Monday, 6 July 2015

ဒဂံုစီးတီးစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းရန္ အစိုးရမွ တရားဝင္ အသိေပးစာ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းမရွိပါက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္္မည္

ေရႊတိဂံုကုန္းေတာ္အနီးရွိ စီမံကိန္း ၅ ခုပါဝင္သာ ဒဂံုစီးတီး စီမံကိန္းအတြက္ အစိုးရမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဇြန္လကုန္တြင္ တရားဝင္အသိေပးစာ ေပးပို႔သြားမည္ ဆိုေသာ္လည္း ယခုတိုင္တစ္စံုတစ္ရာ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း မရွိ၍ လူထု ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီမွ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဆရာေတာ္ ဦးပါေမာကၡက  ဇူလိုင္ ၆ရက္က ျပဳလုပ္သည့္  ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ကာကြယ္ေရး စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။


Dagon City One အပါအဝင္ စီမံကိန္း ၅ ခုလံုးကို ၁၅ရက္အတြင္း လံုးဝရပ္ဆိုင္းေပးမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း နယ္/လံု ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ဝင္းႏွင့္ တိုင္းစစ္ဌာနမႈး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းေနာင္တို႔က ေရႊတိဂံုေစတီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ဇြန္လ ၂၀ရက္က ကတိျပဳထားခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၆ရက္ အထိ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမရွိ၍ ယင္းသို႔ ဆံုးျဖတ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဦးပါေမာကၡကဆိုသည္။

ဦးပါေမာကၡက “ဆႏၵျပပြဲအတြက္ ၁၉ရက္ေန႕မွာ အႀကိဳ ညိႇႏိႈင္းမႈလုပ္မယ္၊ ဒီမတိုင္ခင္မွာ အစိုးရဘက္က စီမံကိန္း ၅ခုလံုးကို လံုးဝရပ္ဆိုင္းေပးမယ္လို႔ ညိႇႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္လာရင္ေတာ့ ဘုန္းႀကီးတို႔ဘက္က ဒီလႈပ္ရွားမႈကို ရပ္တန္႔ေပးမယ္၊ ဆႏၵျပၿပီးတဲ့ အထိေတာင္ ဘာမွလုပ္ေဆာင္ေပးမႈ မရိွေသးရင္ေတာ့ အစိုးရကို တရားစြဲဆိုတာကေန ဆိုဆံုးမလို႔မရတဲ့ သာသနာကို ေစာ္ကားတဲ႔မင္းပဲဆိုၿပီး အျမင့္ဆံုးအဆင့္ သပိတ္ေမွာက္ သတၱႏိကၠသႏၷ ကံေဆာင္ၿပီးေတာ့ ဘုန္ႀကီးတို႔က လုပ္သြားမယ္။” ဟု ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ သတၱႏိကၠုသႏၷကံေဆာင္ပါက အစိုးရဘက္္မွ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ခံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သာသနာေတာ္အတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ဟုလည္း  ဦးပါေမာကၡကဆိုသည္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီကို အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၊ ဝံသာႏုရကၡိတအဖြဲ႔ စသည့္ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း ၇၀ခန္႕မွ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ သံဃာ စုစုေပါင္း အင္အား ၁၀၀ ခန္႕ျဖင့္ ဇြန္လ ၇ရက္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး Dagon City One အပါအဝင္ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းေရး အတြက္ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကျငာ ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေၾကျငာအၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတို႔ကလည္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ တည္တံေရးအတြက္ ရဟန္းရွင္လူ၊ ျပည္သူအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု တစ္ၿပိဳင္နက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

ေရႊတိဂံုေစတီ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီမွ ဥပေဒအႀကံေပး အထက္တန္းေရွ႕ေန ဦးဖိုးျဖဴက “ဒဂံုစီးတီး စီမံကိန္း က ေရႊတိဂံုတည္ရွိေရးနဲ႔ သိဂၤုတၱရကုန္းေတာ္ ေရရွည္တည္တ႔ံေရးကို အႏၱရာယ္ျပဳေနတယ္၊ ဒါ့ဟာ တပ္ပိုင္ေျမေပၚမွာ ေဆာင္ ရြက္ေနတာျဖစ္လို႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွာသာ တာဝန္အရွိဆံုးျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားေတြက ႏိုင္ငံသားအခြင့္ အေရးျဖစ္တဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး အတြက္ တပ္မေတာ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၁အရ တပ္က တာ၀န္အရွိဆံုးပုဂၢိဳလိကို တရားစြဲမယ့္အေၾကာင္းတစ္လႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားၿပီး တရားစြဲဆိုခြင့္ရွိတယ္”ဟုဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးေသာ တရားစီရင္ေရးအာဏာပုိင္ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ ႏိုင္ငံသားတို႕၏ အခြင့္အေရးတစ္စံုတစ္ရာကို ထိခိုက္ေစေသာ၊ ႏိုင္ငံသားတို႕၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိခိုက္ေစေသာ အဆိုပါစီမံကိန္းကို ဖ်က္သိမ္းရန္ တားျမစ္ စာခြၽန္ေတာ္ထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိၿပီး  ထာဝရ တားဝရမ္းေတာင္းဆိုသင့္သည္ဟုလည္း  ဦးဖိုးျဖဴကဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ဒဂံုစီးတီးစီမံကိန္း၅ခုအနက္  ဒဂံုစီးတီး-ဝမ္းကိုသာေဆာက္လုပ္မႈမ်ား စတင္ရေသးၿပီးယင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရပ္ဆိုင္းမႈ ရွိမရွိဆိုေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ထံမွ တရားဝင္ ေၾကျငာခ်က္ကို မရရွိေသးဘဲ Dagon City One အပါအဝင္ စီမံကိန္း ၅ ခုလံုး၏ integrated master plan အား သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေနာက္ဆံုး အဆင့္အေနျဖင့္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေနသည္ဟု Marga Landmark ဇြန္ ၂၂ရက္က ေျပာဆိုထားသည္။

ဒဂံုစီးတီး-ဝမ္းအပါအဝင္ စီမံကိန္း ၅ ခုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီမံခန္႔ခြဲမႈရရိွထားသည့္ ဒဂံုၿမိဳ႔နယ္ ဆက္သြယ္ေရး တပ္ရင္းေျမမွ ၄၉ဧကေက်ာ္ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈ ဒႆ     မ ၈၉သန္းျဖင့္ Marga Landmark က  ငွားရမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
mizzima

No comments:

Post a comment