Wednesday, 29 August 2012

သူတို့ျမင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ အေျပာင္းအလဲ ဦးကိုကိုလႈိင္ (သမၼတ႐ုံးႏုိင္ငံေရး အႀကံေပး)

ဝန္ႀကီးအေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရွင္းခ်က္ေပါ့။ တစ္ခ်က္က ဘာျမင္လဲဆုိေတာ့ အသိပညာ ရွင္
ေတြ အတတ္ပညာရွင္ေတြကို ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြအျဖစ္နဲ႔ ထည့္ထားတယ္။
ဒါကေတာ့ ဘာကိုျပသလဲဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ အသိပညာနဲ႔ အတတ္ပညာလိုအပ္တဲ့ ဝန္ႀကီး ဌာနေတြမွာ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္ ေတြ ထည့္သြင္းလာျခင္းဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးရဲ႕ ဒုတိယအဆင့္ကို စတင္တဲ့အခါမွာ အရိွန္ အဟုန္ျမႇင့္ဖို႔ လူအင္အားေတြ ျဖည့္ဆည္းလိုက္ တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ဳိး။ ေကာင္းပါတယ္။ေနာက္တစ္ခုက ဝန္ႀကီးေတြ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီး အျဖစ္နဲ႔ ေျပာင္းလဲၿပီး ထည့္ သြင္းလိုက္တဲ့ ဝန္ႀကီးေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္ထင္တာေတာ့ အလုပ္ က သမၼတဦးစီးတဲ့ အစိုးရအဖဲြ႕ဆုုိေတာ့ ဒါကို ဝင္ထမ္းေပးမယ့္ သူ၊ တာဝန္ကို ဝင္ၿပီးေတာ့ ခဲြေဝထမ္းေဆာင္ေပးမယ့္ သူ ဒါကို အင္အားျဖည့္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ကုန္ကုန္ေျပာရင္ ေနာက္ တစ္ဆင့္ အရိွန္အဟုန္နဲ႔ တက္ဖို႔စၿပီးေတာ့ အားယူတဲ့ သေဘာလို႔ အဲဒီလိုပဲ ျမင္ပါတယ္။

ဆရာေဖျမင့္ (ျပည္သူ႕ေခတ္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္)

သမၼတ အေနနဲ႔ သူေစာေစာ က ခန္႔ထားခဲ့ တဲ့ ဝန္ႀကီးအဖဲြ႕နဲ႔ သူ အလုပ္လုပ္လာတယ္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္
လုပ္
လာၿပီး တဲ့ေနာက္မွာ ေတြ႕ ႀကံဳရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ဒီလူေတြရဲ႕ လုပ္ ရည္ကိုင္ရည္ေတြၾကည့္ၿပီးေတာ့ လူပုဂိၢဳလ္ ေတြကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဆီေလ်ာ္တဲ့ေနရာကုိ ေျပာင္းတယ္ေရႊ႕တယ္။ အဲဒီလို ျမင္တာပဲ။ဒါက အစိုးရရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ အေျပာင္း အလဲေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အစုိးရယႏၲရားေတြမွာ လုပ္ရကုိင္ရ တာ ပို အဆင္ေျပေအာင္လို႔၊ တခ်ဳိ႕ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ စိတ္တုိင္းမက်တာရိွမယ္။ အဲဒါ ေတြကို ေရႊ႕တယ္ေျပာင္းတယ္။ တခ်ဳိ႕ဌာနေတြ အဆင္မေျပတာရိွမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါေတြၾကည့္ ၿပီး ဒီပုဂၢိဳလ္က ဒီေနရာနဲ႔ မသင့္ေတာ္ဘူးဆုိၿပီး ေပါ့။ စီမံဘ႑ာနဲ႔ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေနတဲ့ ဝန္ႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ဦးလွထြန္း၊ ဦးတင္ႏုိင္သိန္း တုိ႔ကို သမၼတ ႐ုံးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေရြးလိုက္တယ္ ဆိုေတာ့ ဘ႑ာေရးကိုင္တြယ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ကို ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလိုက္တဲ့ သေဘာေပါ့။ ဒီေနရာမွာ လူသစ္ေတြ ဝင္လာမယ့္ သေဘာ ေပါ့။

ကိုမင္းကိုႏုိင္ (၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္)

ကြၽန္ေတာ္ ထင္ပါ တယ္။ ေကာင္းတဲ့ လကၡ ဏာလို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆို ေတာ့ တကယ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲေရး သမားေတြကို အင္အားရိွရိွ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ဒီလိုစီစဥ္တယ္လို႔ပဲ ကြၽန္ ေတာ္ျမင္ ပါတယ္။ အေစာႀကီးကတည္းကလည္း သမၼတႀကီးက အရိပ္အျမြက္ ေျပာၿပီး သားပါ။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေရးကို တကယ္ လုပ္မယ့္ သူေတြ ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္ႏုိင္ ကိုင္ႏုိင္ အားရိွသြား တယ္လို႔ ထင္တယ္။

ဆရာဝင္းထြဋ္ေဇာ္ (စာေရးဆရာ)

သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီး ၄ ေယာက္ ဦးေအာင္ မင္းတုိ႔၊ ဦးစိုးသိန္း တို႔ စတဲ့သူေတြ ကို သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီး ခန္႔လိုက္ တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ သူတုိ႔နဲ႔ပတ္ သက္လို႔ အျပင္မွာ ေျပာေနၾကတာေတာ့ ဒီမုိက ေရစီကို ပိုၿပီးေတာ့လုပ္တဲ့ လူ
ေတြေပါ့ဗ်ာ။ သမၼတႀကီး နဲ႔လည္း နီးစပ္တဲ့သူေတြ။ အဲဒီလို ေျပာၾကတယ္။ ဟုတ္တာ မဟုတ္တာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မသိဘူးေပါ့။ သမၼတႀကီး အေနနဲ႔ ကေတာ့ လုပ္ငန္းေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ ဒီမုိကေရစီ ကို ပိုၿပီးအား
ေကာင္းေအာင္လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ ပံုစံမ်ဳိး ရိွလိမ့္မယ္လို႔ ထင္တယ္ေလ။ သူနဲ႔ စိတ္တူကိုယ္တူရိွတဲ့ သူေတြေပါ့ ဗ်ာ။ ေနာက္ ကိုယ့္ရဲ႕အဖဲြ႕သားေတြ သမၼတ႐ုံးမွာ ပိုၿပီး အားျဖည့္ေပးလိုက္တယ္လို႔ ထင္တာပဲ။အေျပာင္း အလဲကေတာ့ ဒါ ပထမအဆင့္ ေပါ့။ ေနာက္လည္း အေျပာင္းအလဲ တခ်ဳိ႕ လာႏုိင္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ ျပန္ ၾကားေရး ဆုိ လည္း ဦးေအာင္ၾကည္ေပါ့။ ဦးေက်ာ္ဆန္းက တျခား ေရာက္သြားၿပီေလ။ အေျပာင္းအလဲ ကို ပိုၿပီးေကာင္းေအာင္ တာစူတယ္လို႔ပဲ ျမင္တာပဲ။

ဦးေအာင္လွထြန္း(႐ိုက္တာသတင္းဌာန)

အေျပာင္းအလဲက ေနရာအေျပာင္း အလဲေပါ့ေနာ္။ ကြၽန္ေတာ္ ျမင္တာေပါ့ေလ။ ဒီပုဂိၢိဳလ္ေတြပါပဲ။ ပါတီတစ္ခုတည္းကပဲ။ ဒီေနာက္ခံပဲ။ ဒါကို ေနရာေျပာင္းတာေပါ့။ ကြၽန္ ေတာ္ထင္ပါတယ္။ မူဝါဒေရးရာ အပိုင္းမွာေတာ့ သိပ္ၿပီးအေျပာင္း အလဲ မရိွဘူး။ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြက အားလံုး အတူတူ လုပ္လာၾကတာ။ ကိုယ္စားျပဳတာကလည္း တစ္ပါတီ ဆုိေတာ့။နည္းနည္းေတာ့ လူမွန္ ေနရာမွန္ ျဖစ္ လာလိမ့္မယ္လို႔ထင္ ပါတယ္။အေျပာင္းအလဲ ကေတာ့ ေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲလို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီထက္မကေတာ့ ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္တာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဓိက ေမွ်ာ္လင့္တာက လူေတြ ေျပာင္းလဲ တာထက္ မူေတြ
ေျပာင္းဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒုဝန္ႀကီးပိုင္းမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ အားရပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြ ပါတယ္။ ၫႊန္ ခ်ဳပ္အျဖစ္ အၾကာႀကီးလုပ္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ။ တကယ့္ကို ကြၽမ္းက်င္ၿပီးသား။ ဒါကိုေတာ့ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုပါတယ္ဗ်။

No comments:

Post a Comment