Monday, 17 February 2014

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းမရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၀ ေက်ာ္ ရွိ

Photo: လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းမရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၀ ေက်ာ္ ရွိ
Monday, February 17, 2014

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းဖူးျခင္းမရွိသည့္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖဲြ႕၏ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းတစ္ခုမွ ေမးျမန္းဖူးျခင္းမရွိသည့္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂၅ ဦး ရွိၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀ ဦး ျဖစ္သည္ဟု ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွ ဆ႒မပံုမွန္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈကို ေလ့လာကာ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖဲြ႕က လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီရင္ခံစာ အမွတ္ (၁) ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းပင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ဖူးျခင္း မေတြ႕ရသည့္ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇၄ ဦး ရွိၿပီး အလားတူ တပ္မေတာ္သား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈၁ ဦး ရွိသည္ဟုလည္း လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ လူထုကိုယ္စားျပဳကာ ေမးခြန္းေမးျမန္းဖူးျခင္းမရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္ႏွင့္ ပါတီမ်ားကို လာမည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသြားရန္ရွိသည္ဟု ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖဲြ႕၏ သုေတသနဒါ႐ိုက္တာ ကိုေအးခိုင္က ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေရအတြက္ ၂၉ ခု ရွိၿပီး ယင္းတို႔ထဲမွ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုသံုးခု၏ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈကို မေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲတြင္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု ၁၆ ခု ပါ၀င္ၿပီး ယင္းတို႔ထဲမွ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု ႏွစ္ခု၏ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းမႈကို မေတြ႕ရွိရဟု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေျခာက္ခုကို ေလ့လာထားသည့္ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၀ ဦး တို႔ ပါ၀င္ရမည္ဟု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၆၂ ဦးကို ျပည္သူမ်ားက တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦး စီ ႏႈန္းျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခု ရွိသည့္အတြက္ တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦး ရွိေနသည္။

Author:  ရန္မ်ိဳးႏိုင္
7day Daily
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းဖူးျခင္းမရွိသည့္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္ ျပဳ လုပ္ေနသည့္ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖဲြ႕၏ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းတစ္ခုမွ ေမးျမန္းဖူးျခင္းမရွိသည့္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂၅ ဦး ရွိၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀ ဦး ျဖစ္ သည္ဟု ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွ ဆ႒မပံုမွန္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းေမးျမန္း မႈ ကို ေလ့လာကာ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖဲြ႕က လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာေရး အစီ ရင္ခံစာ အမွတ္ (၁) ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းပင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ဖူးျခင္း မေတြ႕ရသည့္ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇၄ ဦး ရွိၿပီး အလားတူ တပ္မေတာ္သား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၈၁ ဦး ရွိသည္ဟုလည္း လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း ထားသည္။

ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ လူထုကိုယ္စားျပဳကာ ေမးခြန္းေမးျမန္းဖူးျခင္းမရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္ႏွင့္ ပါတီမ်ားကို လာမည့္ အစီရင္ ခံစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသြားရန္ရွိသည္ဟု ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖဲြ႕၏ သုေတသန ဒါ႐ိုက္တာ ကိုေအးခိုင္က ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေရအတြက္ ၂၉ ခု ရွိၿပီး ယင္းတို႔ထဲမွ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုသံုးခု၏ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈကို မေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲတြင္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု ၁၆ ခု ပါ၀င္ၿပီး ယင္းတို႔ထဲမွ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္ စု ႏွစ္ခု၏ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းမႈကို မေတြ႕ရွိရဟု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေျခာက္ခုကို ေလ့လာ ထား သည့္ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီျဖင့္ ဖဲြ႕စည္း ထားျခင္းျဖ စ္ၿပီး ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၀ ဦး တို႔ ပါ၀င္ ရမည္ဟု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ ရြးေကာ က္ ပဲြႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၆၂ ဦးကို ျပည္သူမ်ားက တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦး စီ ႏႈန္းျဖင့္ ဖဲြ႕စည္း ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခု ရွိသည့္အတြက္ တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စား လွယ္ ၁၆၈ ဦး ရွိေနသည္။

Author:  ရန္မ်ိဳးႏိုင္
7day Daily

No comments:

Post a Comment