Tuesday, 5 January 2016

ယာဥ္အိုေဟာင္းအစားထိုးတင္သြင္းမည့္ (စလစ္ကပ္)ယာဥ္မ်ားအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးမည္

ျမန္မာနိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္း ထုတ္လုပ္ ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္း
ယာဥ္အိုယာဥ္ ေဟာင္းအစားထိုးတင္သြင္းမည့္ (စ လစ္ကပ္)ယာဥ္မ်ားအား ၂၀၀၆ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မိုဒယ္အစား ၂၀၀၆ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္ မွတ္ေပးသြားမည့္အျပင္ ဖရီးပါမစ္ ျဖင့္တင္သြင္း သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားအတြက္ ဘယ္ေမာင္းယာဥ္မ်ား သာ တင္သြင္းခြင့္ရမည့္အခ်က္အား ေျဖေလၽွာ့ေပးရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကီး ၾကပ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိထားေၾကာင္း ျမန္မာ နိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းထုတ္လုပ္ ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းဥကၠ ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။
လက္ရွိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈအတြက္ အသစ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္ ေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းသူ မ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္အခက္အခဲမ်ား ကို ေျဖရွင္းေပးနိုင္ရန္အတြက္ နိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ၏လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ရထား ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္တင္သြင္းမႈ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ညႇိႏွိုင္းေဆြး ေႏြးပြဲအား ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္က ေန ျပည္ေတာ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒါက္တာစိုး ထြန္း က မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ''အဓိက အခ်က္နံပါတ္တစ္ကေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါမစ္ေတြ၊ လိုင္စင္ေတြအား လုံးကို ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ ရယ္၊ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ေမာ္ ေတာ္ ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ ခုႏွစ္၊ မို ဒယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ယခင္ႀကီးၾကပ္ ေရးေကာ္ မတီမွာ သတ္မွတ္တဲ့ဟာေတြ ကို တစ္ႏွစ္တိုးၿပီးေတာ့သတ္မွတ္မယ္။ ဒီယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းကားေတြ ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထက္ကို သုံးႏွစ္ ခုန္ၿပီးေတာ့သတ္မွတ္မယ္။ က်န္တဲ့ ကားေတြကို တစ္ႏွစ္ခုန္ၿပီးသတ္မွတ္ မယ္'' ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါအခ်က္မ်ားအား ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ ေကာ္မတီအ ၾကား သေဘာတူညီမႈရရွိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူး သန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင့္ သမၼတ႐ုံးသို႔ ဆက္လက္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ''အခုကေတာ့ အ ရင္အတိုင္းျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ပထ မတုန္းကေတာ့ ၂၀၀၆ ကေန ၂၀၁၃ အထိ စလစ္ကပ္ရမယ္ျဖစ္တာေပါ့။ အခုေတာ့ အရင္လိုပဲ တစ္ဦးခ်င္းပါ မစ္နဲ႔ရမယ္။ ၂၀၀၆ ကေန ၂၀၁၁ အ ထိ စလစ္ကပ္မယ္။ အရင္သြင္းတဲ့ ကားေတြက ဒီအတိုင္းရတယ္။ အ ေရာင္းစင္တာေတြမွာ ကြန္ဆိုင္းမန႔္ သြင္းထားတဲ့ကားေတြ အဲဒါေတြ ကို ေျပာတာ။ အရင္တုန္းက ပါမစ္ေလၽွာက္ ၿပီးသြင္းတဲ့ကားေတြက အရင္ကတည္း က လက္ခံမယ္ေျပာထားတယ္။ အခု ကြန္ဆိုင္းမန႔္ စနစ္ကားေတြကိုလည္း အရင္တုန္းကလက္မခံဘူး။ ၂၀၁၆ မူအရ စလစ္ကပ္ရမယ္။ ဟြန္ဒါဖစ္ ေတြ စလစ္ကပ္ရမယ္။ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ကပ္စရာမလိုေတာ့ဘူး'' ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ ဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္အား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒအရ ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ''ႀကီးၾကပ္ ေရးေကာ္မတီက ဒီလိုပဲသေဘာတူ လိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္တင္သြင္းတဲ့ လူေတြအတြက္ အ ဆင္ေျပသြားတဲ့ အေနအထားေတာ့ ရွိပါတယ္။ ယခင္ရွိတဲ့ လိုင္ စင္ေတြ ေပါ့ေနာ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာရွိတဲ့ လိုင္ စင္ပဲေခၚေခၚ၊ ပါမစ္ပဲေခၚေခၚ ကြန္ ဆိုင္းမန႔္သြင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ဦး ခ်င္းသြင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ ဘာ ၃၁ ရက္အထိကို ကညနအေနနဲ႔ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ေပးမယ့္ အတြက္ ေၾကာင့္ အားလုံးအဆင္ေျပသြားမယ့္ အလားအလာရွိပါတယ္'' ဟု ဆိုသည္။

ကညနမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈဆိုင္ ရာ ေၾကညာခ်က္အား ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ပိုင္း ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္း (အပ္ ကား)တစ္စီးလၽွင္ က်ပ္သိန္း ၇၀ ဝန္း က်င္မွ ယခုအခါ ေငြက်ပ္ ၇၅ သိန္း နီးပါးသို႔ က်ပ္ငါးသိန္းခန႔္ ျမင့္တက္ ခဲ့သည့္အျပင္ ကားေဈးႏႈန္းမ်ား သိ သိသာသာျမင့္တက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊၿဖိဳးၿဖိဳး ေမာ္ေတာ္ကားအ ေရာင္းစင္တာမွ ဦးသိန္းနိုင္က ''အခု က ေဆြးေႏြးထားတဲ့အေနအထားအ ရေတာ့ စာထုတ္ေပးမွပဲ အတည္ျပဳ လို႔ရမယ့္အေနအထားပါ။ အခုအ တိုင္းျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကားေဈး သိပ္အမ်ားႀကီး မတက္နိုင္ေတာ့ဘူး ေပါ့'' ဟု ဆိုသည္။

Democracytoday

No comments:

Post a Comment