Tuesday, 9 June 2015

မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းသစ္ ၃၁ ေက်ာင္း ထပ္မံဖြင့္ခြင့္ျပဳ


 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳရန္ေလွ်ာက္ ထားသည့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ၆၀ ေက်ာ္အနက္ ယခု ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းသစ္ ၃၁ ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း    စံုစမ္းသိရွိရ သည္။ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းအသစ္ဖြင့္ လွစ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအ နက္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္ မီသည့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ၃၁ ေက်ာင္းကို စမ္းသပ္ကာလတစ္ႏွစ္အေနျဖင့္    ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ုံး လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ က ေျပာသည္။


‘‘ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းအသစ္ ေရာ သက္တမ္းတိုးေက်ာင္းေတြ အားလံုးပါ ဇြန္လက စတင္ဖြင့္လွစ္ ခြင့္ေပးလိုက္တယ္။ သတ္မွတ္ စည္းကမ္းခ်က္အတိုင္း လိုက္နာ မႈမရွိဘူးဆိုရင္ ႏွစ္တိုးေလွ်ာက္တဲ့ အခါမွာ သက္တမ္းတိုးမရတာ ေတြ ျဖစ္ႏိုင္မယ္’’ဟု လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ က ေျပာသည္။

၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းအသစ္မ်ားကုိ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းျဖင့္ ၃၁ ေက်ာင္း၊   ဖြင့္လွစ္ခြင့္ထပ္မံတိုးေလွ်ာက္သည့္ ယာယီ ၂ ႏွစ္သက္တမ္းေက်ာင္း ၂၄ ေက်ာင္းတို႔ကို ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ    စံုစမ္းသိရ သည္။

‘‘အစ္မသားနဲ႔ သမီးကို ကိုယ္ ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမွာထား တာ။ အစိုးရေက်ာင္းေတြနဲ႔ေတာ့ ကြာျခားတာေပါ့။ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ သခ်ၤာမွာဆိုရင္ အရမ္းသိသာ တယ္။ အဲဒီေက်ာင္းမွာက စာကို ပံုေသအလြတ္က်က္တာ မဟုတ္ ဘဲနဲ႔ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳသင္ ၾကားနည္းပဲ။ ေက်ာင္းကေတာ့ မႏွစ္ကထက္ ေစ်းတက္သြား တယ္။ တစ္တန္းကို ပ်မ္းမွ်တစ္ သိန္းေလာက္ေတာ့ တက္သြား တယ္’’ဟု မိခင္တစ္ဦးက ေျပာ သည္။ မႏၲေလးတိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းရွိ ေက်ာင္း ၄၅ ေက်ာင္းအပါအ၀င္ ၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အထိ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ၁၀၀ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း အသစ္ဖြင့္လွစ္ရန္ ေလွ်ာက္ထား မႈမွာ ၃၁ ေက်ာင္းရွိၿပီး ၂၃ ေက်ာင္းကို စမ္းသပ္ တစ္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳ ခဲ့သည္။

၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္၌ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း  ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလ တြင္ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားကို သတင္းစာမ်ား၌  ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ေတြ႕ရွိပါက ေခၚယူသတိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားအား  အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈမ်ား  ရွိခဲ့သည္။
7 day

No comments:

Post a comment