Saturday, 6 June 2015

အစိုးရကို ဆႏၵျပခ်င္သည္

ေမလ ၃၁ ရက္မွ စတင္ကာအစိုးရကို ဆႏၵျပခ်င္စိတ္မ်ားကိန္းေအာင္းေနသည္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ စည္ပင္သာယာဌာနကို ျဖစ္သည္။ကိုယ္က အစိုးရသတ္မွတ္ထားေသာ ဆႏၵျပခြင့္ပုဒ္မ ၁၈ ေတြ၊ ဘာညာ သာရကာေထြလီ ကာလီသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကိုေတာ့ျဖင့္ နားမလည္လွ။ မိမိလုိက္ပါခ်င္ေသာ ဆႏၵျပပဲြမ်ားကို လုိက္ပါခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ကိုယ္တုိင္ဦးမေဆာင္ခဲ့ဖူး။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မည္ သို႔ တင္ျပေတာင္းခံရမည္လည္း မသိ။ သုိ႔ေသာ္ ယမန္ေန႔ကစ၍ စိတ္ထဲမွာ ကလိ ကလိ တရိရိျဖင့္ဆႏၵျပခ်င္ေနသည္ကိုသာ သိ သည္။

စည္ပင္သာယာကို ဆႏၵျပ ခ်င္ရသည့္ အေၾကာင္းက ဒီလုိ ရွင့္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာေရးေကာ္မတီ၏ သုံးလတစ္ ႀကိမ္ေကာက္ခံေသာ အခြန္ေျပ စာတြင္ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခ ဟူ၍ တစ္လလွ်င္ ၆၀၀ က်ပ္ႏႈန္း ျဖင့္ သုံးလတစ္ႀကိမ္ ၁,၈၀၀ က်ပ္ ႏႈန္း ေဆာင္ခဲ့ရသည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီ။ ကြၽန္မသည္ အညာေက်းလက္မွ ေက်းေတာသူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္ လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွာ အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ျဖင့္ေနထုိင္လာခဲ့ သည္မွာလည္း ႏွစ္ေပါင္းေလး ဆယ္ရွိခဲ့ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အခြန္အခေကာက္ခံ ပုံ၊ ေကာက္ခံနည္း၊ တုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံလာပုံေတြကို မသိမရွိ သိရွိသည္။ ထုိ႔နည္းအတူ ၀န္ ေဆာင္မႈေပးခဲ့့ပုံေတြကိုလည္း အ မွတ္မထင္ မျဖစ္ခဲ့။
၁၉၇၃ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ စတင္ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္စဥ္မွစ၍ စည္ပင္သာယာ၏ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခ အခြန္အေကာက္သည္ သုံးလတစ္ႀကိမ္ ဘုိးဘြားပိုင္ေျမ၊ ဂရန္ ေျမ၊ ကြာတားေျမ၊ စကြာတားေျမ၊ ပါမစ္ေျမ၊ က်ဴးေက်ာ္ေျမမ်ားအခြန္ေကာက္ခံခ်ိန္မွာတစ္ပါတည္း ပူးတဲြပါလာတတ္သည္။ ယခုအခ်ိန္ ကာလတြင္ထုိအခြန္ေျပစာ၌ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခဟူ၍ ၁,၈၀၀ က်ပ္ က်သင့္သည္။ အစဥ္အလာအရမူ ထုိေျမခြန္ေျပစာအမွတ္၊စာရင္းအမွတ္ႏွင့္အတူ ေကာက္ခံေသာ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခသည္ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္တြင္ ေနထုိင္စဥ္ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ ရြက္ခအတြက္ အၿပီးအစီးေကာက္ခံခဲ့ျခင္းဟု နားလည္သည္။ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ကာလကမွ လည္း အျခားေျပစာတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သီးျခားထပ္မံေကာက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့။
သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ ခန္႔မွ စတင္၍ စည္ပင္သာယာ ဌာနမွပင္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး သီးသန္႔ ထားရွိၿပီး အိမ္ေပါက္ေစ့၊ အခန္း ေပါက္ေစ့သို႔လည္၍ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဟူ၍ ေခါင္းစဥ္တပ္ ေသာ အခြန္ကိုေကာက္ခံခဲ့ျပန္ သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ စည္ပင္ သာယာဌာန၏ အမွတ္အသားပါ အခြန္ေျပစာျဖင့္ မဟုတ္။ ျဖစ္က တတ္ဆန္းေျပစာ စာရြက္တစ္ ရြက္ျဖင့္ ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ သည္။
ထိုသို႔ စတင္ေကာက္ခံစဥ္ က ကြၽန္မသည္ လာေရာက္ ေကာက္ခံေသာ စည္ပင္၀န္ထမ္းကို ‘‘သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဆုိၿပီး ေျမခြန္နဲ႔အတူ ပုံမွန္ေဆာင္ေနတာ ပဲ။ ဘယ္ႏွစ္ထပ္ေကာက္ေနဦးမွာ လဲ’’ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထုိအခါ စည္ပင္၀န္ထမ္း အမ်ဳိးသမီးက သူလည္း မသိဘူး။ အထက္က ေကာက္ခုိင္း၍ ေကာက္ခံရသည္ ဟုဆုိ၏။ ထုိသို႔ေကာက္ခံျခင္းမွာ ယခင္အစဥ္အလာ မရွိခဲ့ေသာ နားလွည့္ပါး႐ုိက္ေသာ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခကို အခြန္ႏွစ္ထပ္ ေကာက္ခံမႈဟု နားလည္သည္။ ထုိေကာက္ခံမႈသည္ အစိုးရ၏ ပုံမွန္ဘတ္ဂ်က္စာရင္းထဲသို႔ပင္ ၀င္၏၊ မ၀င္၏ ျပည္သူမ်ားသိခြင့္ မရွိ။
ယခုေတာ့ ထုိအခြန္ႏွစ္ထပ္ ကို Upgrade တစ္မ်ဳိးျဖင့္ တစ္ ဆင့္တုိးျမင့္ဦးမည္ဟု ဆုိျပန္ သည္။ ေမလ ၃၁ ရက္က ကြၽန္မ ၏ ေနအိမ္သို႔ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ သူတုိ႔က ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထား အဆုိျပဳလႊာဟု အမည္ေပးထား ေသာ စာရြက္တစ္ရြက္ကို ေပး သည္။ ၿပီးေတာ့ ‘‘ေဟာဒီစာရြက္ မွာ ပါရွိတဲ့ ကုမၸဏီက အမႈိက္သိမ္း တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈကိုေပးမယ္။ သန္႔ ရွင္းေရေဆာင္ရြက္ခ လစဥ္ ၆၀၀ က်ပ္မွ ၁,၆၀၀ က်ပ္အထိ တုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံတာကို သေဘာတူ၊ မတူ အဆုိျပဳေပးပါ’’ ဟု ဆုိ၏။
ကြၽန္မေျပာခ်င္သည္။ တကယ္ေတာ့ မူလကပင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ၏ လုပ္ ထုံးလုပ္နည္းမွ ကဲြလဲြၿပီး ဒုတိယ ေျမာက္ ထပ္ဆင့္ေကာက္ခံေသာ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ ေကာက္ခံမႈကို သေဘာမတူခဲ့။ အစုိးရႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရသည္ကို ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း ေဖာက္ထြက္ၿပီး အရစ္ေတြ၊ အတြန္႔ေတြ မလုပ္ခ်င္၍သာ ေပးေဆာင္ေနရသည္။ အဓိပၸာယ္မရွိဟုသာ ထင္သည္။ ကြၽန္မနည္းတူပင္ အျခား အျခား ျပည္သူအမ်ားကလည္း အစိုးရ ၀န္ထမ္း၀တ္စုံျဖင့္ အခြန္လာ ေကာက္သည္ဆုိလွ်င္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမွန္၏၊ မွား၏၊ မစစ္ ေဆးဘဲ စကားနည္းရန္စဲ ေပး ေဆာင္လုိက္ၾကသည္သာ။
ယခုေတာ့ျဖင့္ လစဥ္ေပး ေဆာင္ေနရသည့္ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခကို တစ္ဆင့္တုိး၍ ကုမၸဏီကိုထုိးအပ္ကာ ၁,၆၀၀ က်ပ္အထိ တုိးျမႇင့္ေပးေဆာင္ခုိင္း ရန္ ႀကံစည္ေနျပန္ၿပီ။ သေဘာတူ၊ မတူ အဆုိျပဳလႊာကို ေကာက္ခံ ေသာ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ားအား ‘‘ဟုတ္ၿပီ။ ကုမၸဏီကိုအပ္မယ္။ ေငြေၾကးလည္း တုိးေကာက္မယ္။ ကုမၸဏီက ဘယ္လုိ၀န္ေဆာင္မႈ ေတြ ေပးမွာလဲ။ ဟိုေရွးေရွးေခတ္ ကြၽန္မတို႔ငယ္စဥ္က ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာက ေျမခြန္နဲ႔အတူေကာက္ခံခဲ့တဲ့ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခနဲ႔တင္ ၿပီးခဲ့တယ္ ေနာ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အိမ္ေရွ႕ လည္း သန္႔ရွင္းတယ္။ အိမ္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားလည္း သန္႔ ရွင္းတယ္။ အခု မသန္႔ရွင္းဘူး။ အမႈိက္ေတြ ဗရပြျဖစ္ေနတယ္။ အခြန္ေတြသာ နည္းလမ္းစုံနဲ႔ ေကာက္ခံေနတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈ က ေလ်ာ့က်သြားတယ္။ အခုကိစၥ မွာ ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူလူထုက သေဘာတူ၊ မတူ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ ေအာင္ ကုမၸဏီက ဘယ္လုိ၀န္ ေဆာင္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပး မွာလဲ ေျပာျပေပးပါ’’ဟု ေတာင္း ဆုိမိသည္။
ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ားက ေတာ့ ‘‘ထူးျခားၿပီး မလုပ္ဘူး။ လက္ရွိ လမ္းထိပ္မွာ ခ်ထားတဲ့ အမႈိက္ပုံးေတြ သိမ္းတာပဲ လုပ္ မယ္ေျပာတယ္’’ ဟု ဆုိသည္။ ဒုေကၡာ။ ၀န္ေဆာင္မႈမွာ အတူ တူ။ ထူးျခားၿပီး မသန္႔ရွင္းလာဘဲ လစဥ္က်ပ္ ၁,၀၀၀၊ တစ္ႏွစ္မွာ က်ပ္ ၁၂,၀၀၀ တိုးေပးရမည္ဆုိပါလား။ ဒါကို သေဘာတူ၊ မတူဆုိသည္ကို ေမးမွ ေမးတတ္ပေလ ဟုသာ ၾသခ်လုိက္ခ်င္သည္။ သို႔ ႏွင့္ ကြၽန္မသည္ ‘‘အိမ္ေရွ႕၊ အိမ္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားသန္႔ရွင္း ေရးကို အျပည့္အ၀ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးမည္ဆုိပါက သေဘာတူပါ သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက သေဘာ မတူႏုိင္ပါ’’ဟုသာ အဆုိျပဳလႊာ တြင္ ေရးသားေပးလုိက္သည္။
အစိုးရလုပ္ေနပံုကား အျခား ကိစၥမ်ားကို မဆိုထားႏွင့္။ ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ား၏သန္႔ ရွင္းေရးကိစၥမွာပင္ အေပၚယံမွာ ေရႊမႈန္ႀကဲအထဲမွာေတာ့ ႏြားေခ်းခံဆိုသလို လုပ္ေနျခင္းက စိတ္ကသိ ကေအာက္ျဖစ္လွသည္။ ျပည္သူ က ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အ ေကာက္ကိုမူ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြ ေထြ၊ ႏွစ္ထပ္၊ သံုးထပ္ေခါင္းစဥ္ တပ္၍ ေကာက္ခံခ်င္သည္။ ေကာက္ခံေနသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈကိုေတာ့ ေကာင္းမြန္ေအာင္ မစဥ္း စား။
ယခု သန္႔ရွင္းေရးကိစၥမွာပင္ အစိုးရစည္ပင္သာယာဌာန၏ ကိုင္တြယ္ပံုမွာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ကို ထုိးအပ္ခ်ိန္မွာလည္း ေနာက္ ေဖးလမ္းၾကားမ်ားသန္႔ရွင္းမႈအ တြက္ အစီအစဥ္မပါ။ ျပည္သူလူ ထုအေပၚမွာ လွည့္ပတ္ညာဝါး အခြန္ကို စားေနသေလာက္ တာ ဝန္ခံမႈအတြက္ ေတြးေခၚစဥ္းစား ရာမွာ ခ်ိဳ႕တဲ့လြန္းလွသည္။
မၾကာမီက ဆက္သြယ္ေရး တယ္လီဖုန္းခြန္ကို ေကာက္ခံရန္ ႀကံစည္မႈမွာလည္း ဆက္သြယ္ ေရးလုိင္းမ်ားက ေအာ္ခ်င္သ ေလာက္ေအာ္ ေခၚလို႔မွမၾကား။ ဆင္းမ္ကတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကားမွာ ဗ်ာမ်ားေနရဆဲ ျပည္သူထံမွ အခြန္ျဖတ္ေတာက္ေကာက္ခံရန္ ႀကံ ရြယ္ခဲ့သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈကို ပထ မဦးစားေပးႀကိဳးစားၿပီးလွ်င္ ျပည္ သူမ်ားဘက္ကလည္း အခြန္အေကာက္ဆိုသည္မွာ ေပးသင့္လွ်င္ ေပးရတတ္သည္ကို မသိမရွိ။ သိရွိၾကသည္သာ။
မုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္ေလးစား၍ ေကာင္းသည္။ စြဲၿငိသြားၿပီးလွ်င္ ေစ်းတိုးေတာင္းလည္း ရႏိုင္ သည္။ အလွျပင္ဆုိင္ေလးတစ္ ဆုိင္ လွေအာင္ျပင္တတ္သည္။ ေစ်းတိုးေတာင္းလွ်င္ လွခ်င္သည္ မို႔ ေပးၾကမည္။ က်ဴရွင္ဆရာ စာ သင္ေကာင္းသည္၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္လွ်င္ ဆရာသမားပညာခ တိုးေတာင္းလွ်င္ တိုးေပးရမည္။ ယုတ္စြအဆံုး ေဗဒင္ဆရာမ်ားပင္ မွန္ေအာင္သာေဟာ ေစ်းမေျပာ ဘူးဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႔သဘာဝ စိတ္ထားပင္။ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈက ပထမလာ ပါေစ။ အခြန္ေပးရန္ မႏွေျမာ။ ဝန္ ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္းက ဘယ္ မွာ ေနမွန္းအသိခင္ အခြန္ကို အ ေျပးလာေကာက္၊ တုိးေကာက္ ျခင္းကို မည္သူကမွ မသဒၶါ၊ ၾကည္ျဖဴရွိမည္မထင္ပါ။
တစ္လက္စတည္း ေျပာလို သည္။ ၁၉၈၈ ခု မတုိင္ခင္ကာလ မ်ားက ျမန္မာျပည္တစ္ဝန္းလံုး တြင္ မည္သည့္ၿမိဳ႕သို႔သြားသြား၊ ၿမိဳ႕အဝင္ ဂိတ္ေၾကးေကာက္ခံ သည္ဟုမရွိခဲ့။ ယခုေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားမွာသာမက ၿမိဳ႕ငယ္က ေလးတုိင္းမွာလည္း ဂိတ္ေၾကးကိုယ္စီႏွင့္ျဖစ္ေနသည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီမွာ ခန္႔ထားသည့္ မဝတ၊ ခ၀တ၊တဝတ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး စစ္ဗိုလ္မ်ား ၿမိဳ႕ရန္ပံုေငြဟု အေၾကာင္းျပကာ ေကာက္ခံခြင့္ ေပးထားသည္ဟု နားလည္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ဦးေနဝင္း၏ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ေအာက္မွာ အစုိးရမြဲသြားသျဖင့္ ၁၉၈၈ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားအၿပီး တစ္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းစီကို ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးမ်ားကို ေကာက္ခံသံုးစြဲေစခဲ့သည္ ထင္ပါသည္။ ယခုေတာ့ျဖင့္ တစ္ၿမိဳ႕ျဖတ္ လွ်င္ တစ္ခါ။ ၿမိဳ႕မွန္သမွ် လိုလိုမွာ ၿမိဳ႕အဝင္ဂိတ္ေၾကးသည္ ႏွိပ္စက္ လြန္းလွသည္။
ေမးလုိက္ရဦးမည္။ လက္ရွိ အစိုးရကို။ အစိုးရႀကီးကိုပါ။ တုိင္း ျပည္၏သယံဇာတလည္း ကုန္လုၿပီ။ သစ္ေတာေတြလည္း ကုန္ခဲ့ၿပီအစိုးရက မခ်မ္းသာေသးဘူး လား။ တုိင္းသူျပည္သားထံကေန ရသမွ်ကို ညႇစ္ထုတ္ဆဲလား။ ကြၽန္မကေတာ့ စစ္အစိုးရလက္က်န္ လက္ရွိအစိုးရ၏မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္မွာမွ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထား ျခင္းမရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္း မွာ ဗလာ။ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ ႏွစ္ထပ္ဆလံ။ တုိးၿပီးရင္းတိုး အခြန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပန္လည္စစ္ေဆး သံုးသပ္ၾကရန္ ဆႏၵျပခ်င္သည္။
မယ္ေငြဥ
7 day

No comments:

Post a Comment