Monday, 30 November 2015

ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ မုန္တုိင္းငယ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း မုိးဇလ ထုတ္ျပန္

ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚၿပီး အဆုိပါ ေလဖိအား နည္းရပ္၀န္းသည္ ပုိမုိအားေကာင္းကာ မုန္တုိင္းငယ္ အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ဒီဇင္ဘာလ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာလအတြင္း မုိးရြာသြန္းႏုိင္မႈ အေျခအေနမ်ားသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တုိ႔တြင္ ရြာသြန္းျမဲေအာက္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး၊ က်န္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ရြာသြန္းျမဲခန္႔ ရြာသြန္း ကာ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ၅ ရက္မွ ၇ ရက္ခန္႔ ႏွင့္ က်န္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ၂ ရက္မွ ၄ ရက္ခန္႔ မိုးအနည္းငယ္ ထစ္ခ်ဳန္းရြာသြန္းႏုိင္ ေၾကာင္း မုိးဇလမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ညအပူခ်ိန္ အေျခအေနမွာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ဒီဇင္ဘာလ၏ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ခန္႔သာရွိၿပီး၊ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ ဒီဇင္ဘာလ၏ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ထက္ အနည္းငယ္ ပိုႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျမဴထူဆုိင္းႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အထက္ပိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ၁၅ ရက္မွ ၂၀ ရက္ခန္႔ႏွင့္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ ၉ ရက္မွ ၁၄ ရက္ခန္႔ ျမဴထူမ်ားဆိုင္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Writer: ဆန္းထူးေအာင္
Eleven Media Group 

No comments:

Post a Comment