Wednesday, 21 October 2015

ေထာင္ထားတဲ့ထီးျဖဴနဲ႔ ဘယ္သူဘုရင္လုပ္မလဲ


(တစ္)
ေရြးေကာက္ပြဲနီးသည့္ရက္မ်ားအတြင္းမွာမွ ပုဂံသို႔ခပ္စိပ္ စိပ္ကေလးဆိုသလို ေရာက္ျဖစ္ပါသည္။ ျမင္းၿခံသို႔အသြားတြင္လည္း ပုဂံကခရီးတစ္ေထာက္၊ ပခုကၠဴသို႔အသြားတြင္လည္း ပုဂံကခရီးတစ္ေထာက္၊ ခ်င္းေတာင္သို႔အသြားတြင္လည္း ပုဂံကခရီး တစ္ေထာက္မို႔ မူလပထမပုဂံႏွင့္ အကြၽမ္းတဝင္ရွိၿပီးသားတြင္ လက္ပြန္းတတီးက ထပ္ေဆာင္းကာ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးရွိလို႔မဆံုးသည့္ရက္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါေလသည္။
၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္၌က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳရက္မ်ားအတြင္း ပုဂံသို႔ေရာက္ေသာအခါ ဖ်တ္ခနဲအာ႐ံုေရာက္သြားမိသည္က ထီးလိုမင္းလိုဘုရားပဲျဖစ္ပါသည္။ ထီးလိုမင္းလိုဘုရင္က ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ နည္းမ်ဳိးျဖင့္ နန္းတက္လာသည္ ဟုဆိုၾကသည္မဟုတ္လား။
စာအုပ္စင္ေပၚ၌ ဆရာေတာ္‘‘ေရႊကိုင္းသား’’၏‘‘ပုဂံသြားမွတ္တမ္း’’စာအုပ္ကေလးရွိရာ ထုိစာအုပ္တစ္ေနရာတြင္ ဆရာေတာ္က ‘‘ပုဂံရာဇဝင္တြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ျဖင့္ မင္းအျဖစ္ကုိ ရရွိခဲ့ေသာ ထီးလိုမင္းလိုေခၚ ေဇယ်သိခၤနန္းေတာင္းမ်ားမင္း’’ ဟုထည့္သြင္းေရးသားထားခဲ့ဖူးသည္ကို အမွတ္ရမိ၍ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ျဖင့္ မင္းအျဖစ္ကိုရရွိတဲ့။

(ႏွစ္)
မုတ္သံုေလႏွင့္ မုတ္သံုမိုးကို ရခိုင္႐ိုးမႀကီးက ဟန္႔တားထားလိုက္သျဖင့္ Rain Shadow ေခၚ မိုးရိပ္က်ကာ အပူပိုင္းေဒသျဖစ္ သြားရသည့္ တတၳေဒသေခၚေလာ ေလာပူရာအရပ္ပုဂံ၊ အဂၤလိပ္- ျမန္မာပထမ စစ္ပြဲ(၁၈၂၆)၏ ေနာက္ဆံုးတိုက္ပြဲကို ပုဂံအနီး၌ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကရာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဟက္ဗေလာ့က ‘‘ေျခာက္ေသြ႕ေသာအံ့ၾသမႈ’’ဟုမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေလေသာပုဂံ၊ ကႏၲရစစ္စစ္ႀကီး မဟုတ္သျဖင့္ Semi Desert ေခၚ တစ္ပိုင္းတစ္စ သဲကႏၲရဟုလည္း တင္စားၫႊန္းဆိုရေလသည့္ပုဂံ၊ ျမန္မာပန္းခ်ီေက်ာ္ ဆရာေမာင္ဒီက ‘‘နတ္ျပည္အပ်က္ႀကီး’’ဟု ထိထိမိမိသံုးခဲ့ေလသည့္ပုဂံ၊ ထုိ ပုဂံ ရွိ ဘုရားအဆူဆူတို႔အနက္ ထီးလိုမင္းလိုဘုရားကလည္း ထင္ရွားပါသည္။
အေနာ္ရထာမွစကာ ေစာလူး၊ က်န္စစ္သား၊ အေလာင္း စည္သူ၊ နရသူ၊ နရပတိစည္သူတို႔ ၏ေနာက္တြင္ ထီးလုိမင္းလိုပါလာပါသည္။
နရပတိစည္သူ၌ သားေတာ္ငါးပါးရွိပါသည္။ ေဇယ်သူရ၊ ရာဇသူရ၊ ဂဂၤသူရ၊ ပ်ံခ်ီႏွင့္အငယ္ ဆံုးသားထီးလိုမင္းလို။
ထီးလိုမင္းလိုက နာမည္မ်ားပါသည္။ ေဇယ်သိခၤတဲ့။ ဥဇနာ တဲ့။ နန္းေတာင္းမ်ားတဲ့။ နားေတာင္းမ်ားတဲ့။ ပါးစပ္ရာဇဝင္မ်ားထဲ၌ နန္းေတာ္ကို ခဏခဏေတာင္း သည့္အတြက္ နန္းေတာင္းမ်ားဟု တြင္ေၾကာင္းဆိုပါသည္။ ထုိ႔ျပင္နားေတာင္းေတြအမ်ားႀကီးရွိသူ ျဖစ္သျဖင့္ နားေတာင္းမ်ားဟုတြင္ေၾကာင္းလည္း ဆိုျပန္ပါသည္။
သူထီးနန္းရပံုက စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းပါသည္။ ခမည္းေတာ္ နရပတိစည္သူက မိမိနတ္ရြာမစံမီ မိမိေနာက္ဆက္ခံမည့္ ဘုရင္ (သို႔ မဟုတ္) အစိုးရကိုစိတ္ခ်လက္ခ် တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ေစခ်င္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိရွိေနစဥ္မွာပင္လွ်င္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ပြဲလုပ္ပါသည္။
သားေတာ္ငါးပါးကို ဝုိင္းပတ္ကာ ထုိင္ခုိင္းပါေလသတဲ့။ အလယ္တည့္တည့္တြင္ ထီးျဖဴကုိ စိုက္ထူကာ ေထာင္ထားပါေလသတဲ့။ အခ်ဳိ႕အလိုအရ ဘုရင္က ထီးျဖဴကိုထိန္းမတ္ကာကိုင္ထားပါေလသတဲ့။ သို႔ျဖင့္ ထီးျဖဴကို လႊတ္လိုက္ေလေသာအခါ အငယ္ ဆံုးသားေတာ္ျဖစ္သူ ထီးလိုမင္းလုိ၏ဘက္ဆီသို႔သာ ထီးျဖဴကယိုင္လဲ၍သြားပါေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) ၫႊတ္၍သြားပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ဦးကုလားရာဇဝင္၊ မွန္နန္း ရာဇဝင္တို႔ကေရးပါသည္။
ဤတြင္ပါးစပ္ရာဇဝင္ဆရာတို႔က ခမည္းေတာ္နရပတိစည္သူသည္ သားေတာ္အငယ္ဆံုးနန္းရသည္ကိုသာ အလိုရွိသျဖင့္ သားေတာ္ငယ္ဘက္သို႔ ထီးျဖဴယိုင္သြားရေလေအာင္ (သို႔မဟုတ္)ၫႊတ္သြားရေလေအာင္ ခပ္သာသာတြန္းလႊတ္လိုက္ျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ဆိုမိန္႔ၾကပါေလသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ထီးကလည္း အလိုရွိေန မင္းႀကီးကလည္း အလိုရွိေနသူ သားေတာ္ငယ္ကေလး ဘုရင္ျဖစ္လာကာ ထီးလိုမင္းလိုမင္းဟူ၍ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ သူတည္သည့္ဘုရားကိုလည္း ထီးလိုမင္းလိုဘုရားဟုဆိုေၾကာင္း အဆက္ဆက္ ဆိုခဲ့ၾကပါေလသည္။
ယင္းကိုရည္ရြယ္ကာ ဆရာေတာ္ေရႊကိုင္းသားက ‘‘ဒီမိုကေရ စီနည္းက်ျဖင့္ မင္းအျဖစ္ကိုရရွိခဲ့ေသာ ထီးလိုမင္းလို’’ဟုဆိုလိုက္ ျခင္းျဖစ္ပံုရပါသည္။
(သံုး)
အုပ္တစ္ခ်ပ္ခ်င္းဆီမွာ ရာဇဝင္ရွိတယ္။
ကဗ်ာဆရာစိုင္းဝင္းျမင့္၏ ‘‘ပုဂံ’’ကဗ်ာထဲက ေကာက္ႏုတ္ခ်က္စာသားအခ်ဳိ႕ပင္ျဖစ္ပါသည္။မွန္ပါသည္။ ပုဂံေဒသရွိ ဘုရားအဆူဆူတို႔၏ အုပ္တစ္ခ်ပ္ခ်င္းစီ၌ ရာဇဝင္အပိုင္းအစမ်ား၊ သမုိင္း အခ်ိတ္အဆက္မ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။
ထီးလိုမင္းလိုဘုရားရွိ အုပ္ခ်ပ္မ်ားက ထီးလိုမင္းလိုဘုရင္၏ အေၾကာင္းကို မည္မွ်ေဖာ္ျပႏုိင္ၾကေလမလဲ ကြၽန္ေတာ္မေျပာတတ္ပါ။
သို႔ေသာ္ ယခု ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲႀကီး၌ ထီးလိုမင္းလို ဘုရင္ျဖစ္လာပံုကဲ့သို႔ ဂမၻီရပုဂံ ရာဇဝင္၊ ပၪၥလက္ပုဂံသမုိင္းဆန္ဆန္မ်ားျဖစ္သြားၾကမည္ကို လူထုကစိုးရိမ္ေနၾကပံုရပါသည္။ ထီးက သူ႔ဘာသာသူ ယုိင္သြားမွာလား၊ သူ႔ဘာသာသူ ေကြးၫြတ္သြားမွာလား။ ဒိုင္လုပ္သူ ခမည္းေတာ္ကေကာ ထီးကိုကိုင္မ်ားကိုင္လို႔ ထိမ်ားထိထားခဲ့ေသးေလသလား။ မေတာ္လို႔ သူကမ်ား သူအာ႐ံုက်ရာတစ္ေယာက္ေယာက္ဆီကို ထီးကုိအသာတြန္းလႊတ္ေပးလိုက္မွျဖင့္။
ေၾသာ္ . . . ေျမနီလမ္းက ဟသၤပဒါးေရာင္ျဖင့္ နီနီေစြးေစြး၊ ထေနာင္းပင္ကေလးေတြက စြတ္စြတ္စိုစို၊ ယြန္းနံ႔တို႔သင္းပ်ံ႕သည့္ ေရွးၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ပုဂံလြင္ျပင္ႀကီးထဲ၌ ထီးလိုမင္းလိုကို ဖူးေျမာ္ရင္း ေတာင္ေတြးေျမာက္ေတြးႏွင့္ အေတြးနယ္ပယ္ကိုခ်ဲ႕ခ်ဲ႕မိခဲ့ပံု ေတြမ်ား။ ။
ေမာင္သာခ်ိဳ

No comments:

Post a comment