Tuesday, 4 June 2013

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏႇင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ား ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ျပန္လည္က်င္းပမည္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏႇင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ သတၲမ ပံုမႇန္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ျပန္လည္က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရႇိပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၆ ႏႇင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅ အရ ပထမအႀကိမ္ သတၲမ ပုံမႇန္အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္၌ ဇြန္ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅၅ ႏႇင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅ အရ ပထမအႀကိမ္ သတၲမ ပုံမႇန္အစည္းအေ၀း မ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္၌ ဇြန္ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ႏႇစ္ရပ္လုံးမႇ ဇြန္ ၃ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ အသီးသီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၉ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃ ႏႇင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ၃၊ နည္းဥပေဒခြဲ (ခ) တုိ႔အရ ပထမအႀကိမ္ သတၲမ ပုံမႇန္အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မႇ ဇြန္ ၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႇယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ပုံမႇန္အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ေခၚယူထားရာ ဖိတ္စာမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႇယ္ မ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္သည္ အစည္းအေ၀း ဖိတ္စာအား လက္ခံရရႇိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရရႇိသည္ျဖစ္ေစ ေနျပည္ေတာ္႐ုံးအမႇတ္ (၂၁) လႊတ္ေတာ္႐ုံးသုိ႔ ဇြန္ ၂၃၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ သတင္းပုိ႔ၾကရန္ႏႇင့္ ကုိယ္စားလႇယ္ အသိအမႇတ္ျပဳလႊာ၊ ကုိယ္စားလႇယ္ စိစစ္ေရး ကတ္ျပားတုိ႔ကုိ ယူေဆာင္လာၾကရန္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားေၾကာင္း သိရသည္။

မိတၴီလာခ႐ုိင္အတြင္း အေရးေပၚ အေျခအေန ထုတ္ျပန္ထားျခင္းကုိ ထပ္မံရက္တုိးျမႇင့္ရန္ ေမ ၂၀၊ ၂၁ ရက္၌ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထူးအေရးေပၚ အစည္းအေ၀းကုိ က်င္းပခဲ့ၿပီး သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္မႇ 'ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ဥပေဒကဲ့သုိ႔ အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔အမႇတ္ (၁/၂၀၁၃) အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာျခင္းကုိ လႊတ္ေတာ္မႇ အတည္ျပဳေပးရန္' ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ကုိယ္စား အဆုိတင္သြင္းခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား ၁၃ ဦးမႇ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္မႇ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ELEVEN

No comments:

Post a comment