Saturday, 5 December 2015

တိုက္ပြဲမ်ား လံုး၀ ရပ္ဆိုင္းေရး ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီႏွင့္ UPWC တို႔ ထပ္မံေဆြးေႏြးဦးမည္

ရွမ္းျပည္တုုိးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုုပ္ငန္း ေကာ္မတီ (UPWC) တုုိ႔ တုုိက္ပြဲမ်ား လံုုးဝ ရပ္ဆုုိင္းေရးအတြက္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ထပ္မံ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ မုုိင္းရွဴး၊ မုုိင္းေနာင္၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တုုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့မႈကုုိ ရပ္ဆုုိင္းေရး၊ တုုိက္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေရေသာ စစ္ေျပးဒုုကၡသည္မ်ား မိမိတိုု႔ မူရင္း ေနရပ္သုုိ႔ ျပန္၍ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ မုုိင္းရွဴး၊ မုုိင္းေနာင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိတ္ထားရေသာ စာသင္ေၾကာင္းမ်ား အျမန္ဆံုုး ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ႏုုိင္ေရး စသည့္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ကုုိ အဓိက သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း SSPP/SSA ၏ ဗဟုုိေကာ္မတီဝင္ ေျပာေရးဆုုိခြင့္ရွိသူ ဗုုိလ္မွဴးစုုိင္းဆုု က ေျပာသည္။

“ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဖုုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ စစ္ပြဲေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး အဓိက ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ UPWC ၏ ညွိႏႈိင္းေပး မႈနဲ႔ ဒီေဒသ ေအးခ်မ္းေနတယ္ဆုုိေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာရမယ္။ အျပန္အလွန္ ယံုုၾကည္မႈ လုုပ္ေဆာင္ဖုုိ႔ ဖလွယ္ရမယ္။ စစ္ေျပးဒုုကၡသည္ေတြ မူရင္း ေဒသကုုိ ျပန္ဖုုိ၊ ပိတ္ထားရတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြ အျမန္ဆံုုး ျပန္ဖြင့္ႏုုိင္ဖိုု႔ အဓိက ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟုု သူက မဇိၥ်မကုုိ ေျပာသည္။

ထုုိေဆြးေႏြးပြဲသုုိ႔ SSPP/SSA မွ အေထြေထြအတြင္ေရးမွဴး ဒုုဗုုိလ္မွဴးႀကီး စုုိင္းခမ္းသီ ဦးေဆာင္ေသာ ကုုိယ္စားလွယ္ ၆ ဦး သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုုိဝင္ဘာလ ၂၃ ႏွင့္၂၄ ရက္က ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုုပ္ငန္းဗဟိုုဌာန (MPC) တြင္ UPWC ႏွင့္ SSPP/SSA တုုိ႔ ေတြ႔ဆံုု၍ SSPP/SSA အေနျဖင့္ မုုိင္းေနာင္၊ မုုိင္းရွဴး ကားလမ္းေျမာက္ဘက္ျခမ္းသုုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုုိင္ရန္ႏွင့္ မုုိင္းရွဴး၊ မုုိင္းေနာင္ ကားလမ္း၏ ေတာင္ဘက္ျခမ္းရွိ ထိပ္တုုိက္ ရင္ဆုုိင္ေနရေသာ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကုုိလည္း ေရႊ႕ေျပာင္း ေနရာခ်ထားရန္၊ လက္ရွိ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ယာယီ ပိတ္ထားရေသာ စာသင္ေက်ာင္း ၁၇ ေက်ာင္းကုုိ အျမန္ဆံုုးဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ စစ္ေျပးဒုုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရး ႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းရန္ စသည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကုုိ ၅ ရက္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူညွိႏႈိင္းခဲ့သည္။

ထုုိသုုိ႔ ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုု ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔ထိ တုုိက္ပြဲ ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိဘဲ တည္ၿငိမ္ေနၿပီး SSPP/SSA အေနျဖင့္ မုုိင္းရွဴး၊ မုုိင္းေနာင္ ကားလမ္း၏ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းသုုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႔မည္ မဟုုတ္ေၾကာင္း ဗုုိလ္မွဴး စုုိင္းဆုုက ေျပာသည္။

“ဆုုတ္ခြာေပးဖုုိ႔က ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တိုု႔ဘဲ မဟုုတ္ဘူး။ ေအာက္ေျခပုုိင္း အျပန္အလွန္ညွိႏႈိင္းထားပါတယ္။ ဘယ္ဘက္မွ မေရႊ႕ေသးဘူး။ ေဆြးေႏြးထားတာက ႏွစ္ဖက္ေရႊ႕ရမဲ့ ကိစၥေလ၊ က်ေနာ္တုုိ႔က စစ္ပြဲကုုိ လံုုးဝ ရပ္ဆုုိင္းသြားဖုုိ႔ဘဲ ရွိပါတယ္။” ဟုု သူက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုုိဘာလ ၆ ရက္မွစတင္၍ အစုုိးရ စစ္တပ္ႏွင့္ SSPP/SSA တုုိ႔ တုုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ မုုိင္းရွဴး၊ မုုိင္းေနာင္၊ လားရွဴး၊ လဲခ်ား စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ေသာ စစ္ေျပးဒုုကၡသည္ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

SSPP/SSA သည္ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မူၾကမ္း(NCA)တြင္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုုး ပါဝင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုုိးျခင္း မရွိေသးေပ။
mizzima

No comments:

Post a Comment