Sunday, 29 November 2015

အင္န္အယ္လ္ဒီ ကမ္းလွမ္းလာပါက ဖက္ဒရယ္မူျဖင့္သာ စကားေျပာမည္ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးေျပာၾကား

အစိုးရသစ္ျဖစ္လာ မည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ကသာ ကမ္းလွမ္းလာပါက စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရး မူ၀ါဒ ေပၚတြင္သာ ရပ္တည္၍ စကားေျပာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္း သားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ဥကၠ႒ဦးခြန္ထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။


ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕၌ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရွမ္းတုိင္း ရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ၏ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္းအစည္းအေ၀း၌ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အားလုံးကို ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ယင္းသို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အကယ္၍မ်ား အင္န္ အယ္လ္ဒီက ကမ္းလွမ္းလာခဲ့ရင္ ဒီမူေဘာင္နဲ႔ပဲ စကားေျပာမယ္။ ဒီ မူေဘာင္ေပၚမွာပဲ ရပ္တည္မယ္။ ရွမ္းျပည္အတြက္ ရွမ္းလူမ်ဳိးေတြ အတြက္ လုံး၀ေလွ်ာ့မွာ မဟုတ္ပါ ဘူး’’ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးကေျပာသည္။

၁၉၉၀ ကတည္း က SNLD စဲြကိုင္ခဲ့ေသာ တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရးတုိ႔ကို ဆက္လက္ ကိုင္စဲြသြားမည့္ အဓိပၸာယ္လည္း ျဖစ္သည္။

စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္ ၏ သေဘာဆႏၵက အေရးႀကီး လာသည္။

‘‘ဒါကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တပ္မေတာ္အေပၚ ဘယ္ေလာက္အထိ ေျပာႏုိင္မလဲ။ စည္း႐ုံးႏုိင္မလဲဆိုတာ အဓိကပဲ’’ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးက 7Day Dailyအားေျပာၾကားသည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီးပါက လူငယ္မ်ားကို ေနရာေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးခြန္ထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕တြင္ SNLD ၏ ေရြးေကာက္ပဲြျပန္လည္သုံးသပ္ ျခင္း အစည္းအေ၀းကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္မွ ၃၀ ရက္ထိ ျပဳလုပ္ေနၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအားလုံး အပါအ၀င္ ပါတီ၀င္ေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကသည္။ အဆုိပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြကုန္က်စရိတ္အတြက္စာရင္းရွင္းတမ္းပါ တစ္ ၿပိဳင္တည္းျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ရာတြင္ SNLD ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ၁၉၉၀ ကတည္းက မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ ေအာင္ ျမင္မႈကို သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

‘‘တစ္တုိင္းျပည္လုံး အင္န္ အယ္လ္ဒီ ဆူနာမီမိသြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထဲကေတာင္ တစ္ ၀က္ေလာက္ပါသြားတယ္’’ဟု SNLD အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က ေျပာသည္။

SNLD ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ရည္ရြယ္ ခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တြင္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားကို အားျဖည့္ေပးရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ျပည္နယ္ အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းရန္ ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ အင္န္အယ္လ္ဒီ က ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေနရာရ သြားသျဖင့္ အားျဖည့္ေပးရန္ မလိုေတာ့ေပ။ ယင္းအျပင္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ေမွ်ာ္မွန္း ထားသေလာက္ အႏုိင္မရသျဖင့္ SNLD ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းအေန ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္ကာလ အတြက္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္း အေ၀းမ်ား က်င္းပကာ ပါတီ၏ ေရွ႕ခရီးအတြက္ သုံးသပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက ၃၂ ေနရာ၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ၂၄ ေနရာႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ၂၂ ေနရာျဖင့္ အသီးသီးအႏုိင္ရထားသည္။

‘‘အင္န္အယ္လ္ဒီက သမၼတ ေလာင္း ႏွစ္ဦးတင္ခြင့္ရသြားၿပီ။ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုလည္း သမၼတက ခန႔္ခြင့္ရွိတဲ့အတြက္ အင္န္အယ္လ္ဒီဘာလုပ္မလဲဆုိ တဲ့ ေမးခြန္းက လူတုိင္းစိတ္၀င္ စားတဲ့ ေမးခြန္းပါ’’ဟု ဦးစိုင္းၫြန္႔ လြင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအ က်င္းအရ အင္န္အယ္လ္ဒီေခါင္း ေဆာင္မ်ား၏ အေျမာ္အျမင္ရွိမႈ၊ ရင့္က်က္မႈႏွင့္ သေဘာထားႀကီး မႈမွာ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း SNLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သုံး သပ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြား မည့္ ပါတီ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေရွာင္ ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ပါက လုံး၀ခြင့္လႊတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဥကၠ႒ဦးခြန္ထြန္းဦးက သတိေပးသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားထဲမွ ေနရာအမ်ားဆုံးရသည့္ ပါတီႏွစ္ ခုမွာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိ ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရခိုင္အမ်ဳိး သားပါတီတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။
7 day

No comments:

Post a Comment