Sunday, 30 March 2014

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အခ်ိန္အခက္အခဲေၾကာင့္ သမၼတထံ တုိက္႐ုိက္တင္ျပခြင့္ရသည့္ ပါတီ ၁၁ ပါတီသာရွိ

Photo: သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အခ်ိန္အခက္အခဲေၾကာင့္ သမၼတထံ တုိက္႐ုိက္တင္ျပခြင့္ရသည့္ ပါတီ ၁၁ ပါတီသာရွိ 

March 30, 2014

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၆၃ ပါတီအနက္ အခ်ိန္အခက္အခဲေၾကာင့္ သမၼတထံ တုိက္႐ိုက္တင္ျပခြင့္ရခဲ့သည့္ ပါတီမွာ ၁၁ ပါတီသာ ရွိခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးႏွင့္ မတ္ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၌ ေတြဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၆၅ ပါတီအနက္ ၆၃ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇၉ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
အဆိုပါ တက္ေရာက္လာသည့္ ပါတီမ်ားကို သမၼတထံ တုိက္႐ိုက္တင္ျပခြင့္အတြက္ မဲႏိႈက္ေစခဲ့ၿပီး နံပါတ္စဥ္ ၁ မွ ၁၁ အထိရသည့္ ပါတီမ်ားက တိုက္႐ိုက္တင္ျပခြင့္ ရခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါပါတီမ်ားမွ တင္ျပခြင့္အတြက္ ငါးမိနစ္စီ အခ်ိန္ရခဲ့ၿပီး တုိက္႐ိုက္တင္ျပခြင့္ရခဲ့သည့္ ၁၁ ပါတီမွာ ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ၊ ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)၊ ျပည္ေထာင္စု ပအို႔၀္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ဇိုမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတို႔ ျဖစ္သည္။

“ပါတီတစ္ခုကို ငါးမိနစ္ေျပာရင္ေတာင္မွ ပါတီ ၆၀ ဆိုရင္ မိနစ္ ၃၀၀ ေလာက္အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ေနကုန္ ေဆြးေႏြးလို႔ေတာင္ ၿပီးခ်င္မွၿပီးမယ့္ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အပိုင္းအားျဖင့္ ခြဲျခားၿပီးေတာ့ ပထမပိုင္းမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ပါ၀င္နားေထာင္ ေဆြးေႏြးေပးၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့အပိုင္းေတြမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က တာ၀န္ရွိတဲ့၀န္ႀကီးေတြ ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒုတိယပိုင္းဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်ဳိ႕လည္း ေျပာစရာက်န္ရွိေနရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကုိ စာနဲ႔ေပနဲ႔ ပို႔ေပးလို႔ရပါတယ္။ စာနဲ႔ေပနဲ႔ ေပးပို႔တင္ျပလာရင္လည္း ဒါေတြကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၁၁ ပါတီတင္ျပမႈအၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရးဦးတည္ကာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးတည္ႀကိဳးစားေနပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿပီးဆံုးသည္ ႏွင့္အဓိက အင္အားစုမ်ားပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္တစ္ခုကို ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါမူေဘာင္မွတစ္ဆင့္ မည္သူမ်ားပါ၀င္သင့္သည္၊ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ ဆိုသည္မ်ားကိုမူတည္ကာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

“အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးမယ့္ကိစၥနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံက ခြဲထြက္မယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြကလြဲရင္ အျခားကိစၥအားလံုးကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔အတြက္ တံခါးဖြင့္ထားပါတယ္”ဟု ၎က ဆုိသည္။

အသက္၀င္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ရန္အတြက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုး၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါအလိုက္ ျပင္ဆင္ေရးသားရမည္ ဆိုသည့္အေျခခံမူကို ၎အေနျဖင့္ ဆုပ္ကိုင္ထားရမည္ ျ1ဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အေနျဖင့္မူ မည္သည့္ျမန္မာႏုိင္ငံသား တုိင္းရင္းသားတစ္ဦးကိုမွ် ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ကို တားျမစ္ျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစလိုသည့္ ေစတနာရွိေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္လည္း မိမိတို႔အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးကို မထိပါးေစမည့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အေျခခံမူမ်ားရွိရန္လည္းလုိလားေၾကာင္း သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိသည္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုခုိင္ခံ့ေစရန္ ဦးတည္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ တံခါးေပါက္ ဖြင့္ေပးလုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အဆုိပါအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ျပန္မလွည့္ပါဘူးဆုိသည့္ သႏၷိ႒ာန္လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္းလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။

သမၼတထံ တိုက္႐ိုက္တင္ျပခြင့္ရသည့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ တင္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ေရးမျပင္ေရး၊ ပါတီငယ္မ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား၊ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ား စသည္တို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီမွ တင္ျပရာတြင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးေကာင္စီကို ဖ်က္သိမ္း၍ အဆိုပါေကာင္စီ၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို သမၼတမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အနာဂတ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အဆင့္ဆင့္ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ ထည့္သြင္းရန္၊ ၀န္ႀကီးေနရာအားလံုးတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရပ္ဘက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဦးစားေပးခန္႔အပ္ရန္ စသည္ျဖင့္ တင္ျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဇိုဇမ္က တင္ျပရာတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပိုင္ဆုိင္ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ ထပ္မံမေပးရန္၊ ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုမႈအစား တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ထည့္သြင္းကာ ငါးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ေစရန္ စသည္ျဖင့္ တင္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သမၼတသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈအေနျဖင့္ ယခင္က သံုးႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး အတုိက္အခံပါတီ NLD အပါအ၀င္ ပါတီ အားလံုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမွာမူ ယခုအႀကိမ္သည္ ပထမဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

Eleven Media Group
သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၆၃ ပါတီအနက္ အခ်ိန္အခက္အခဲေၾကာင့္ သမၼတထံ တုိက္႐ိုက္တင္ျပခြင့္ရခဲ့သည့္ ပါတီမွာ ၁၁ ပါတီသာ ရွိခဲ့သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးႏွင့္ မတ္ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုး၌ ေတြဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၆၅ ပါတီအနက္ ၆၃ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇၉ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
အဆိုပါ တက္ေရာက္လာသည့္ ပါတီမ်ားကို သမၼတထံ တုိက္႐ိုက္တင္ျပခြင့္အတြက္ မဲႏိႈက္ေစခဲ့ၿပီး နံပါတ္စဥ္ ၁ မွ ၁၁ အထိရသည့္ ပါတီမ်ားက တိုက္႐ိုက္တင္ျပခြင့္ ရခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါပါတီမ်ားမွ တင္ျပခြင့္အတြက္ ငါးမိနစ္စီ အခ်ိန္ရခဲ့ၿပီး တုိက္႐ိုက္တင္ျပခြင့္ရခဲ့သည့္ ၁၁ ပါတီမွာ ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ၊ ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)၊ ျပည္ေထာင္စု ပအို႔၀္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ဇိုမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတို႔ ျဖစ္သည္။

“ပါတီတစ္ခုကို ငါးမိနစ္ေျပာရင္ေတာင္မွ ပါတီ ၆၀ ဆိုရင္ မိနစ္ ၃၀၀ ေလာက္အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ေနကုန္ ေဆြးေႏြးလို႔ေတာင္ ၿပီးခ်င္မွၿပီးမယ့္ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အပိုင္းအားျဖင့္ ခြဲျခားၿပီးေတာ့ ပထမပိုင္းမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ပါ၀င္နားေထာင္ ေဆြးေႏြးေပးၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့အပိုင္းေတြမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က တာ၀န္ရွိတဲ့၀န္ႀကီးေတြ ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒုတိယ ပိုင္းဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်ဳိ႕လည္း ေျပာစရာက်န္ရွိေနရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကုိ စာနဲ႔ေပနဲ႔ ပို႔ေပးလို႔ရပါတယ္။ စာနဲ႔ေပနဲ႔ ေပးပို႔တင္ျပလာရင္လည္း ဒါေတြကို အေရးယူေဆာင္ ရြက္ေပး သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၁၁ ပါတီတင္ျပမႈ အၿပီး ျပန္လည္ သံုးသပ္ရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဖက္ဒရယ္စနစ္ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရးဦးတည္ကာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးတည္ႀကိဳးစားေန ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿပီးဆံုးသည္ ႏွင့္အဓိက အင္အားစုမ်ား ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္တစ္ခုကို ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါမူေဘာင္မွတစ္ဆင့္ မည္သူမ်ားပါ၀င္သင့္သည္၊ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ ဆိုသည္မ်ားကိုမူတည္ကာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

“အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးမယ့္ကိစၥနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံက ခြဲထြက္မယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြကလြဲရင္ အျခားကိစၥအားလံုးကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔အတြက္ တံခါးဖြင့္ထားပါတယ္”ဟု ၎က ဆုိသည္။

အသက္၀င္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ရန္အတြက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လံုး၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါအလိုက္ ျပင္ဆင္ေရးသားရမည္ ဆိုသည့္အေျခခံမူကို ၎အေနျဖင့္ ဆုပ္ကိုင္ ထားရမည္ ျ1ဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အေနျဖင့္မူ မည္သည့္ျမန္မာႏုိင္ငံသား တုိင္းရင္းသား တစ္ဦးကိုမွ် ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ကို တားျမစ္ျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစ လိုသည့္ ေစတနာရွိေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္လည္း မိမိတို႔အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးကို မထိပါးေစမည့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အေျခခံမူမ်ားရွိရန္လည္းလုိလားေၾကာင္း သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိသည္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုခုိင္ခံ့ေစရန္ ဦးတည္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ တံခါးေပါက္ ဖြင့္ေပးလုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အဆုိပါအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ျပန္မလွည့္ပါဘူးဆုိသည့္ သႏၷိ႒ာန္လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္းလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။

သမၼတထံ တိုက္႐ိုက္တင္ျပခြင့္ရသည့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ တင္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ေရးမျပင္ေရး၊ ပါတီငယ္မ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား၊ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ား စသည္တို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီမွ တင္ျပရာတြင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကို ဖ်က္သိမ္း၍ အဆိုပါေကာင္စီ၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို သမၼတမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အနာဂတ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အဆင့္ဆင့္ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ ထည့္သြင္းရန္၊ ၀န္ႀကီးေနရာအားလံုးတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရပ္ဘက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဦးစားေပးခန္႔အပ္ရန္ စသည္ျဖင့္ တင္ျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဇိုဇမ္က တင္ျပရာတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပိုင္ဆုိင္ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ ထပ္မံ မေပးရန္ ၊ ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုမႈအစား တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ထည့္သြင္းကာ ငါးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြး မႈျဖစ္ေစရန္ စသည္ျဖင့္ တင္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သမၼတသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈအေနျဖင့္ ယခင္က သံုးႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး အတုိက္အခံပါတီ NLD အပါအ၀င္ ပါတီ အားလံုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမွာမူ ယခုအႀကိမ္သည္ ပထမဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment