Tuesday, 18 August 2015

ေစာင့္ၾကည့္အေျခအေနတြင္ ေရွ႕မဆက္ႏုိင္ေသးသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲကာလနီး ကပ္ခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတုိ႔၏ ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား   မ်ားစြာေလ်ာ့ နည္းလာၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ ပင္က ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးေသာ္လည္း ေဆာက္ လုပ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားမွာ ထက္၀က္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ သည္။ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားသည္ မၾကာမီက်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္းႏုိင္ငံေရးအေျခအေန တို႔ကို မခန္႔မွန္းႏုိင္သျဖင့္ လက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ သတိထားၿပီး ေစာင့္ ၾကည့္ေနၾကကာ အစိုးရသစ္၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမူ၀ါဒၿပီးမွ သာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္စၾကရန္ စိတ္ကူးလာၾကသည္။


 ‘‘ေဆာက္လုပ္ေရးသမား ေတြက ေငြကြၽံသြားမွာလည္း ေၾကာက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အခုခ်ိန္ မွာ ေငြက်ပ္ေနေတာ့ လုပ္ငန္း ေတြ မလုပ္ႏုိင္တာပါ’’ဟု ဆာကူ ရာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေဌးေအာင္က ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ ႏွစ္၌ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ႀကံံဳေတြ႕ရ ေလ့ရိွသည့္ ျပႆနာမွာ စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အားနည္း သြားျခင္းျဖစ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားအ နည္းဆံုးႏုိင္ငံစာရင္း၌  ပါ၀င္ ေနၿပီး တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြနည္းေန ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ႏွစ္၌ ႏုိင္ငံ ေရးကစားကြက္မ်ား ႐ႈပ္ေထြးလာ ခ်ိန္တြင္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကုိ အခ်ိန္မီ၀ုိင္း၀န္းကယ္တင္ရန္ လို သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ေျပာသည္။

‘‘ဒီအခ်ိန္မွာ တုိင္းျပည္စီး ပြားေရးကုိ ျပန္ၿပီး သံုးသပ္အာ႐ံု စိုက္ၾကဖို႔ လိုတယ္’’ဟု Three Friend ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ မွ ဦးကုိကုိေလးက ေျပာသည္။

လက္ရိွေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခန္း ၁၀ ခန္းလွ်င္ ႏွစ္ခန္းခန္႔သာ ေရာင္း ခ်ရသည့္အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေန ၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔ ၀ယ္လုိအားေလ်ာ့ နည္းကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ ၾကည့္ေနခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သို႔ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈသည္ ယခင္က အေစာင္ေရ ၁၀၀ ရိွပါက ယခုအ ခ်ိန္တြင္ ေလွ်ာက္လႊာ ၅၀ ခန္႔သာ ရိွသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦး ေဌးေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းလာ ေစရန္ တြန္းပို႔ခဲ့သူမ်ားသည္ ႀကိဳပိြဳင့္ႏွင့္ ၀ယ္ေရာင္းကစားသူမ်ား  ျဖစ္ၿပီး လက္ရိွတြင္ ယင္းေစ်းကြက္၌ ယံုၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား က သံုးသပ္ၾကသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ ထက္တြင္ အေျခခံအေဆာက္အ အံုတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရိွန္အဟုန္ေကာင္းလာေသာ္ လည္း ၂၀၁၅ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွစတင္၍ တျဖည္းျဖည္းျပန္လည္က်ဆင္း လာသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ေကာင္းသည့္အတြက္ အျခားလုပ္ငန္းမွ ေျပာင္းလဲရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္းရိွလာခ့ဲသည္။

သုိ႔ေသာ္လက္ရိွတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းလဲလုပ္ကုိင္လာသူမ်ားမွာ ေငြမလည္သည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးသားအခန္းမ်ား ကုိ ျပန္ေပါင္၍ ထပ္မံမေဆာက္ လုပ္သည့္အတြက္ တရားစြဲဆုိမႈ မ်ား ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္လုိလိုပါရိွေနသည္။

‘‘ေငြမလည္ႏုိင္လို႔ ထပ္မ ေဆာက္ႏုိင္ၾကဘူး။ ၀ယ္အားမရိွ တာလည္း ပါတယ္’’ဟု ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေဌး၀င္းကေျပာသည္။

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား၏ ေစ်းကြက္သည္ ျပည္တြင္း မွ ၀ယ္လိုအားသာမက ျပည္ပမွ ၀ယ္လုိအားကိုလည္း ဦးတည္ ထားရာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာပါက တုိက္ခန္း၊ ကြန္ဒုိမ်ား ၀ယ္လိုအားျမင့္တက္ လာမည္ကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ား လည္း ပါ၀င္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ယခု ႏွစ္တြင္ အနည္းငယ္သာ၀င္ ေရာက္ၿပီး အေမရိကန္၊ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအပါ အ၀င္ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယားႏုိင္ငံတုိ႔မွ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကလည္း ေရြး ေကာက္ပဲြအေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေရးအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ ေနသည့္ အဆင့္သာရိွေနသည္။

‘‘ဒီက ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ကို သတိထားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေန တယ္။ ဒီကိုလာတဲ့သူေတြက လည္း ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကို ေလ့လာစံုစမ္းတာေတြရိွတယ္’’ ဟု ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

ဒုတိယဥကၠ႒ တစ္ဦးကေျပာ သည္။

ျပည္တြင္းသုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားတြင္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ေလးလ အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္သည့္က႑ မွာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ က႑ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ရိွသည္။ ယခင္ႏွစ္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈအားေကာင္း ေသာ ထုတ္ကုန္က႑မွ ယခုႏွစ္ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအားနည္းေန သည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားနည္းသကဲ့သုိ႔ အျခားေသာ စီးပြားေရးမ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္သြယ္ ေရး မွာလည္း ထူးျခားမလာေသး ေပ။

ထုိ႔အျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မ်ားမွာလည္း အားနည္းႏုိင္သည္ ကုိ စီးပြားေရးသမားမ်ားက ႀကိဳ တင္မွန္းဆထားသည္။ ယင္းကဲ့ သုိ႔ စီးပြားေရးအမ်ားစုအားနည္း ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ေျမ၀ယ္စုသူ မ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ အိမ္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္း ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ေစ်းကြက္ေအး ေနေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မွာ လည္း ထပ္မံၿပီး ေအးစက္လာႏုိင္ ေၾကာင္း အက်ိဳးေဆာင္အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္သည္။

‘‘အေရာင္းအ၀ယ္က ႀကိဳး ၾကားပဲရိွတာ။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအ ေနေၾကာင့္ အခုေစာင့္ၾကည့္သူ ေတြ ပုိမ်ားလာတယ္’’ဟု မ႑ိဳင္ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မန္ေန ဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။

 အိမ္ၿခံေျမေရာင္း၀ယ္မႈ သည္ ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ တရားမ၀င္ေငြလဲႊမႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း တြင္ ျပည္တြင္းအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ မ်ားမွာ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးလာ ကာ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျပည္တြင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားမွာ လည္း ဆက္တုိက္ေငြေၾကးက်ပ္ တည္းၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားခဲ့ရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ မ်ားသည္ အေဆာက္အအံုတစ္ လံုးတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေငြ ေၾကးစိုက္ထုတ္ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ ျခင္းထက္ ပံုစံေရးဆြဲၿပီး အခန္း မ်ားကို ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်၍ ရေသာေငြျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း ျဖစ္ကာ အခန္းဝယ္သူမ်ားကလည္း အမွန္တကယ္ေနထုိင္လိုသူထက္ အျမတ္ရပါက ျပန္လည္ ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားက အမ်ားစုျဖစ္ေန သည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ေက်ာ္မွစတင္ၿပီး တဲ ေပၚမွ တုိက္ေပၚတင္ေသာစနစ္ ျဖင့္ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းလာသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၇  တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအာရွ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း၊ အစိုး ရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးမ်ား အေျပာင္းအ လဲေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားလဲၿပိဳခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု ေက်ာ္ၾကာ တည္ၿငိမ္ေနေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား သည္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ဖန္ျပန္လည္ ႏိုးထလာေသာ္လည္း ပံုသဏၭာန္ မမွန္သျဖင့္ ေလးႏွစ္ခန္႔ ကာလ အတြင္းမွာပင္ က်ဆံုးရမလိုျဖစ္ လာေၾကာင္း မ႑ိဳင္အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္းဦးက ေျပာ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အခန္းလို အပ္ခ်က္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သံုး ေသာင္းေက်ာ္ရွိသျဖင့္ အစိုးရက ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မႈမွာ နည္းပါး ေနသည္။ ပုဂၢလိကက႑က ေဖာ္ ေဆာင္ေပးရာတြင္ အတားအဆီး မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး မမွန္ကန္မႈေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားမွာ လုပ္ငန္းမလုပ္ ႏိုင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္လာ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေကာင္းကင္တြင္ မီးခိုးလည္း မထြက္၊ ဖုန္လည္း မ ေတြ႕ရျခင္းက စီးပြားေရးတိုးတက္ မႈကုိ   ယံုၾကည္စရာမရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္သူ ေဌး ဦးေတဇက သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ျပာမီးခိုးမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရျခင္းသည္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ံုမ်ားစြာ ေပၚလာသည့္သေကၤတျဖစ္ၿပီး လမ္းမမ်ားတြင္ ဖုန္တေထာင္းေထာင္းထေနျခင္းမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္လုပ္ကိုင္မႈ၏ သေကၤတျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ မီးခိုးလည္းမျမင္၊ ဖုန္လည္းမထ ျဖစ္ေနေသးသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေနကို အစိုးရအေျပာင္းအလဲက ကုစားေပးႏိုင္မလား ဆိုသည္ကို ေစာင့္ ၾကည့္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
7 day

No comments:

Post a Comment