Monday, 17 February 2014

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အဆင့္ျမင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔လာအုိ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္သုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာ

Photo: တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အဆင့္ျမင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔လာအုိ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္သုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာ
Monday, February 17, 2014

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အဆင့္ျမင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ခုိင္ဆုန္ဖူဝီဟန္ လာအုိ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး တကၠသုိလ္သို႔ ေရာက္ရွိၾကရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ခုိင္ဆုန္ဖူဝီဟန္ လာအုိ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ ဧည့္ခန္းမသို႔ ေရာက္ရွိရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တကၠသုိလ္ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားအား ရွင္းလင္း တင္ျပၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ခုိင္ဆုန္ဖူဝီဟန္ လာအုိအမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း အုပ္ႀကီး Brigadier General Thongloi SILIVONG တုိ႔သည္ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္မ်ား အျပန္အလွန္ ေပးအပ္ၾကၿပီး စာသင္ၾကားေနမႈမ်ားအား လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈသည္။ ဆက္လက္ၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အဆင့္ျမင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ခုိင္ဆုန္ဖူဝီဟန္ လာအုိအမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Brigadier General Thongloi SILIVONG ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕တုိ႔သည္ ခုိင္ဆုန္ဖူဝီဟန္ လာအုိ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ေရွ႕၌ အမွတ္တရ စုေပါင္းဓာတ္ပုံ ႐ုိက္ကူးခဲ့ၾက ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမ၀တီ
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အဆင့္ျမင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ တြင္ ခုိင္ဆုန္ဖူဝီဟန္ လာအုိအမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတကၠသုိလ္သို႔ ေရာက္ရွိၾကရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။


ေရွးဦးစြာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ခုိင္ဆုန္ဖူဝီဟန္ လာအုိ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ ဧည့္ခန္းမသို႔ ေရာက္ရွိရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တကၠသုိလ္ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားအား ရွင္းလင္း တင္ျပၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ခုိင္ဆုန္ဖူဝီဟန္ လာအုိအမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း အုပ္ႀကီး Brigadier General Thongloi SILIVONG တုိ႔သည္ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္မ်ား အျပန္အလွန္ ေပးအပ္ၾကၿပီး စာသင္ၾကားေနမႈ မ်ားအား လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈသည္။ ဆက္လက္ၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အဆင့္ျမင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ခုိင္ဆုန္ဖူဝီဟန္ လာအုိအမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Brigadier General Thongloi SILIVONG ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕တုိ႔သည္ ခုိင္ဆုန္ဖူဝီဟန္ လာအုိ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ေရွ႕၌ အမွတ္တရ စုေပါင္းဓာတ္ပုံ ႐ုိက္ကူးခဲ့ၾက ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment