Sunday, 19 May 2013

၀ တပ္ ဖြဲ ့ ျမန္မာ ျပည္ထဲ မွ ခြဲ ထြက္ ဖို ့ ႀကံစည္ ေန ၿပီ ေလာ

Photo: ၀ တပ္ ဖြဲ ့ ျမန္မာ ျပည္ထဲ မွ ခြဲ ထြက္ ဖို ့ ႀကံစည္ ေန ၿပီ ေလာ
Sunday, May 19, 2013

တရုတ္အစိုးရ၏ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ျဖင့္ စစ္လက္နက္မ်ဳိးစံု ႏွင့္
သံခ်ပ္ကာ ကား ၊ အေျမာက္ လက္နက္မ်ိဳးစံုတို ့ကို တရုတ္ ျပည္မွ
မွာယူတင္သြင္း ေနသည့္ UWSA ေခၚ ၀တပ္ဖြဲ ့သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္း
မွ ခြဲထြက္ ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ႏိုင္ငံထူ ေထာင္ရန္ စီစဥ္ ေနသည္ဟု ရန္ကုန္
ႏွင့္ ထိုင္းအေျခစိုက္ အေနာက္တိုင္း သံတမန္မ်ားက ခန္ ့မွန္းၾကသည္။

ေပါက္ယူခ်မ္း ၏ သား ျဖစ္သူ ေပါက္ အိုက္ပန္း က အေရးပါသည့္ အမွတ္
၄၈၁ တပ္၏ တပ္မႈး ျဖစ္လာ ၿပီး ေနာက္ ၎၏ စစ္ေရးနယ္ ေျမအတြင္း
ျမန္မာတပ္ဖြဲ ့မ်ား လာေရာက္ခြင့္မျပဳ ေတာ့ဘဲ စစ္အင္အားကိုလည္း တိုးခ်ဲ ့
တည္ေဆာက္ လာခဲ့သည္။

UWSA ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆုိင္း ကိုယ္တိုင္းလည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း စစ္ေရး
အသံုးစရိတ္ မ်ား ကို ေဒၚလာ ေျခာက္ သန္း ေက်ာ္ တိုး ျမွင့္ သံုး စြဲ ခဲ့ ၿပီး
လက္ နက္မ်ားကို တရုတ္ ႏွင့္ လာအို ၊ ထိုင္းလက္နက္ပြဲစား တို ့ထံမွ
၀ယ္ယူမႈ ျပဳခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ အစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ရွမ္း ျပည္နယ္ ႀတိဂံ ေဒသ
တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ တိုင္းမႈးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့စဥ္က ၀ တပ္ဖြဲ ့၏
ေခါင္း ေဆာင္ပိုင္း ႏွင့္ ရင္း ႏွီးခဲ့ ၿပီး ၀ တပ္ဖြဲ ့ကိုအထူးအခြင့္အေရးမ်ား ေပး
ခဲ့သည္ဟု ႀကိဂံ ေဒသတိုင္းအရာရွိမ်ားက ေျပာသည္။

ေမလ ပထမပတ္ထုတ္ ဂ်ိန္း အပတ္စဥ္ကာကြယ္ ေရးစာေစာင္ဥ္လည္း
၀ တပ္ဖြဲ ့သည္ တရုတ္ ႏိုင္ငံမွ ဒံုးလက္နက္မ်ားပါသည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား
ကို ၀ယ္ယူခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထာသည္။ ၀ တပ္ဖြဲ ့က ေတာ့ ထိုသတင္းကို
ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

မည္သို ့ပင္ ျဖစ္ ေစ ၀ နယ္ ေျမ ႏွင့္ ပန္းဆန္းကို ဆက္သြယ္ ေဖာက္လုပ္
ထားသည့္ လမ္းမ်ားမွာမူ စစ္ေရး ေထာက္ပံ့ ပို ့ ေဆာင္မႈအတြက္ရည္ရြယ္
ခ်က္ရွိရွိ ေဖာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လမ္းမ်ားတြင္ တင့္ ကား
စသည့္ ယာဥ္မ်ားပါ အနည္းဆံုးေတာ့ ႏွစ္စီး ယွဥ္ၿပီး ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္ဟု
ပန္ဆန္းသို ့ ေရာက္ခဲ့သည္ ႏိုင္ငံျခားသား သတင္းေထာက္တစ္ဦးက
ေျပာသည္။

စစ္ေရးအရ မဟာဗ်ဴဟာ က်သည့္ ထိုလမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ရာတြင္
၀တပ္ဖြဲ ့က ယြမ္ ေငြ သန္း ေထာင္ခ်ီသံုးခဲ့ ၿပီး တရုတ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား
အသံုးျပဳခဲ့သည္။

ဒီလမ္း ေဖာက္ ၿပီး ေတာ့ မွ တရုတ္က ေန စစ္လက္ နက္ ေတြ ကြန္ တိန္နာ
ေတြ နဲ ့ ပို ့ခဲ့ တာ ေလ ဟု ပန္ဆန္း ေရာက္ သတင္း ေထာက္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ ၀ ဆိုသည့္ နာမည္ကို ၾကားဖူးသည္မွာ ဆယ္
စုႏွစ္ပင္ လက္ငါး ေခ်ာင္းမျပည့္ တတ္ ေသး ေသာ္လည္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ
ႏွင့္ တရုတ္၏ ေဖးမမႈ ေၾကာင့္ အင္အား ေတာင့္တင္းလာခဲ့သည္။

၀ ျပည္သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္းဥ္ ရွိသည္ဟု ေျပာလွ်င္ပင္ ဘုရားစူး မိုး
ႀကိဳးပစ္ မယံုခ်င္ ေလာက္ ေအာင္ တရုတ္ျပည္ႏွင့္တူ ေနသည္။တရုတ္၏
ျပည္နယ္တစ္ခုပမာပင္ တရုတ္ဘံုေက်ာင္းမ်ား ၊ ယြမ္ေငြသံုးစြဲ ႏိုင္မႈ ၊ တရုတ္
လုပ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ အေငြ ့အသက္မ်ားက လႊမ္းမိုးထား
သည္။

တရုတ္က ၀ ျပည္ကို အကာအကြယ္ေပးရင္ ျမန္မာကိုစစ္ေရး ႏိုင္ငံေရး
လႊမ္းမိုးထား ႏိုင္ရန္ ၾကားခံဇုန္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားလိုပံုမွာ ေပၚလြင္သည္ဟု
ႏိုင္ငံတကာသတင္းစာမ်ားက ေရးသားသည္။

၀ တပ္ဖြဲတြင္ အေရးပါ အရာ ေရာက္ဆံုး ျဖစ္သည့္ ေ၀ေရွာက္ခန္ သည္ တရုတ္ျပည္ ယူနန္ ျပည္နယ္သား ျဖစ္ ၿပီး ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာ ၏ ဘ႑ာစုိး လက္ရင္းတပည့္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ကာ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ား တြင္ ကိုယ္ပိုင္း ဘိန္း အင္ပါယာကို ထူ ေထာင္ခ ဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လက္ ေအာက္မွ ခြဲထြက္လာသည့္ UWSA
ေပါက္ယူခ်န္း တို ့ႏွင့္ေပါင္းမိကာ ၀ လက္နက္ကိုင္တပ္ ႏွင့္ ၀ နယ္ ေျမမ်ား ကို ထူ ေထာင္ခဲ့ ၿပီးဘိန္း အင္ပါယာကို ခ်ဲ ့ထြင္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ DEA မွ ၀ တပ္ဖြဲ ့ ေခါင္း
ေဆာင္ေ၀ေရွာက္ခန္ဆု ေငြ ေဒၚလာ ၂ သန္း ထုတ္ထားသည့္အျပင္
ေပါက္ယူခ်န္း တို ့ ညီအကို ၅ ဦး ေပါင္ယု ဆိုင္ တို ့ ညီ အကို ၃ ဦး အား လည္း ဘိန္းရာဇာမ်ား အျဖစ္ထည့္သြင္း ေၾကျငာထားသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ဥေပေဒအျဖစ္ အတည္ ျပဳထားသည့္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ကင္းပင္ အက္ဥပေဒအရ ေ၀ေရွာက္ခန္ကို ဖမ္းမိေရးအတြက္အေမရိကန္
ႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရက အရွိန္ ျမွင့္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့သည္။

၀ တပ္ဖြဲ ့ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ေပါက္ယူခ်န္ ၊ ေ၀ ေရွာက္ကန္ ၏ ညီအကို မ်ား ပိုင္ဆိုင္ သို ့မဟုတ္ အက်ိဳးတူ လုပ္ ေဆာင္သည့္ ထိုင္း ၊ ျမန္မာ ၊ စကၤာပူ၊ တရုတ္ မွ ကုမၸဏီမ်ားကို အေမရိကန္အစိုးရက ထိမ္းခ်ဳပ္တားျမစ္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့တြင္ အေျခ စိုက္သည့္ ဟုန္ပန္းကုမၸဏီလုပ္ငန္းစု လက္ေအာက္
မွ ဟုန္ပန္းအမည္ႏွင့္လွ်ပ္စစ္ပစၥညး္၊ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး၊ အထည္
အလိပ္လုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း၊ေမြးျမဴေရး ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊
စင္ကာပူႏွင့္ ျမန္မာရွိ တက္ခမ္း ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ၊ တက္ခမ္း
ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ၊ ရန္ကုန္အဲေ၀း ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ Vest Spectrum (S) pte., Ltd.တရုတ္ႏိုင္ငံမွ Dehong Thailong Hotel Co., Ltd၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ
မွ Sangsiri Kankaset Company Limited ႏွင့္ Khum Thaw Company
Limited တို႔သည္လည္း အေမရိကန္အစိုးရကတား ျမစ္ ေသာ စာရင္းတြင္
ပါ၀င္သည္။

တရုတ္ ျပည္မွ ရဟတ္ယာဥ္ ၀ယ္ယူသည့္ သတင္း ႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ၀တပ္ ဖြဲ ့က ျပတိုက္မွ ထားဖို ့အခြံသာ ၀ယ္ယူသည္ဟုဆို ေသာ္လည္း ၀ ျပည္
ေရာက္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္က ၀ တပ္ဖြဲ ့က တရုတ္က ၀ယ္ထားတဲ့ အေျမာက္ ေတြ သံ ခ်ပ္ကား ကားေတြဆိုရင္ ထားဖို ့ ေနရာမရွိတာေတာ့
တာလား မသိပါဘူး။ ပန္ဆန္းမွာဆို ဒီအတိုင္းေတြ ့ရတယ္ ။ ဒီ ေလာက္မ်ား
တဲ့ လက္နက္ ေတြဟာ ကာကြယ္ဖို ့ထက္ ပိုေနၿပီဟု ေျပာသည္။

FNG
တရုတ္အစိုးရ၏ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျဖင့္ စစ္လက္နက္မ်ဳိးစံု ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာ ကား ၊ အေျမာက္ လက္နက္မ်ိဳးစံုတို႔ကို တရုတ္ ျပည္မွ မွာယူတင္သြင္းေနသည့္ UWSA ေခၚ ၀တပ္ဖြဲ ့သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္းမွ ခြဲထြက္ ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ႏိုင္ငံထူ ေထာင္ရန္ စီစဥ္ ေနသည္ဟု ရန္ကုန္ႏွင့္ ထိုင္းအေျခစိုက္ အေနာက္တိုင္း သံတမန္မ်ားက ခန္ ့မွန္းၾကသည္။

ေပါက္ယူခ်မ္း ၏ သား ျဖစ္သူ ေပါက္ အိုက္ပန္း က အေရးပါသည့္ အမွတ္ ၄၈၁ တပ္၏ တပ္မႈး ျဖစ္လာ ၿပီး ေနာက္ ၎၏ စစ္ေရးနယ္ ေျမအတြင္း ျမန္မာတပ္ဖြဲ ့မ်ား လာေရာက္ခြင့္မျပဳ ေတာ့ဘဲ စစ္အင္အားကို လည္း တိုးခ်ဲ ့တည္ေဆာက္ လာခဲ့သည္။

UWSA ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆုိင္း ကိုယ္တိုင္းလည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း စစ္ေရးအသံုးစရိတ္မ်ား ကို ေဒၚလာ ေျခာက္ သန္း ေက်ာ္ တိုး ျမွင့္ သံုး စြဲ ခဲ့ ၿပီး လက္နက္မ်ားကို တရုတ္ ႏွင့္ လာအို ၊ ထိုင္းလက္နက္ပြဲစား တို ့ထံမွ ၀ယ္ယူမႈ ျပဳခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ အစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ရွမ္း ျပည္နယ္ ႀတိဂံ ေဒသ တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ တိုင္းမႈးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့စဥ္က ၀ တပ္ဖြဲ ့၏ ေခါင္း ေဆာင္ပိုင္း ႏွင့္ ရင္း ႏွီးခဲ့ ၿပီး ၀ တပ္ဖြဲ ့ကိုအထူးအခြင့္အေရးမ်ား ေပးခဲ့သည္ဟု ႀကိဂံ ေဒသတိုင္းအရာရွိမ်ားက ေျပာသည္။

ေမလ ပထမပတ္ထုတ္ ဂ်ိန္း အပတ္စဥ္ကာကြယ္ ေရးစာေစာင္ဥ္လည္း ၀ တပ္ဖြဲ ့သည္ တရုတ္ ႏိုင္ငံမွ ဒံုးလက္နက္မ်ားပါသည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို ၀ယ္ယူခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထာသည္။ ၀ တပ္ဖြဲ ့က ေတာ့ ထိုသတင္းကို ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

မည္သို ့ပင္ ျဖစ္ ေစ ၀ နယ္ ေျမ ႏွင့္ ပန္းဆန္းကို ဆက္သြယ္ ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ လမ္းမ်ားမွာမူ စစ္ေရး ေထာက္ပံ့ ပို ့ ေဆာင္မႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေဖာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လမ္းမ်ားတြင္ တင့္ ကား စသည့္ ယာဥ္မ်ားပါ အနည္းဆံုးေတာ့ ႏွစ္စီး ယွဥ္ၿပီး ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္ဟု  ပန္ဆန္းသို ့ ေရာက္ခဲ့သည္ ႏိုင္ငံျခားသား သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

စစ္ေရးအရ မဟာဗ်ဴဟာ က်သည့္ ထိုလမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ၀တပ္ဖြဲ ့က ယြမ္ ေငြ သန္း ေထာင္ခ်ီ သံုးခဲ့ ၿပီး တရုတ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည္။

ဒီလမ္း ေဖာက္ ၿပီး ေတာ့ မွ တရုတ္က ေန စစ္လက္ နက္ ေတြ ကြန္ တိန္နာ ေတြ နဲ ့ ပို ့ခဲ့ တာ ေလ ဟု ပန္ဆန္း ေရာက္ သတင္း ေထာက္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ ၀ ဆိုသည့္ နာမည္ကို ၾကားဖူးသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ပင္ လက္ငါး ေခ်ာင္းမျပည့္ တတ္ ေသး ေသာ္လည္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ တရုတ္၏ ေဖးမမႈ ေၾကာင့္ အင္အား ေတာင့္တင္းလာခဲ့သည္။

၀ ျပည္သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္းဥ္ ရွိသည္ဟု ေျပာလွ်င္ပင္ ဘုရားစူး မိုးႀကိဳးပစ္ မယံုခ်င္ ေလာက္ ေအာင္ တရုတ္ျပည္ႏွင့္တူ ေနသည္။ တရုတ္၏ ျပည္နယ္တစ္ခုပမာပင္ တရုတ္ဘံုေက်ာင္းမ်ား ၊ ယြမ္ေငြ သံုးစြဲ ႏိုင္မႈ ၊ တရုတ္လုပ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ အေငြ ့အသက္မ်ားက လႊမ္းမိုးထားသည္။

တရုတ္က ၀ ျပည္ကို အကာအကြယ္ေပးရင္ ျမန္မာကိုစစ္ေရး ႏိုင္ငံေရး လႊမ္းမိုးထား ႏိုင္ရန္ ၾကားခံဇုန္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားလိုပံုမွာ ေပၚလြင္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာသတင္းစာမ်ားက ေရးသားသည္။

၀ တပ္ဖြဲတြင္ အေရးပါ အရာ ေရာက္ဆံုး ျဖစ္သည့္ ေ၀ေရွာက္ခန္ သည္ တရုတ္ျပည္ ယူနန္ ျပည္နယ္ သားျဖစ္ၿပီး ဘိန္းဘုရင္ခြန္ဆာ၏ ဘ႑ာစုိးလက္ရင္းတပည့္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ကာ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္း ဘိန္းအင္ပါယာကို ထူေထာင္ခ ဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လက္ ေအာက္မွ ခြဲထြက္လာသည့္ UWSA ေပါက္ယူခ်န္း တို ့ႏွင့္ေပါင္းမိကာ ၀ လက္နက္ကိုင္တပ္ ႏွင့္ ၀ နယ္ ေျမမ်ား ကို ထူ ေထာင္ခဲ့ ၿပီးဘိန္း အင္ပါယာကို ခ်ဲ ့ထြင္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ DEA မွ ၀ တပ္ဖြဲ ့ ေခါင္းေဆာင္ေ၀ေရွာက္ခန္ ဆု ေငြ ေဒၚလာ ၂ သန္း ထုတ္ထားသည့္အျပင္ ေပါက္ယူခ်န္း တို ့ ညီအကို ၅ ဦး ေပါင္ယု ဆိုင္ တို ့ ညီ အကို ၃ ဦး အား လည္း ဘိန္းရာဇာမ်ား အျဖစ္ထည့္သြင္း ေၾကျငာထားသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ဥေပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳထားသည့္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ကင္းပင္ အက္ဥပေဒ အရ ေ၀ေရွာက္ခန္ကို ဖမ္းမိေရးအတြက္အေမရိကန္ႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရက အရွိန္ ျမွင့္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့သည္။

၀ တပ္ဖြဲ ့ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ေပါက္ယူခ်န္ ၊ ေ၀ ေရွာက္ကန္ ၏ ညီအကို မ်ား ပိုင္ဆိုင္ သို ့မဟုတ္ အက်ိဳးတူ လုပ္ ေဆာင္သည့္ ထိုင္း ၊ ျမန္မာ ၊ စကၤာပူ၊ တရုတ္ မွ ကုမၸဏီမ်ားကို အေမရိကန္အစိုးရက ထိမ္းခ်ဳပ္တားျမစ္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့တြင္ အေျခ စိုက္သည့္ ဟုန္ပန္းကုမၸဏီလုပ္ငန္းစု လက္ေအာက္မွ ဟုန္ပန္းအမည္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥညး္၊ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး၊ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း၊ေမြးျမဴေရး ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စင္ကာပူႏွင့္ျမန္မာရွိ တက္ခမ္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ၊ တက္ခမ္း ေက်ာက္မ်က္ ကုမၸဏီ၊ ရန္ကုန္အဲေ၀း ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ Vest Spectrum (S) pte., Ltd.တရုတ္ႏိုင္ငံမွ Dehong Thailong Hotel Co., Ltd၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ မွ Sangsiri Kankaset Company Limited ႏွင့္ Khum Thaw Company Limited တို႔သည္လည္း အေမရိကန္အစိုးရကတား ျမစ္ ေသာ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သည္။

တရုတ္ျပည္မွ ရဟတ္ယာဥ္၀ယ္ယူသည့္ သတင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၀တပ္ဖြဲ႕က ျပတိုက္မွထားဖို ့အခြံသာ ၀ယ္ယူသည္ဟုဆို ေသာ္လည္း ၀ ျပည္ေရာက္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္က ၀ တပ္ဖြဲ ့က တရုတ္က ၀ယ္ထားတဲ့ အေျမာက္ ေတြ သံ ခ်ပ္ကား ကားေတြဆိုရင္ ထားဖို ့ ေနရာမရွိတာေတာ့တာလား မသိပါဘူး။ ပန္ဆန္းမွာဆို ဒီအတိုင္းေတြ ့ရတယ္ ။ ဒီ ေလာက္မ်ားတဲ့ လက္နက္ ေတြဟာ ကာကြယ္ ဖို ့ထက္ ပိုေနၿပီဟု ေျပာသည္။

FNG

No comments:

Post a Comment