Tuesday, 22 September 2015

အစိုးရအာ႐ံုစိုက္ရန္လိုလာေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ


ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေထြေထြကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၁၃ ရာ ခိိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ ပံုေငြအဖဲြ႕ (IMF) က စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္ဟု IMF က ထုတ္ျပန္ထား ၿပီး ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မေက်ာ္ေစ ရန္ႏွင့္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္ လြန္ပါက တုိင္းျပည္စီးပြားေရးအ တြက္ စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ကမၻာ့ ဘဏ္ကလည္း သတိေပးထား သည္။
ယခုႏွစ္ အစိုးရအသံုးစရိတ္ သည္ လတ္တေလာေရွ႕ေျပး ဘတ္ဂ်က္မွာပင္ က်ပ္ ၃,၇၀၀ ဘီလီယံခန္႔ရွိေနၿပီး ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီီလီယံခန္႔ရွိေနရာ ထိုကဲ့သို႔ လို ေငြမ်ားေနျခင္းကလည္း ျပည္ တြင္း၌ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ျဖစ္ လာႏိုင္သည္ဟု စီးပြားေရးပညာ ရွင္မ်ားက ေျပာထားသည္။

အစိုးရသည္ အသံုးစရိတ္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းရာတြင္ ေငြစကၠဴထပ္မံ ႐ိုက္ထုတ္သည့္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္း ခဲ့ကာ လံုၿခံဳေရးကိုအေၾကာင္းျပၿပီး ယခုႏွစ္လယ္၌ က်ပ္တစ္ေသာင္း တန္ ေငြစကၠဴအသစ္ကို ထပ္မံ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည္။ယင္းကဲ့သို႔ ေငြ႐ိုက္ထုတ္ေျဖရွင္းမႈေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားကေငြေဖာင္း ပြမည္ကိုမွန္းဆၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာကို ၀ယ္ယူစုေဆာင္းလာ ၾကရာမွ ျမန္မာက်ပ္ေငြသည္ထပ္ မံတန္ဖိုးက်ဆင္းၿပီး ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈကိုျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ကုန္သြယ္မႈတြင္လည္းသြင္း ကုန္သည္ ပို႔ကုန္ထက္မ်ားေန ကာ ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြျပေနခ်ိန္ တြင္ ေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္ရန္ ဗဟို ဘဏ္ကအေမရိကန္ေဒၚလာတန္ ဖိုးျမႇင့္တင္ေနျခင္းက တုိင္းျပည္ စီးပြားေရးကို ပိုမိုအက်ပ္ေတြ႕ေစ ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကေျပာသည္။

‘‘ဒီအခ်ိန္မွာ ေဒၚလာကို ျမႇင့္ တာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္ ေအာင္ လုပ္သလိုပဲ။ စီးပြားေရး အတြက္လည္း မေကာင္းဘူးလို႔ပဲ ျမင္တယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္ စပါးအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခိုင္ ကေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ တစ္လခြဲေက်ာ္သာ လိုေတာ့ခ်ိန္ တြင္ အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသ မားမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ ႏုိင္ေရးကိုသာ အာ႐ံုစုိက္ေနၾက ကာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြၿပီးကုန္ေစ်း ႏႈန္းျမင့္တက္မႈအေျခအေနကို ျပည္သူအမ်ားစု ရင္ဆုိင္ေနၾကရ ၿပီျဖစ္သည္။

‘‘အရင္ကဆို တစ္ေန႔ငါး ေထာင္ေလာက္တယ္။ အခုဆို ေစ်းတစ္ခါသြား ဟင္းဖိုးပဲတစ္ ေသာင္းေတာင္မေလာက္ခ်င္ ဘူး’’ဟု မိသားစုေျခာက္ဦးစာ ေစ်း၀ယ္ရေသာ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ မွ အိမ္ရွင္မတစ္ဦးကေျပာသည္။

ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲ ႏႈန္း ျမင့္တက္လာမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ ခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းမွာ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္လာ သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တို ဘာက တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၉၅၀ က်ပ္ခန္႔ရွိရာမွ ယေန႔တြင္ တစ္ ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၀၀ က်ပ္ခန္႔ေစ်း ျဖစ္ေနသည္။

အေထြေထြကုန္ေစ်းႏႈန္း သည္လည္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္ တက္လာကာ ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၈,၀၀၀ ခန္႔ ေစ်းတက္လာၿပီး ပဲဆီတစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀၀ ခန္႔ ေစ်းျမင့္တက္လာကာ တစ္ဦး ခ်င္း၀င္ေငြသိသာစြာ တိုးတက္မႈမ ရွိေသာ္လည္း အေထြေထြကုန္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈက ျပည္သူ မ်ားကို အက်ပ္အတည္းပိုျဖစ္ေစ သည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ အက်ိဳးရွိေသာ္ လည္း ကုန္သြယ္မႈလိုေငြႀကီးမား ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ၿပီး ျပည္ပမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား စြာ တင္သြင္းေနရေသာႏုိင္ငံမွ  ျပည္သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းႀကီးမားၿပီး လူထု အံုႂကြမႈမ်ားအထိ ျဖစ္လာႏုိင္ ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား က သတိေပးသည္။

‘‘ဒီႏုိင္ငံမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြ မႈက ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးပဲ ရွိတယ္’’ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးသန္းစိုး(ေဘာဂေဗဒ)က ေျပာ သည္။ ကုန္ပစၥည္းအမ်ားစုကို ျပည္ပမွသာ ၀ယ္ယူသံုးစြဲေနရသ ျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြအသံုးသည္ လို အပ္ခ်က္မ်ားေနၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္တက္ျခင္း သည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြၿပီး ကုန္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈကို တြန္းအား ျဖစ္ေစေၾကာင္း စီးပြားေရးသမား မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ  သည္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ မတည္ၿငိမ္ မႈ၏ ရလဒ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏိုင္ငံ တကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႕ (IMF)၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားၿပီး ေငြလဲႏႈန္းတည္ၿငိမ္ရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔လိုေၾကာင္း IMF က အစိုးရအား သတိေပးထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေန ေသာ အစိုးရအသံုးစရိတ္ ႀကီးျမင့္ လာမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ အပါ အ၀င္ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး ေဖာင္းပြ မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ရန္လိုအပ္ ေနကာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို မ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါက စီးပြားေရး မ တည္မၿငိမ္မႈပါ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဒုတိယဌာေန  ကိုယ္စားလွယ္ ပီတာဘရင္းဘဲလ္ က ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လ၌ ေျပာ ၾကားထားသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာပါ က ပံုမန္၀င္ေငြရေနေသာ ၀န္ ထမ္းမ်ား၊ ပင္စင္စားမ်ား၊ ဘဏ္ အတိုးႏွင့္ စားေသာက္ေနသူမ်ား ႏွင့္ အေျခခံလူတန္းစားလက္လုပ္ လက္စားမ်ားအတြက္ ႀကီးမား ေသာ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေစသည္ဟု စီးပြားေရးပညာ ရွင္ ဦးလွေမာင္ကေျပာသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ၀င္ေငြခြဲေ၀ မႈပံုစံ၊  လူမႈဖူလံုေရးစနစ္ တစ္ နည္းအားျဖင့္ လူအမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္၊ က်န္းမာ ေရးေထာက္ပံ့မႈစနစ္၊ ပညာေရး ေထာက္ပံ့မႈ စသည္တို႔ကို စနစ္ တက်ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ကိုကိုက အႀကံျပဳသည္။

ျပည္တြင္း၌ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ရျခင္းမွာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို  လစာတိုးေပးျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ ဘဲ ကုန္သည္ပြဲစား ၀ိသမေလာဘ သားမ်ားက ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမႇင့္တင္ ျခင္းေၾကာင့္ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သိမ္းက ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု စဥ္ ေျပာၾကားထားသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို တြန္း အားတစ္ခုျဖစ္ေစသည့္ ကန္ေဒၚ လာႏွင့္က်ပ္ေငြလဲႏႈန္းကိုလည္း ဗဟိုဘဏ္က ၀င္ထိန္းရန္ လတ္ တေလာတြင္ အခက္အခဲရွိေနၿပီး တရားမ၀င္ ဟြန္ဒီေငြလႊဲမႈႀကီး ထြားေနျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္း ရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေရာင္း၀ယ္ေနျခင္း စသည္တို႔ ေၾကာင့္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟို ဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဆက္ေအာင္က ေဆာင္းပါးတစ္ ပုဒ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

အစိုးရကလစာတိုးျမႇင့္ရာ တြင္ အနိမ့္ဆံုး၀န္ထမ္းႏွင့္ အျမင့္ ဆံုး၀န္ထမ္းရသည့္လစာမွာ ေလး ဆေက်ာ္ကြာျခားၿပီး ေအာက္ေျခ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ တစ္လ၀င္ေငြ မွာ က်ပ္တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းသာ ရွိေသာ္လည္း အျမင့္ဆံုးၫႊန္ခ်ဳပ္ တစ္ဦး၏ ၀င္ေငြမွာ က်ပ္ငါးသိန္း ရွိလာသည္။ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ကာ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်း ႏႈန္းမွာ ပ်မ္းမွ် ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္ တက္လာျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈကုန္ က်စရိတ္တိုးျမင့္လာျခင္း၊ေနထုိင္ ေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ လည္း ထပ္မံျမင့္တက္လာျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားႀကံဳ ေတြ႕ေနရသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ ကုန္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈတို႔ေၾကာင့္ ၀င္ ေငြမလံုေလာက္၍ ယခုႏွစ္အ တြင္း စက္မႈဇုန္လုပ္သားမ်ား ဆႏၵ ျပမႈမ်ားရွိလာကာ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာကို တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၃,၆၀၀ သတ္မွတ္ေပးမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ၿပီး ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ကာ စက္႐ံုအခ်ိဳ႕ လုပ္သားေလွ်ာ့ခ်သ ျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရပါတိုးျမင့္ လာခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ကန္ေဒၚလာလဲ ႏႈန္းက်ေနခ်ိန္တြင္ ယူထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေခ်းေငြမ်ားျပန္ လည္ေပးဆပ္ခ်ိန္၌ ေငြလဲႏႈန္းျမင့္ မားၿပီး ျမန္မာေငြတန္ဖိုးက်ဆင္း မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ကို စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက စိုးရိမ္ ေနၾကရာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအ တြက္ အေျဖကို အစိုးရသစ္လက္ ထက္တြင္မွ ရွာႏုိင္မည္လားဆို သည္မွာ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာ သည္။
7 day

No comments:

Post a Comment