Tuesday, 10 September 2013

ဦးတိုးႏုိင္မန္း ကြ်န္းစိုက္ခင္း ေျမသိမ္းမႈ၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈမ်ားရွိဟု ဆို

Photo: ဦးတိုးႏုိင္မန္း ကြ်န္းစိုက္ခင္း ေျမသိမ္းမႈ၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈမ်ားရွိဟု ဆို
Tuesday, September 10, 2013

မေကြးတုိင္း သရက္ခ႐ုိင္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ့စြမ္းပကား စက္မႈကုမၸဏီ၏ ပုဂၢလိက ကြ်န္းစိုက္ခင္း လုပ္ကိုင္ရာ ၌ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ အဓမၼ လုပ္အားေပး ခုိင္းေစမႈမ်ား ရွိသည္ဟု ေဒသခံ
မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာ့စြမ္းပကား စက္မႈ ကုမၸဏီသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း၏ သားငယ္ ဦးတုိးႏုိင္မန္း ပိုင္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ေတာင္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာသည့္ အိမ္ေျခ ၆၅ အိမ္ရွိ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ပဒဲ ေက်းရြာ ေဒသ၌ ႏုိင္ငံေတာ္က ကြ်န္းခင္းစုိက္ပ်ိဳးရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ၍ အဆုိပါ ေျမမ်ားသည္ ကုမၸဏီေျမမ်ား
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေက်းရြာတြင္ ဆက္လက္ ေနထိုင္လုိပါက ကုမၸဏီ၏ ကြ်န္းစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ ေတာင္ယာခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း ၿပီး ကြ်န္းပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးခုိင္းေၾကာင္း ပဒဲေက်းရြာ ေဒသခံ ဦးေက်ာ္လင္း က ဧရာ၀တီ ကို ေျပာသည္။

“အခုေနမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရက ေတာင္သူ လယ္သမားေတြရဲ႕ဘ၀
ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ တိက်ခိုင္မာေစဖုိ႔ လယ္ယာ ေျမ မွတ္ပံုတင္ေတြ လုပ္ေပးေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ လယ္ယာေျမ မွတ္ပံုတင္ မရေသးဘူး၊ ဒီမွာ သူတုိ႔ ကြ်န္း စိုက္ခင္းအတြက္ သစ္ေတာဌာနက ေတာေခါင္းေတြနဲ႔ ကုမၸဏီရဲ႕ စိုက္ခင္းတာ၀န္ခံ တပ္ၾကပ္ႀကီး တင္ေမာင္ေဆြတုိ႔က သိမ္းမယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာ”ဟု သူက ဆုိသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေဒသခံ ေတာင္သူတဦးလွ်င္ ၁ ဧက ႏႈန္းျဖင့္ ေတာင္သူ ၅၀ က ကြ်န္း စိုက္ပ်ိဳး ေပး ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္လည္း ေတာင္သူ တဦးလွ်င္ ၄ ဧက ႏႈန္း ထပ္မံ၍ ကြ်န္းပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးခုိင္း၍ လုပ္ ေဆာင္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက
ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က ကြ်န္းတဧက စိုက္ပ်ိဳးမႈ လုပ္အားခ က်ပ္ ၅ ေသာင္း ၄ ေထာင္ႏႈန္း ေငြမ်ားကိုလည္း ေျခ လ်င္ တပ္ရင္း အမွတ္
၇၁ မွ အဆုိပါ ကြ်န္းစိုက္ခင္း တာ၀န္ခံ တပ္ၾကပ္ႀကီး တင္ေမာင္ေဆြက
ေဒသခံမ်ားအား ေပး ေဆာင္ ျခင္းမရွိဘဲ ထုတ္ယူသြားခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔က ေျပာသည္။

“သူတုိ႔ ကြ်န္း စိုက္ခင္းမွာ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္အားခ နစ္နာ ဆံုး႐ံႈးေန
တာေတြအတြက္ နစ္နာေၾကး ေလ်ာ္ၾကးေငြ လုိခ်င္ပါတယ္။ သူတုိ႔ ကြ်န္းခင္းထဲကို ပါေနတဲ့ လယ္ယာေျမေတြလည္း က်ေနာ္တုိ႔
ျပန္လိုခ်င္ပါတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္လင္း က ဆုိသည္။

အဆုိပါ ပုဂၢလိက ကြ်န္းစုိက္ခင္းမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေရႊ၏ ေဇကမာၻ ကုမၸဏီက စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ သားမက္ျဖစ္သူ ျမန္မာ့ စြမ္းပကား စက္မႈ ကုမၸဏီ လီမိတက္ ဒါ ႐ုိက္တာ ဦးတုိးႏိုင္မန္း၏ အမည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လင္းက
ေျပာျပသည္။

အဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္းစိုက္ခင္းပိုင္ရွင္ ဦးတုိးႏုိင္မန္း အား တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ ၄င္း၏ ကြ်န္းစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈ မရွိေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ကလည္း ထုိကိစၥ ကမၻာ့ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ILO) တြင္ တုိင္ၾကားမႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးတုိးႏုိင္မန္း က ေျပာသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေလာက္က တႀကိမ္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္၊ အဲဒီ ျပႆနာ၊ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ အတင္းအဓမၼ အလုပ္ ခိုင္းေစ မႈလည္း မရွိဘူး၊ လုပ္အားေပးလည္း မရွိဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က စိုက္ပဲ စိုက္တာ၊ ခုတ္တဲ့ စရိတ္၊ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ စရိတ္က က် ေနာ္တို႔ ထုတ္ေပးတာ”ဟု ဦးတုိးႏုိင္မန္းက ဆုိသည္။

ဦးေက်ာ္လင္းကမူ“သူတုိ႔ ကြ်န္းခင္းကိုမွ စိုက္မေပးဘူးဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ လယ္ယာေျမကို အၿပီး စြန္႔ခြာဖုိ႔ ေမာင္းထုတ္ပါတယ္။ အဓမၼ ၿခိမ္းေျခာက္ ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ လယ္ယာေျမ မစြန္႔ခြာလုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ဖုိ႔ ခလရ ၇၁ က စစ္သားေတြ၊ ေနာက္ ရဲေတြလည္း ေခၚလာတယ္။ သစ္ေတာဌာနက ေတာအုုပ္၊ ေတာေခါင္းေတြလည္း ေခၚလာတယ္။ စစ္ေၾကာင္းဆုိၿပီး က်ေနာ္ တုိ႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ခုိင္းတယ္”ဟု ေျပာဆုိသည္။

ပဒဲ ေက်းရြာ စိုက္ခင္းတာ၀န္ခံ တပ္ၾကပ္ႀကီး တင္ေမာင္ေဆြက ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေဒသခံမ်ားက ၄င္းတုိ႔ နယ္ေျမ မစြန္႔ႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ကြ်န္းစိုက္ခင္းမ်ားကို ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီကာ စုိက္ပ်ိဳးေပးခဲ့ရကာ ယခုအထိ ဧက ၂၈၅ ဧက ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သူ က ဆက္ ေျပာသည္။

“၂၀၁၀ မွာေတာ့ ေတာင္သူတဦးကို ကြ်န္း ၄ ဧကစီ နဲ႔ ေတာင္သူ ၅၀ က ထပ္ၿပီး စိုက္ေပးခဲ့ရတယ္။ ေျပာရရင္ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀ မွာ စုစုေပါင္း ကြ်န္းခင္း ဧက ၂၈၅ ဧကကို က်ေနာ္တုိ႔ စိုက္ေပးခဲ့ရပါတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။

ထုိကဲ့သို႔ အဓမၼ လုပ္အားေပးခဲ့ရသည့္အတြက္ လုပ္အားခ နစ္နာေၾကး စုစုေပါင္း က်ပ္ သိန္း ၁၅၀ နီးပါး ရွိေၾကာင္း လည္း သူက ရွင္းျပသည္။

“တန္ရာတန္ေၾကး လုပ္အား တန္ေၾကး မရဘဲနဲ႔ အဓမၼ လုပ္အားေပးခဲ့ရတာပါ။ ကြ်န္းခင္း မၿပီးမခ်င္း တႏွစ္လံုးပဲ လုပ္ အား ေပးခဲ့ရတယ္။ စုစုေပါင္း လုပ္အားခက ကာလ ေပါက္ေစ်း အနည္းဆံုး သိန္း ၁၄၀၊ ၁၅၀ ေလာက္ရွိပါမယ္။ တဧက ကို ၄ ေသာင္း ၅ ေထာင္ေလ”ဟု ဦးေက်ာ္လင္း က ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ စရိတ္မ်ား အျပည့္အ၀ မရခဲ့၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ILO ႐ုံးသို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ၂ ႀကိမ္ တုိင္ ေဒသခံမ်ားက တုိင္ၾကားမႈမ်ားရွိၿပီးေနာက္ အဓမၼခုိင္းေစမႈ အနည္းငယ္ သက္သာ သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ကြ်န္း စိုက္ခင္း နယ္ေျမတြင္းက ေဒသခံ
မ်ား၏ ေျမယာမ်ား ယခုအထိ ျပန္မရၾကေသးေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လင္း က ေျပာသည္။

ဦးတုိးႏုိင္မန္းက“အဓိက ဒီလုိျဖစ္တာ က်ေနာ္တုိ႔က ရြာေတြကို တရား၀င္ ရြာေတြ အျဖစ္ ၀ိုင္းၿပီး ကူၿပီး ေတာ့ ေထြ/အုပ္ နဲ႔ ျပန္ညႇိၿပီး ေလွ်ာက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ သစ္ေတာေျမထဲမွာ ရြာေျမျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔က ၀ုိင္း လုပ္ေပးတာေပါ့။ သစ္ေတာထဲမွာ က်ဴးေနတဲ့ အဖြဲ႔ေတြက အခု ရြာေျမျဖစ္လာေတာ့ သူတုိ႔က က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ တြဲၿပီးစိုက္ထားတဲ့ ဟာေတြကို သူတုိ႔ ေျမပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့ အခါက်ေတာ့၊ တခ်ိဳ႕ သိပ္ နားမလည္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေျမွာက္ေပးတဲ့ အုပ္ စု ေတြ ရွိတယ္”ဟု ဧရာ၀တီကို ရွင္းျပသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဦးတုိးႏုိင္မန္းက ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ကြ်န္းစိုက္ဧက ၄၀၀ ေက်ာ္သာ ရွိေၾကာင္း၊ လယ္ေျမ၊ ယာေျမလည္း မရွိေၾကာင္း၊ ကြ်န္းစိုက္ခင္းေဒသတြင္ ေက်းရြာ ၇ ရြာ ရွိၿပီး စာသင္ေက်ာင္း ၇ ေက်ာင္း ေဆာက္ေပးထားကာ ေဒသခံ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ ၂၇ ဦး ခန္႔ေပးထားေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေရ ရရွိေရး မ်ား လုပ္ေဆာင္ ေပးထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဦးတုိးႏုိင္မန္း၏ ပုဂၢလိက ကြ်န္းစိုက္ခင္းသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထိ အေရွ႕႐ုိးမ ႀကိဳး၀ုိင္းအတြင္း ဧကေပါင္း ၁၁၇၆ ဧက ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ရရွိထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းအေနျဖင့္ အဆုိပါကြ်န္းစုိက္ခင္းမ်ားသည္ ေ၀းလံေခါင္သီၿပီး စိုက္ပ်ိဳးမႈအဆင္မေျပျဖစ္၍ မူလစီမံကိန္း၏ လ်ာထား ခ်က္ အျပည့္ မလုပ္ႏုိင္၍ ရပ္တန္႔ထားကာ က်န္ ကြ်န္းစိုက္မည့္ နယ္ေျမမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္လည္ အပ္ႏွံလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးတုိးႏုိင္မန္းက ရွင္းျပသည္။

“ပထမ စီမံကိန္းတုန္းက ဧက ၂ ေထာင္ေလာက္ လုပ္ဖုိ႔ စီမံကိန္းက ေနာက္ ဘယ္လုိမွ လုပ္လုိ႔ အဆင္မေျပတာနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဧက ၄၀၀ နဲ႔တင္ ရပ္ထားလိုက္တာ၊ က်န္တာ ျပန္အပ္ထားလိုက္ၿပီ။ ထိန္းသိမ္းတဲ့ လုပ္ငန္းေလာက္ပဲ ရွိတယ္”ဟု သူက ဆုိသည္။

ယခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းမွ စ၍ စစ္ေဆး ေရးအဖြဲ႔မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ေဒသခံ
မ်ားအား လယ္ယာေျမ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ေတာင္ယာ ခုတ္ထြင္ျခင္း မလုပ္ရန္ ဟန္႔တား ကန႔္သတ္မႈမ်ား လုပ္ကာ အဆုိပါ ကြ်န္း စိုက္ခင္းအတြက္
သာ ေတာင္ယာ ခုတ္ထြင္ ခြင့္ ရွိေၾကာင္း အာဏာပိုင္းမ်ားက ေျပာဆုိ
သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

အဆုိပါ ကိစၥမ်ားကို သိလုိ၍ ေဒသဆုိင္ရာ သစ္ေတာဌာန ႏွင့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး တုိ႔အား ဆက္သြယ္ခဲ့ ေသာ္ လည္း အဆက္အသြယ္ မရခဲ့ေပ။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကြ်န္းပင္မ်ားသည္
ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ျဖစ္သည္ဟုသာ ယခင္က က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ယခု က်င့္သံုးေနေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒတြင္ ကြ်န္းပင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဂၢလိကပုိင္ ရွိ၊ မရွိ ကိစၥ ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကြ်န္းပင္မ်ားကို စိုက္ခင္းအျဖစ္ ပ်ိဳးေထာင္စိုက္ပ်ိဳးမႈသည္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဒုတိယ စစ္ပြဲ အၿပီး ၁၈၅၆ ခုႏွစ္က စတင္ကာ
ေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ဂ်ာမန္ ႐ုကၡေဗဒ ပညာရွင္
ေဒါက္တာ ဘရန္ဒစ္ကို ငွားရမ္း ၍ ပထမဆံုး ကြ်န္းစိုက္ခင္း ေဖာ္ထုတ္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈေနာက္တြင္ တန္ဖိုးရွိ ကြ်န္းသစ္ပင္မ်ား ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ေပါမ်ားလာ ေစ ေရးအတြက္ ယခင္စစ္အစုိးရမ်ား လက္ထက္က စတင္ကာ တႏိုင္တပိုင္ ပုဂၢလိက ကြ်န္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္မ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး ယခုအခါ ပုဂၢလိက ကြ်န္းစိုက္ခင္း ဧကေပါင္း ၄၈၆၉၀ ဧက ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ဧရာ၀တီ
မေကြးတုိင္း သရက္ခ႐ုိင္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ့စြမ္းပကား စက္မႈကုမၸဏီ၏ ပုဂၢလိက ကြ်န္းစိုက္ခင္း လုပ္ကိုင္ရာ၌ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ အဓမၼလုပ္အားေပး ခုိင္းေစမႈမ်ား ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ား က ေျပာဆိုသည္။


ျမန္မာ့စြမ္းပကား စက္မႈ ကုမၸဏီသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း၏ သားငယ္ ဦးတုိးႏုိင္မန္း ပိုင္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ေတာင္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာသည့္ အိမ္ေျခ ၆၅ အိမ္ရွိ ေအာင္လံ ၿမိဳ႕ နယ္ ပဒဲ ေက်းရြာ ေဒသ၌ ႏုိင္ငံေတာ္က ကြ်န္းခင္းစုိက္ပ်ိဳးရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ၍ အဆုိပါ ေျမမ်ားသည္ ကုမၸဏီေျမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေက်းရြာတြင္ ဆက္လက္ ေနထိုင္လုိပါက ကုမၸဏီ၏ ကြ်န္းစိုက္ခင္းမ်ား အတြက္ ေတာင္ယာခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီး ကြ်န္းပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးခုိင္းေၾကာင္း ပဒဲေက်းရြာ ေဒသခံ ဦးေက်ာ္လင္း က ဧရာ၀တီ ကို ေျပာသည္။


“အခုေနမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရက ေတာင္သူ လယ္သမားေတြရဲ႕ဘ၀ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ တိက်ခိုင္မာေစဖုိ႔ လယ္ယာ ေျမ မွတ္ပံုတင္ေတြ လုပ္ေပးေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ လယ္ယာေျမ မွတ္ပံုတင္ မရေသးဘူး၊ ဒီမွာ သူတုိ႔ ကြ်န္း စိုက္ခင္းအတြက္ သစ္ေတာဌာနက ေတာေခါင္းေတြနဲ႔ ကုမၸဏီရဲ႕ စိုက္ခင္း တာ၀န္ခံ တပ္ၾကပ္ႀကီး တင္ေမာင္ေဆြတုိ႔က သိမ္းမယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာ”ဟု သူက ဆုိသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေဒသခံ ေတာင္သူတဦးလွ်င္ ၁ ဧက ႏႈန္းျဖင့္ ေတာင္သူ ၅၀ က ကြ်န္း စိုက္ပ်ိဳး ေပး ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္လည္း ေတာင္သူ တဦးလွ်င္ ၄ ဧက ႏႈန္း ထပ္မံ၍ ကြ်န္းပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးခုိင္း၍ လုပ္ ေဆာင္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က ကြ်န္းတဧက စိုက္ပ်ိဳးမႈ လုပ္အားခ က်ပ္ ၅ ေသာင္း ၄ ေထာင္ႏႈန္း ေငြမ်ားကို လည္း ေျခလ်င္တပ္ရင္းအမွတ္ ၇၁ မွ အဆုိပါ ကြ်န္းစိုက္ခင္း တာ၀န္ခံတပ္ၾကပ္ႀကီး တင္ေမာင္ေဆြ က ေဒသခံမ်ားအား ေပး ေဆာင္ ျခင္းမရွိဘဲ ထုတ္ယူသြားခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔က ေျပာသည္။

“သူတုိ႔ ကြ်န္းစိုက္ခင္းမွာ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္အားခ နစ္နာဆံုး႐ံႈးေနတာေတြအတြက္ နစ္နာေၾကး ေလ်ာ္ၾကးေငြ လုိခ်င္ပါတယ္။ သူတုိ႔ ကြ်န္းခင္းထဲကို ပါေနတဲ့ လယ္ယာေျမေတြလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ျပန္လိုခ်င္ပါတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္လင္း က ဆုိသည္။

အဆုိပါ ပုဂၢလိက ကြ်န္းစုိက္ခင္းမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေရႊ ၏ ေဇကမာၻကုမၸဏီက စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ သားမက္ျဖစ္သူ ျမန္မာ့ စြမ္းပကား စက္မႈ ကုမၸဏီ လီမိတက္ ဒါ ႐ုိက္တာ ဦးတုိးႏိုင္မန္း၏ အမည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာျပသည္။

အဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္းစိုက္ခင္းပိုင္ရွင္ ဦးတုိးႏုိင္မန္း အား တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ ၄င္း၏ ကြ်န္းစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈ မရွိေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ကလည္း ထုိကိစၥ ကမၻာ့ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ILO) တြင္ တုိင္ၾကားမႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးတုိးႏုိင္မန္း က ေျပာသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေလာက္က တႀကိမ္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္၊ အဲဒီ ျပႆနာ၊ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ အတင္းအဓမၼ အလုပ္ ခိုင္းေစ မႈလည္း မရွိဘူး၊ လုပ္အားေပးလည္း မရွိဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က စိုက္ပဲ စိုက္တာ၊ ခုတ္တဲ့ စရိတ္၊ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ စရိတ္က က် ေနာ္တို႔ ထုတ္ေပးတာ”ဟု ဦးတုိးႏုိင္မန္းက ဆုိသည္။

ဦးေက်ာ္လင္းကမူ“သူတုိ႔ ကြ်န္းခင္းကိုမွ စိုက္မေပးဘူးဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ လယ္ယာေျမကို အၿပီး စြန္႔ခြာဖုိ႔ ေမာင္းထုတ္ပါတယ္။ အဓမၼ ၿခိမ္းေျခာက္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ လယ္ယာေျမ မစြန္႔ခြာလုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ဖုိ႔ ခလရ ၇၁ က စစ္သားေတြ၊ ေနာက္ ရဲေတြလည္း ေခၚလာတယ္။ သစ္ေတာဌာနက ေတာ အုုပ္၊ ေတာေခါင္းေတြလည္း ေခၚလာတယ္။ စစ္ေၾကာင္းဆုိၿပီး က်ေနာ္ တုိ႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ခုိင္းတယ္” ဟု ေျပာ ဆုိသည္။

ပဒဲ ေက်းရြာ စိုက္ခင္းတာ၀န္ခံ တပ္ၾကပ္ႀကီး တင္ေမာင္ေဆြက ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေဒသခံမ်ားက ၄င္းတုိ႔ နယ္ေျမ မစြန္႔ႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ကြ်န္းစိုက္ခင္းမ်ားကို ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီကာ စုိက္ပ်ိဳးေပးခဲ့ရကာ ယခုအထိ ဧက ၂၈၅ ဧက ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သူ က ဆက္ ေျပာသည္။

“၂၀၁၀ မွာေတာ့ ေတာင္သူတဦးကို ကြ်န္း ၄ ဧကစီ နဲ႔ ေတာင္သူ ၅၀ က ထပ္ၿပီး စိုက္ေပးခဲ့ရ တယ္။ ေျပာ ရရင္ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀ မွာ စုစုေပါင္း ကြ်န္းခင္း ဧက ၂၈၅ ဧကကို က်ေနာ္တုိ႔ စိုက္ေပးခဲ့ရပါတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။

ထုိကဲ့သို႔ အဓမၼ လုပ္အားေပးခဲ့ရသည့္အတြက္ လုပ္အားခ နစ္နာေၾကး စုစုေပါင္း က်ပ္ သိန္း ၁၅၀ နီးပါး ရွိေၾကာင္း လည္း သူက ရွင္းျပသည္။

“တန္ရာတန္ေၾကး လုပ္အား တန္ေၾကး မရဘဲနဲ႔ အဓမၼ လုပ္အားေပးခဲ့ရတာပါ။ ကြ်န္းခင္း မၿပီးမခ်င္း တႏွစ္လံုးပဲ လုပ္ အား ေပးခဲ့ရတယ္။ စုစုေပါင္း လုပ္အားခက ကာလ ေပါက္ေစ်း အနည္းဆံုး သိန္း ၁၄၀၊ ၁၅၀ ေလာက္ရွိပါမယ္။ တဧက ကို ၄ ေသာင္း ၅ ေထာင္ေလ”ဟု ဦးေက်ာ္လင္း က ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ စရိတ္မ်ား အျပည့္အ၀ မရခဲ့၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ILO ႐ုံးသို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ၂ ႀကိမ္ တုိင္ ေဒသခံမ်ားက တုိင္ၾကားမႈမ်ားရွိၿပီးေနာက္ အဓမၼခုိင္းေစမႈ အနည္းငယ္ သက္သာ သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ကြ်န္း စိုက္ခင္း နယ္ေျမတြင္းက ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာမ်ား ယခုအထိ ျပန္ မရၾကေသးေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လင္း က ေျပာသည္။

ဦးတုိးႏုိင္မန္းက“အဓိက ဒီလုိျဖစ္တာ က်ေနာ္တုိ႔က ရြာေတြကို တရား၀င္ရြာေတြအျဖစ္ ၀ိုင္းၿပီး ကူၿပီး ေတာ့ ေထြ/အုပ္နဲ႔ ျပန္ညႇိၿပီး ေလွ်ာက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ သစ္ေတာေျမထဲမွာ ရြာေျမျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔က ၀ုိင္းလုပ္ေပးတာေပါ့။ သစ္ေတာထဲမွာ က်ဴးေနတဲ့ အဖြဲ႔ေတြက အခု ရြာေျမျဖစ္လာေတာ့ သူတုိ႔က က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ တြဲၿပီးစိုက္ထားတဲ့ ဟာေတြကို သူတုိ႔ ေျမပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့ အခါက်ေတာ့၊ တခ်ိဳ႕ သိပ္ နားမလည္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေျမွာက္ေပးတဲ့ အုပ္ စု ေတြ ရွိတယ္”ဟု ဧရာ၀တီကို ရွင္းျပသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဦးတုိးႏုိင္မန္းက ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ကြ်န္းစိုက္ဧက ၄၀၀ ေက်ာ္သာ ရွိေၾကာင္း၊ လယ္ေျမ၊ ယာေျမလည္း မရွိေၾကာင္း၊ ကြ်န္းစိုက္ခင္းေဒသတြင္ ေက်းရြာ ၇ ရြာရွိၿပီး စာသင္ေက်ာင္း ၇ ေက်ာင္း ေဆာက္ေပးထားကာ ေဒသခံ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ ၂၇ ဦး ခန္႔ေပးထားေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ေက်းရြာ မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေရရရွိေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေပး ထားေၾကာင္း ေျပာ သည္။

ဦးတုိးႏုိင္မန္း၏ ပုဂၢလိက ကြ်န္းစိုက္ခင္းသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထိ အေရွ႕႐ုိးမ ႀကိဳး၀ုိင္းအတြင္း ဧကေပါင္း ၁၁၇၆ ဧက ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ရရွိထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းအေနျဖင့္ အဆုိပါကြ်န္းစုိက္ခင္းမ်ားသည္ ေ၀းလံေခါင္သီၿပီး စိုက္ပ်ိဳးမႈအဆင္မေျပျဖစ္၍ မူလစီမံကိန္း ၏ လ်ာထား ခ်က္ အျပည့္ မလုပ္ႏုိင္၍ ရပ္တန္႔ထားကာ က်န္ ကြ်န္းစိုက္မည့္ နယ္ေျမမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ သို႔ ျပန္လည္ အပ္ႏွံလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးတုိးႏုိင္မန္းက ရွင္းျပသည္။

“ပထမ စီမံကိန္းတုန္းက ဧက ၂ ေထာင္ေလာက္ လုပ္ဖုိ႔ စီမံကိန္းက ေနာက္ ဘယ္လုိမွ လုပ္လုိ႔ အဆင္မေျပ တာနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဧက ၄၀၀ နဲ႔တင္ ရပ္ထားလိုက္တာ၊ က်န္တာ ျပန္အပ္ထားလိုက္ၿပီ။ ထိန္းသိမ္းတဲ့ လုပ္ငန္းေလာက္ပဲ ရွိတယ္”ဟု သူက ဆုိသည္။

ယခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းမွ စ၍ စစ္ေဆး ေရးအဖြဲ႔မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ေဒသခံမ်ားအား လယ္ယာေျမ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ေတာင္ယာ ခုတ္ထြင္ျခင္း မလုပ္ရန္ ဟန္႔တား ကန႔္သတ္မႈမ်ား လုပ္ကာ အဆုိပါ ကြ်န္း စိုက္ခင္းအတြက္သာ ေတာင္ယာ ခုတ္ထြင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အာဏာပိုင္ မ်ားက ေျပာဆုိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

အဆုိပါ ကိစၥမ်ားကို သိလုိ၍ ေဒသဆုိင္ရာ သစ္ေတာဌာန ႏွင့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး တုိ႔အား ဆက္သြယ္ခဲ့ ေသာ္ လည္း အဆက္အသြယ္ မရခဲ့ေပ။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကြ်န္းပင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ျဖစ္သည္ဟု သာ ယခင္က က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ယခု က်င့္သံုးေနေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒတြင္ ကြ်န္းပင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဂၢလိကပုိင္ ရွိ၊ မရွိ ကိစၥ ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကြ်န္းပင္မ်ားကို စိုက္ခင္းအျဖစ္ ပ်ိဳးေထာင္စိုက္ပ်ိဳးမႈသည္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဒုတိယ စစ္ပြဲ အၿပီး ၁၈၅၆ ခုႏွစ္က စတင္ကာ ေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ဂ်ာမန္ ႐ုကၡေဗဒ ပညာရွင္ ေဒါက္ တာ ဘရန္ဒစ္ကို ငွားရမ္း၍ ပထမဆံုး ကြ်န္းစိုက္ခင္း ေဖာ္ထုတ္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ား က ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈေနာက္တြင္ တန္ဖိုးရွိ ကြ်န္းသစ္ပင္မ်ား ေနာင္အနာဂတ္ တြင္ ေပါမ်ားလာ ေစ ေရးအတြက္ ယခင္စစ္အစုိးရမ်ား လက္ထက္ကစတင္ကာ တႏိုင္တပိုင္ ပုဂၢလိက ကြ်န္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္မ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး ယခုအခါ ပုဂၢလိကကြ်န္းစိုက္ခင္း ဧကေပါင္း ၄၈၆၉၀ ဧက ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment