Sunday, 23 December 2012

၂၀၁၃ဇန္န၀ါရီေရာင္းခ် မည့္ တန္ဖိုး နည္းဖုန္း အင္တာ နက္ပါ ထည့္ေလွ်ာက္နိ္င္

Photo: ၂၀၁၃ဇန္န၀ါရီေရာင္းခ်မည့္ တန္ဖိုးနည္းဖုန္း အင္တာနက္ပါ ထည့္ေလွ်ာက္နိ္င္
Sunday, December 23, 2012

၂၀၁၃ဇန္န၀ါရီ၌ေရာင္းခ်မည့္ တန္ဖိုးနည္းဖုန္းတြင္ အင္တာနက္
ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရမည္ဟု ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးမွသိရသည္။
နွန္းထားကေတာ့လက္ရွိေကာက္ခံေနတဲ့ႏွုန္းအတိုင္းေကာက္မွာပါ။
အင္တာနက္တစ္ခါတည္း ေလွ်ာက္ခ်င္ရင္ေလွ်ာက္ခြင့္ေပးမွာပါဟု ဒုတိယအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ဦးစိုးးေအာင္ကေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ၌ေရာင္းခ်မည့္တန္ဖိုးနည္းဖုန္းႏွုန္းထားကိုက်ပ္ႏွစ္သိန္းထက္
ေလွ်ာ့ေသာေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်သြာမည္ဟုသိရသည္။

az
Popular Myanmar News Journal၂၀၁၃ဇန္န၀ါရီ၌ ေရာင္းခ်မည့္ တန္ဖိုးနည္းဖုန္းတြင္ အင္တာ နက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရ မည္ဟု ျမန္မာ ဆက္သြယ္ေရးမွ သိရသည္။ နွန္းထားကေတာ့လက္ရွိ ေကာက္ခံေနတဲ့ႏွုန္းအတိုင္း ေကာက္မွာပါ။ အင္တာနက္တစ္ခါတည္း ေလွ်ာက္ခ်င္ရင္ေလွ်ာက္ခြင့္ေပးမွာပါဟု ဒုတိယ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ဦးစိုးးေအာင္ကေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ၌ေရာင္းခ်မည့္တန္ဖိုးနည္းဖုန္းႏွုန္းထားကိုက်ပ္ႏွစ္သိန္းထက္ ေလွ်ာ့ေသာေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်သြာမည္ဟုသိရသည္။

From : Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment