Saturday, 3 October 2015

တပ္မေတာ္သား ရွစ္ေထာင္ခန္႔အား တစ္ဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ား ပထမဆံုး တိုးျမႇင့္

ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ တပ္မ ေတာ္သား၇,၇၀၀ ေက်ာ္အားတစ္ ဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားကို သက္ဆိုင္ ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွတစ္ ဆင့္ အသီးသီးတိုးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၁ရက္မွစ တင္၍ ယင္းသို႔ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အရာရွိတစ္ရာေက်ာ္ ႏွင့္ အျခားအဆင့္ ၇,၆၀၀ ေက်ာ္ တို႔ကို တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္ သားအဆင့္အား ဒုတိယတပ္ၾကပ္ အဆင့္၊ ဒုတိယတပ္ၾကပ္အဆင့္ အား တပ္ၾကပ္အဆင့္၊ တပ္ၾကပ္ အဆင့္အား တပ္ၾကပ္ႀကီးအဆင့္ ႏွင့္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္အား ယာယီ တပ္ခြဲမွဴး (ဗိုလ္မွဴး) အဆင့္သို႔ အသီးသီး တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။တပ္မေတာ္တြင္ ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ၾကသည့္ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေသာ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ ေလ) မွ လုပ္သက္ရင့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္ မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ၍ ရာထူးတိုးျမႇင့္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ အ ျခားအဆင့္မ်ားအားအေရအတြက္ ေထာင္ခ်ီ၍ တစ္ၿပိဳင္နက္ရာထူး တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း ကိစၥရပ္သည္ ယခင္ကမရွိခဲ့ဖူးဘဲ ထိုကဲ့သို႔ တိုး ျမႇင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေအာက္ေျခ ရွိ ရဲေဘာ္မ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုျမႇင့္တင္ေပးရာေရာက္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယခင္က ရာထူးမတိုးဘဲအနား ယူသြားရသည့္ အျခားအဆင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္အၿငိမ္းစား အရာရွိ ႀကီးတစ္ဦးကေျပာသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ ရာထူးမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးသည့္နည္း တူ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ၀တ္စံုမ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္သတ္ မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ေျပာင္းလဲ ၀တ္ဆင္ေနၿပီဟု ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ တပ္မေတာ္အရာရွိ တစ္ဦးကေျပာသည္။
7Day Daily

No comments:

Post a Comment