Friday, 19 April 2013

ျပည့္တန္ဆာေတြကုိ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ ဥပေဒျပင္ရမယ္


Photo: ျပည့္တန္ဆာေတြကုိ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ ဥပေဒျပင္ရမယ္
Friday, April 19, 2013

ျမန္မာျပည္မွာ ျပည့္တန္ဆာ အမ်ားအျပား ရိွပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရိွဥပေဒေတြအရ ျပည့္တန္ဆာေတြဟာ တရားဝင္ ရပ္တည္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ မရိွပါဘူး။ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရိွရင္ ေထာင္က်ႏုိင္တ့ဲအလုပ္ပါ။
သူတုိ႔က ေထာင္က် မခံႏုိင္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ျပႆနာ တက္လာရင္ ေငြေၾကးေပးၿပီး ေျဖရွင္းရတ့ဲ နည္းလမ္းကုိလည္း သုံးရတ့ဲအတြက္ သူတုိ႔ရွာသမွ်ဟာ ဥပေဒစုိးမုိးေရးအရာရိွကုိ လုပ္ေကြ်းဖုိ႔ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိတ့ဲအသံလည္း ၾကားရမွာပါ။

ျမန္မာျပည္မွာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကုိ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳသင့္ပါသလား၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပည့္တန္ဆာဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သင့္ပါသလား။
ဒီေမးခြန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးသမားတခ်ဳိ႕ ေျဖၾကားထားခ်က္ေတြကုိ စုစည္း ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
(ၿပီးခ့ဲတ့ဲႏွစ္က ျပဳလုပ္ခ့ဲတ့ဲ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားထဲက ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္တာပါ။
လက္ရိွ ဥပေဒက ျပည့္တန္ဆာေတြအတြက္ တဘက္သတ္ ျဖစ္ေနတယ္၊ ဒီဥပေဒေၾကာင့္ သူတုိ႔ေတြ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံေနရတယ္ စသျဖင့္ သုံးသပ္ထားၾကတာေတြ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။)

တဘက္က ျမန္မာ့ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ရိွမယ္၊ တဘက္ကလည္း နစ္နာဆုံးရႈံးရတ့ဲ ျပည့္တန္ဆာလုပ္သားေတြ  ရိွမယ္။
အေရးႀကီးတာက လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိတာကုိ ျပည့္ျပည့္၀၀  အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ရင္ ဒီကိစၥေတြက အလုိလုိ အဆင္ေျပသြားမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
စိုင္းသူရိန္ဦး
 ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္
နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂

(ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကုိ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳတ့ဲအခါ) ဥပေဒေဘာင္ထဲက လုပ္ရင္ ေရာဂါတုိ႔၊ ကူးစက္မႈတုိ႔  သက္သာမယ္၊ သူတုိ႔လည္း ပုိက္ဆံမ်ားမ်ား ရမယ္။ သူတုိ႔က ဆင္းရဲလုိ႔ လုပ္စားတာ၊ ဒီဘ၀ က်ေရာက္တာေပါ့။

(ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳလုိက္ရင္  အားသာခ်က္ေတြက)     က်န္းမာေရးမွာလည္း ေကာင္းတယ္။ သူတုိ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာက စစ္ေဆးလုိ႔ ရတာေပါ့။
ေနာက္တခ်က္က သူတုိ႔ လုပ္အားခကုိ အျပည့္အ၀ ရမယ္။
အခုက မေတာ္မတရားေခါင္းပုံျဖတ္တာ၊ အဲဒီ ေခါင္းကျဖတ္တာတမ်ဳိး၊ တည္းခုိရိပ္သာတုိ႔ဘာတုိ႔က ျဖတ္တာတမ်ဳိး၊ သူတုိ႔ တကယ့္ ေငြကုိ သူတုိ႔ မရဘူး။ 
သူတုိ႔ လုံၿခဳံမႈလည္း မရိွဘူး။

(ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳလုိက္ရင္ အားနည္းခ်က္ေတြက) သိပ္မရိွႏုိင္ဘူး။ ဥပေဒမျပဳမွ သူတုိ႔ မေတာ္မတရားေတြ ခံေနရတာ၊ ရာဇ၀တ္မႈေတြ ျဖစ္ေနတာ ရိွတယ္။

ဦးခင္ေမာင္လတ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP)


ျပည့္တန္ဆာဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သိပ္ေတာ့ မွတ္ခ်က္ မေပးလုိဘူး။ ဘာလုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ နုိင္ငံေတာ္ကလည္း ျပင္ဆင္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ ရိွတယ္။
ျပည့္တန္ဆာဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး က်ေနာ္ သိပ္မကြ်မ္းဘူး။
ဦးဒီထြန္းလင္း
ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (KPP) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္

ဥပေဒပညာရွင္ေတြ သုံးသပ္ဖုိ႔ လုိသလုိ၊ နုိင္ငံတကာမွာ ထုံးတမ္းစဥ္လာေတြ ရိွပါတယ္။
 အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္က သူတုိ႔အတြက္ အကာအကြယ္ကေတာ့ ရိွသင့္ပါတယ္၊ တဖက္သတ္ႀကီးလုိျဖစ္ေနတာေပါ့ေနာ္။
ဦးသက္ထြန္းေမာင္
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္


အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံေနၾကရသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနၿပီလုိ႔ ေျပာသူက ေျပာေနပါၿပီ။
ဘယ္အတုိင္းအတာအထိ ျပင္ဆင္မလဲ ဆုိတာကုိေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ အတည္ျပဳၿပီးမွ သိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

irrawaddy blog
ျမန္မာျပည္မွာ ျပည့္တန္ဆာအမ်ားအျပားရိွပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရိွဥပေဒေတြအရ ျပည့္ တန္ဆာေတြဟာ တရားဝင္ရပ္တည္လုပ္ကုိင္ခြင့္ မရိွပါဘူး။ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရိွရင္ ေထာင္က်ႏုိင္တ့ဲအလုပ္ပါ။
သူတုိ႔က ေထာင္က် မခံႏုိင္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ျပႆနာတက္လာရင္ ေငြေၾကးေပးၿပီး ေျဖရွင္းရတ့ဲ နည္းလမ္းကုိလည္းသုံးရတ့ဲအတြက္ သူတုိ႔ရွာ သမွ်ဟာ ဥပေဒစုိးမုိးေရးအရာရိွကုိ လုပ္ေကြ်းဖုိ႔ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိတ့ဲအသံလည္း ၾကားရမွာပါ။

ျမန္မာျပည္မွာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကုိ တရားဝင္ခြင့္ျပဳသင့္ပါသလား၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပည့္တန္ဆာဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သင့္ပါသလား။
ဒီေမးခြန္းမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးသမားတခ်ဳိ႕ ေျဖၾကားထားခ်က္ေတြကုိ စုစည္း ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါ တယ္။
(ၿပီးခ့ဲတ့ဲႏွစ္က ျပဳလုပ္ခ့ဲတ့ဲ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားထဲက ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္တာပါ။
လက္ရိွဥပေဒက ျပည့္တန္ဆာေတြအတြက္ တဘက္သတ္ ျဖစ္ေနတယ္၊ ဒီဥပေဒေၾကာင့္ သူတုိ႔ေတြ ေခါင္း ပုံျဖတ္ခံေနရတယ္စသျဖင့္ သုံးသပ္ထားၾကတာေတြ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။)

တဘက္က ျမန္မာ့ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈရိွမယ္၊ တဘက္ကလည္း နစ္နာဆုံးရႈံးရတ့ဲ ျပည့္တန္ဆာလုပ္သားေတြ ရိွမယ္။
အေရးႀကီးတာက လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိတာကုိ ျပည့္ျပည့္၀၀ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ရင္ ဒီကိစၥေတြက အလုိလုိ အဆင္ေျပသြားမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
စိုင္းသူရိန္ဦး
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္
နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂

(ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကုိ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳတ့ဲအခါ) ဥပေဒေဘာင္ထဲကလုပ္ရင္ ေရာဂါတုိ႔၊ ကူးစက္မႈတုိ႔သက္သာမယ္၊ သူတုိ႔လည္း ပုိက္ဆံမ်ားမ်ားရမယ္။ သူတုိ႔က ဆင္းရဲလုိ႔လုပ္စားတာ၊ ဒီဘ၀ က်ေရာက္တာေပါ့။

(ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳလုိက္ရင္ အားသာခ်က္ေတြက) က်န္းမာေရးမွာလည္း ေကာင္းတယ္။ သူတုိ႔ကုိ သက္ဆုိင္ ရာက စစ္ေဆးလုိ႔ရတာေပါ့။
ေနာက္တခ်က္က သူတုိ႔လုပ္အားခကုိ အျပည့္အ၀ရမယ္။
အခုက မေတာ္မတရားေခါင္းပုံျဖတ္တာ၊ အဲဒီ ေခါင္းကျဖတ္တာတမ်ဳိး၊ တည္းခုိရိပ္သာတုိ႔ ဘာတုိ႔က ျဖတ္ တာတမ်ဳိး၊ သူတုိ႔ တကယ့္ ေငြကုိ သူတုိ႔မရဘူး။
သူတုိ႔ လုံၿခဳံမႈလည္းမရိွဘူး။
(ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳလုိက္ရင္ အားနည္းခ်က္ေတြက) သိပ္မရိွႏုိင္ဘူး။ ဥပေဒမျပဳမွ သူတုိ႔မေတာ္မတရားေတြ ခံေနရတာ၊ ရာဇ၀တ္မႈေတြ ျဖစ္ေနတာ ရိွတယ္။

ဦးခင္ေမာင္လတ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP)


ျပည့္တန္ဆာဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးသိပ္ေတာ့မွတ္ခ်က္မေပးလုိဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ နုိင္ငံေတာ္ ကလည္း ျပင္ဆင္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ ရိွတယ္။
ျပည့္တန္ဆာဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး က်ေနာ္ သိပ္မကြ်မ္းဘူး။
ဦးဒီထြန္းလင္း
ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (KPP) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္

ဥပေဒပညာရွင္ေတြ သုံးသပ္ဖုိ႔ လုိသလုိ၊ နုိင္ငံတကာမွာ ထုံးတမ္းစဥ္လာေတြ ရိွပါတယ္။
အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္က သူတုိ႔အတြက္ အကာအကြယ္ကေတာ့ ရိွသင့္ပါတယ္၊ တဖက္သတ္ႀကီးလုိျဖစ္ေန တာေပါ့ေနာ္။
ဦးသက္ထြန္းေမာင္
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္


အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံေနၾကရသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနၿပီလုိ႔ ေျပာသူက ေျပာေနပါၿပီ။
ဘယ္အတုိင္းအတာအထိ ျပင္ဆင္မလဲ ဆုိတာကုိေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ အတည္ျပဳၿပီးမွ သိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

irrawaddy blog

No comments:

Post a Comment