Monday, 2 March 2015

ေၾကြးတင္ရင္ ျပည္သူပဲ ဆပ္ရလိမ့္မယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ၂ဝ၁၃ ခု ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္း ၁၉ ခုဆီက ေခ်းယူထားတဲ့ ေခ်းေငြပမာဏဟာ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံနီးပါး ရွိပါတယ္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ဦးေနဝင္း လက္ထက္အထိ ျပည္ပေႂကြးၿမီက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလ်ံတင္ရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကေန ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ ၃ ဘီလ်ံေက်ာ္တင္ခဲ့သလို အခုအစိုးရ လက္ထက္မွာေတာ့ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံေအာက္ဆက္ၿပီး ေခ်းထားတဲ့အတြက္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံနီးပါး ျမန္မာႏိုင္ငံ အေႂကြးတင္ေနတာပါ။
အဲ့ဒီအထဲမွာမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတည္းက အမ်ားဆံုးေခ်းယူခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိုျပန္ဆပ္ရမယ့္ အေႂကြးပမာဏဟာ ေဒၚလာေလးဘီလ်ံေက်ာ္ (က်ပ္သန္းေပါင္း ၄,ဝဝဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္) အထိ ရွိပါတယ္။

ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ တ႐ုတ္ကို ျပန္ဆပ္ရမယ့္ အေႂကြးဟာ ျပည္ပအေႂကြးစုစုေပါင္းရဲ႕ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္း (ထက္ဝက္နီးပါး) အထိ ရွိေနတယ္ ဆိုတာပါပဲ။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေခ်းေငြအမ်ားစုဟာ အတိုးႏႈန္း ၄ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ေခ်းတာျဖစ္လို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးဘီလ်ံေက်ာ္ အတြက္ဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေနနဲ႔ တ႐ုတ္ကို အတိုးခ်ည္းပဲသီးသန္႔ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၈ဝ (က်ပ္သန္း ေပါင္း ၁၈ဝ,ဝဝဝ) ေလာက္ ျပန္ဆပ္ရမယ့္ အေနအထားပါ။
ဒီလိုအေျခအေနမွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္က က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃ဝဝ ကို ၄ ဒသမ ၅ ရာခုိုင္ႏႈန္း အတိုးႏႈန္းနဲ႔ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေခ်းဖို႔တင္လာတာကို ကန္႔ကြက္မႈေတြ ရွိေနတဲ့ၾကားကေန လႊတ္ေတာ္ကလည္း အတည္ျပဳေပးလိုက္ပါတယ္။
အဲ့ဒီအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ျပန္ဆပ္ရမယ့္အ ေႂကြးပမာဏဟာ ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာ သန္း ၃ဝဝ တိုးလာၿပီး တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၅ သန္းေလာက္အထိ အတိုးပိုၿပီး ေပးဆပ္ရေတာ့မယ့္ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ေဒၚလာသန္း ၃ဝဝ ကို ေခ်းယူဖို႔ တင္ျပတာက အရင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္တဲ့ သမၼတနဲ႔နီးစပ္တဲ့ လက္ရွိ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းပါ။ ဒါကို အတည္ျပဳလိုက္တာက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီသန္း ၃ဝဝ ကိုအသံုးခ်ၿပီး လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္တာမ်ဳိး မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ ယတိျပတ္ မေျပာႏိုင္ေသးတဲ့အတြက္ ဘယ္လိုအသံုးခ်တယ္ ဆိုတာကို အမ်ားျပည္သူအေနနဲ႔ မျဖစ္မေန သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ ေဒၚလာသန္း ၃ဝဝ လို႔ ေျပာရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာက တစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း အတိုးမ်ဳိးနဲ႔ ထုတ္ေခ်းေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲ့ဒီလိုေခ်းေငြေတြ ရေအာင္မႀကိဳးပမ္းၾကပဲ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ၄ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းအတိုးနဲ႔ တ႐ုတ္ဆီကပဲ ဘာေၾကာင့္ေခ်းသလဲဆိုတာလဲ ဝန္ႀကီးကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ေကာင္းပါတယ္။
သမေခ်းေငြ သန္း ၄၀၀
သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွာ ေဒၚလာသန္း ၁ဝဝ၊ အခုေဒၚလာ သန္း ၃ဝဝ စုစုေပါင္း သန္း ၄ဝဝ ကို တ႐ုတ္ပို႔ကုန္-သြင္းကုန္ ဘဏ္ကေန ေခ်းယူခဲ့တာပါ။
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္နဲ႔ တ႐ုတ္ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္က ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ ေခ်းဖို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေခ်းယူခဲ့ပါတယ္။
အခု ေဒၚလာသန္း ၃ဝဝ အတြက္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္မွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေခ်းယူပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္က ေဒၚလာသန္း ၃ဝဝ ကို ေခ်းတဲ့အခါမွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို ႀကိဳတင္အသိေပး ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီးမွ ေခ်းတာမဟုတ္ဘဲ တ႐ုတ္ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ဘဏ္နဲ႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္တို႔ စာခ်ဳပ္ေတြဘာေတြ အကုန္ခ်ဳပ္ၿပီး မျဖစ္မေနေခ်းဖို႔ လုပ္ၿပီးကာမွ လႊတ္ေတာ္ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္က်မွ တင္ျပအဆံုးအျဖတ္ ယူတာျဖစ္လို႔ လႊတ္ေတာ္က သေဘာမတူလည္း မျဖစ္မေနေခ်းမယ့္သေဘာမ်ဳိး၊ ဒါမွမဟုတ္လႊတ္ေတာ္က ဒါကိုသေဘာတူကို တူမယ္လို႔ သိေနတဲ့သေဘာမ်ဳိးလည္း သက္ေရာက္ ေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။
လွ်ဳိ႔၀ွက္ထားဆဲ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၃၀ ေခ်းေငြ အစီအစဥ္နဲ႔ တ႐ုတ္ေခ်းေငြဆိုတာ
တကယ္ေတာ့ အခုအစိုးရသစ္ မေျပာင္းမီကာလ အရင္အစိုးရလက္ထက္က တာဝန္ရွိသူေတြဟာ တ႐ုတ္ဆီကေန ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၃ဝ အထိေခ်းယူဖို႔ စီစဥ္ထားခဲ့တာလို႔ အစိုးရဌာန ေတြကတစ္ဆင့္ ၾကားသိရပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲမွာ ျမစ္ဆံုလို စီမံကိန္းမ်ဳိးမ်ားစြာ ပါဝင္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔အထိ အဲဒီေဒၚလာ ၃ဝ ဘီလ်ံေခ်းမယ့္ ကိစၥကို ဟုတ္တယ္မဟုတ္ဘူး၊ အဲဒီအစီအစဥ္ ပ်က္မပ်က္၊ ဘယ္စီမံကိန္းေတြအတြက္ စီစဥ္ထားတယ္၊ အတိုးႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ဆိုတာ မ်ဳိးေတြကို ေတာ့ အခုအစိုးရသစ္ကလည္း ျပည္သူကိုခ်ျပ ရွင္းလင္းတာ မေတြ႕ရတဲ့အတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားသလို ျဖစ္ေနဆဲပါ။
ဘီလ်ံ ၃ဝ အထိေခ်းဖို႔ တကယ္စီစဥ္ထားတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို တ႐ုတ္ေႂကြးႏြံနစ္မယ့္ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အခုတင္ေနတဲ့ ေဒၚလာ ေလးဘီလ်ံေက်ာ္ အတြက္ေတာင္ တစ္ႏွစ္ကို အတိုးခ်ည္းပဲ ေဒၚလာ သန္း ၁၈ဝ ေလာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေပးဆပ္ေနရတာပါ။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘဏ္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထုတ္ေခ်းတဲ့အခါ အမ်ားစုက ဥပမာ-သမဝါယမေခ်းတယ္ ဆိုေပမယ့္ သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ တိုက္႐ိုက္စာခ်ဳပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အာမခံၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေခ်းယူရတာျဖစ္လို႔ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္မဆပ္ႏိုင္ရင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္က စိုက္ဆပ္ရမယ့္ အေႂကြးမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
အတိုးႏႈန္းက ၄ ဒသမ ၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္မားတဲ့အျပင္ အရင္အစိုးရလက္ထက္က ေခ်းခဲ့တဲ့ ေခ်းေငြေတြဆိုရင္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ေတြ ပါပါတယ္။ ေငြသားခ်ည္းပဲမေပးဘဲ ဘယ္စီမံကိန္းအတြက္၊ ဘယ္ပစၥည္းေတြကို သူတို႔ေရာင္းတဲ့ေဈးနဲ႔ ျပန္ဝယ္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ဳိးေတြနဲ႔ ထုတ္ေခ်းတာပါ။
အတိုးလည္းေပးရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ ပစၥည္းေတြကိုလည္း သူတို႔သတ္မွတ္တဲ့ေဈးနဲ႔ ျပန္ဝယ္ေပးရမယ့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ဳိးနဲ႔ ထုတ္ေခ်းတာျဖစ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ နစ္နာခဲ့တာမ်ဳိးေတြရွိခဲ့တဲ့ ေခ်းေငြအမ်ဳိးအစားလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။
ဆိုလိုရင္းကေတာ့ တ႐ုတ္ေခ်းေငြအမ်ားစုဟာ ဘယ္ဝန္ႀကီးဌာနကပဲသံုးသံုး ေနာက္ဆံုးမဆပ္ႏိုင္ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကပဲ စိုက္ဆပ္ရမယ့္ေခ်းေငြ၊ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာထဲကပဲ စိုက္ဆပ္ေပးရမယ့္ ေခ်းေငြေတြျဖစ္ပါတယ္။
ဒီထက္ပိုၿပီး ရင္နာစရာေကာင္းတာက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေဒၚလာ သန္း ၄ဝဝ ကို အတိုး ၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးရမယ့္အျပင္ ေဒၚလာသန္း ၄ဝဝ ရဲ႕ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ ေဒၚလာ ၄ သန္းကို Management Fee အျဖစ္ တ႐ုတ္ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပန္ေပးရတဲ့အထိ နစ္နာတဲ့ေခ်းေငြေတြလို႔ ေျပာလို႔ေတာင္ရႏိုင္ပါတယ္။
တ႐ုတ္ကေငြေခ်းၿပီးလုပ္ခဲ့တဲ့ သၾကားစက္ေတြ၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနေအာက္က စက္႐ံုေတြအမ်ားႀကီး လုပ္ခဲ့တယ္၊ ဒီေန႔အထိ အေႂကြးဆပ္လို႔ မေက်ေသဘူး။ စက္႐ံုေတြကလည္း႐ံႈး၊ အေႂကြးကလည္းမေက်နဲ႔ ဘယ္ေလာက္နစ္နာခဲ့သလဲ။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျပည္ပေႂကြးၿမီကို ခံႏိုင္ရည္ရိွတယ္ဆိုၿပီး ေျပာတယ္၊ ေျပာၿပီးထပ္ေခ်းတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ခံႏုိင္ရည္ရိွရိွ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးမရိွတဲ့ ေခ်းေငြဆိုရင္ ဘယ္ေတာ့မွ မေခ်းသင့္တာ ပညာရွင္တိုင္း သိပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာက ျပည္ပေႂကြးၿမီအခ်ဳိ႕ကို ဒီအစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ေလ်ာ္ေပးခဲ့တာ ရိွေပမယ့္ တ႐ုတ္ကေတာ့ ေလာက္ေလာက္လားလား ေလ်ာ္ေပးတဲ့အထဲ မပါခဲ့ပါဘူး။
အေၾကြးတင္ရင္ ျပည္သူဆပ္ရမယ္
အခု ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္း ဦးေဆာင္တဲ့ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနက ေခ်းလုိက္တဲ့ ေဒၚလာသန္း ၄ဝဝ ဟာလည္း ဒီလိုပါပဲ။ သူတို႔အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မဆပ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ ျပည္သူကပဲ ဆပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဘ႑ာေရးဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းကလည္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္က က်င္းပတဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္ပေႂကြးၿမီေတြကို အခြန္ေငြထဲက ျပန္ဆပ္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔ တရားဝင္ေျပာထားပါတယ္။
အဲဒီအတြက္ ေခ်းတဲ့သူေတြက ေခ်းသြားတာပဲ ရွိပါတယ္။ အခ်ိန္တန္လို႔ မဆပ္ႏိုင္ရင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာထဲကေန ျပန္ဆပ္ေပးရမွာျဖစ္လို႔ အေႂကြးတင္ရင္ ျပည္သူေတြေပးတဲ့ ျပည္သူေတြနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ဘ႑ာထဲကေန ျပည္သူေတြကပဲ ျပန္ဆပ္ေပးၾကရမွာပါ။
ေနာက္တစ္ခ်က္ အခုလက္ရွိ ေတာင္သူေတြကို ထုတ္ေခ်းတဲ့ အေသးစားေခ်းေငြ လုပ္တာကိုၾကည့္ရင္ ေခ်းေငြအားလံုး ၁ဝဝ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ ျပန္ရမယ္ဆိုတာ မရွိဘဲ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈရွိတယ္ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာပဲ ေလာေလာလတ္လတ္ သက္ေသသာဓကေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေတာင္သူေတြကို စိုက္ထုတ္ေခ်းၿပီး ကူညီဖို႔အထူးျပဳ ကုမၸဏီေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ စေထာင္ခဲ့ၾကတယ္။ စပါး၊ ပဲ စတာေတြအတြက္ တစ္ဧကဘယ္ေလာက္ဆိုၿပီး ထုတ္ေခ်းေပးၾကတယ္။
အဲ့ဒီမွာ ေတာင္သူဘက္က ျပန္မဆပ္ႏိုင္လို႔ ဆံုး႐ံႈးသြားတာေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေပၚၿပီး ကုမၸဏီ ၃ဝ ေက်ာ္ေလာက္ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ အခုဆို ကုမၸဏီခုနစ္ခုေလာက္ပဲ လုပ္ႏိုင္ေတာ့တယ္။
အဲ့ဒီ ကုမၸဏီခုနစ္ခုကို ေမးၾကည့္ေတာ့လည္း သူတို႔အေနနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ ရာခုိင္ႏႈန္း ၁ဝဝ ျပန္မရဘူး၊ ျပန္ရတဲ့ႏွစ္လည္း မရွိဘူးလို႔ အခိုင္အမာ ေျပာၾကပါတယ္။
အထူးျပဳကုမၸဏီ တစ္ခုဆိုရင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၃ဝဝဝဝ အထိ ထုတ္ေခ်းလုပ္ကုိင္ခဲ့တာ အခုဆိုရင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၇ဝဝဝ ဟာ ဆံုး႐ံႈးလိုက္ရၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကလည္း ေတာင္သူေတြကို ထုတ္ေခ်းတဲ့ေနရာမွာ ႏွစ္တိုင္း ရာခုိင္ႏႈန္း ၂ဝ အနည္းဆံုး ဆံုး႐ံႈးေလ့ရွိၿပီး ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္တဲ့ႏွစ္ဆို ေခ်းေငြရဲ႕ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျပန္မဆပ္ႏိုင္ၾကဘူးလို႔ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အထူးျပဳကုမၸဏီ တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း ေခ်းခဲ့တဲ့ ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ နဲ႔ ထပ္ေခ်းေပးမယ့္ ေဒၚလာသန္း ၃ဝဝ သာ အမွန္အကန္ ၁ဝဝ ရာႏႈန္းျပည့္ျပန္ရမယ္ဆိုရင္ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းဟာ ကမၻာ့အေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ား အလယ္မွာ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္ တင္သြားလိမ့္မယ္လို႔ေတာင္ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါေသးတယ္။
အေဝးႀကီးမၾကည့္နဲ႔၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာနကေန ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးက ေတာင္သူေတြကို ႏွစ္တိုင္း စိုက္စရိတ္(အမေတာ္ေၾကး) ထုတ္ေခ်းေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္တိုင္းျပန္မဆပ္ႏိုင္တဲ့ ေတာင္သူေတြရွိလို႔ တရားစြဲဆိုေနရတာေတြ အခုထက္ထိ ရွိေနတုန္းပါ။
ဒါကိုၾကည့္တာနဲ႔တင္ ေတာင္သူေတြကို ထုတ္ေခ်းတဲ့ အေသးစားေခ်းေငြ လုပ္ငန္းဟာ ၁ဝဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ျပန္ရတဲ့လုပ္ငန္း လံုးဝမဟုတ္ဘူး၊ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခရွိကုိရွိေနတဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။
အဲဒီအတြက္ အခုျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းလုပ္ေနတဲ့ ေခ်းေငြေဒၚလာ သန္း ၄ဝဝ အျပည့္ ျပန္မရလို႔ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရင္ အဲ့ဒီအတြက္ အေႂကြးေတြကိုလည္း ျပည္သူေတြကပဲ ျပည္သူ႔ဘ႑ာနဲ႔ ဆပ္ၾကရေတာ့မွာပါ။
၁ဝဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ျပန္ရ မရဆိုတာထက္ ေတာင္သူေတြကို အဲ့လိုထုတ္ေခ်းဖို႔ အခမ္းအနားေတြ လုပ္တာနဲ႔တင္ အခမ္းအနားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္က က်ပ္သိန္းရာခ်ီ ကုန္ေနပါၿပီ။ ဒါကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းလည္း သိခ်င္သိေနမွာပါ။
ဒီကိစၥေတြေရာ တြက္ထားၿပီးၿပီလား အခုပဲ႐ံႈးေနပါၿပီ ၀န္ႀကီး
ဒီေခ်းေငြေတြ ရယူတဲ့ေနရာမွာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခေတြ အမ်ားႀကီးတြက္ ခ်က္ထားရမယ့္အထဲမွာ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးက ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဆံုး႐ံႈးမႈပါ။
ဥပမာ- တ႐ုတ္ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ဘဏ္ကေန ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ ထုတ္ေခ်းေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္ကို ေရာက္မယ္။ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈ ဘဏ္ကေန ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ကို က်ပ္ေငြနဲ႔ ျပန္တြက္ခ်က္ၿပီး ထုတ္ေခ်းရမယ္။
အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာရွိေနတဲ့ ေငြလဲႏႈန္းနဲ႔ ေဒၚလာသန္း ၁ဝဝ ကို ျမန္မာက်ပ္ေငြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး ထုတ္ေခ်းတာမွာ က်ပ္ ၉၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ပဲ ထုတ္ေခ်းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
အဲ့ဒီသန္း ၁ဝဝ ကို ျပန္ဆပ္ရင္ က်ပ္ေငြသြားေပးလို႔မရဘူး၊ ႏိုင္ငံျခားေငြနဲ႔ပဲ ျပန္ဆပ္ရမွာပါ။ ဟုတ္ၿပီ ဒီေန႔ ေဒၚလာလဲႏႈန္းက တစ္ေဒၚ လာ ၁ဝ၄၃ က်ပ္ျဖစ္ေနပါၿပီ။
ဥပမာ-ဒီအခ်ိန္မွာ သန္း ၁ဝဝ ကို ျပန္ဆပ္မယ္ဆိုရင္ က်ပ္ ၁ဝ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိသံုးၿပီး ေဒၚလာျပန္လဲၿပီးဆပ္ရမွာပါ။ ဒီေတာ့ရခဲ့တာက က်ပ္ ၉၇ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ျပန္ဆပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ က်ပ္ ၁ဝ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ဆိုေတာ့ က်ပ္ ၇ ဘီလ်ံ (က်ပ္သန္း ၇ဝဝဝ) ဆံုး႐ံႈးသြားပါၿပီ။ (ဥပမာေပး တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္)
တကယ္ျပန္ဆပ္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ ေဒၚလာလဲႏႈန္းက တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၁ဝဝ ျဖစ္ေနရင္ေရာ၊ ဒီလိုေငြလဲႏႈန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြကို ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ထားသလား ဆိုတာလည္း ေမးသင့္တဲ့ေမးခြန္း ျဖစ္မွာပါ။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အခုထပ္ေခ်းတာ ေဒၚလာသန္း ၃ဝဝ အရင္ေခ်းထားတာ ေဒၚလာသန္း ၁ဝဝ စုစုေပါင္း သန္း ၄ဝဝ အထိ ရွိလာတဲ့အတြက္ ေငြလဲႏႈန္းေၾကာင့္ ဥပမာ-တစ္ေဒၚလာကို ၁ဝဝ က်ပ္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာင္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၄ဝ အထိ နစ္နာရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုနစ္နာမႈေတြကို ဘယ္လိုကုစားဖို႔ အစီအစဥ္ဆြဲထားသလဲ၊ ဒါေတြကို စီစဥ္ၿပီးမွ ေခ်းတာလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကလည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းကို ေမးရမယ့္အထဲ ပါေနပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အခုေခ်းယူသြားတာက ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းဦးေဆာင္တဲ့ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနက ေခ်းယူတာ၊ ျပန္ဆပ္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္း ဒီဝန္ႀကီးဌာနမွာ ရွိခ်င္မွရွိေတာ့မွာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တကယ္ျပန္ဆပ္ရမွာက ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြနဲ႔ ျပည္သူကပဲဆပ္ရမွာမို႔ ဆံုး႐ံႈးမႈတြက္ၿပီးမွ လုပ္ မလုပ္ ျပည္သူသိထားေအာင္ပါ။
ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီေဒၚလာသန္း ၄ဝဝ ကို ထုတ္ေခ်းေပးထားတဲ့ေနရာမွာ ေတာင္သူ အမည္၊ ေနရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘယ္ေလာက္အထိ ထုတ္ေခ်းထားတယ္ဆိုတဲ့ အေသးစိတ္စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို တင္သလို လံုးေပါင္းအခ်ဳပ္စာရင္း ေလာက္နဲ႔ေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
အဓိကအခ်က္ကေတာ့ အတိုးႏႈန္းျမင့္ျမင့္နဲ႔ ျပည္ပကေခ်းထားတဲ့ေခ်းေငြကို အမွန္တကယ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုး မသံုး ျပည္သူ သိခြင့္ေပးဖို႔၊ ၿပီးေတာ့ ထိပ္ဆံုးက အစေအာက္ေျခအထိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အမွားေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့တာမ်ဳိးရွိခဲ့ရင္ ဘယ္အစိုးရ လက္ထက္ေရာက္ေရာက္ တာဝန္ယူဦးေဆာင္လုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းကပဲ ကိုယ္တိုင္တာဝန္ယူ တာဝန္ခံေပးရမွာျဖစ္လို႔ အေသးစိတ္ စာရင္းေတြကိုလည္း ထုတ္ျပန္ဖို႔လိုတာပါ။
ဘာေၾကာင့္လဲ CB ဘဏ္
တ႐ုတ္ဆီက ပထမေခ်းယူတဲ့ ေဒၚလာသန္း ၁ဝဝ ဟာ ထပ္ဆင့္ေခ်းေငြ စာခ်ဳပ္အရဆိုရင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က ကိုယ္စားလွယ္ဘဏ္အျဖစ္ က်ပ္ေငြထုတ္ေခ်း ေပးရတာပါ။
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ ဆိုတာကလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၿမိဳ႕တိုင္းမွာရွိတဲ့ လႊမ္းျခံဳႏိုင္တဲ့ဘဏ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ တကယ္လို႔ သမအသင္းေတြက ကိုယ္ထုတ္ခ်င္တဲ့ၿမိဳ႕က ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွာ သြားထုတ္ယူၿပီး ျပန္ေခ်းလို႔ရပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီလိုတစ္ဆင့္တည္း ၿပီးႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းရွိေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က မထုတ္ဘဲ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က တစ္ဆင့္ CB ဘဏ္ထဲအပ္ထည့္၊ ၿပီးေတာ့မွ ျပန္ထုတ္ယူ၊ ထုတ္ယူၿပီးမွ ျပန္ေခ်းလုပ္ရသလဲ ဆိုတာကလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ ေကာင္းေနျပန္ပါတယ္။
ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ သန္း ၃၀၀ နဲ႔ တာ၀န္ခံရမည့္သူမ်ား
အထူး သတိျပဳသင့္တဲ့အခ်က္က ၂ဝ၁၅ မွာ အေရးႀကီးတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲရွိေနတယ္၊ ဒီေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၃ဝဝ ကို ေတာင္သူေတြကို ထုတ္ေခ်းမယ္၊ ကြ်ဲကူးေရပါ ဆိုသလို မဲအတြက္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ မကင္းတာမ်ဳိးမျဖစ္ဖို႔လိုတယ္၊ ဒီလိုအေႏွာင္အဖြဲ႕ ကင္း မကင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြေရာ၊ ျပည္တြင္းက လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြေရာ မျဖစ္မေနေစာင့္ၾကည့္သင့္တဲ့ ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။
သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ကနဦးရတဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ ကို အသင္းဝင္ ေတာင္သူေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ကို ထုတ္ေခ်းခဲ့တယ္လို႔ စံုစမ္းသိရွိရပါတယ္။
တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးက ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၅ဝ ေက်ာ္က အသင္းဝင္ ေတာင္သူေပါင္း ၁ သန္းေက်ာ္ကို ထုတ္ေခ်းခဲ့တာပါ။
အခု ထပ္မံၿပီး ေဒၚလာသန္း ၃ဝဝ ကိုလည္း သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ေတာင္သူေတြကို ထပ္မံထုတ္ေခ်းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေရအတြက္ဟာ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ မဲေပးမယ့္သူ ျပည္သူေတြလို႔ ေျပာရမွာပါ။
အခုေခ်းေငြရယူထားတဲ့ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ေတာင္သူေတြဟာ ၂ဝ၁၅ မွာ မဲေပးမယ့္ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ မဲေပးသူ ျပည္သူေတြ ျဖစ္လို႔လည္း ေဒၚလာ သန္း ၄ဝဝ ေခ်းေငြေတြေၾကာင့္ အဲ့ဒီေတာင္သူေတြ မဲေပးတဲ့အခါ တိုက္တြန္းခံရမႈရွိမရွိ၊ တြန္းအားေပးခံရမႈ ရွိမရွိ၊ ေႏွာင္ဖြဲ႕ခံရမႈရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ၾကဖို႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးေနတာပါ။
တကယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာက ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္သူေတြကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံတြင္းက လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္သူေတြကပဲျဖစ္ျဖစ္ အခု ေဒၚလာသန္း ၄ဝဝ ေခ်းေငြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေတာင္သူေတြ မဲေပးတဲ့အခါမွာ ေႏွာင္ဖြဲ႕ခံရမႈ မကင္းတာမ်ဳိး၊ တိုက္တြန္းခံရတာမ်ဳိးရွိခဲ့တယ္ ဆိုတာကို ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ရင္၊ ေကာက္ခ်က္ခ်လို႔ရတဲ့ ကိစၥေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရင္ အဲ့ဒီကိစၥေတြအတြက္ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံရမယ့္သူေတြ ရွိပါတယ္။
ေခ်းယူခြင့္ျပဳတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းတို႔ပါပဲ။ သူတို႔အျပင္ CB ဘဏ္ ဟာလည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါဝင္ပတ္သက္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရႏိုင္တာကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။
သမၼတနဲ႔ ဝန္ႀကီးအျပင္ CB ဘဏ္ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ ဆိုရင္ေတာ့ CB ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ဟာ သမၼတနဲ႔ နီးစပ္သူ၊ CB ဘဏ္ဟာ သမၼတနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ဘဏ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးတဲ့ အစီအစဥ္မွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါဝင္သလို ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ပါ။ အကယ္၍ ဒီေခ်းေငြေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲေပးရာမွာ တစ္ခုခုမ်ားခြ်တ္ေခ်ာ္တာမ်ဳိး ရွိလာခဲ့ရင္ ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္သူေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အေရးယူပိတ္ဆို႔ခံရႏိုင္တဲ့ စာရင္းမွာ CB ဘဏ္ ပါမသြားႏိုင္ဘူးလို႔ ယတိျပတ္ ေျပာလို႔မရတဲ့အတြက္ CB ဘဏ္အေနနဲ႔လည္း ဒီေခ်းေငြအေပၚမွာ ႀကိဳတင္သတိ ျပဳသင့္ပါတယ္။
အခုလက္ရွိ ေခ်းလိုက္တဲ့ ေဒၚလာသန္း ၄ဝဝ သာ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အျပည့္မရဘဲ ဆံုး႐ံႈးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းတို႔ေၾကာင့္ တင္ခဲ့တဲ့ေႂကြးေတြကို ျပည္သူေတြ စိုက္ဆပ္ေပးရမႈအျဖစ္ သမိုင္းမွတ္တမ္း က်န္ခဲ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးေနဝင္းလက္ထက္က အေႂကြးေတြကို ဦးသန္းေရႊ လက္ထက္မွာ ဆပ္မသြားႏိုင္တဲ့အျပင္ တ႐ုတ္ဆီကပါ ထပ္ၿပီးေခ်းတယ္။ အခုအစိုးရသစ္ကလည္း ထပ္ေခ်းတယ္။ အစိုးရဆိုတာ အေျပာင္းအလဲ အျမဲရွိတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ကိုယ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေခ်းခ်င္တုိင္း ေခ်းသြားၾကတယ္။ ျပန္ဆပ္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ သူတို႔မရွိေတာ့ဘူး ျပည္သူကပဲ ဆပ္ရတယ္။
ေႂကြးတင္ရင္ ျပည္သူေတြ ကြ်န္ျဖစ္တယ္၊ ကြ်န္မျဖစ္ေအာင္ ျပည္သူေတြကပဲ ဆပ္ေပးေနရတယ္။ ေႂကြးတင္ရင္ ျပည္သူပဲ ေနာက္ဆံုး ဆပ္ရလိမ့္မယ္ .....။
Written by မာန္သူရွိန္
ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment