Thursday, 9 July 2015

အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးကို လာဘ္ထိုးမႈျဖင့္ အီတလီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဘာလူစကိုနီအား ေထာင္၃ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္


အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ေယာက္ကို လာဘ္ထိုးမႈျဖင့္ ေနပယ္ရံုးေတာ္က ေထာင္၃ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္သည့္အတြက္ အီတလီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဆီဗီယို ဘာလူစကိုနီမွာ ဥပေၾကာင္းအရ ထိုးႏွက္မႈအသစ္တစ္ရပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။သို႔ရာတြင္ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ အသက္ ၇၈ႏွစ္အရြယ္ ဘာလူစကိုနီမွာ မည္သည့္အခါမွ် ေထာင္ဒဏ္ က်ခံရလိမ့္ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၄င္း၏ေရွ႕ေန နစ္ကိုလို ဂီဒီနီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
စီရင္ခ်က္ကို မမွ်တဟု ဂီဒီနီက ျပစ္တင္ေ၀ဖန္လိုက္ၿပီး၊ အမႈမွာ ႏို၀င္ဘာ ၆ရက္ေန႔တြင္ ကန္႔သတ္ကာလသို႔ ေရာက္ရွိသြားလိမ့္ မည္ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုသတ္မွတ္ရက္အလြန္တြင္ မည္သည့္ဥပေဒေၾကာင္းအေရးယူမႈမွ် မျပဳလုပ္ႏိုင္ဘဲ အယူခံကို ဆံုးျဖတ္ရန္လည္း အခ်ိန္မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္မွာ ဘာလူစကိုနီအဖို႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အက်ိဳးဆက္တစ္စံုတစ္ရာ ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

‘ေကာင္းမြန္တဲ့ တရားခြင္ဆိုေပမယ့္လည္း အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ သတ္မွတ္ရက္ ကုန္ဆံုးေတာ့မယ့္အေျခအေနက စီရင္ခ်က္ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အားလံုးကို ပ်က္ျပယ္သြားေစခဲ့တယ္’’ဟု အစိုးရေရွ႕ေန(ဆြဲခ်) ဟင္နရီ ဂြၽန္ ၀ုေကာက္က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

၂၀၀၆မွ ၂၀၀၈အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဗဟိုလက္၀ဲအစိုးရကို မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေစရန္ ႀကံစည္ခဲ့မႈအေပၚ မူတည္၍ ဤအမႈေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆာဂ်ီယို ဒီ ဂရီဂိုရီယိုအား ထိုစဥ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရိုမန္ႏို ပေရာ့ဒီ၏ ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရမွ ႏႈတ္ထြက္ေစရန္အတြက္ ၾကားခံလူတစ္ေယာက္မွတစ္ဆင့္ ယူရို ၃သန္း (ကန္ေဒၚလာ ၃.၃သန္း) လာဘ္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိုစဥ္က ကြဲၿပဲေနၿပီးသား ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရကို ပိုမိုအားနည္းသြားေစရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ဆာဂ်ီယို၏ ႏႈတ္ထြက္မႈမွာ ပေရာ့ဒီ၏အစိုးရကို အထိနာသြားေစမည္ဟု အမ်ားက ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ပေရာ့ဒီ၏ အစိုးရမွာ ေရြးေကာက္ခံရၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ ၿပိဳလဲသြားခဲ့သည္။

ဘာလူစကိုနီ၏ ဗဟိုလက်္ာ ေဖာ္ဖာအီတလီယာပါတီက ေနာက္ဆက္တြဲ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရၿပီး အီတလီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တတိယေျမာက္သက္တမ္းကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဆာဂ်ီယိုကလည္း ထိုစဥ္က ႏႈတ္ထြက္ခအျဖစ္ လာဘ္ေငြယူခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့သည္။

လာဘ္ေငြမွာ ပေရာ့ဒီကို ပထုတ္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကိုယူရန္ ထက္သန္ျပင္းပ်ေနသည့္ ဘာလူစကိုနီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေျမာက္ေရး ႀကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု အစိုးရေရွ႕ေန ဗင္စင္ဇို ပစ္စီတယ္လီက ရံုးေတာ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ဘာလူစကိုနီမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခြန္ေရွာင္မႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္အေနျဖင့္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရေသာ္လည္း အသည္းသူခိုးမေလး ပတၱျမားဟု ထင္ရွားသည့္ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ ကေခ်သည္ေလးႏွင့္ လိင္မႈကိစၥရွိခဲ့သည္ဟူသည့္ စြဲခ်က္မွာမူ ထိုကေခ်သည္မေလးမွာ အသက္မျပည့္ေသးေၾကာင္း ဘာလူစကိုနီကိုယ္တုိင္က မသိႏိုင္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တရားသူႀကီးမ်ားက ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment