Wednesday, 3 February 2016

အမတ္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ဖန္ဦးေမာ့လာေသာ ေခါင္းေပါင္းလုပ္ငန္း

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ကာ ႀကိမ္သားမ်ားကို တင္ပ်ဥ္ေခြထဲထည့့္၍ ႐ုပ္လံုးေပၚလာေအာင္ ရက္လုပ္ေန၏။ ႀကိမ္က ၾကမ္းကာေပ်ာ့သည္။ သူရက္လုပ္ေနသည္က စက္၀ိုင္းပံုလည္းမက်၊ ဘဲဥပံုလည္းမက်၊ ေရွ႕ကိုခြၽန္းခြၽန္း
ထြက္ေနသည့္ ေခါင္းအုပ္ပံုစံ။ ၿပီးလွ်င္ေတာ့ ထိုေခါင္းစြပ္ပံုစံႀကိမ္ကို မာသြားေအာင္ ေကာ္သုတ္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္ေျခမွ အနားစြန္းမ်ားကို ပိတ္ႏွင့္လုိက္ခ်ဳပ္ရမည္။

ၿပီးသည့္အခါ အေပၚမွ ပိုး၊ ဖဲ အစရွိသည့္ ပိတ္တို႔ကို ပံုစံတက်ပတ္၍ ေပါင္းထုပ္လိုက္လွ်င္ေတာ့ ေစ်းကြက္တြင္ က်ပ္ငါးေထာင္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရႏုိင္သည့္ ျမန္မာ့႐ုိးရာ ေမာင့္က်က္သေရ ေခါင္းေပါင္းတစ္ခုကိုရရွိပါၿပီ။

‘‘အခုေခတ္ ေခါင္းေပါင္းဆုိတာ ေယာက္်ားတုိင္း၀ယ္ေဆာင္းတဲ့ အဆင္တန္ဆာေတာ့ မဟုတ္ဘူးရယ္’’ဟု ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ သက္တမ္းရွိ ေမာင္စိုးမုိးဦးေခါင္းေပါင္းလုပ္ငန္းမွ မမူမူထြန္းက ေျပာသည္။


ေခါင္းေပါင္းဆုိသည္မွာ ျမန္မာတုိ႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈပဲြလမ္းသဘင္ႏွင့္ မင္းခမ္းမင္းနားတို႔တြင္ အသံုးျပဳသည့္ အမ်ိဳးသားတုိ႔၏ အေဆာင္အေယာင္ပစၥည္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္မွပင္ စတင္၍ ျမန္မာဘုရင္၊ မွဴးမတ္မ်ား ေဗာင္း ေတာ္ဟုေခၚသည့္ ၎တို႔၏ အေဆာင္အေယာင္မ်ားအျပင္ ပိတ္ျဖင့္ထံုးဖဲြ႕ကာ က်က္သေရေခါင္းေပါင္းကို အျမတ္တႏိုးေဆာင္းၾက၏။ ထို႔ျပင္ ဟုိးယခင္ ပါလီမန္ေခတ္ လႊတ္ေတာ္ကတည္းက အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တို႔ ေခါင္းေပါင္းစ တလူလူျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တက္ကာ ႏုိင္ငံေရးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၁ မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ အဆင္အယင္အေဆာင္အေယာင္အျဖစ္ ေခါင္းေပါင္းဝတ္ဆင္လာၾကသည္။ ထံုးဖဲြ႕ပံုႏွင့္ ေပါင္းဟန္မ်ား
ကြာျခားလာသည္မွအပ ျမန္မာ့႐ိုးရာေခါင္းေပါင္းကို ျမင္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္တဲြ၍ ဆက္စပ္ျမင္လာသည္ကေတာ့ ေသခ်ာ၏။

‘‘လူပံုေပၚမွာကြာ ေခါင္းေပါင္းပံုေလး ထည့္ဆဲြလိုက္ေပါ့။ ဒါဆုိလႊတ္ေတာ္အမတ္လို႔လူေတြ သိၿပီေလ’’ ဟု ကာတြန္းဆရာတစ္ေယာက္က လႊတ္ေတာ္အမတ္ပံု သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္းကို ရွင္းျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေမာင့္က်က္သေရ
ေခါင္းေပါင္းမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ အဆင္အယင္ အေဆာင္အေယာင္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူပင္ ေခါင္းေပါင္းရက္လုပ္သူတို႔၏ေစ်းကြက္တြင္ အဓိကပစ္မွတ္မွာလည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားပင္ျဖစ္လာၾကေတာ့သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေခါင္းေပါင္းရက္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေစ်းကြက္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ၀ယ္လိုအားမ်ားသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုေတာ့မဟုတ္ဟု မမူမူထြန္းက ဆုိသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားေခတ္စားသည့္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပုိင္းမွသာ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာရၿပီး ယခင္က ပြင့္လင္းရာသီမ်ားႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္မ်ားကုိသာ အားကိုးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေခါင္းေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္တမ္းရွည္ၾကာေအာင္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ ေဖာက္သည္မ်ား ျဖစ္ေနၾကၿပီး ေခါင္းေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း သူတို႔ကိုသာ အဓိကျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ရေၾကာင္း ေခါင္းေပါင္းလုပ္ငန္းအမ်ားစုက တညီတၫြတ္တည္း ဆုိၾကသည္။

‘‘အျပင္မွာ သတို႔သားသတို႔သမီးေတြ၊ အလွဓာတ္ပံုေတြအတြက္ ေခါင္းေပါင္းေတြလုပ္ရေပမယ့္ တစ္လေလာက္မွ အလံုး ၃၀ ေလာက္ပဲလုပ္ရတာ အဆင္မေျပဘူး’’ဟု လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ရပ္ကြက္မွ မိသားစုေခါင္းေပါင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ မေဝလြင္ေအးက ႀကံဳ ေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲကုိ ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦးရွိသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၆၆၀ ဦးရွိပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၁,၂၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ဖယ္လိုက္လွ်င္ ေခါင္းေပါင္းဝတ္ဆင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁,၀၀၀ ခန္႔ရွိပါသည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုးေတာ့ ေခါင္းေပါင္းေျခာက္လံုးခန္႔ ဝယ္ယူသည္ဟု ေမးျမန္းစံုစမ္းရသမွ် သိရ၏။ ‘‘ေခါင္းေခြၽးထြက္တဲ့ လူေတြကေတာ့ တစ္ႏွစ္ေျခာက္လံုး၊ ခုနစ္လံုးေလာက္ ဝယ္ၾကမယ္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တစ္ႏွစ္ေလး လံုးေလာက္ပဲ ေဆာင္းတယ္’’ ဟု ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ဆုိပါသည္။

ယခုအခ်ိန္မ်ားက မမူမူထြန္းတို႔အတြက္ လက္ဖ်ားတြင္ ေငြမစို႔မပို႔သီး၍ ေပ်ာ္ရႊင္ရေသာကာလ ျဖစ္၏။ ယခုႏွစ္၏ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ဇန္န၀ါရီမ်ားက မမူမူထြန္းတုိ႔သာမက ေခါင္းေပါင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ၊ ေရာင္းခ်သူအေတာ္မ်ားမ်ား ၿပံဳးေပ်ာ္ႏုိင္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီပထမပတ္တြင္ လႊတ္ေတာ္အသစ္ စတင္ၿပီျဖစ္၏။ အစိုးရအသစ္ဖဲြ႕ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း စရေတာ့မည္ျဖစ္၏။ လူေဟာင္းမ်ားက ေခါင္းေပါင္းကိုခၽြတ္ခ်၍ လူသစ္မ်ား ေခါင္းေပါင္းအသစ္ဝတ္ဆင္ ရေတာ့မည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြက္ ေခါင္းေပါင္းမ်ား ေစ်းကြက္အၿပိဳင္ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္
ေအာက္တိုဘာကတည္းက ျပင္ဆင္ထားခဲ့ရသည္ဟု ၎တို႔ကဆုိၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေခါင္းေပါင္းရက္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ စံုစမ္းရသေလာက္ မမူမူထြန္းတို႔ အပါအဝင္ ေလးခုခန္႔ရွိသည္။ ပင္ရင္းေလးခုသာရွိေသာ္လည္း တံဆိပ္ကေတာ့ အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မမူမူထြန္းတို႔လို ထုတ္လုပ္၊ ရက္ လုပ္သူမ်ားကပင္ အျခားသူမ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ေပးကာ ေအာ္ဒါျပန္ေရာင္းခ်ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ ယခင္က ေခါင္းေပါင္းအမွတ္တံဆိပ္ေပါင္း ၄၀ ခန္႔ရွိပါသည္။

ျမန္မာ့႐ုိးရာေခါင္းေပါင္းပုံေပၚလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ နည္းအဆင့္ဆင့္မွာ လြယ္ေတာ့မလြယ္ကူပါ။ ေခါင္းေပါင္းတစ္လုံးထြက္လာရန္ လူသုံးဦးခန္႔၏ လုပ္အားကိုသုံးရသည္။ ‘‘ေခါင္းေပါင္းတစ္လုံးရက္လုပ္ရန္ ေျခာက္နာရီမွ် အခ်ိန္ယူရသည္ဟု ေမာင္စုိးမုိးဦးေခါင္းေပါင္းလုပ္ငန္းမွ မမူမူထြန္းက ဆုိပါသည္။

ေမာင့္က်က္သေရေခါင္းေပါင္းမ်ားတြင္ ႀကိမ္ၾကမ္းေပါင္းႏွင့္ ႀကိမ္ေခ်ာေပါင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိး ႏွစ္စားရွိသည္။ အေခ်ာက လက္ရာပုိေသသပ္၍ ေကာင္းမြန္ၿပီး ေလဝင္ေလထြက္လည္း မွ်တ၏။ ေခါင္းေပါင္းတစ္လုံး၏တန္ဖုိးကို အဆုံးအျဖတ္ေပးသည္ကေတာ့ ႀကိမ္ေပၚမွအုပ္သည့္ ေပါင္းသားေခၚပိတ္သားပင္ျဖစ္သည္။ ဖဲသားထက္ပုိေကာင္းေသာ ပုိးသားက ေစ်းပုိေပးရသည္။ ထုိ႔အျပင္ အီတလီပုိးဟူ၍ ပုိးအႏုသားလည္းရွိေသးသည္။ ႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲမ်ားကေတာ့ ကတၱီပါသားအႏုစားႏွင့္ ပတ္ေပါင္းေလ့ရွိၾကသည္ဟု ေခါင္းေပါင္းထုတ္လုပ္သူမ်ားက ဆုိၾကပါသည္။

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ အဓိကတင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေနေသာ ေခါင္းေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္ၾကမ္းျဖစ္သည့္ ေခါင္းေပါင္းႀကိမ္မ်ား အဓိကထြက္ရွိရာေနရာကေတာ့ ဟသၤာတၿမိဳ႕ရွိ သခြပ္ေခ်ာင္းေက်းရြာျဖစ္၏။ ထုိရြာမွထြက္ေသာ ႀကိမ္မ်ားကို ေခါင္းေပါင္းအတြက္ ရက္လုပ္ၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပခုကၠဴရွိလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ၾကသည္။ ေခါင္းေပါင္းတစ္လုံးျဖစ္ရန္ ႀကိမ္ၾကမ္းတစ္ခု ရက္လုပ္ခတစ္လုံးလွ်င္ က်ပ္ ၄၅၀ ရေၾကာင္း သခြပ္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွ မေအးသာစုိးက ေျပာသည္။

ထုိသခြပ္ေခ်ာင္းမွ ႀကိမ္ၾကမ္းေခါင္းအုပ္မ်ားက မမူမူထြန္းတုိ႔လို ေရာင္းခ်သူေတြဆီ ေရာက္လာသည္။ မမူမူထြန္းတုိ႔က တစ္ခါတရံ ကုိယ္တုိင္ရက္လုပ္သည္လည္း ရွိသည္။ သခြပ္ေခ်ာင္းမွ ႀကိမ္အုပ္မ်ားကို ေခါင္းေပါင္းအသြင္ေျပာင္းၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္းပုိ႔ၾက၏။ ဖဲ၊ ပုိးတုိ႔ႏွင့္ရက္လုပ္ေသာ ေခါင္းေပါင္းတစ္ခုကို ၅,၀၀၀ ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိေသာ္လည္း ဆုိင္ႀကီးမ်ားက ၁၀,၀၀၀ အထိပင္ ေစ်းတင္ေရာင္းေလ့ရွိေၾကာင္း မမူမူထြန္းကဆုိသည္။

မမူမူထြန္းတို႔မွာေခါင္းေပါင္းလုပ္ငန္းကို မ်ဳိး႐ုိးစဥ္ဆက္ လုပ္ကိုင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အဘုိးလက္ထက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေမာင္တင္ေမာင္တံဆိပ္ေခါင္းေပါင္းလုပ္ငန္းသက္တမ္း ႏွစ္ ၈၀ ရွိၿပီဟု မမူမူထြန္းတုိ႔၏ မိသားစုမွ အစ္မအႀကီးဆုံး မေဌးေဌးၾကည္ကေျပာသည္။ ‘‘ဒီအလုပ္က ပုိက္ဆံရတဲ့ေရာင္းကုန္ေတာ့မဟုတ္ဘူး။ လူတစ္ေယာက္က တစ္သက္မွာ ေခါင္းေပါင္းဘယ္ႏွခု ဝယ္မတုံး။ ပြဲေနပြဲထုိင္အတြက္သာ အားကုိးရတာေလ’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။ ‘‘မိဘလက္ငုတ္လက္ရင္းေလးနဲ႔ မိ႐ုိးဖလာအလုပ္မုိ႔လုပ္ေနတာပါ’’

မမူမူထြန္းတုိ႔က ေစ်းကြက္အလိုအရ ယခင္က ေခါင္းေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ၿပီး ရန္ကုန္မွသကၤန္းဆုိင္ႏွင့္ လက္ကားဆုိင္ႀကီး ၆၀ ခန္႔ကို သြင္းသည္။

ထုိဆုိင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားလုပ္ငန္းတူမ်ားကလည္း ထုိသို႔ပင္လုပ္ကုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိဆုိင္မ်ားမွ တစ္ဆင့္နယ္ဘက္မ်ားႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔လည္း ေရာက္ရွိသြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုလမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းရာသီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အသစ္စခ်ိန္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ သုံးလအတြင္းေခါင္းေပါင္း၂,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရက္လုပ္ကာ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

‘‘အခုရက္ပုိင္း ေအာ္ဒါအရမ္းက်တယ္။ နဂိုထက္ ငါးဆေလာက္လုပ္ရတယ္ေလ။ ဆုိင္ေတြက အရမ္းမွာၾကတယ္။ ပုိးေတြ၊ ဖဲေတြတစ္ခါမွာရင္ သုံးရာေလာက္မွာတယ္’’ ဟု မေအးမာလြင္ကဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာပင္ မဂၤလာေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေခါင္းေပါင္းမ်ားကို နဂုိထက္အေရအတြက္္ ပိုမိုမွာယူျဖစ္ေၾကာင္း ေဇာတိကသကၤန္းတုိက္က ေျပာသည္။ ေခါင္းေပါင္းစီးပြားေရးေကာင္းလာသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးသည္ သခြပ္ပင္ရြာသို႔ပင္ ေရာက္ရွိလာ၏။ ‘‘အခုႀကိမ္ေခါင္းအုပ္ရက္ရင္ ေျခာက္ရာရၿပီး ႀကိမ္ေခ်ာရက္ရင္ ရွစ္ရာရေနတယ္္’’ ဟု မေအးသာစုိးကဆုိသည္။

႐ုိးရာေခါင္းေပါင္းမ်ား ေရာင္းအားရွိလာေသာ္လည္း ေစ်းကြက္တြင္ အခက္အခဲတစ္ခု ရွိေနသည္။

ဖလင္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေစ်းသက္သာသည့္ ေခါင္းေပါင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎တို႔ကဆုိသည္။ ႀကိမ္ျဖင့္ ရက္လုပ္ရသည့္ေနရာတြင္ ဖလင္ျဖင့္အစားထုိး၍ အေပၚ၌ အဝတ္ပတ္ထားသည့္ ေခါင္းေပါင္းအမ်ဳိးအစားတစ္ခုထပ္၍ ထြက္ေပၚလာသည္။

‘‘ဖလင္နဲ႔ လုပ္တာေတြက ေစ်းပုိနည္းတယ္။ သုံးေထာင္ေလာက္နဲ႔ ရၾကတယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ က်န္းမာေရးက်ေတာ့ မေကာင္းဘူးရယ္။ ေခါင္းမွာေလွာင္ၿပီးေခၽြးထြက္တယ္’’ ဟု မေဝလြင္ေအးက ေျပာသည္။

၂၀၁၁ လႊတ္ေတာ္မစမီကလည္း ယခုကဲ့သို႔ ဖလင္ေခါင္းေပါင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး ေစ်းကြက္တစ္ေနရာယူသြားခဲ့သည္ဟု မမူမူထြန္းကေျပာ၏။

‘‘ဟုိတစ္ေခါက္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေခါင္းေပါင္းေတြခြၽတ္ဖုိ႔ကိစၥ ေျပာတာၾကားတယ္။ ဒါဖလင္ေခါင္းေပါင္းေတြေၾကာင့္ထင္တယ္။ အဲဒီဖလင္ေတြေဆာင္းရင္ ေခါင္းမူးတာ၊ ေခါင္းေခြၽးထြက္တာ ျဖစ္တတ္တယ္’’ဟု ၎၏ထင္ျမင္ခ်က္ကိုေျပာသည္။

ေခါင္းေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေရာင္းအားႀကီးမားစြာက်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုမွတစ္ဖန္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိကအားေပးသူမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေခါင္းေပါင္းမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေရာင္းခ်ရသည့္ ကုန္ပစၥည္းမဟုတ္ဘဲ ရာသီႏွင့္အလိုက္ ေရာင္းခ်ရသည့္ပစၥည္းျဖစ္ေနျပန္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္သည့္ လက္ရွိအခ်ိန္ကို ေခါင္းေပါင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ၾကျခင္းျဖစ္၏။

မေဝလြင္ေအးကေတာ့ ယခုလုိဆုိပါသည္။‘‘ေခါင္းေပါင္းလုပ္တဲ့ ေရာင္းတဲ့လူေတြကေတာ့ ခ်မ္းသာမလာဘူး။ ေခါင္းေပါင္းေဆာင္းတဲ့လူေတြပဲ ခ်မ္းသာသြားတာ’’ ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာပါသည္။
7 day

No comments:

Post a Comment