Tuesday, 17 March 2015

"ၿငိမ္းခ်မ္းေတာ့မည္ ကခ်င္ျပည္"

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ကခ်င္ လြတ္ေၿမာက္ေရး အဖဲြ႕(ေကအိုင္အို) ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလဂ်ာႏွင့္ အဖဲြ႔ အား ေနၿပည္ေတာ္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။
ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက မိမိတို႔ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေတြ႕ ဆံုၾကၿခင္း ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အၿခားေသာ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ရင္းႏွီးေနၾကၿပီ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႕ႏွင့္ ယခုမွ ပထမဆံုး အၾကိမ္ ေတြ႕ဆံု သည္ ဆိုေသာ္လည္း မိမိ၏ အသိအကၽြမ္းမ်ား၊ မိမိႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသား ညီလာခံ တက္ေရာက္ ခဲ့သည့္အဖြဲ႕မ်ား ၿပန္လည္ေတြ႕ဆံုရၿခင္း အတြက္ ၀မ္းသာပါေၾကာင္း၊ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုးက်န္းက်န္း မာမာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ရႊင္ရြင္ ရွိၾကေစရန္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ ပါေၾကာင္း။

ကခ်င္ၿပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားကို မိမိအေနၿဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေန႔ထူးေန႔ၿမတ္ကို အေလး ထား၊ ေလးစားဂုဏ္ယူသည့္ အတြက္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မေနာပဲြတြင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား တိုင္းရင္းသူ မ်ားႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲခြင့္ ရသည့္အတြက္ မိမိစိတ္ထဲတြင္ မ်ားစြာ ၀မ္းသာၾကည္ႏူးမိပါေၾကာင္း၊ ကခ်င္ၿပည္နယ္ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ကခ်င္ၿပည္သူမ်ား ယခုကဲ့သုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေၿမ့စြာ ထာ၀ရ ေနႏိုင္ပါေစ ရန္လည္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းမိပါေၾကာင္း။
တကယ္တမ္းတြင္ ကခ်င္ၿပည္နယ္သည္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က (၁၇) ႏွစ္လံုးလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွႈမ်ား ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ ရွိခဲ့သည့္ ၿပည္နယ္ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာရွိစဥ္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည့္ ကခ်င္ၿပည္နယ္တြင္ရွိသည့္ ၿပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ႏွင့္ မၿငိမ္းမခ်မ္းရွိေနသည့္ ယခုဘ၀ ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္ပါက အေကာင္းအဆိုးကို မိမိတို႔ ခဲြၿခား သိၿမင္ႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လိုၿခင္းသည္ ၿပည္သူမ်ား၏ စစ္မွန္သည့္ ဆႏၵၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ကို ကိုယ္ တုိင္ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ၾကရသည့္ ၿပည္သူမ်ား၏ ခါးသီးသည့္ ဘ၀ကို မိမိတို႔ စာနာေထာက္ထားၾကရမည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း။
မိမိတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္သည္ဆုိသည္မွာ ၿပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းလိုသည့္ ဆႏၵကို ၾကိဳးပမ္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေနၾကၿခင္းပင္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ ၊ မရရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ႏွစ္ဘက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ (KEY PLAYER) မ်ားပင္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ၿပည္သူအားလံုးကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္နက္ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေနရုံမွ်ၿဖင့္ မၿပီးဆံုးႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ၿပည္သူမ်ားပင္ ဒုကၡေရာက္ၾကရပါေၾကာင္း၊ တိုင္းၿပည္သာ နစ္နာဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္ ဆိုသည္ကို အတိတ္က ၿဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ လတ္တေလာၿဖစ္စဥ္မ်ားက မီးေမာင္းထိုးၿပေနပါေၾကာင္း။
ထို႔အတြက္ ၿပည္သူမ်ားကို ဒုကၡေရာက္ေစသည့္၊ တိုင္းၿပည္ ဆံုးရႈံးနစ္ နာေစသည့္ မၿပီးဆံုးႏိုင္သည့္ တိုက္ပဲြမ်ားကို လူတစ္စုၿဖစ္သည့္ မိမိတို႔ ဆက္ၿပီး တိုက္ေနၾကဦးမည္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယခုကဲ့သုိ႔ စားပဲြတြင္ထိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္နည္းၿဖင့္ ေၿဖရွင္း အေၿဖ ရွာၾကမည္ ဆိုသည္ကို မိမိတို႔ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားၾကရမည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အားလံုးသည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံဟူသည့္ နယ္နိမိတ္ အတြင္း ေမြးဖြားၾကီးၿပင္း ေနထိုင္ ၾကသည့္သူမ်ား ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားၿဖင့္ အိမ္ႀကီးတစ္အိမ္ထဲတြင္ အတူတကြ ေမြးဖြား ၾကီးၿပင္းလာၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား ညီအကို မ်ားၿဖစ္ၾကပါေၾကာင္း။
မတူကဲြၿပားမႈ အခ်ိဳ႕ွရိွၾကမည္ ၿဖစ္ေသာ္လည္း ဤ တိုင္းၿပည္သည္ မိမိတို႔အားလံုး ပိုင္သည့္ တုိင္းၿပည္ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿပည္သူမ်ား သည္လည္း မိမိတို႔အားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ား ၿဖစ္ၾကပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေၾကာင့္ ၿပည္သူမ်ားအားလံုး ဒုကၡေရာက္ၾကရသည့္ အၿဖစ္မ်ိဳးမၿဖစ္ေစဘဲ မိမိတို႔ေၾကာင့္ ၿပည္သူမ်ား ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ၿဖစ္သြားၿပီး တိုင္းၿပည္လည္း ဆံုးရႈံးနစ္နာၿခင္းမ်ိဳး မၿဖစ္ေတာ့ဘဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေလ်ာက္လွမ္းႏိုင္ကာ ကမၻာ့အလယ္တြင္ တင့္တယ္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ၿဖစ္သည္ဟူသည့္ သားစဥ္ေၿမးဆက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ သမိုင္းမွတ္တမ္းတစ္ခုကို ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ႏိုင္ရန္ မိမိအေနၿဖင့္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္း ပါေၾကာင္းၿဖင့္ ေၿပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ ကခ်င္လြတ္ေၿမာက္ေရးအဖဲြ႕ (ေကအိုင္အို) ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ လဂ်ာ က ေကအိုင္အို အေနၿဖင့္ ၿပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲရန္ လိုလားၿပီး ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ခုႏွစ္အထိ က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ လည္း ေကအိုင္အိုအေနၿဖင့္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ (၁၇) ႏွစ္ၾကာကာလ အတြင္း စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား မရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡမ်ား သည္ ေကာင္းက်ိဳးမေပးဆိုသည္မွာလည္း အမွန္တရား၊ အရွိတရားပင္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သမၼတႀကီး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိတ္ေခၚသည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ မွတ္သားၿပီး အေလးထားေဆာင္ ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ထာ၀ရ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အေၿခခံေကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး ေအာင္ၿမင္သည္အထိ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ေၿပာၾကား ကာ ေကအိုင္အို ဥကၠ႒၏ ေပးစာကို သမၼတႀကီးထံ လက္ကမ္းေပးအပ္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ေကအိုင္အို ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ က ေၿပာၾကားရာ တြင္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း၊ ၿပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔က ေႏြးေထြးစြာ ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေၿပာဆုိေဆြးေႏြး ခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ၀မ္းသာအားရ ၿဖစ္မိပါေၾကာင္းႏွင့္ ရလဒ္ေကာင္း မ်ား ေမွ်ာ္ လင့္ႏိုင္ၿပီ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကအိုင္အို အေနၿဖင့္ အၿခားတိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အတူ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေစရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္း ပါေၾကာင္း ၿဖင့္ ေၿပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ ကခ်င္လြတ္ေၿမာက္ေရးအဖဲြ႕ (ေကအိုင္အို) ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မွ ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က ကြ်န္ေတာ့္အေန နဲ႔ ေကအိုင္အို နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပါဝင္တဲ့ NCCT တို႔ရဲ႕ သေဘာထားမ်ားကို အနည္းငယ္တင္ၿပ လိုပါေၾကာင္း၊ ယခုခရီးစဥ္သည္ ဟန္ၿပသြား မည့္ ႏိုင္ငံေရးကစားသည့္ ခရီးစဥ္မဟုတ္ ပါေၾကာင္း၊ ၿမစ္ႀကီးနားတြင္ ၿပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကြန္ဖရင့္ ကတည္းက တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေအာင္ၿမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဓိကအခ်က္ကို ရွာေဖြမည္၊ မေအာင္မၿမင္ ၿဖစ္ေစမည့္ အဟန္႔အတားမ်ိဳး မပါဝင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ကတိၿပဳေၿပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ၿပင္ပအသံ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့ နည္းၿခင္းမ်ား ရွိႏိုင္ ပါေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ အခ်င္းခ်င္း မေတြ႕ဆံုႏိုင္ၿခင္း သည္လည္း နားလည္မႈမ်ားကို အားနည္းႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔တြင္ ေကအိုင္အို အၿမဲတမ္းဗဟို ေကာ္မတီဝင္ (၃)ဦး ပါဝင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ကိုယ္တိုင္ သမၼတႀကီးအား ေတြ႕ဆံုတင္ၿပခြင့္ ရရွိသၿဖင့္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ ေကအိုင္အို အေနၿဖင့္ NCCT မွာလည္း ဆက္လက္ပါဝင္ ပူးေပါင္းၿပီး Process လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး အမွန္တ ကယ္ ေအာင္ၿမင္သည္အထိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ဆႏၵၿပင္းၿပစြာ ရွိေနပါေၾကာင္းၿဖင့္ ေၿပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အတူ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ၿဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အရွိန္အဟုန္ ၿမႇင့္ တင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္း စြာ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပဲြသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အတူ ၿပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယ သမၼတ ေဒါက္ တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္ မတီအဖြဲ႕၀င္ ၿပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ကခ်င္လြတ္ေၿမာက္ေရး အဖဲြ႕ (ေကအိုင္အို) ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလဂ်ာ အပါအ၀င္ ဗဟို ေကာ္မ တီ၀င္ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္၊ ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး လဖိုင္လ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ေနာင္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္ေတာင္၊ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးဆင္၀ါး၊ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးလေအာင္ တို႔ တက္ေရာက္ ၾကသည္ ။
ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ကခ်င္လြတ္ေၿမာက္ေရးအဖဲြ႕ (ေကအိုင္အို) ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားထံ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ေပး အပ္ၿပီး တက္ေရာက္လာ ၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ အမွတ္တရ မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံု ရိုက္ကူးၾကသည္။
ျမစ္ႀကီးနားသတင္း

No comments:

Post a comment