Thursday, 30 April 2015

နာဂစ္ဒဏ္ခံစားခဲ႕ရသည္႕ ေဒသမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင္႕အလမ္းမ်ား ပံ႕ပိုး ရန္ လုိအပ္

၂ဝ၁၅ ေမလ ၂ ရက္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္း ရန္ကုန္အပါ အဝင္ ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ကတုိက္ ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တုိင္း ဒဏ္ခံစားရမႈ ခုနစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ နာဂစ္ ခုနစ္ႏွစ္ေျမာက္ျပည့္ရန္ ရက္ပိုင္းအလို ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ နီေပါႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၅ဝဝဝ ေက်ာ္ ေသဆံုးမႈရွိခဲ့ေသာ ျပင္းအား ၇ ဒသမ ၉ မဂၢနီက်ဴဒ္ရွိ ေျမငလ်င္သတင္းဆိုး ၾကားသိရသည္။
အဆုိပါႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္းအား ၈ ဒသမ ၁ ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ရာ လူဦးေရ တစ္ေသာင္း ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၈ဝ ေက်ာ္တြင္ ေျမ ငလ်င္ဒဏ္ထပ္မံႀကံဳေတြ႕လာရျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိ႔အတူ နာဂစ္ဒဏ္ခံစား ခဲ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္လည္း ထပ္မံ ႀကံဳေတြ႕ရျခင္း မရွိေစေရး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈမ်ားလုိအပ္ေနသည္ဟု သတိေပးသကဲ့သုိ႔ ရွိေနသည္။
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ေမလဆန္းတြင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ နာဂစ္မုန္တုိင္းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အေတြ႕အႀကံဳ နည္းပါးေသာ ေဒသခံမ်ားအၾကား လူအသက္ေပါင္း သိန္းဂဏန္းႏွင့္အတူ ပ်က္စီးမႈ ပမာဏမ်ားျပားခဲ့ သည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားႀကံဳေတြ႕ခဲ့ျခင္းမရွိေသး ေသာ ဆုိးရြားသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္သည္။
ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အပါအဝင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ေစတနာရွင္မ်ား၏ ကူညီပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမ်ား လုပ္ကုိင္ခဲ့ရသည္။
ေသာက္သံုးေရအလ်င္အျမန္ရရွိေရး၊ ေနအိမ္မ်ား ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္ လုိအပ္ေသာ ပစၥည္း၊ ေငြေၾကး အကူအညီမ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာမ်ား၊ အဝတ္ အထည္အသံုး အေဆာင္မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း၊ စံျပေက်းရြာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္း မြန္ရန္ ျမစ္ဝကြ ၽန္းေပၚသားတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မထားရဲသည့္ ျမစ္ကူးတံတားမ်ားအပါအဝင္ လမ္းကြန္ရက္ ၁၁ လမ္း ေဖာက္လုပ္ေပးျခင္းမ်ား ရွိလာသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား နာဂစ္ဒဏ္ခံၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လအတန္ၾကာ အနီးကပ္လမ္းၫႊန္ကူညီမႈျပဳခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။
လူအေသအေပ်ာက္၊ ပစၥည္းႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္အဆံုးအ႐ႈံးမ်ားျပားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စာေရးသူ၏ဇာတိ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းသည္ ၿမိဳ႕နီးခ်င္း လပြတၱာ၊ ဘိုကေလး ၿမိဳ႕မ်ားနည္းတူပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း နာဂစ္ဒဏ္ခံ ပံုရိပ္ဆုိးမ်ားေပ်ာက္ ကြယ္ခဲ့ပါသည္။ က်န္းမာေရးက႑တြင္ ယခင္ ခုတင္(၅ဝ)ဆံ့အစား ခုတင္(၁ဝဝ) အဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး ယခင္က်န္းမာေရးက႑တြင္ မရွိခဲ့ေသာ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားလည္း ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကပါသည္။
ျမစ္ေခ်ာင္းဝန္းရံသျဖင့္ ေရလမ္းတစ္မ်ဳိးတည္းသာ အသံုးျပဳေနရေသာ ကြၽန္းၿမိဳ႕တြင္ နာဂစ္အလြန္ ေပၚေပါက္ လာေသာ မုိင္ ၅ဝ ဝန္းက်င္ရွိ ေမာ္ကြၽန္း-က်ဳိက္ပိ-မအူပင္ လမ္းမေၾကာင့္ ရန္ကုန္အပါအဝင္ ျပည္တြင္းေဒသအသီးသီး သို႔ အခ်ိန္တုိအတြင္း ကားလမ္းအသံုးျပဳသြား လာႏိုင္သည္။ ျမစ္ကူး တံတားႏွစ္စင္းႏွင့္ ကတၱရာခင္းလမ္းအဆင့္ျမႇင့္ ေပးျခင္းေၾကာင့္ ကားလမ္းခရီးတြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာ လာပါသည္။ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ကြၽဲၿခံေခ်ာင္းကူးတံတား ၿပီးစီးအသံုးျပဳႏုိင္ခ်ိန္တြင္ ေမာ္ကြၽန္းမွ ရန္ကုန္သို႔ မအူပင္ လမ္းအျပင္ ဘုိကေလး-ဖ်ာပံု-ကြမ္းၿခံကုန္း-ဒလလမ္းတုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ သြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ တည္ေဆာက္ ရန္ လုိအပ္ေနေသးေသာ အဝေခ်ာင္းတံတားၿပီးစီးပါက ေမာ္ကြၽန္းမွလိႈင္းဘုန္းေဒသအပါအဝင္ သစ္ပုတ္၊ ျပင္စလူ ပင္လယ္ပုိင္းေဒသမ်ားသုိ႔ ကားလမ္းခရီးျဖင့္ သြားလာႏိုင္ပါမည္။
တယ္လီဖုန္းအပါအဝင္ အင္တာနက္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာမႈႏွင့္ အတူ ေမာ္ကြၽန္းေဒသသည္ ျမန္မာျပည္ သာမက ကမၻာ အရပ္ရပ္ အႏွံ႕အျပားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္လာပါသည္။ နာဂစ္ဒဏ္ ခံစားရခ်ိန္ ေမာ္ကြၽန္း ၿမိဳ႕ေပၚ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ဆိပ္ခံေဗာတံတားနစ္ျမဳပ္ သကဲ့သို႔ ရန္ကုန္သုိ႔ေရာက္ရွိေနေသာ ပုဂၢလိက ႏွစ္ထပ္ ေရယာဥ္အခ်ဳိ႕ နစ္ျမဳပ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ နာဂစ္မတိုင္မီ ရွပ္ေျပးႏွစ္ထပ္ေရယာဥ္ႀကီး ႏွစ္စင္း သာရွိရာမွ ယခုအခါ ငါးစင္းတိုးျမႇင့္ၿပီးေျပးဆြဲေနပါသည္။ ႏိုင္ငံပုိင္သတင္းစာ တိုက္မ်ားမွ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ား ရန္ကုန္မွ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ရွပ္ေျပးေရႊျပည္တန္လူစီးသီးသန္႔ျဖင့္ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေန႔စဥ္အမီ ေပးပို႔ခဲ့ သျဖင့္ ေန႔လယ္ပုိင္း ရွပ္ေျပးဆုိက္ကပ္ခ်ိန္တြင္ သတင္းစာဖတ္႐ႈ၍ ရလာသည္။
နာဂစ္အလြန္ တိုးတက္ခံစားရမႈႏွင့္အတူ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေနမႈမ်ား၊ ပံ့ပိုးကူညီရန္ လုိအပ္ေနသည္မ်ားလည္း ပူးတြဲရွိေနသည္ဟု စာေရးသူ၏ မိတ္ေဆြငယ္သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးက ေျပာသည္။
သူငယ္ခ်င္းမိသားစုမွာ ေမာ္ကြၽန္းၿမိဳ႕ ေအာက္ပုိင္း ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ဆဲျဖစ္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာျပသည္။
စပါးကိုႏိုင္ငံေတာ္မွသာဝယ္ယူခြင့္ရွိခ်ိန္ လယ္ သမားမ်ားအေနျဖင့္ စပါးအဝယ္ဒုိင္ဝန္ထမ္းအမ်ားစု၏ ကတၱားျဖင့္ ေပါင္ပိုတုိက္ယူျခင္း၊ လယ္သမားမ်ား နားလည္ျခင္းမရွိေသာ အစုိဓာတ္၊ ဖံု၊ သဲ၊ ခဲ ျဖတ္ေတာက္ ျခင္းျဖင့္ စပါးဖုိးေငြအျပည့္အဝ မရရွိခဲ့ပါ။ ယေန႔ကာလ ပုဂၢလိက လုပ္ကုိင္ခ်ိန္တြင္လည္း လယ္သမားမ်ား စပါး ေရာင္းခ်ရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေပါင္ပိုတုိက္ယူျခင္း အပါ အဝင္ အစုိဓာတ္ အေၾကာင္းျပ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းရွိေနဆဲ ပင္ျဖစ္သည္။
လယ္စုိက္ပ်ဳိးရာတြင္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးလိုအပ္မႈ၊ လယ္ဧကမ်ား၊ မိသားစုအတြင္း တိုးပြားလာေသာ မိသားစု ဝင္မ်ား ခြဲေဝလုပ္ကိုင္လာ၍ ဒီေရေတာမ်ားလ်င္ျမန္စြာ ဆံုး႐ႈံးမႈဒဏ္ကုိ ၂ဝဝ၈ နာဂစ္မုန္တိုင္း တြင္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ သားတုိ႔ သိရွိနားလည္လာသည္။ ျပည္ပအကူအညီျဖင့္ ဒီေရေတာမ်ားျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးလာသည္။ ျပည္သူမ်ား၏အသိစိတ္ရွိစြာပူးေပါင္းကူညီမႈျဖင့္ ဒီေရေတာမ်ား ယခင္ ကာလပမာဏထိ မမ်ားေစကာမူ အထုိက္အေလ်ာက္ ရွင္သန္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဒီေရေတာအပါအဝင္ သစ္ပင္မ်ားစိမ္းစိုရွင္သန္မွသာ မုန္တုိင္းဒဏ္၊ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ကားလမ္းမရွိ၍ ယာဥ္ေၾကာင့္ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမရွိေသာ ေမာ္ကြၽန္းၿမိဳ႕တြင္ စည္းကမ္းမဲ့သြားလာမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ယာဥ္အေနအထားႏွင့္မမွ်ေအာင္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားရွိလာသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ နာဂစ္ကဲ့သုိ႔ အစုလုိက္မဟုတ္ေသာ္လည္း အမွည့္ေၿခြ သကဲ့ သုိ႔ ေသဆံုးေနမႈမ်ား ယာဥ္အႏၲရာယ္ေၾကာင့္မျဖစ္ရန္ ဝိုင္းဝန္း တားဆီးရန္လိုအပ္လာသည္။
ယခင္ႏွစ္သီးထပ္စိုက္ပ်ဳိးမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ထူးခြၽန္ ဆုရရွိ ခဲ့ေသာ ေမာ္ကြၽန္းၿမိဳ႕တြင္ ႏွမ္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ မရွိသေလာက္ ျဖစ္လာသည္။ ဂုန္ေလွ်ာ္စိုက္ ပ်ဳိးမႈလည္းမရွိေတာ့ဘဲ။ ေႏြစပါး၊ ပဲ၊ သီးထပ္စိုက္ပ်ဳိးမႈ သာရွိရာ ေျမဆီ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပိုးမႊားအႏၲရာယ္မ်ားလည္းရွိရာ ေမွ်ာ္မွန္း သကဲ့သုိ႔ ဝင္ေငြရရွိမႈမရွိေသးဟု ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။
ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား နည္း၍ ၿမိဳ႕နယ္ တြင္းရွိ ေနထိုင္သူအခ်ဳိ႕ ရန္ကုန္အပါအဝင္ ေဒသ အသီးသီး သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္သားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ လာၾကသည္။
မိသားစုအလုိက္ပင္ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လယ္ယာလုပ္သား ရွားပါးမႈမွာ အျခားေဒသမ်ား ကဲ့သို႔ရွိလာရာ စက္ကိရိယာ မ်ား ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳလာ ရသည္။
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းလုပ္သားရွားပါးမႈ မျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ၿမိဳ႕နယ္အ တြင္း ေနထုိင္ သူမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားဘဝ မေရာက္ရွိေရးအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေက်းရြာႏွင့္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လုိအပ္ေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ နာဂစ္ခုနစ္ႏွစ္ေျမာက္လာေသာ္လည္း နာဂစ္ဒဏ္ခံေဒသ မ်ားရွိ လိုအပ္ေနမႈမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းကူညီရန္ လိုအပ္ေန ဆဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ထပ္မံ ႀကံဳေတြ႕လာႏိုင္သည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္္ဆုိးမ်ားကို ထိခုိက္မႈနည္း ပါးစြာျဖင့္ ရင္ဆုိင္ႏိုင္ရန္ သတိျပဳျပင္ဆင္ထားၾကရန္ လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း
ေရးသားလုိက္ရပါသည္။
(ေမာင္ေစေအာင္)
MOI Webportal Myanmar

No comments:

Post a Comment