၶဟူး
တယူႆန္ တဇြတ္ထိုး လုပ္၍ မေကာင္းပါ။ ဆႏၵေစာ၍ စကားေျပာ ေလာဘမၾကီးသင့္ပါ။ လူယံုထားျပီး ပံုမအပ္သင့္ပါ။ ကိုယ္ကက်ဴး ကိုယ္ဒူးေတာင္ မယံုသင့္ပါ။ ပညာေရးေကာင္းမည္။ အခ်စ္ေရးေကာင္းမည္။ သို႕ေသာ္အထင္လြဲခံရမည္။ သင့္မွာ သူခ်စ္ကိုယ္ခ်စ္ တစ္ဦး၊ ေမာင္ႏွမလို ခင္ရာမွ စြဲလန္းသူ တစ္ဦး ၊ ကိုယ္က မခ်စ္ႏိုင္ဘဲ ဇြတ္ကပ္လာသူ တစ္ဦးတို႔ ႏွင့္ ၾကံဳမည္။ သူခ်စ္ကိုယ္ခ်စ္ ႏွင့္ ရမည္။ သို႔ေသာ္ မိဘတို႔က သေဘာမတူတတ္ပါ။ အလုပ္ကိစၥေျပာင္းလဲမႈျဖစ္မည္။ ေကာင္းသည္။
အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၄ ၊ ၉ ၊ ၆။
အထူးေဟာ - ကံေကာင္းပါတယ္။
ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ အိမ္ဘုရားကို ေရသက္ေစ့ ေရသပၸါယ္ပါ။

ၾကာသပေတး
ပြင့္လင္းျပတ္သားမႈ ၊ လူေရြးေပါင္းမႈ႕ ၊ မဟုတ္မခံ စိတ္ေၾကာင့္ လူခင္ျခင္း စိတ္၀မ္းကြဲမည္။ ၀မ္းဗိုက္ အစာအိမ္ဂရုစိုက္ပါ။ ကား ၊ ဆိုင္ကယ္ ဂရုစိုက္ေမာင္းပါ။ ရုတ္တရက္ ခိုက္မိကိန္းရွိသည္။ လက္ေဆာင္ ရမည္။ ခ်စ္သူ ႏွင့္ လက္ထပ္ျဖစ္မည္။ အေပ်ာ္ခရီး တစ္ခု ထြက္ျဖစ္မည္။ ကတိ လက္မလြန္သင့္ပါ။
အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၃ ၊ ၉ ၊ ၆။
အထူးေဟာ - ေငြရကိန္းရွိသည္။
ယၾတာ - ေအာင္သေျပ ၁၉ ညြန္႕ ကို အိမ္ဘုရားအား ၾကာသပေတး ေန႔နံနက္ တြင္ ကပ္ပါ။

ေသာၾကာ
ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ အေကာ္အထည္ေဖာ္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အဆင္ေျပမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ လုသူေပၚမည္။ ခ်စ္သူ ႏွင့္ စကားမ်ားရတတ္သည္။ မေရာက္ဘူးေသာ ခရီး ေရာက္မည္။ က်န္းမာေရး ဂရုစိုက္ပါ။ ခ်ဴခ်ာတတ္သည္။ စက္ပစၥည္း ၀င္ထြက္ျဖစ္မည္။ လူေပါင္းမွားတတ္သည္။ စကားေျပာဆင္ျခင္ ပါ။ စကားရန္ျမင္သည္။ သူတစ္ပါး အရႈပ္ ကိုယ့္အရႈပ္ျဖစ္မည္။ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမႈ႕ ေအာင္ျမင္မည္။ သင္တန္းတက္ရတတ္သည္။
အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၆ ၊ ၁ ၊ ၈။
အထူးေဟာ - ကံေကာင္းမည္။
ယၾတာ - ေသာၾကာေန႕နံနက္တြင္ ဘုရားကို သစ္သီး (၉) မ်ိဳး ကပ္လွဴပါ။

စေန
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေနမည္။ အေတြးမ်ားေနမည္။ တကယ္လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ႕ နည္းတတ္ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မႈ႕ ရပါမည္။ ေျခ ၊ လက္ အဖ်ားပိုင္းမ်ား ခိုက္မိတတ္၍ ဂရုစိုက္ ပါ။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ခရီးတစ္ခု သြားျဖစ္မည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ထက္အေပါင္း အသင္းအတြက္ မိသားစု အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရျခင္း မ်ားပိုမ်ားေနမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျဖစ္ မည္။ ေရႊ ၊ စက္ပစၥည္း ၀င္ထြက္ မည္။ ေျမ ၀င္ထြက္ျဖစ္မည္။ သင့္လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ မည္။ ေငြစုလိုက္ ၀င္ကိန္း ရွိသည္။ ကံေကာင္းမည္။ အကူအညီေပးသူေတြ ေပၚမည္။ စက္ ၊ ယာဥ္ကား တို႔ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မည္။
အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၇ ၊ ၂ ၊ ၀။
အထူးေဟာ - သင္ကံေကာင္းျပီ။
ယၾတာ - စေနေန႕နံနက္ တြင္ ထီးနီ (၉) လက္ အိမ္ဘုရားကို ကပ္ပါ။

ေဒါက္တာထြန္းလင္း-ဘုတလင္
http://www.myitmakhamediagroup.com/detail.php?newid=4571&catid=29

No comments:

Post a Comment