Thursday, 27 September 2012

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးနဲ႕ ဟီလာရီကလင္တန္တို႕ရဲ႕ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား
============================

ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး က႑သစ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကို ေက်းဇူးအထူးပဲ တင္ရွိပါေၾကာင္း၊
အခုဆိုရင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသံတမန္ဆက္ဆံေရးဟာ သံအမတ္ႀကီးအဆင့္ ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈေတြ ေျဖေလွ်ာ့ေပးတဲ့သတင္း ၾကားသိရတဲ့အတြက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံျပည္သူေတြ အထူးပဲ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ေနၾကပါေၾကာင္း၊

ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ရွိေနေသးဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း စံနမူနာျပဒီမို ကေရစီႏို္င္ငံႀကီးျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳမႈေတြေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ဒီလမ္းေၾကာင္းကို ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႕ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

သမၼတအိုဘားမားကိုလည္း ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစရန္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါေၾကာင္း။

ဟီလာရီကလင္တန္၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ား
=====================

မိမိတို႕(၂)ဦး တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆုံမႈ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

အေဆြေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ အေဆြေတာ္တို႕အစိုးရအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာကို အေလးထား ေစာင့္ ၾကည့္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အစိုးရရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႕၊ ေနာက္ထပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရန္ တြန္းအားေပးႏုိင္ဖို႕ ေျခလွမ္းတိုင္းကို ေျခလွမ္းတိုင္းနဲ႕ တုုံ႕ျပန္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႕၊ အစိုးရနဲ႕ အတိုက္အခံနွစ္ဘက္စလုံးရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႕ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို ေဆာင္ရြက္ေနျပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ျမန္မာပို႕ကုန္ေတြ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို တင္ပို႕မႈ ပိတ္ဆို႕ထားျခင္းကို ဖယ္ရွားေပးတာက စျပီး ပထမေျခလွမ္းအေနနဲ႕ စတင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ျမန္မာျပည္သူေတြအေနနနဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ကုန္ပစၥည္းေတြ အေမရိကန္ေစ်းကြက္ကို တင္ပို႕ေရာင္းခ်ေစႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိလာမယ္လို႕ မိမိ္တို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းေတြ ဆက္လက္လွမ္းႏိုင္ဖို႕ သက္ဆိုင္သူေတြ၊ ကြန္ဂရက္အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႕ တိုင္ပင္ညွိႏႈိင္းမႈေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

အေဆြေတာ္ သမၼတႀကီးဟာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကရက္တစ္အေျပာင္းအလဲေတြဆီ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ပါျပီ၊ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးနဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႕ ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးႏိုင္ခဲ့ပါျပီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႕ တည္ျငိမ္မႈ ရရွိေစဖို႕အတြက္ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡေတြ အဆုံးသတ္ဖို႕ လုပ္ေဆာင္ေနပါေၾကာင္း၊ ဤႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မိမိတို႕ အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း။

Remarks With Burmese President Thein Sein Before Their Meeting

Remarks
Hillary Rodham Clinton
Secretary of State
Waldorf Astoria Hotel
New York City
September 26, 2012

Share

PRESIDENT THEIN SEIN: (Via interpreter) (Inaudible) ambassador to the United States (inaudible). I believe that our subsequent meetings have contributed a lot to the strengthening health of our bilateral relations between Myanmar and the United States. And on behalf of the people of Myanmar, we would like to extend our gratitude to Madam Secretary, who has opened a new chapter in our bilateral relations. The improvement of our bilateral relations, we can see that for instance, we now we have the – our diplomatic relations have been at the ambassadorial level.

And the people of Myanmar are very pleased that – on the news of easing of economic sanctions by the United States and we are grateful for the action by the United States. The democratic reform path that we have (inaudible). We still need to continue our path on democratic reforms, but with the recognition and the support from the champion of democracy like the United States, it has been an encouragement for us to continue our chosen path. And I would like to take this opportunity to express my cordial greeting to the President Obama and my best wishes for election campaign. I would personally like to (inaudible) to President Obama.

SECRETARY CLINTON: Well, Mr. President, it’s wonderful to see you again, as you say, for our third meeting. I believe we have had productive discussions in Nay Pyi Taw and in Siem Reap, and I look forward to such a discussion here in New York. We have watched as you and your government have continued the steady process of reform, and we’ve been pleased to respond with specific steps that recognize the government’s efforts and encourage further reform.

And in recognition of the continued progress toward reform and in response to requests from both the government and the opposition, the United States is taking the next step in normalizing our commercial relationship. We will begin the process of easing restrictions on imports of Burmese goods into the United States. We hope this will provide more opportunities for your people to sell their goods into our market. As we do so, we will continue consulting with Congress and other relevant stakeholders about additional steps, while at the same time working with you and supporting those who are hoping that the reform will be permanent and progress will be continuing.

We recognize, Mr. President, that you are doing many things at once – political reform, moving toward a democratic change; economic reform, moving toward greater connection of your country with the global economy; working to end ethnic conflicts as you move toward peace and stability for your country.

So I look forward to our discussion today, Mr. President. Thank you.

No comments:

Post a Comment