Wednesday, 7 October 2015

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းေလာ


တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးဗဟိုဌာန (MPC) တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔ကက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ အခမ္း အနားကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္း ၈ ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ NCA လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ေရးအတြက္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး(KNU)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNLA-PC) ၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(PNLO)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ တပ္ဦး(ABSDF)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး(CNF)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ ေရးပါတီ (ALP) ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (DKBA) အဖြဲ႕တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေဆြးေႏြးခ်က္အရတစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန-၂(MICC-2) တြင္က်င္းပရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားသေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ တစ္ဖက္လွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးစီ ပါ၀င္သည့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲက်င္းပေရးပူးတြဲေကာ္မတီကိုလည္း ၎ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးပြဲမွ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 
ယခုအခ်ိန္သည္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားကိုေျဖရွင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာသည့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအတူလက္တြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုသမုိင္း၀င္အခ်ိဳးအေကြ႕တစ္ခု၊ သမုိင္းမွတ္တိုင္တစ္ခု ဟုဆိုႏိုင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို မပါ၀င္ႏိုင္ဘဲအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွာင္လြဲကာမိုက္ၿမဲတိုင္းမိုက္ခ်င္ေနေသာ KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကေတာ့ အလင္းကိုမျမင္ႏိုင္ဘဲအဆိုး သံသရာထဲတြင္ က်န္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ကာ UPWC ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ဘက္မွ အတူလက္တြဲရန္ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း KIA အဖြဲ႕သည္ မူ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုင္စြဲကာ လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ကိုမစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ဘဲေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က် အၾကမ္း ဖက္နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာယေန႔တိုင္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔ကမိုင္းဖန္-မံုးေပၚ သြားကားလမ္းေပၚရွိမံုးေပၚေခ်ာင္းကူးတံတားအနီးတြင္ KIA ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ယုတ္မာေသာအႀကံျဖင့္ ေထာင္ထားေသာမိုင္းတစ္လံုးေပါက္ကြဲခဲ့ပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္တြင္ မိုင္းဖန္ေက်းရြာမွ မံုးေပၚသို႔ေက်ာင္းသြား တက္ေသာ အျပစ္မဲ့ကေလးငယ္ ၃ ဦး မိုင္းစမ်ားထိမွန္ကာ ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရရွိခဲ့သျဖင့္ မံုးေပၚ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုမွ မူဆယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ကာေဆးကုသမႈခံယူခဲ့ရပါတယ္။ KIA တို႔သည္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈနည္းမ်ိဳးစံု အသံုးျပဳၿပီး လက္နက္ အားကိုးျဖင့္ ရက္စက္ယုတ္မာေနတယ္ဆိုတာဒီျဖစ္စဥ္မ်ား ကအထင္အရွားျပေနပါ တယ္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကလက္မွတ္မထိုးႏိုင္ေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလို လားသူမ်ားဟုမသတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ လက္တြဲေခၚေဆာင္ရန္ အေကာင္းျမင္ကာမွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ UPWC တို႔၏ ေစတနာကို KIA က လက္ႏွင့္ေရး သည္ကုိေျချဖင့္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ဟုဆိုခ်င္ပါတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အစိုးရႏွင့္ အျခားတိုင္း ရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ မထီမဲ့ျမင္ျပဳကာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ အတူ လက္တြဲသြားေနခ်ိန္တြင္ KIA က အျပစ္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားကို မိုင္းေထာင္၍ေဖာက္ခြဲျပလိုက္ျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကုိစိန္ေခၚလိုက္ေလသေလာဟု ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ေမးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။

သက္ထြဋ္ေမာင္

Today Myanmar

No comments:

Post a comment