Thursday, 29 October 2015

ရွမ္းေတာင္ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕ ေရြးေကာက္ပဲြမက်င္းပဟု ေၾကညာၿပီးေနာက္တစ္ေန႔တြင္ တုိက္ပဲြပိုမိုျပင္းထန္လာ

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ မက်င္းပေတာ့ဟု ေၾကညာၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔၌  မုိင္း႐ွဴးႏွင့္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ တုိက္ပဲြမ်ား ပိုမုိျပင္းထန္လာၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္၏ အဆုိပါေၾကညာခ်က္ကို ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(SNLD) ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပရန္ အေျခအေနမရွိဟုဆိုကာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ မုိင္းရွဴး ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ရွစ္အုပ္စု၊ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ၄၂ အုပ္စုတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ မက်င္းပႏုိင္ေတာ့ဟု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္၌ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ယင္းေန႔တြင္ပင္ SNLD က အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ တရား ၀င္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။


SNLD အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က ၎တို႔ ပါတီႏုိင္ရန္ ေသခ်ာေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို တမင္အေၾကာင္းျပၿပီးေရြးေကာက္ပဲြ မျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားထားသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျပည့္မီျခင္းမရွိေစရန္ တမင္ႀကံရြယ္လုပ္ေဆာင္ရာ ေရာက္သည္ဟု SNLD က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

ေဒသတြင္း ေရြးေကာက္ပဲြ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အရပ္ ဘက္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ရွမ္းလူငယ္ကြန္ရက္မွ စိုင္းလြယ္ခမ္းက ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း အေျခအေနကို ေသခ်ာမေလ့လာဘဲ တစ္ဖက္သတ္ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အလြန္နစ္နာရသည္ဟု ေျပာသည္။

‘‘မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးခ်င္းက ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ေစာင့္ရဖို႔ဆုိတာ ငါးႏွစ္ဆိုတာ နည္းတဲ့အခ်ိန္ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ အတြက္ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စား လွယ္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရွိေတာ့ ျပည္ သူေတြ အမ်ားႀကီးနစ္နာတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

အမွန္တကယ္ တုိက္ပဲြျဖစ္ သည့္ ေနရာမွာ မုိင္းရွဴးႏွင့္ ေက်း သီးၿမိဳ႕နယ္ အစြန္အဖ်ားေနရာ မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခု စလုံး ေရြးေကာက္ပဲြ မက်င္းပေတာ့ျခင္း သည္ SNLD ပါတီအႏုိင္ရႏုိင္သည့္ ေဒသမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပိတ္ပင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စိုင္း လြယ္ခမ္းက သုံးသပ္ေျပာၾကား သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခဲြ ေရြးေကာက္ပဲြအရာရွိ ဦးႏွစ္ဆန္း ဦးက တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်း ရြာအုပ္စု ရွစ္အုပ္စုသည္ SSA ၀မ္ဟုိင္းဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဟိုပန္မွာမူ ‘၀’ ေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုံၿခံဳေရး အေျခအေနအရ မက်င္းပႏုိင္ ေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပ သည္။

‘‘တန္႔ယန္းမွာဆုိ ေက်းရြာ အုပ္စု ရွစ္အုပ္စု။ အဲဒါကလည္း SSA ၀မ္ဟိုင္းနဲ႔ ထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြား ေနတဲ့ ဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ ကပ္လ်က္ေနရာ ေတြ ျဖစ္တယ္။ ဟိုပန္ထဲက က်န္ တဲ့ေက်းရြာအုပ္စုေတြက မဲစာ ရင္း မေကာက္ႏုိင္တာေပါ့။ ဟို ပန္ေတာ့ ဟိုပန္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ‘၀’ ေဒသျဖစ္ေနတာေလ။ ရပ္ေက်း ေကာ္ခဲြေတြလည္း မဖဲြ႕ႏုိင္ေတာ့ မဲစာရင္းမေကာက္ႏုိင္တာ’’ဟု ေျပာသည္။

မည္သည့္ အေျခအေန ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေစ ေဒသခံမဲဆႏၵ ရွင္မ်ား ယခုေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲေပးခြင့္ရရန္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က ေဆာင္ရြက္ေပး သင့္သည္ဟု ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လူငယ္ကြန္ရက္မွ ကို၀င့္ထည္ ေကာင္းျမတ္က တုိက္တြန္း သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း (SSPP/SSA) တို႔  တုိက္ပဲြသည္ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ပိုမို ျပင္းထန္လာၿပီး မုိင္းရွဴးၿမိဳ႕ထဲအ ထိပင္ ေရာက္ရွိလာသည္ဟု သ တင္းၾကားေနရ၍ ေဒသခံမ်ား အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္ အဆုိပါအေျခအေနကို ကန္႔ကြက္မည္ဟုရွမ္းလူမႈေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ ၀မ္ေဆာ့ရြာ တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္က တုိက္ပဲြအျပင္းထန္ဆုံး ျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီး တုိက္ပဲြအတြင္း ေဒသခံရြာ သားမ်ား ပိတ္မိေနသည္ဟု ရွမ္း လူငယ္ကြန္ရက္မွ စိုင္းလြယ္ခမ္း က ေျပာသည္။ ကယ္ဆယ္ေရး အဖဲြ႕မ်ားကိုလည္း မုိင္းရွဴးေဒသ ေရာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တာ၀န္ ရွိသူမ်ားက ၀မ္ေဆာ့ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထား သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။ ေဒသ တြင္း လုံၿခံဳေရးတာ၀န္ယူထား သည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိ တစ္ဦး ကမူ အရပ္သားမ်ား လုံၿခံဳေရးအ တြက္ ေခတၱပိတ္ပင္ထားျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။
7 day

No comments:

Post a Comment