Wednesday, 25 July 2012

ေဆးေက်ာင္းသူ ဝင္ခြင့္အခ်ိဳး ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုး

ေဆးတကၠသိုလ္၌ တက္ေရာက္ပညာ သင္ၾကားခြင့္ျပဳမည့္ ေက်ာင္းသူအခ်ိဳး ကို ယခုပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ တိုးျမႇင့္သြားမည္ဟု က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အႀကီးတန္းအရာရွိက ေျပာသည္။
ယခင္က ေဆးတကၠသိုလ္မွ လက္ခံရာတြင္ ေက်ာင္းသူ ဦးေရ အား ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာ ခြင့္ျပဳ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးျမႇင့္လိုက္သည္ဟု အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။
''ဝင္ခြင့္ရတဲ့ ေယာက်္ားေလးနဲ႔ မိန္းကေလးဦးေရကို တန္းတူ ေပးလိုက္တာ ပါ''ဟု က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အႀကီးတန္းအရာရွိက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။


ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေဆးတကၠသိုလ္အသီးသီးတို႔၌ ဝင္ခြင့္ရေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူဦးေရ ၁၂ဝဝ ကိုသာ လက္ခံေပးမည္ျဖစ္ရာ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ အမွတ္အလိုက္ စီတန္းကာ ေရြးခ်ယ္ သြား မည္ျဖစ္သည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ေက်ာင္းသား ၆ဝဝ ႏွင့္ ေက်ာင္း သူ ၆ဝဝ လက္ ခံသြားမည့္အထဲတြင္ နယ္စပ္ေဒသ ႏွင့္ ေဝးလံေခါင္ ပါးေသာေဒသမွ ေဆးေက်ာင္းတက္ရန္ ယခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ ဝင္တန္းေအာင္ ေလွ်ာက္ထားသူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္မည္ဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။
ဝင္ခြင့္ရ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားသည့္ေဒသႏွင့္ နီးကပ္ သည့္ ေဆးတကၠသိုလ္တို႔တြင္သာ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳသည့္ စနစ္ကိုပါ ယခုႏွစ္တြင္ ပူးတြဲက်င့္သံုးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဆး တကၠသိုလ္မ်ား၌ ယခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ဟု အထက္ ပါဝန္ႀကီးဌာန အႀကီးတန္းအရာရွိက ဆက္လက္ေျပာ သည္။
''သြားေဆးတကၠသိုလ္က အမ်ိဳးသမီး လက္ခံတဲ့ ဦးေရကို နဂိုကတည္းက သတ္မွတ္ထားတာ ရွိထားၿပီးသားပါ။ ေက်ာင္းသား အတိုးအေလွ်ာ့ ဒါေတြလည္း ဒီႏွစ္မွာလုပ္ဖို႔ ဘာမွ မၾကားထားမိပါဘူး''ဟု ေျပာသည္။
၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္တြင္ ေဆးတကၠသိုလ္အတြက္ ေက်ာင္းသူ ဦးေရ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္၌ ေက်ာင္းသူ ဦးေရ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သူနာျပဳတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသား ဦးေရ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသူဦးေရ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း လက္ခံခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment