Monday, 14 September 2015

ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မီဒီယာမ်ား သတင္းယူခြင့္ မရွင္းလင္းသျဖင့္ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီက ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံစာပို႔


ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မီဒီ ယာမ်ားသတင္းရယူခြင့္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ ေသာ္လည္း သတင္းယူခြင့္ျပဳ သည့္ နယ္ေျမသတ္မွတ္ခ်က္ မရွင္းလင္း၍ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္၌ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္သို႔ ဒုတိ ယအႀကိမ္စာေပးပို႔ခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ေရြးေကာက္ပဲြေန႔ သတင္း ယူခြင့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ပထမအႀကိမ္ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားရွိသည္ဟုဆုိကာ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီက ညႇိႏႈိင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္၌ ထပ္မံ ျပင္ဆင္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ကထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းယူခြင့္ျပဳသည့္ နယ္ေျမသတ္မွတ္ခ်က္ ရွင္းလင္းျခင္း မရွိေသး၍ စာေပးပို႔ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) အတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ေျပာသည္။

‘‘ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္နဲ႔ ေတြ႕တုန္းကေတာ့ သတင္းဌာန တစ္ခုက ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မ ရွင္မွာ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ သတင္း သမားေတြက ခ႐ိုင္တစ္ခုအတြင္း မွာ ႀကိဳက္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္မွာ သတင္း ယူခြင့္ရမယ္လို႔ ဦးတင္ေအးက ေျပာတယ္။ စာထြက္လာေတာ့ အဲဒီလုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မဟုတ္တဲ့အတြက္ စာျပန္တင္တာပါ’’ဟု ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္၏ ပထမအႀကိမ္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ သတင္းမီဒီယာ တစ္ခုလွ်င္ သုံးဦးထက္ မပိုေသာ အေရအတြက္ျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ခဲြအသီးသီးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္ခ်က္ တြင္ သတင္းမီဒီယာတစ္ခုလွ်င္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ သုံးဦးထက္မပိုေသာ အေရအတြက္ျဖင့္ သက္ေသခံ ကတ္မ်ား ရယူႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ ရာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ/တုိင္း၊ ခ႐ုိင္ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အ ဖဲြ႕ခဲြထံ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့ သို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ မျခားဘဲ သတင္းရယူခြင့္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိ၍ စာေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က မူ သတင္းဌာနတစ္ခုမွ တစ္ၿမိဳ႕ နယ္လွ်င္ သတင္းသမားသုံးဦးႏႈန္း ျဖင့္ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အေရ အတြက္အလိုက္ ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕ခဲြမ်ားထံသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ခ႐ုိင္ တစ္ခုအတြင္း ေလွ်ာက္ထားသည့္ သတင္းသမားမ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္အ ကန္႔အသတ္မရွိဘဲ သတင္းရယူ ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္သို႔ ေလွ်ာက္ထားသည့္ သတင္းသမားမ်ားမွာ မဲ႐ုံပရိ၀ုဏ္အတြင္း သ တင္းယူခြင့္ရွိၿပီး ေလွ်ာက္ထားမႈ မရွိသည့္ အျခားသတင္းသမား မ်ားမွာ ပရိ၀ုဏ္အျပင္တြင္ အကန္႔အသတ္မရွိ သတင္းယူခြင့္ရ မည္ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment