Wednesday, 6 May 2015

ေတာင္သမန္အင္း ေသဆံုးျခင္း

ေလအေ၀့တြင္ ပုပ္အဲ့အဲ့ငါးညီႇနံ႔က ေထာင္းေထာင္း ထလာသည္။ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမဘက္မွ ေကြ႕၀င္လာၿပီး မိနစ္ပိုင္းမွ် ဆုိင္ကယ္ေမာင္းႏွင္လုိက္သည္ႏွင့္ မည္စည္ပင္အုပ္အုပ္ႀကီးမ်ားရိွေသာ ေတာင္သမန္အင္းေစာင္းကို ေရာက္သည္။ အၿမဲေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ထူးျခားမႈမရိွေသာ္လည္း ေတာင္သမန္အင္းေရျပင္ကို ျဖတ္တိုက္လာသည့္ ေလျပည္က တစ္ခါတစ္ရံလာလည္သည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ေတာ့ အသက္႐ႈက်ပ္ေစသည္။ တသုန္သုန္တိုက္ခတ္ေနသည့္ ေလေျပက ေအးျမလတ္ဆတ္မႈမရိွဘဲ ေတာင္သမန္အင္း၀န္းက်င္တြင္ ပုပ္အဲ့အဲ့ငါးညႇီနံ႔မ်ား ပ်ံ႕လြင့္ေနသည္။


ဦးပိန္တံတားဘက္သုိ႔ ပုိမိုနီးကပ္လာသည္ႏွင့္ ငါးညီႇနံ႔က ပိုမိုျပင္းလာသလုိ ကမ္းစပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ စုၿပံဳေပါက္ေရာက္ေနသည့္ ေဗဒါပင္မ်ားအနီး၌ ေရေပၚေပါေလာေပၚေနေသာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ေသဆံုးေနေသာ ငါးမ်ားကိုပါ ေတြ႕လာရသည္။ ဦးပိန္တံတားအနီး ငွက္ေလွဆိပ္တြင္မူ ငါးေသမ်ားအစုလိုက္၊ အၿပံဳလုိက္ေပါေလာေပၚေနၿပီး ခပ္ေ၀းေ၀းမွၾကည့္လွ်င္ ျဖဴေဖြးေဖြးအခ်ပ္ႀကီးျဖစ္ေနသည္။ လိႈင္းပုတ္ၿပီး ကမ္းကပ္လာသည့္ ငါးေသမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ က်ိခြၽဲခြၽဲစိမ္းညစ္ညစ္ အင္းေရျပင္တြင္လည္း ငါးေသမ်ားကုိ ေတြ႕ရသည္။ လက္ညိႇဳး၊ လက္မအရြယ္ ငါးသားေပါက္မ်ားမွအစ အစိတ္သား၊ သံုးဆယ္သားအရြယ္ ခပ္ႀကီးႀကီးငါးမ်ားအထိ ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ ငါးေသမ်ားကို ဧၿပီ ၃၀ ရက္က ေတာင္သမန္အင္း အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၀ ခန္႔က အမရပူရၿမိဳ႕စာေရးဦးပိန္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ သစ္သားတံတားရွည္ႀကီးႏွင့္အတူ ေႏြ၊ မုိး၊ ေဆာင္း သံုးရာသီအလွတစ္မ်ိဳးစီျဖင့္ သံုးပန္လွေတာင္သမန္အျဖစ္ ကမၻာေက်ာ္ခဲ့ေသာ ေတာင္သမန္အင္းမွာ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ လူတို႔၏ပေယာဂေၾကာင့္ အဆုိးရြားဆံုးေသာ ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း သဘာ၀အင္းႀကီးျဖစ္သည့္ ေတာင္သမန္ကို ေရအေသပိတ္ေလွာင္ခဲ့ျခင္းက ေတာင္သမန္အင္းပ်က္စီးျခင္း၏ အစျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၀န္းက်င္တြင္ သံုးပန္လွေတာင္သမန္ကို ငါးေမြးကန္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေတာင္သမန္အင္းအတြင္း ငါးေမြးရန္ ေလလံပစ္ခဲ့ျခင္းက ေတာင္သမန္အင္းကို အဖတ္ဆည္မရေအာင္ ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ ေတာင္သမန္အင္းကုိ ၁၂ ရာသီ ေရပိတ္ေလွာင္ကာ ငါးေမြးကန္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာခ်ိန္တြင္မူ ေတာင္သမန္အင္းေရမွာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အဆုိးရြားဆံုးေရညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

ရာသီဥတုပူျပင္းမႈ၊ အင္းေရနည္းပါးမႈတို႔ႏွင့္ မ်ားစြာသက္ဆုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္က ေတာင္သမန္အင္းအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ငါးမ်ားအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္သမန္အင္းေရကို ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခဲ့ရာ ေရညစ္ညမ္းမႈမွာ အဆိုးရြားဆံုး အေျခအေနျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနကဆိုသည္။

ေတာင္သမန္အင္းေရအတြင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ပါ၀င္မႈသည္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္ နည္းပါးေနသလို အမုိးနီးယားႏိုက္ထရိတ္ ပါ၀င္မႈသည္လည္း စြန္႔ပစ္ေရမ်ားတြင္ပါ၀င္ရမည့္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္ ပိုမိုျမင့္မားေနသည္ဟုဆိုသည္။ ေတာင္သမန္အင္းေရကို ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈအရ ေတြ႕ရွိရသည့္ အင္းေရ၏ လက္ရွိအေနအထားသည္ ငါးမ်ားအသက္ရွင္ေနထုိင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေတာ့သလို အင္းေရမ်ားအား စြန္႔ထုတ္မည္ဆိုပါကလည္း သန္႔စင္ၿပီးမွ စြန္႔ထုတ္သင့္သည္ဟု မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ ျပည္ပပို႔ကုန္အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရး (ဓာတ္ခြဲခန္း)တာ၀န္ခံကဆုိသည္။

ေတာင္သမန္အင္းေရသည္ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ က်ိခြၽဲခြၽဲဂ်ယ္လီခဲမ်ားသို႔ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေရေမွာ္ပင္မ်ားေပါက္ေရာက္ရန္၊ ငါးမ်ားအသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္မဆိုထားႏွင့္ ယင္းက်ိခြၽဲခြၽဲျဖစ္ေနသည့္ ေရျပင္ေနရာသည္ ငါးမ်ားပင္ ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္သည့္ အေနအထားမရွိေတာ့သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံမွ ေတာင္သမန္အင္းအတြင္း ငါးေမြးျမဴေရး အပါအ၀င္ ေတာင္သမန္အင္းႏွင့္ ဆက္စပ္အင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားသည့္ အမရပူရၿမိဳ႕ေန အင္းသူႀကီး ဦးခ်စ္ခိုင္ကေျပာသည္။

‘‘ေတာင္သမန္အင္းေရပ်က္စီးတာက စက္႐ံုေတြက စြန္႔ထုတ္တဲ့ ေရဆုိးေတြနဲ႔ အင္းကုိ သဘာ၀အတုိင္းမထားဘဲ ပိတ္ေလွာင္ထားတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးခ်စ္ခုိင္ကေျပာသည္။ ဦးခ်စ္ခုိင္မွာ  ၂၀၁၄ မွစတင္ကာ ေတာင္သမန္အင္းႏွင့္ ဆက္စပ္အင္းမ်ား ငါးေမြးျမဴေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း  ၅,၀၀၀ ျဖင့္ မန္းစည္ပင္ထံမွ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိထားသူျဖစ္သည္။

မႏၲေလးစည္ပင္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္အရ အင္းေလလံေၾကးမွာ ႏွစ္စဥ္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ေတာင္သမန္အင္းအတြင္း ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လုပ္ပုိင္ခြင့္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၅,၅၀၀ ျဖင့္ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိမည္ဟု ဆုိသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အင္းေရညစ္ညမ္းကာ ငါးမ်ားေသဆံုးမႈေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ငါးပိႆာခ်ိန္ ၃,၀၀၀ ခန္႔ ဖမ္းယူရရွိေနသည့္ ေတာင္သမန္အင္းကုိ စြန္႔လႊတ္လိုက္ရၿပီး ငါးမ်ိဳးစုိက္ထည့္ရသည့္ စရိတ္ႏွင့္ ငါးစာစရိတ္မ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး ေငြက်ပ္သိန္း ၆,၀၀၀ ေက်ာ္ ဆံုး႐ႈံးေနသည္ဟု ဦးခ်စ္ခုိင္ ကေျပာသည္။

ေတာင္သမန္အင္းအတြက္ ငါးမ်ားေသဆံုးရျခင္းမွာ စက္႐ံုစြန္႔ပစ္ေရဆုိးမ်ားေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ၿပီး အင္းထဲတြင္ အနည္ထိုင္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည့္ ဓာတုဓာတ္ႂကြင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ငါးမ်ားေသဆံုးရသည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ေတာင္သမန္ေဒသခံအခ်ိဳ႕ ေျပာသည္။  ေႏြရာသီတြင္ ေတာင္သမန္အင္းအတြင္း ငါးေသဆံုးမႈ ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္မွာ ၁၉၉၈ ေနာက္ပုိင္းအဆိုးရြားဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ေတာင္သမန္ငွက္ေလွအသင္းဥကၠ႒ ဦးစုိး၀င္းကေျပာသည္။

ေတာင္သမန္အင္းေရထု ညစ္ညမ္းကာ ငါးမ်ားအစုလိုက္အၿပံဳလို္က္ ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေတာင္သမန္အင္းထိန္းသိမ္္းေရး လုပ္ေဆာင္မည္ဟု မႏၲေလးစည္ပင္ေကာ္မတီက ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ ေတာင္သမန္အင္းသုိ႔ ေရစီး၀င္သည့္ ပရံေတာ္ေခ်ာင္းမွတစ္ဆင့္ အင္းအတြင္းသုိ႔ ေရဆုိးစြန္႔ပစ္ေနသည့္ စက္႐ံု ၁၇ ႐ံုရွိၿပီး ယင္းစက္႐ံုမ်ားကို ေမလ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ စက္႐ံုလည္ပတ္ခြင့္ ယာယီရပ္နားထားသည္ဟု ေဒါက္တာသြင္ေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ေရဆုိးသန္႔စက္႐ံုကို ေတာင္အင္းေျမာက္အင္းတြင္ စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ဇြန္လကုန္ပုိင္း ေရဆိုးသန္႔စင္စက္႐ံု တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခ်ိန္မွ စက္႐ံုမ်ားကို ျပန္လည္ လည္ပတ္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ေဒါက္တာသြင္ေက်ာ္ေက်ာ္ကဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေတာင္သမန္အင္းအတြင္း ႏုန္းဆယ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သလို လိုအပ္ပါက အင္းေရေဖာက္ထုတ္ျခင္း၊ ေရသြင္းျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မည္ဟုဆိုသည္။

ေတာင္သမန္အင္းထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ လတ္တေလာလုပ္ေဆာင္မည့္ ေရတိုလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ေရရွည္အတြက္ပါ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပလုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟုလည္း ၎ဆိုသည္။ အထူးသျဖင့္ ယခင္ကဲ့သို႔ ေတာင္သမန္အင္းအား သံုးပန္လွေတာင္သမန္ျဖစ္ေစရန္ အင္းေရကို ပိတ္ေလွာင္ထားျခင္းမရွိဘဲ သဘာဝအတုိင္းေရဝင္၊ ေရထြက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သလို လက္ရွိ အမ်ားျပည္သူေဝဖန္မႈရွိလာေနသည့္ ေတာင္သမန္အင္းအတြင္း ေလလံစနစ္ျဖင့္ ငါးေမြးျမဴေရးခြင့္ျပဳျခင္းကိုလည္း ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းရန္ သင့္၊ မသင့္ စဥ္းစားစရာအခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပထားသည္ဟုဆိုသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေတာင္သမန္အင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ေရထု၊ ေလထုထိန္းသိမ္းေရးကို စနစ္တက်လုပ္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အရင္လို သံုးပန္လွေတာင္သမန္ ျပန္ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာသြင္ေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

နတ္ႀကီးသည္ဟု နာမည္ေက်ာ္ေသာ ေတာင္သမန္အင္းတြင္ ႐ိုးရာယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အစြဲအလမ္းေၾကာင့္လည္း အစိုးရဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္သမန္အင္း၏ ေရအဝင္အထြက္ကို လိုသလိုထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အမရပူရၿမိဳ႕ခံအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

မုိးရာသီတြင္ ဦးပိန္တံတား ေရနစ္ျမဳပ္သည္အထိ ေတာင္သမန္အင္းေရတက္လွ်င္ မင္းေျပာင္းမင္းလြဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူအေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေတာင္သမန္ေဒသခံအမ်ားစုက ယံုၾကည္ၾကသည္။ ၁၉၈၈ အေရးခင္းကာလတြင္ ဦးပိန္တံတားေရနစ္ျမဳပ္သည္အထိ ေတာင္သမန္အင္းေရ ျမင့္တက္ခဲ့သလို ၂၀၀၄ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ ဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္ကလည္း ေတာင္သမန္အင္းေရမွာ တံတားေပၚထိ ေရတက္ခဲ့သည္ဟု ေတာင္သမန္ေဒသခံ ဦးစိုးဝင္းကေျပာသည္။ ထုိ႔အတူ ေတာင္သမန္အင္းအတြင္း ေရလံုးဝခန္းေျခာက္သြားလႇ်င္မူ တုိင္းျပည္တစ္ခုလံုးပါ ပ်က္စီးတတ္သည္ဟု ေဒသခံအခ်ိဳ႕က ယံုၾကည္ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေန႔စဥ္ခရီးသြားဧည့္သည္ ရာေထာင္ခ်ီ လာေရာက္လည္ပတ္ေနေသာ ေတာင္သမန္အင္းအား သဘာ၀အင္းတစ္ခုအျဖစ္သာ ျပန္လည္ျမင္ေတြ႕လိုသည္ဟု ေဒသခံအမ်ားစုကေျပာသည္။

‘‘ေတာင္သမန္အင္း၊ ေတာင္သမန္အလွဆုိတာက အမရပူရၿမိဳ႕ရဲ႕ Landmark (အထိမ္းအမွတ္)တစ္ခုပဲ။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးက ေလးစားတန္ဖိုးထားရတဲ့ သမုိင္းအေမြတစ္ခုလည္းျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ အရင္လို သဘာ၀အတုိင္းပဲရိွေစခ်င္တယ္။ ေတာင္သမန္အင္းကိစၥ ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ ဌာနဆုိင္ရာေတြအေနနဲ႔လည္း အမရပူရသားလို၊ မႏၲေလးသားလို ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္သေဘာထားၿပီး လုပ္ၾကကုိင္ၾကရင္ေတာ့ ပုိေကာင္းမယ္ထင္တယ္’’ဟု မႏၲေလးစည္ပင္ အႀကံေပးအဖဲြ႕၀င္ အမရပူရၿမိဳ႕ခံ ဦးသန္းျမင့္က ေျပာသည္။

ေတာင္သမန္အင္းသည္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရိွၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈေအာက္တြင္ရိွေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဦးပိန္တံတားကိုမူ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနအမ်ိဳးသားျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ဦးစီးဌာနမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ရိွသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ေတာင္သမန္အင္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီကုိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ကာ ဖဲြ႕စည္းထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အင္းေရညစ္ညမ္းမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ဦးပိန္တံတားပ်က္စီးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ္လည္း ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေတာင္သမန္အင္းႏွင့္ ဦးပိန္တံတား ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရိွေသးပါ။

‘‘အခုထိေတာ့ ဘာမွ ထူးထူးျခားျခား လုပ္ကုိင္ႏုိင္တာ မရိွဘူးေလ။ အခုလို ငါးေတြေသတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ လာတဲ့ဧည့္သည္ေတြ အနံ႔အသက္ဆုိးေတြေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ဖုိ႔ ငွက္ေလွသမားေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြေပါင္းၿပီး ငါးေသေတြကုိ ေျမတူးျမႇဳပ္တာေတာ့ရိွတယ္’’ဟု ေတာင္သမန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေတာင္သမန္ငွက္ေလွအသင္းဥကၠ႒ ဦးစုိး၀င္းကေျပာသည္။

လူတုိ႔၏ပေယာဂေၾကာင့္ ေတာင္သမန္အင္းပ်က္စီးမႈႀကံဳေတြ႕လာရသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စီးပြားေရးသမားမ်ားစုက ေတာင္သမန္အင္းႏွင့္ ဦးပိန္တံတားကို အမွီျပဳကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ မ်က္စိက်လာေနသည္။  ဦးပိန္တံတားႏွင့္ ေပ၂,၀၀၀ ၀န္းက်င္အကြာ ေတာင္သမန္အင္းေရျပင္ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ ေျမဧက ၄၀ ေက်ာ္ေပၚတြင္ ေတာင္သမန္သစၥာကုမၸဏီက အပန္းေျဖဟုိတယ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ထို႔အတူ ေတာင္သမန္အင္း ေရ၀င္ေရထြက္ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ေတာင္သမန္အင္းေရတက္ခ်ိန္ ေရနစ္ျမဳပ္ေလ့ရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ ေက်ာက္စိမ္းေစတီႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းေစ်းသစ္စီမံကိန္း၊ Jade Garden စီမံကိန္း စသည္တို႔မွာ ေတာင္သမန္အင္း ေရ၀င္ေရထြက္ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး မုိးရာသီေတာင္သမန္အင္း ေရတက္ခ်ိန္ ေရ၀ပ္ေဒသမ်ားျဖစ္သည္ဟု အမရပူရၿမိဳ႕ခံအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေတာင္သမန္အင္းကို အမီွျပဳကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ၾကေသာ္လည္း ဦးပိန္တံတားႏွင့္ ေတာင္သမန္အင္းထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္မရွိၾကေသးပါ။ ေတာင္သမန္သစၥာကုမၸဏီက ၎တို႔အေနျဖင့္ ေတာင္သမန္ႏွင့္ ဦးပိန္တံတားထိန္းသိမ္းေရး သီးျခားအစီအစဥ္မရွိဘဲ အမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟုေျပာသည္။

ေရညစ္ညမ္းၿပီး ေတာင္သမန္အင္းပ်က္စီးမႈက ေဒသ၏ အေလးထားဖြယ္ရာ အေမြအႏွစ္တစ္ခု ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစႏုိင္သလို ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ ထိခိုက္မႈရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း မႏၲေလးစည္ပင္အႀကံေပးအဖြဲ႕၀င္ အမရပူရေဒသခံ ဦးသန္းျမင့္ကဆိုသည္။
ေမာင္တာ(7day)

No comments:

Post a Comment