Tuesday, 31 March 2015

ေက်ာင္းသားသပိတ္ ဘာေႀကာင့္ က်ဆုံးရသလဲေက်ာင္းသားသပိတ္စတင္ကတည္းက ကြ်န္ေတာ္ သေဘာမတူခဲ့ပါ ။ သပိတ္ေအာင္ၿမင္မွာ မဟုတ္ ၊ ေတာင္းဆုိမႈေတြ ေပးမွာ မဟုတ္ဟုေၿပာခဲ့သည္ ။ အဆုံးသတ္တုိက္ပြဲ မဆင္ႏႊဲနုိင္ရင္ နုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈေတြသာေနာက္ဆက္တြဲၿဖစ္လာၿပီး ၊ တုိင္းၿပည္နစ္နာမည္ ။ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ရဲ့ နုိင္ငံေရးကစားကြက္ ၿဖစ္လုိ႔ ပုိၿပီး မေထာက္ခံခဲ့ပါ ။ အစုိးရကုိ ၿဖဳတ္ခ်နုိ္င္ေလာက္တဲ့ နုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚ မရွိႀကပါ ။ အစုိးရအေနနဲ႔နုိင္ငံေရးသိကၡာက်ရင္ေတာင္ ၂၀၁၅ မွာ အစုိးရသစ္ဖြဲ.နုိင္ဖုိ႔ အေသအခ်ာ ၿပင္ဆင္ၿပီး ၿဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယုံႀကည္ေသာေႀကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္ ။ ဆက္ၿပီးဆူပူရင္ ဆက္ၿပီးဖမ္းအုန္းမည္ၿဖစ္သည္ ။ အေႀကာင္းၿပခ်က္က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ က်င္းပေရး ၿဖစ္သည္ ။ ၂၀၁၅ အစုိးရသစ္ဖြဲ.ၿပီးမွ အစုိးရအတြက္ မ်က္ႏွာရ အမွတ္ေကာင္ယူဖုိ႔ အက်ဥ္းသားေတြကုိ လြတ္ေပးသည္ဆုိေသာ ေစတနာကုိၿပအုန္းမည္ ။

ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းခြင့္မပါ၀င္တဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က (၂၆.၀၃.၂၀၁၅) ဒီကေန႔ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။
ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖြဲ.စည္းခြင့္အပါအဝင္ ဘတ္ဂ်က္ ၂၀ % စတဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြ အားလုံးနီးပါးကုိ ခြင့္မၿပဳခဲ့ဘဲ မူရင္း အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကုိ အခ်ဳိ.စကားလုံး သုံးႏႈံးမႈေတြေလာက္သာ ၿပင္ၿပီး အတည္ၿပဳလုိက္ပါတယ္ ။
ဒီလုိၿဖစ္လာရတဲ့ အေႀကာင္းတရား ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြ မေအာင္ၿမင္ရၿခင္းကုိ သုံးသပ္ရရင္ ..........

၁ ။ ေက်ာင္းသားစစ္စစ္မ်ားရဲ့ ဆႏၵမဟုတ္ဘဲ NNER ရဲ့ ဆႏၵကုိ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အမွီ အစုိးရသိကၡာခ်ေရး (ၿပဳတ္က်ေရး) အခ်ိန္ကုိက္ လႈပ္ရွားမႈအၿဖစ္ ေပၚလြင္ေနၿခင္း

၂ ။ ေက်ာင္းသားစစ္စစ္မ်ာသည္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားကုိ အသံက်ယ္က်ယ္ၿဖင့္ ေအာ္ရန္ ၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္အၿဖစ္ ေခါင္းစဥ္တပ္နုိင္ရန္ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းခံရၿခင္း

၃ ။ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ရဲ့ ဗ်ဴဟာအမွားၿဖစ္တဲ့ ပါဝါဂိမ္းတည္ေဆာက္မႈ ညံ့ဖ်င္းၿခင္း
...... ေဒါက္တာသိန္းလြင္ စုစည္းနုိင္ခဲ့ေသာ အုပ္စုမ်ားမွာ နုိင္ငံေရး ႀသဇာမရွိႀကသူမ်ား ၊ အစုိးရကုိ အၿမဲေအာက္ကေန ဆက္ဆံခဲ့ရေသာ အဖြဲ.မ်ား ႏွင့္ လူစဥ္မမွီေသာ အဖြဲ.မ်ား ၿဖစ္ေနႀကၿခင္း ။ NLD ကုိမွီၿပီး NLD ဝိတ္ကုိသုံးကာ

အစုိးရကုိ ၿဖဳိဖုိ႔ က်ဳိးစားခဲ့ေပမဲ့ NLD ရဲ့ အႀကမ္းမဖက္လမ္းစဥ္အရ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ကုိ အဖြဲ.က ထုတ္ၿပစ္လုိက္ေသာအခါ ၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္ကုိ အားၿပဳ ဖိအားေပး အက်ပ္ကုိင္တဲ့ နည္းဟာ အစုိးရကုိ အရွက္ရေစဖုိ႔သာ

ၿဖစ္ေစခဲ့သည့္အတြက္ ၊ အစုိးရရဲ့ တန္ၿပန္ၿဖဳိခြဲမႈကုိ ခံရၿခင္းၿဖစ္သည္ ။ NLD က ေဒါက္တာသိန္းလြင္ဘက္က ရပ္တည္ခဲ့လွ်င္လည္း တက္တက္စင္ လြဲမည့္အလြဲသာ ၿဖစ္လာလိမ့္မည္ ။

၄ ။ ေက်ာင္းသားအတုအေယာင္ ေၿမာက္မ်ားစြာ ပါဝင္လာၿခင္းက ၿပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈကုိ က်ဆင္းေစၿခင္း
အၿမဳိ.ၿမဳိ. အနယ္နယ္က ေက်ာင္းသားသပိတ္ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားမွာ NLD ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ အရင္ စစ္အစုိးရလက္ထက္က ဖိႏွိပ္ခံထားရသူမ်ား ၿဖစ္သည့္အတြက္ ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ၊ ႀကံ.ဖြံ.ေထာက္ခံသူႏွင့္ နုိင္ငံေရးႏွင့္ ေဝးသူမ်ားအား

မစည္းရုံးနုိင္ခဲ့ ။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားစစ္စစ္မ်ားသာ ( ေက်ာင္းသားအင္အား အနည္းအမ်ားမလုိ) တကယ္နားလည္ ၊ လုိအပ္လုိ႔ေမွာက္တဲ့ သပိတ္ၿဖစ္ခဲ့ရင္ ဒီထက္ပုိအားေကာင္းေသာ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား

ပူးေပါင္းလာကာ (ၿမစ္ဆုံ စီမံကိန္းကဲ့သုိ႔ ) ယထာဘူတက်ေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား အားလုံး အစုိးရအေနနဲ႔ မၿဖစ္မေနေပးရလိမ့္မည္ ။

၅ ။ ေက်ာင္းသားအေရးထက္ ကြန္ၿမဴနစ္ဝါဒ ေရွ.တန္းေရာက္လာၿခင္း
အစုိးရဟာ ကြန္ၿမဴနစ္တေစ ၦအေခ်ာက္ခံေနရတယ္လုိ႔ စြတ္ဆြဲမႈေတြကုိ ဒီေနရာမွာ ၿပန္ရွင္းရရင္ .............. အကယ္၍ လက္ရွိ အစုိးရက ဒီမုိကေရစီ စံနစ္ကုိ အယုံအႀကည္ မရွိေတာ့ပါဘူး ၊ ကြန္ၿမဴနစ္ စံနစ္ကုိ ေၿပာင္းလဲ

က်င့္သုံးပါေတာ့မယ္လုိ႔ ဆုံးၿဖတ္ရင္ ၊ ကြန္ၿမဴနစ္ကုိ ေႀကာက္ေနတဲ့ အစုိးရလုိ႔ စြတ္ဆြဲသူေတြ ဘာဆင္ေၿခ ထပ္ေပးအုန္းမလည္း ။ အေရွ.ဥေရာပ တခုလုံး ကြန္ၿမဴနစ္စံနစ္ ဘုံးဘုံးလဲ ေနခ်ိန္ ၊ ၿမန္မာနုိင္ငံရဲ့ နေဝတိမ္ေတာင္

ကြန္ၿမဴနစ္ အေတြးအေခၚေလာက္နဲ႔ နုိင္ငံကုိဘယ္လုိ တည္ေဆာက္ႀကမလဲ ။ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးစုံ ၿပႆနာကုိ ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္ၿဖစ္ေသာ ကြန္ၿမဴနစ္ စံနစ္က ေၿဖရွင္းနုိင္မည္မဟုတ္ ။

၆ ။ ေတာင္းဆုိမႈေတြကုိ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းမဟုတ္ဘဲ အက်ပ္ကုိင္သည့္ ၊ ေမာက္မာသည့္ ၊ ရာဇသံေပးသည့္ ၊ ႀသဇာေပးသည့္ အသုံးအႏႈံးမ်ားစြာၿဖင့္ ဖိအားေပး ၿခိမ္းေခ်ာက္ အက်ပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ ဆႏၵၿပပြဲႏွင့္ မတူဘဲ ဆန္႔က်င္သည့္

ေတာ္လွန္ေရး အသြင္ေဆာင္ေနၿခင္း ။

၇ ။ သပိတ္ကုိ အားေပးသူမ်ားသည္ ၊ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေဝဖန္ သုံးသပ္နုိင္စြမ္း မရွိႀကၿခင္း ၊ အေကာင္းအဆုိး ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကုိ မသိရွိႀကၿခင္း
.......ခ်ကြ ခ်ကြ ဟု တခ်ိန္လုံးေအာ္ေနသူမ်ားသည္ ပညာေရးဥပဒကုိ အာရုံမစုိက္ဘဲ သပိတ္ကုိသာ အာရုံစုိက္ေနႀကၿပီး ။ သူတုိ႔လက္လွမ္းမွီရာၿဖစ္ေသာ ခ်ကြ ခ်ကြ ဟုသာ ေအာ္ေနႀကၿခင္း ။
ပညာေရးဥပေဒထက္ သပိတ္က ေရွ.တန္းေရာက္လြန္းေနၿခင္း ( ဆင္ၿခင္တုံ တရားနည္းပါးသူမ်ား )

၈ ။ နုိင္ငံတကာဖိအားကုိ သုံးဖုိ႔ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က သံရုံးေတြကုိ စာပုိ႔ခဲ့တယ္
သံရုံးမ်ားမွ ၊ အခ်က္အလက္ အတိအက် ရထားဟန္တူသည့္အတြက္ တုံ႔ၿပန္ၿခင္းမရွိ ၊ သပိတ္ၿဖဳိခြဲၿပီးမွ အေမရိကန္ သံရုံးက ဒီအၿဖစ္အပ်က္မွ သင္ခန္းစာ ယူနုိင္ႀကေစဖုိ႔စာထုတ္တယ္ ။
ကြန္ၿမဴနစ္ဝါဒကုိ ေခ်းထက္ ရြံတဲ့ ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံေတြက ဒီလုိသပိတ္မ်ဳိးကုိ ဘယ္လုိမွ ေထာက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ မတြက္ခ်က္နုိင္ခဲ့ႀကဘူး ။
ၿပည္တြင္းမီဒီယာ အေတာ္မ်ားမ်ားက ဘက္လုိက္ေရးသားခဲ့ေပမဲ့ မည္သည့္ ၿပည္ပမီဒီယာကမွ ေဖၚၿပခဲ့ၿခင္းမရွိဘဲ ၿဖဳိခြဲၿပီးမွ သတင္းမ်ားေလာက္သာေဖၚၿပခဲ့ႀကတယ္ ။
အေႀကာင္းက ၿပည္ပမီဒီယာေတြ နားမလည္နုိင္တဲ့ ရႈပ္ေထြးမႈေတြ သပိတ္ထဲမွာ ပါဝင္ေနလုိ႔ပဲ ...
ဥပမာ ...... သပိတ္လား ေတာ္လွန္ေရးလား မကြဲၿပားၿခင္း ၊ ပညာေရးေတာင္းဆုိမႈလား ကြန္ၿမဴနစ္စံနစ္ ေပၚထြန္းေရးလား မကြဲၿပားၿခင္း ၊ NLD သပိတ္လား NNER သပိတ္လား ဗကသ သပိတ္လား ေက်ာင္းသားသပိတ္လား

ကြဲကြဲၿပားၿပား မရွိၿခင္း ။ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားမွာ အရွိတရားမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာလြန္းၿပီး ၊ စိတ္ကူယဥ္ ဆန္လြန္းေနၿခင္း ။

၉ ။ သူရဲေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္မလာၿခင္း
အကယ္၍ အစုိးရက ၿဖဳိခြင္းမႈမွာ လူေသေစခဲ့လွ်င္ ။ ထုိေသသူကုိ အေႀကာင္းၿပဳ ဆူပူရန္ တခ်ိန္လုံး က်ဳိးစားေနခဲ့ေသာ္လည္း ။ ေသသည့္ သူရဲေကာင္း မေပၚထြက္လာၿခင္းကလည္း မေအာင္ၿမင္ၿခင္း အေႀကာင္းတရပ္ၿဖစ္သည္ ။

၁၀ ။ လိမၼာပါးနပ္မႈမရွိၿခင္း ။
ၿမန္မာ့ နုိင္ငံေရးတြင္ ၿဖစ္ခဲ့သမွ်ေသာ သပိတ္ ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား က်ဆုံးႀကရၿခင္း အေႀကာင္းတရားမွာ ၊ Plan B မရွိၿခင္းႏွင့္ ၊ ဘယ္လုိ အဆုံးသတ္ရမယ္ဆုိတာ မသိၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္ ။
ပညာေရး ဥပေဒၿပင္ဆင္ရန္ထက္ ၊ သပိတ္ရန္ကုန္ဝင္ေရးက ပုိအေရးႀကီးေနသည္ ။ ဒီေနရာမွာ ၿမန္မာနုိင္ငံ ပညာေရးစံနစ္ ေကာင္းေစလုိတဲ့ ေစတနာထက္ ၊ ဗကသရဲ့ သမုိင္း ဂုဏ္သိကၡာက ပုိအေရးႀကီးေနသည္ ။ ဗကသက

အစုိးရကုိ ေအာင္နုိင္လုိက္သည္ဟု ေမွာ္ကြန္းထုိးခ်င္ႀကသည္ ။

၁၁ ။ ၿပည္ပနုိင္ငံ ပေရာဂမ်ား အၿပည့္အဝ ပါဝင္ေနၿခင္း
.......... NNER ရဲ့ သုံးစြဲစရိတ္ ၊ NNER ဦးေဆာင္သူ အလုပ္အကုိင္ ဝင္ေငြ မရွိသူ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ရဲ့ စားဝတ္ေနေရး ၊ သုံးစြဲစားရိတ္ ဘယ္သူက ေထာက္ပံ့ပါသလဲ ။ ဘာသာၿခားေတြ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္

ဖြင့္ခြင့္ ရေရးဆုိတာ ေတြဟာ ဘယ္သူ႔ကုိ အားကုိးလုိ႔ အထူးပုဒ္မ ၿပင္ဆင္ခ်က္ေတြ ၿဖစ္ေနရတာလဲ ။ နုိင္ငံၿခားေထာက္ပံ့တဲ့ ေငြေႀကးမ်ားကုိ လက္ခံရန္ ပုဒ္မေတြက ဘာေႀကာင့္ အေရးႀကီးေနရပါသလဲ ။ ဘယ္နုိင္ငံကမွ သူတုိ႔

အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မပါဘဲ ေစတနာသန္႔သန္႔ ေထာက္ပံ့မည္မဟုတ္ေႀကာင္း မြတ္ဆလင္ ကမာၻရဲ့ အၿဖစ္ဆုိးေတြကုိ သင္ခန္းစာ ယူနုိင္ပါတယ္ ။ ေဆာ္ဒီလုိ ခ်မ္းသာတဲ့ OIC နုိင္ငံေတြဟာ ကမာၻကုိ ဖ်က္မဲ့သူေတြေမြးၿပီး ၊

ကမာၻလုံၿခဳံေရးကုိ ၿခိမ္းေခ်ာက္၍ ဘာသာေရးပါဝါ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ နုိင္ငံေတြသာၿဖစ္တယ္ ။

၁၂ ။ သူတုိ႔ေတာင္းသမွ် အခ်က္ေတြကုိ ၏ သည္ မလြဲ ေပးရမယ္ဆုိၿပီး ေဝဖန္ခ်က္ ေထာက္ၿပခ်က္ေတြကုိ ၿငင္းပယ္ၿခင္း ။

ိ၁၃ ။ သပိတ္စုံ သူပုန္ထရန္ က်ဳိးစားၿခင္း
......... ဒီအက်ဳိးဆက္ေႀကာင့္ မိေခ်ာင္းကန္ သပိတ္ကဆႏၵၿပသူေတြကုိ တရားစြဲရုံ အေနအထားကေန ေထာင္ပါခ်ပလုိက္တယ္ ။ ေရႊၿပည္သာ အလုပ္သမားသပိတ္ေတြကုိ မညွိႏႈိင္းေတာ့ဘဲ ၿဖဳိခြဲခံလုိက္ရတယ္ ။

၁၄ ။ ရန္ကုန္ကုိ သပိတ္ဝင္ၿပီးရင္ ေစာင့္ႀကည့္ေရးရုံးခန္းဖြင့္ၿပီး ၊ လြတ္ေတာ္ရ့ဲ လုပ္ရပ္ေတြကုိ ေစာင့္ႀကည့္မယ္လုိ႔ ေၿပာခဲ့ၿခင္း
ဘယ္လုိ အစုိးရမ်ဳိးကမွ လြတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အေၿခအၿမစ္မရွိသူေတြက ေစာင့္ႀကည့္ ၊ ဟုိလုိလုပ္ပါ ဒီလုိလုပ္ပါ လွ်ာရွည္ ၊ စိတ္တုိင္းမက်တုိင္း ခဏခဏ ဥပေဒမဲ့ ဆႏၵၿပေနတာကုိ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး ။ သူတုိ႔ကုိ ေစာင့္ႀကည့္ခံရလုိ႔ က်မဲ့သိကၡာထက္ ေထာင္ထဲထည့္ထားလုိ႔ က်တဲ့သိကၡာက သက္သာအုန္းမယ္ ။

၁၅ ။ စစ္အာဏာရွင္ကုိ အတုိက္အခံမ်ားအေနနဲ႔ ဘယ္တုန္းကမွ နုိင္ေအာင္ မတုိက္နုိင္ခဲ့သလုိ ၊ ေနာက္လည္း နုိင္မည္မဟုတ္ ဆုိသည္မွာ ေၿမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္ ၿဖစ္သည္ ။
...........
.......... အခ်ိန္မေရြးစစ္အာဏာ ၿပန္သိမ္းနုိင္သည္
..........အစုိရတြင္ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ နုိင္ငံေရး အေတြ.အႀကဳံေကာင္းမ်ား ရွိေနႀကသည္
..........ေနာက္ထပ္ အႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ၿပင္ဆင္ၿပီးေႀကာင္း ၄င္းတုိ႔၏ စီမံကိန္းမ်ား ၊ ေၿပာစကားမ်ား ၊ လုပ္နည္းကုိင္နည္းမ်ားကုိ အေပၚယံႀကည့္ရုံၿဖင့္ သိသာနုိင္သည္ ။
...........အတုိက္အခံဘက္တြင္ အစုိးရႏွင့္ ဥာဏ္ရည္ယွဥ္နုိင္သူ တဦးတေယာက္မွ် ေပၚထြက္မလာၿခင္း (ေဒၚစုရွိသားပဲဟု အေႀကာင္းၿပလွ်င္ မွားသည္) ၊ ေဒၚစုရရွိထားသည့္ ေထာက္ခံမႈမွာ ၿပည္သူအခ်ဳိ.က အစုိးရကုိ မုန္းလြန္း၍

ေရြးစရာလမ္းမရွိ ေထာက္ခံမႈရေနၿခင္း ၿဖစ္သည္ ။ ေဒၚစုကုိယ္တုိင္က နုိင္ငံရဲ့ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး ၊ နုိင္ငံေရး လမ္းေႀကာင္းမ်ားကုိ ေဖၚေဆာင္နုိင္ၿခင္းမရွိ ၊ ၿပည္သူမ်ား ေဖၚေဆာင္ေသာ လမ္းေႀကာင္းေပၚ ခပ္တည္တည္

ေနရာယူလွ်က္ နုိင္ငံေရး လုပ္စားေနၿခင္းၿဖစ္သည္ ။ အေၿခခံ ဥပေဒၿပင္မည္ဟု ေႀကြးေက်ာ္ကာ လြတ္ေတာ္ထဲ ဝင္သြားေသာ္လည္း ၊ သူမ ၿပင္ဆင္လုိသည့္ ဥပေဒမွာ သူမ သမၼတၿဖစ္ေရး ပုဒ္မ ၅၉ သာၿဖစ္သည္ ။ ထုိ ၅၉ ကုိသာ

မဲၿပီး ၿပင္ခ်င္ေပမဲ့ ဥပေဒကုိ နားမလည္ေႀကာင္း သိသာေစသည့္ အခ်က္မွာ ၅၉ ကုိ ဟန္႔တားထားတဲ့ ၄၃၆ ရွိေနၿခင္းကုိပင္မသိ ။ ဦးဝင္းခ်ဳိ ႏွင့္ ေနမ်ဳိးဇင္က ၄၃၆ မၿပင္ရင္ ၅၉ ကုိထိလုိ႔ မရဘူးလုိ႔ ေထာက္ၿပလုိက္မွ ၄၃၆

ၿပင္ဆင္ေရးဆုိၿပီး လက္မွတ္ေတြ ထထုိး အရွက္ကြဲရၿပန္သည္ ။ လူဦးေရ သန္း ၅၀ရွိသည့္အနက္တြင္မွ လူထုေခါင္းေဆာင္ဟု ၿပည္ေၿပးမ်ား အခ်ိန္ၿပည့္ ေလာ္ဘီလုပ္ေနသူသည္ ၿပည္သူအားလုံး၏ ေထာက္ခံမႈကုိ မရခဲ့။

ထုိ႔ထက္ပုိဆုိးသည္က ၄၃၃ ကုိမၿပင္သေရြ. ၄၃၆ ကုိလည္း ၿပင္လုိ႔မရေႀကာင္း တပ္ကုန္းမွ အဖုိးအုိတဦးက ေထာက္ၿပခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဒီတႀကိမ္တြင္ေတာ့ ၄၃၃ ၿပင္ရမည္ဟု မေၿပာေတာ့ အေႀကာင္းက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက နီးလာၿပီ ၿဖစ္သည္ ။

ေဒၚစုမရွိရင္ ဘယ္သူ႔အားကုိးမလဲလုိ႔ ေမးရင္ေတာ့ ေဒၚစုမရွိခင္ကေရာ ဘယ္သူ႔ကုိအားကုိးခဲ့လည္းဟု ၿပန္ေမးရမည္ ။ ဦးေနဝင္း အစုိးရကုိ ၿဖဳတ္ခ်ခဲ့သူသည္ ေဒၚစုမဟုတ္ ။ ၿပည္သူေတြက သူတုိ႔
လုပ္စရာရွိတာ လုပ္ေနႀကသည္ ။ ဒီေနရာတြင္ ေဒၚစုအေႀကာင္းေၿပာရၿခင္းမွာ အစုိးရကုိ ေတာ္လွန္နုိင္သူဟု လူအမ်ား အထင္မွားေနနုိင္ေသာေႀကာင့္ၿဖစ္သည္ ။
ေဒၚစုသည္ အစုိးရ၏ နုိင္ငံတကာဖိအား အေပၚတုံ႔ၿပန္ရန္ ေမြးထားသည့္ တန္ဆာခံ အဆင့္သာရွိသည္ ။

ရဲသူရိန္မင္း

(အေၾကာင္းအက်ဳိးဆီေလွ်ာ္လွေသာ ဤပိုစ့္ကိုေရးသားသူ / ကိုရဲသူရိန္မင္းကို ေလးစားစြာ ဂုဏ္ျပဳ လွ်က္ ....ေလာကနတ္)

No comments:

Post a Comment