Thursday, 1 November 2012

ယခုႏွစ္ ဆန္စပါးစိုးရိမ္ဖြယ္ရွိေနလယ္သမားမ်ားထံမွ ေစ်း ျဖတ္၀ယ္ယူေသာ စပါးေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းကာ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ မကာ မိေသာေၾကာင့္ ဆန္ စပါးအထူးျပဳကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ေခ်းေငြကို လယ္သမားမ်ား ျပန္ လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲ ရွိေနၿပီး (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ ရာသီ ဥတုႏွင့္ ေစ်းကြက္မတည္ၿငိမ္မႈ တို႔ေၾကာင့္ ဆန္စပါးအထူးျပဳ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွာ ၿပိဳလဲေတာ့ မည့္အေနအထားကို ျမင္ေတြ႕ေန ရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး လုပ္ငန္း ရွင္   မ်ားအသင္း ဥကၠ႒က ေျပာသည္။
ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ဆန္ စပါးအထူးျပဳကုမၸဏီႀကီးမ်ားထံမွ   ေခ်းယူးထားသည့္ ေငြမ်ား ကို ျပန္လည္မေပး ဆပ္ႏုိင္ သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ ဆန္ေရာင္း၀ယ္ေရး ေစ်းကြက္တြင္လည္း ဆန္စပါး ေစ်း က်ဆင္းေန သည့္အတြက္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ဆက္္လက္ရွင္ သန္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္းဆို သည္။

““ကၽြန္ေတာ္တို႔အသင္းေပၚ လာၿပီးေနာက္မွာ ဆန္စပါးလုပ္ ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၀၉-၁၀ ခု ႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၀-၁၁ ခုႏွစ္ေတြမွာ ျပည္ပဆန္တင္ပု႔ိမႈပမာဏ ျမင့္ တက္မႈရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ေတြမွာ တုိးတက္မႈရွိခဲ့တယ္လို႔ ေျပာလုိ႔ရေပမဲ့ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ အေျခအေနက အက်ပ္အတည္း နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေန ရပါၿပီ””ဟု ကုမၸဏီ ေပါင္း (၅၈)ခုအထိရွိလာၿပီျဖစ္ ရာ မတည္ရင္းႏွီးေငြမွာ က်ပ္ သန္းေပါင္း (၁)ေသာင္း ရွိေၾကာင္း ဆန္စပါး လုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ကုမၸဏီ အမ်ားအေနျဖင့္ လယ္သမား မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြပံ့ပိုးေပးႏိုင္ မႈမွာ တစ္ဧကလွ်င္က်ပ္ ၄ ေသာင္းမွ ၈ ေသာင္းေက်ာ္အထိ ရွိၿပီး ယခုႏွစ္ေခ်းေငြပံ့ပိုးႏုိင္ရန္ မလြယ္ကူေတာ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္က ၁ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၄ေသာင္းမွ ၅ ေသာင္းသို႔ တုိးျမႇင့္ေခ်းငွားေပး သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္း ေခ်းေငြ  မွာ လယ္သမားမ်ား အ တြက္ မလံုေလာက္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ကမၻာ့ဆန္ေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာ့ဆန္ေစ်း ၃၀ ရာခိိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ေတာင္သူ လယ္သမား မ်ားထံမွ ေစ်းျဖတ္ ၀ယ္ယူေသာ စပါးေစ်းႏႈန္းလည္း က်ဆင္းကာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ပင္ မကာ   မိေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေန ျဖင့္ ကုမၸဏီေခ်းေငြကုိ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ႏုိင္ရန္ အခက္အခဲရွိေနသည္။

ရန္ကုန္တုိင္း၊ တြံေတးၿမိဳ႕ နယ္ေန လယ္(၁၈)ဧကပိုင္ဆုိင္ သည့္ ေတာင္သူတစ္ဦး ““ကၽြန္ ေတာ့္မွာ အေႂကြးက်ပ္သိန္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိေနတယ္။ ဘာလို႔ ဒီ ေလာက္မ်ားသြားတာလဲဆိုေတာ့ အရင္ကရွိေနတဲ့ အေႂကြးကို ေနာက္ယူတဲ့အေႂကြးထပ္ဆင့္ရင္း မေပးႏုိင္ေတာ့လို႔ အေႂကြးသံသ ယာက မဆံုးျဖစ္ေနတာ။
ရာသီ ဥတုကလည္း မေကာင္းလို႔ စိုက္ ပ်ိဳးတဲ့သီးႏွံေတြက အထြက္မ ေကာင္းတဲ့အျပင္ အသံုးျပဳ တဲ့ ေျမဆီကလည္း အတုနဲ႔မိခဲ့တာဆို ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာႏွစ္ခါနာ ခဲ့ရပါတယ္။ ပိုးသတ္ေဆးတို႔၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာတို႔ ဆုိတာက လည္း အတု၊ အစစ္ခြဲဖို႔ ျမည္းၾကည့္ လို႔ ရတာမွမဟုတ္တာ။ ဒါ ေၾကာင့္ အေႂကြးရွင္ေတြဘက္က အေႂကြးကို အခ်ိန္ဆုိင္းေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္””ဟု ဆုိ သည္။

ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈသည္ မုိး စပါးစိုက္ဧက (၁၈)သန္းမွ စိုက္ ပ်ိဳးထြက္ရွိမႈအေပၚ အားထား ေဆာင္ရြက္ေန ရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ မိုးစပါးစိုက္ဧက လ်ာထားခ်က္မျပည့္မီလွ်င္ အေျခ အေနစိုးရိမ္စရာ  ရွိေၾကာင္း၊ လယ္ သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေခတ္အ ဆက္ဆက္ အေႂကြးသံသရာမွ႐ုန္း မထြက္ႏုိင္ေသးေ ၾကာင္း  ေထာက္ ျပသည္။

၂၀၁၀- ၁၁ ဘ႑ေရးႏွစ္ တြင္လည္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ ခ်ိန္ (၅)သိန္းေက်ာ္ တင္ပုိ႔မႈရွိခဲ့ သည့္အ တြက္ ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၅ သန္း ေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္လည္း ဆန္ တန္ခ်ိန္ (၉)သိန္းေက်ာ္ တင္ပို႔မႈ မွေန၍ ေဒၚလာသန္း (၂၀၈) ေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာနထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းဇယား မ်ားအရ သိေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ဆန္စပါး စိုးရိမ္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မိုးရာသီကာလတြင္ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္း
ေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတို႔ ေရ ႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ဆန္စပါးစိုးရိမ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကိုေမတၱာ၊ ေမာင္သစၥာ (ယင္းေတာ္)
Hot News

No comments:

Post a comment