Saturday, 29 August 2015

အစ္ကိုျဖစ္သူ၏ အျပစ္အတြက္ ညီမႏွစ္ဦး မုဒိမ္းက်င့္ခံၿပီး ေပးဆပ္ရန္ အိႏၵိယ ေက်းရြာေကာင္စီတစ္ခု အမိန္႔ခ်


အစ္ကိုျဖစ္သူ၏ လူမႈေရး ေဖာက္ျပန္မႈအတြက္ ညီမႏွစ္ဦးကို မုဒိမ္းျပန္က်င့္ရန္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီတစ္ခု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အိႏၵိယတြင္ ေဒါသတႀကီး ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေၾကာင္း သိရသည္။
မိန္းကေလး ႏွစ္ဦး၏ အစ္ကိုသည္ မ်ိဳး႐ိုးအဆင့္အတန္း ပိုျမင့္သည့္ မိသားစု တစ္ခုမွ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ခိုးေျပးသြားသည့္ေနာက္ မိန္းကေလးႏွစ္ဦးက ကိုယ္စား အျပစ္ဒဏ္ ခံယူရန္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယ၏ ဟိႏၵဴဘာသာေရး အေျချပဳ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတြင္ မ်ိဳး႐ိုးအဆင့္အတန္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ေက်းရြာေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ မုဒိမ္းက်င့္ခံၿပီး အစ္ကို၏ အျပစ္ေႂကြးကို ေပးဆပ္ရမည့္ မိန္းကေလး ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးသည္ ၁၅ ႏွစ္မွ်သာ ရွိေသးသည္။ အဆိုပါ မိန္းကေလးႏွင့္ အစ္မျဖစ္သူ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ မီနက္ရွီကူမာရီတို႔သည္ မုဒိမ္းက်င့္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ခံယူၿပီးပါက တစ္ကိုယ္လံုး ဗလာက်င္း အဝတ္ခၽြတ္ၿပီး ေက်းရြာထဲ လွည့္လည္သြားလာကာ မိသားစုကိုယ္စား အရွက္ရေစရမည္ဟု အမ်ိဳးသားမ်ားခ်ည္း ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေက်းရြာေကာင္စီက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္ဘက္ ယူတာပရာဒက္ရွ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥသည္ အိႏၵိယ၏ ေက်းလက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အျပင္းအထန္ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ဆိုသည္ကို ထင္ရွားလာေစသည္။ ေက်းရြာေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အၿပီးတြင္ ဖခင္ျဖစ္သူက သမီးႏွစ္ဦးကို ေခၚေဆာင္ကာ ေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ အလ်င္အျမန္ တိမ္းေရွာင္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ ညီအစ္မ ႏွစ္ဦးသည္ ၎တို႔၏ မ်ိဳးႏြယ္စုဝင္ မိန္းကေလးမ်ားကို သူစိမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားက လံုးဝ ထိကိုင္ခြင့္ပင္ မရွိေအာင္ ေစာင့္ထိန္းသည့္ ဒါလစ္ မ်ိဳး႐ိုးမွ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူမတို႔၏ အစ္ကိုက မ်ိဳး႐ိုးအဆင့္အတန္း သတ္မွတ္မႈ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ ဂ်တ္အႏြယ္ဝင္ အိမ္ေထာင္ရွင္ မိန္းကေလး တစ္ဦးႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္ၿပီး ခိုးေျပးသြားသည့္ေနာက္ ေက်းရြာေကာင္စီက မ်က္လံုးတစ္လံုးအတြက္ မ်က္လံုးတစ္လံုး ျပန္ေပးဆပ္ရမည္ဟုဆိုကာ အဆိုပါ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
အစ္ကိုျဖစ္သူ ခုိးေျပးသြားသည့္ မိန္းကေလးမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက မ်ိဳး႐ိုးတူ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးႏွင့္ ဖိအားေပး လက္ထပ္ေစျခင္း ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ မိန္းကေလး ႏွစ္ဦး၏ အစ္ကိုႏွင့္ ခိုးရာလိုက္သြားေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား၏ မိသားစုမ်ား ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းခံေနရေၾကာင္း သတင္းမ်ားေၾကာင့္ မတ္လတြင္ ရြာသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ ေက်းရြာေကာင္စီက ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒါလစ္မ်ိဳးႏြယ္မ်ား အေနျဖင့္ ျပန္လည္ အရွက္တကြဲျဖင့္ ေပးဆပ္ရမည္ဟု အဆံုးအျဖတ္ ေပးခဲ့သည္။
Zee Newsက အဆိုပါ သတင္းကို ေဖာ္ျပလုိက္သည့္ေနာက္ အိႏၵိယတြင္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုသူမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ မီနက္ရွီတို႔ ညီအစ္မသည္ ေဒလီသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီးေနာက္ သူမတို႔ မိသားစုကို အကာအကြယ္ေပးရန္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ထံ အသနားခံ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူမတို႔ အေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သြားပါက ေက်းရြာေကာင္စီ၏ အညႇိဳးႀကီးႀကီးျဖင့္ ၎တို႔၏ ျပစ္ဒဏ္ကို မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ကို စိုးရိမ္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။
အိႏၵိယတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို ေဒလီရွိ ဘတ္စ္ကား တစ္စီးေပၚတြင္ အမ်ိဳးသား တစ္စုက ဝိုင္းဝန္းမုဒိမ္းက်င့္ၿပီး ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကီးအက်ယ္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အိႏၵိယ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အလြန္အကၽြံ အထက္စည္းမွ ဆက္ဆံမႈကို သမား႐ိုးက် သေဘာထားၿပီး မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ျခင္းကို အျပစ္တစ္ခုဟု ခံယူရန္ ျငင္းဆိုသူ အမ်ားအျပား ရွိေနဆဲဟုလည္း သိရသည္။
_Ref: Dailymail

No comments:

Post a Comment