Thursday, 30 April 2015

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ တစ္ဆင္႕ၿပီးတစ္ဆင္႕ ဆက္လက္ တိုးတက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း ေျပာၾကား

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ (Partnership Group for Peace, Development and Democracy in Myanmar – PGM ) အစည္းအေဝးကို ဧၿပီ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲ မွ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအထိ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း၊ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာ ဗီေဂ်နမ္ ဘီးယား၊ PGMအဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ႏိုင္ငံမွ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္အဆင့္ ၁ဝ ဦး၊ ဒုတိယအၿမဲတမ္းကိုယ္စား လွယ္အဆင့္ ေလးဦးႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ဒုတိယ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးMr. Scot Marciel တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

PGM အစည္းအေဝးတြင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ဆက္လက္တိုးတက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အျငင္း ပြားမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္ လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း ပထမ ဦးဆုံး ေကာက္ယူခဲ့သည့္ သန္းေခါင္ စာရင္းရလဒ္ကို မၾကာမီ ေၾကညာႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ယခုႏွစ္ကုန္ခန္႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အေရးပါသည့္ သမိုင္းဝင္မွတ္တိုင္ တစ္ခုျဖစ္ လာမည္ျဖစ္ရာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး အားလုံးပါဝင္ ခြင့္ရရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုျဖစ္ေစေရး အေရးႀကီး ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေရးအပါအဝင္ အေရးပါ သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ထိေတြ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္မွာ အားရေက်နပ္ဖြယ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
၁၆ လၾကာမွ် မနားမေန ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကား ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡကို အဆုံးသတ္ေစမည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ မ်ား ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေရႊ႕ဆိုင္းမႈ မရွိဘဲ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးမွာ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစိုးရတာဝန္ယူခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏိုင္ငံအတြင္း ထင္ရွားသည့္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈအမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းေရရွည္စဥ္ဆက္ မျပတ္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစ ရန္ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ သစ္ႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အေျပာထက္ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ရန္ခက္ ခဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သို႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ေစရန္ အတြက္ သတိႀကီးစြာထား၍ ေဆာင္ရြက္ရပါေၾကာင္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းမွ နားလည္ စာနာၿပီး အမွန္အတိုင္း အေျမာ္ အျမင္ႀကီးစြာ ႐ႈျမင္သုံးသပ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔ ထားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ေနာက္က်က်န္ခဲ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံး ႏိုင္ငံ အဆင့္သို႔ပင္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရး၊ လူမႈဘဝလုံၿခံဳေရးအဆင့္အတန္း နိမ့္က်ခဲ့ရပါ ေၾကာင္း။
အစိုးရအေနျဖင့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ ေထာင္ရန္ အခိုင္အမာ သႏၷိ႒ာန္္ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ရာ ယင္းသႏၷိ႒ာန္အတိုင္း အျပည့္ အဝ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတိတ္ ကာလႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ ဆိုပါက ႏိုင္ငံအတြင္း တိုးတက္မႈျဖစ္ေပၚမႈအမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္ကို အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီကWhite Card ကိစၥကို အေလးထား၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေဒါက္တာထြန္းရွင္က က်န္းမာေရးႏွင့္ လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္း (၄)ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ပါဝင္ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ မ်ား ၁၅ ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးရရွိခဲ့မႈ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိမႈအေပၚ ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အား ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အထူးအေရးပါသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ အေလးထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွိသည္မ်ားအား ဆက္လက္ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္သြားေရးအတြက္ ထည့္သြင္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
PGM အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ကုလသမဂၢအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ (Readout) တစ္ရပ္ကို ဧၿပီ ၂၄ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္PGM အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအေပၚ ဆက္လက္ေထာက္ခံလ်က္ရွိသည္ ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးအစီအစဥ္၏ အေရးပါေသာ အဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလး ထား ေျပာၾကား ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ ညီခ်က္ ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈအေပၚ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္သူအားလုံး က ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္ စား ေနၾက သည့္ ႏိုင္ငံေရး ထိေတြ႕ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္အေပၚ ေဆာလ်င္စြာ သေဘာတူညီႏိုင္ေရး အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္းကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားရွိ အသိုက္ အဝန္း ႏွစ္ခုအၾကား ဆက္လက္ေပၚေပါက္ေနသည့္ တင္းမာမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေနာက္ ထပ္ပဋိပကၡမ်ား ကာကြယ္တားဆီးေရးအတြက္ ခိုင္မာျပတ္သားသည့္လုပ္ေဆာင္မႈကို လုပ္ေဆာင္သြား ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။
MOI Webportal Myanmar

No comments:

Post a comment