Monday, 24 September 2012

ရခုိင္အေရး ဒုတိယသမၼတ အပါအဝင္ မ်က္ႏွာစံုညီ အေျဖရွာမည္


Monday, 24 September 2012

ယခင္က ေနျပည္ေတာ္တြင္သာ ေျဖဆုိရသည့္ အစုိးရရာထူးဝင္ စာေမးပြဲမ်ားကို ယခုအခါ ေနျပည္ေတာ္ အပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးတြင္ ေျဖဆုိႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒ သႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ သိရသည္။ ရာထူးဝင္စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆုိသည့္ လူအေရအတြက္ ေပၚမူတည္၍ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ စာေျဖဌာနမ်ားအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ကာ စေန၊ တနဂၤေႏြ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ မ်ားတြင္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲကို သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမွ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမဝတီ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မူရင္းသတင္း-ေခတ္လူငယ္

No comments:

Post a comment