Saturday, 30 May 2015

ေလွစီးဒုကၡသည္အေရး ေျဖရွင္းရန္ အထူးစံု စမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ ထူေထာင္မည္


ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေလွစီးဒုကၡသည္အေရး ျမန္မာအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ ၁၇ ႏိုင္ငံက တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ (EPA)
ပင္လယ္တြင္ေမ်ာပါေန သည့္ ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ား ကယ္ ဆယ္ေရး ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ ရန္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ဖြဲ႕စည္းထား သည့္ ရာဇ၀တ္ဂိုဏ္းမ်ားအားဖိႏွိပ္ ေရးအတြက္ အဓိကသက္ေရာက္ ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား အထူးစံု စမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ ထူ ေထာင္ေရး အပါအ၀င္အဓိက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ က႑သံုးရပ္ ကို ေမလ ၂၉ ရက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ‘‘အိႏိၵယသမုဒၵရာ ၌ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း မႈဆုိင္ရာ အထူးအစည္းအေ၀း’’ အၿပီးတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ သည္။


‘‘ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ား စုၿပံဳ ေရာက္ရွိမႈသည္ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ေရာက္ရွိေနၿပီ’’ဆိုေသာ သတိေပးစကားျဖင့္ စတင္ခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းအတြင္း အျပန္အလွန္ ျငင္းခုံမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ပင္လယ္ထဲေမ်ာပါေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားကိုအကာအကြယ္ေပးေရး၊ လူေမွာင္ခိုမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ မူမွန္မဟုတ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျပႆနာ ဇာစ္ျမစ္ကို ရွာေဖြေရးစသည္တို႔ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာအပါအ၀င္ ၁၇ ႏုိင္ငံပါ၀င္ခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ပင္လယ္ထဲေမ်ာ ပါေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရးကို ခ်က္ ခ်င္းတံု႔ျပန္ရမည့္အခ်က္အျဖစ္ အစည္းအေ၀းရလဒ္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ ေရႊ႕ ေျပာင္းျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားကို ေမွာင္ခိုျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းတို႔ ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပည့္ျပည့္ စံုစံုတားဆီးေရးဆိုသည့္ အခ်က္ ေအာက္တြင္လည္း အခ်က္ငယ္ ရွစ္ခ်က္ ထပ္မံခြဲျခားစိတ္ျဖာ၍ ေဖာ္ျပလာသည္။

တတိယေျမာက္ အဓိကအ ခ်က္အျဖစ္ ျပႆနာဇာစ္ျမစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ထိခိုက္အႏၲရာယ္ ႀကံဳအသိုက္အ၀န္းမ်ားရွိ စား၀တ္ ေနေရးအေျခအေနကို တိုးျမႇင့္ ေပးျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပလာသည္။ ယင္း၌ အျခားေသာအရာမ်ားအ နက္ ေဒသတြင္းအသိုက္အ၀န္း မ်ား၏ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္မ်ား ပိုမိုဖန္ တီးမည့္ စီးပြားေရး ဆြဲေဆာင္မႈ မ်ားေပးျခင္း အစရွိ္သည္တို႔အပါ အ၀င္ မူလေဒသမ်ားရွိ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကို ေဖာ္ ထုတ္ေရးပါ၀င္ေနသည္။

တစ္ရက္ၾကာ က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာအပါအ ၀င္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအျပင္ ၾသ စေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊ အာဖဂန္ နစၥတန္၊ အီရန္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ကာ UNHCR ၊ IOM အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံ တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ၁၇ ႏုိင္ငံပါ၀င္ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းအေစာပိုင္း တြင္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ံုး(UNHCR) က အဆင့္ျမင့္လက္ေထာက္ေကာ္ မရွင္နာ ေဗာ္လ္ကာတာ့ခ္က ယခု ျဖစ္ရပ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကအဓိက တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံမဲ့ဘဂၤါလီ မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ မသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ျပ ႆနာတစ္ခုလံုး၏ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထင္လင္းက ယခုျဖစ္ရပ္ကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံ တည္းအေပၚ ပံုခ်ေနျခင္းအား လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တံု႔ ျပန္ခဲ့သည္။

‘‘UNHCR က ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ခင္မင္ရင္းႏွီးရတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ ဖက္အေနနဲ႔ အခုထက္ပိုေကာင္း တဲ့ သတင္းေပးမႈမ်ိဳးလိုအပ္ပါ တယ္။ လက္ညႇိဳးထုိးျခင္းကအရာ ရာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွာမဟုတ္ပါ ဘူး။ ဒီလုပ္ရပ္ကေန ဘာရလဒ္မွ ထြက္ေပၚလာမွာမဟုတ္ဘူး’’ဟု ဦးထင္လင္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။

တာ့ခ္က ဘဂၤါလီမ်ားကို ႐ို ဟင္ဂ်ာဟုပင္ အမည္သတ္မွတ္ သံုးစြဲေခၚေ၀ၚၿပီး ၎တို႔သည္ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္ ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား ႀကံဳေနရျခင္းေၾကာင့္ အျခားႏုိင္ငံ မ်ားသို႔ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးရ ျခင္းဟု စြပ္စြဲခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္က ဘဂၤါ လီမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း အခုိင္အမာျငင္း ခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။

‘‘ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ား စုၿပံဳ ေအာတိုက္ေရာက္ရွိမႈသည္စိုးရိမ္ ေရမွတ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ’’ ဆို သည့္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာ ၾကားခဲ့ေသာ ထိုင္းႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ သူ တာနာဆက္ပါတီမပ္ရာဂြန္က ထိုင္းေတာင္ပိုင္းရွိ ယာယီကယ္ ဆယ္လက္ခံထားေသာေဒသမ်ား ကို ေလာေလာလတ္လတ္ထပ္မံေရာက္လာသူ ေလွစီးဒုကၡသည္ ၆၀၀ ဦးရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္မေလးရွားတို႔က ပံုမွန္မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ ၇,၀၀၀ ကို လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီႏွင့္ယာ ယီခိုလံႈစရာမ်ား ဆက္လက္ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။
7 day

No comments:

Post a Comment