Wednesday, 25 July 2012

ရခိုင္ျပည္တြင္ အၾကမ္းဖက္ၿပီး တိမ္းေရွာင္သြားသူ ၁၅၆၅ ဦးကို BGBက ျမန္မာသို႔ အဓမၼျပန္ပို႔ေဆာင္ခဲ့

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဇြန္ ၈ ရက္ေန႔က အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားေသာဘဂၤလီမ်ားအား BGB က နယ္စပ္တြင္ ဖမ္းဆီးကာ ျပန္လည္၍ ယမန္ေန႔ကအထိ စုစုေပါင္း ၁၅၆၅ ဦးပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသထုတ္ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ရခိုင္ျပည္တြင္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းၿပီး တိမ္းေရွာင္လာေသာ ဘဂၤလီမ်ားမွာ စက္ဘုတ္၊ ေလွႏွင့္ နယ္စပ္ၿခံစည္းရိုး အၾကားရွိ ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္း ၂၀ ေက်ာ္တို႔ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဘဂၤလာသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။သို႔ေသာ္လည္း ယင္းတို႔အား တာခ္နာ အေျခစိုက္ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ အမွတ္ ၄၂ တပ္ဖြဲ႔(BGB)ႏွင့္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ဖမ္းဆီးၿပီး ျပန္လည္၍ တရား၀င္ နစကသို႔ လႊဲအပ္ပို႔ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ နယ္စပ္မ်ားမွ ျမန္မာသို႔ တရားမ၀င္ အတင္းအဓမၼ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယင္း တရားမ၀င္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည့္ ၁၅၆၅ ဦးမွာ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔မွ ယမန္ေန႔ကအထိ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလာက သခၤါမကင္းသူ ၁၅ ဦးအား စစ္ေဆးအေရးယူမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ခံရေသာသူမ်ားအား ယခုအခ်ိန္ထိ နစကႏွင့္ လ၀ကမွ တစံုတရာ လိုက္လံစစ္ေဆး အေရးယူမႈမ်ား မရွိေသးေၾကာင္း သတင္းမ်ား ရရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္-ဘဂၤလာအၾကား နယ္စပ္ေဒအတြင္း ေနထိုင္ေနၾကေသာ ဘဂၤလီမ်ားမွာ ျမန္မာဘက္မွ ကာရံထားသည့္ နယ္စပ္ၿခံစည္းရိုး သံဆူးႀကိဳးႏွင့္ သံတိုင္မ်ားကို အလြယ္တကူခိုးယူၿပီး ဘဂၤလာသံေစ်းကြက္သို႔ တန္ဖိုးအနည္းငယ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေနေၾကာင္း မ်က္ျမင္မ်ားက ေျပာသည္။

ဘဂၤလာမွ ၄င္းတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း ဖမ္းဆီးရမိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ ေထာင္ဒဏ္ခ်ေလ့ရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီးအေရးယူ စစ္ေဆးမႈမ်ားမျပဳလုပ္ဘဲ ျမန္မာသို႔ နယ္စပ္မ်ားကိုျဖတ္ၿပီး တရားမ၀င္ အဓမၼပို႔ေဆာင္ေနျခင္းမွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္လာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတရားမ၀င္ ပို႔ေဆာင္မႈမွာ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အနည္းဆံုး ၂၅ ရက္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသထုတ္ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပိုင္နက္အတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီမူဆလင္ မ်ားျပားလာျခင္းမွာ ယင္းကဲ့သို႔ တရားမ၀င္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းခံရသူမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၾကာင္း၊ ဘဂၤလာမွ ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာမ်ားအား လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားမွ ယခုကဲ့သို႔ ထင္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျခစား၊ လာဒ္စားမႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလာတြင္ ျမန္မာ့ဒုကၡသည္စခန္းဟု အမည္တပ္ရွိေနရာမွ UNHCR အကူအညီျဖင့္ တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ႏွစ္စဥ္ထြက္ခြာေနမႈအတြင္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ရခိုင္-ျမန္မာစကားႏွင့္ စာေပမတတ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔မွာ ေဒသအတြင္း ဘဂၤလီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လာဒ္ေငြေပး၍ ထြက္ခြာေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

ယင္းဘဂၤလီမ်ားက ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေလွစီးရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ ကြန္ျပဴတာဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေမာင္ေတာ နစက-လ၀ကမ်ားမွ ႏိုင္ငံသားကပ္၊ ေထာက္ခံစာမ်ားအား ေငြေပးၿပီး အတုလုပ္ေဆာင္ကာ ထြက္ခြာသြားမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဆိုသည္။

ယမေန႔က ျမန္မာက်ပ္ ၃၂၃၀၀၀ ေငြ၊ ကုန္စံုပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အပါအ၀င္ ၃ ဦးအား နယ္စပ္ေစာင့္တပ္ဖြဲ႔က ေမွာင္ခိုမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးရမိၿပီး တာခ္နာရဲ႒ာနမွ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ယူေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ BGBမွ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဘဂၤလီအေရအတြက္မွာ ေဒသထုတ္ သတင္းစာမ်ားက ေဖၚျပခ်က္အား စုေပါင္းတြက္ခ်က္ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တျခားစာရင္းမရွိ ပို႔ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနေသးေၾကာင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးမမိခဲ့ေသာ သူမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း နယ္စပ္ ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

ယင္းစက္ဘုတ္၊ ေလွႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၀င္လာသူ အမ်ားအျပားတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားသာျဖစ္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ေယာက်္ားမ်ားမွာ အေစာင့္အေနျဖင့္ လိုက္ပါလာျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း မ်က္ျမင္မ်ားကဆိုသည္။

ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံတြင္ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔တခ်ိဳ႕က နယ္စပ္မွလာသည့္ ဘဂၤလီမ်ားအား ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ ေငြေပးလ်င္ ပို႔ေပးေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္အျဖစ္ လက္မွတ္ရၿပီး ရိကၡာထုတ္စား၍ရမည္သူမ်ားမွာ စခန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေငြေပးလွ်င္ ရရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေငြမေပးႏိုင္သည့္ ဘဂၤလီဒုကၡသည္ အမ်ားအျပားမွာ စခန္းအနီးတ၀ိုက္တြင္ ယာယီတဲမ်ားျဖင့္ ခံုလံုေနၾကၿပီး က်ဘန္းလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကရာ မၾကာခဏ ေဒသမ်ားႏွင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနသည္။

ref:arakantimes

No comments:

Post a Comment