Friday, 1 March 2013

မိဘ ျပည္သူ မ်ားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေရဒီယို အစီအစဥ္ မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း (၁- ၃- ၂ဝ၁၃)မိဘ ျပည္သူ မ်ားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေရဒီယို အစီအစဥ္ မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း (၁- ၃- ၂ဝ၁၃)မၾကာမီ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ စတင္တက္လွမ္း ႏိုင္ေတာ့မည္ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လိုသူမ်ား အဟန္႔အတား အေႏွာင့္ အယွက္ မျဖစ္ေစရန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္၊ ေျပာင္း လဲ မႈမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြစြာ လိုက္ပါ ေျပာင္းလဲ၊  ျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္း စီက စိတ္ရွည္ သည္းခံမႈ၊ နားလည္ ခြင့္လႊတ္ စာနာ ေထာက္ထားမႈ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းရွိ
မိဘ ျပည္သူ မ်ားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေရဒီယို အစီအစဥ္ မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း (၁- ၃- ၂ဝ၁၃)
မိဘ ျပည္သူမ်ား ခင္ဗ်ား-
ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔  ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ မူဝါဒမ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အခါ အခြင့္ သင့္တိုင္း မိဘ ျပည္သူမ်ားထံ ေရဒီယိုမွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ ေျပာၾကား ေနက်ျဖစ္တဲ့ အတိုင္း ယခု တစ္ႀကိမ္ မွာလည္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ အေျခအေန မ်ားကို မိဘ ျပည္သူမ်ားထံ အသိေပး ေျပာၾကားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနား ညစာ စားပြဲရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ မ်ားကို ေရွးဦးစြာ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ (၆၆) ႏွစ္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔မွာ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္တကြ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ပထဝီ အေနအထား အရေရာ ယဥ္ေက်းမႈ အရပါ ၾကြယ္ဝ စံုလင္လွတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တစ္ရပ္ ကမၻာ့ အလယ္မွာ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိရွိ ရပ္တည္ ႏိုင္ဖို႔ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ အခက္အခဲ အဟန္႔အတား ေပါင္းစံု ရွိေနတဲ့ ၾကားထဲ ကေန ပင္လံု စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆို ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ယခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားဟာ ထူးျခားမႈ ေတြရွိတယ္လို႔  ေျပာဆိုရျခင္း ကေတာ့ ဒီအခမ္းအနားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ေရာင္ျခည္ သန္းလာမႈ နဲ႔အတူ ခုိင္မာမႈ ရွိလာတဲ့ အမ်ဳိးသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး ျပန္ လည္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ အလား အလာမ်ားကို ေတြ႕ျမင္လာရတဲ့ အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ကာလ မ်ားက အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေတြေၾကာင့္ စားပြဲတစ္ဝိုင္းတည္း အတူထုိင္ဖို႔ အေျခအေန မေပးႏုိင္ ခဲ့ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္မ်ား မွ ဥကၠ႒မ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါ အဝင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္အတူ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားလည္း အတူတကြ မ်က္ႏွာစံုညီ ထူးျခားစြာ တက္ေရာက္ ႏုိင္ခဲ့တဲ့ အခမ္းအနားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
အခုလို ျပည္ေထာင္စုေန႔ အႏွစ္သာရကို ပိုမို ေလးနက္ေစတဲ့ ယခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ညစာစားပြဲဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတြင္း ထူးထူးျခားျခား က်င္းပႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး  အဲဒီလို က်င္းပႏိုင္ဖု႔ိ အတြက္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္စား ခဲ့ရၿပီး ေပးဆပ္မႈေတြ အလြန္ပဲ မ်ားျပား ခဲ့ရပါတယ္။ အခုလို က်င္းပႏိုင္ ခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ေနၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး နားလည္ ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုခိုင္မာလာ ေစတာကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔  ႏိုင္ငံ့တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့  ကာလတစ္ ေလွ်ာက္လံုးမွာ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ သာမက ျပည္သူလူထု ေတြနဲ႔ပါ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ခ့ဲရတာ ျဖစ္လို႔ ျပည္သူ ေတြ ခံစားေနရ တာေတြကို ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ စာနာနားလည္ ႏိုင္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္႐ံု၊ ညစာ စားပြဲေတြ က်င္းပ ေန႐ံုမွ်ႏွင့္ မလံုေလာက္ဘူး ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ နားလည္ လက္ခံထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အခုလို အစျပဳ ေတြ႕ဆံုမႈ ေတြကေန တစ္ဆင့္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈေတြ ရယူၿပီး ေရရွည္ ခုိင္မာတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖို႔ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ေတြ တည္ေဆာက္ရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
တိုက္တိုက္ဆုိင္ဆုိင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းရဲ႕ေမြးေန႔ ျဖစ္တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ညစာစားပြဲကို တက္ေရာက္ လာၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားနဲ႔ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို မ်က္ႏွာစံုညီ ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း အတြက္ ျမန္မာ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ေပးႏိုင္မယ့္ အေကာင္းဆံုး လက္ေဆာင္ တစ္ခုလို႔  ေျပာလို႔ရတဲ့ အမ်ဳိးသားေသြး စည္းညီၫြတ္ေရး ရရွိႏိုင္ဖို႔ ခိုင္မာတဲ့ ေျခလွမ္းသစ္ တစ္ခု လွမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီ ဆိုတဲ့ သတင္းေကာင္း ကိုလည္း ေျပာၾကား လိုပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ညစာစားပြဲကို တက္ေရာက္ဖို႔ KIO/ KIAမွ  ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ညစာ စားပြဲကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔နဲ႔ အတူတကြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ က်င္းပလိုစိတ္ ျပင္းျပေနမယ္လို႔ ယံုၾကည္ေသာ္လည္း က်န္ရွိ ေနေသးတဲ့ အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ တက္ေရာက္ လာႏုိင္ျခင္း မရွိၾကတာ ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ နားလည္ ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေရႊလီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္ကေန တစ္ဆင့္ KIO/ KIAႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတို႔ အၾကား ယံုၾကည္မႈနဲ႔ နားလည္ မႈေတြ ပိုမိုတိုးတက္ ရရွိလာၿပီး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုးတက္ျဖစ္ထြန္း လာမွာကို ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ အေလးအနက္ ယံုၾကည္ ထားပါတယ္။ KIO/KIA ရဲ႕ ေရႊလီ ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား မွာလည္း  စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူရည္တူ ရွိမႈနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ အခြင့္အေရး၊ ရပိုင္ခြင့္ စတဲ့ စားပြဲဝိုင္းေပၚမွာ ေတြ႕ဆံု အေျဖရွာမယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ မ်ားကို ေတြ႕ရတဲ့ အတြက္လည္း ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ မ်ားစြာ ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။
တပ္မေတာ္၊ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ဖြဲ႕မ်ား အၾကား စစ္ေၾကာင္း အခ်င္းခ်င္း လမ္းမွာ ေတြ႕ဆံုရာ မွာလည္း ရင္ဆုိင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား မရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္ လာႏုိင္တာကို ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ တိုးတက္မႈအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ လံုၿခံဳေရး အေျခအေန ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာတာနဲ႔အမွ် ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသေတြမွာ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနတဲ့ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီ မ်ားကိုလည္း စတင္ ပို႔ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာမီ ကာလ အတြင္းမွာ KIO/ KIA အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္တဲ့ အခါမွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သာမက ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကိုလည္း စတင္ တက္လွမ္းႏုိင္ ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ျပည္သူမ်ားကို အသိေပး ေျပာၾကား လုိပါတယ္။ အဲဒီ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြး မႈမ်ားကေန အမ်ဳိးသား အဆင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ အထိ တက္လွမ္း ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ သာဓကမ်ား၊ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားနဲ႔ မတူဘဲ ထူးျခားစြာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းေပါင္း ၁၅ ဖြဲ႕ ေလာက္နဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း ညိႇႏိႈင္း ေနရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စိန္ေခၚ မႈေတြဟာ ပိုမိုႀကီးမားတယ္ ဆုိတဲ့ အမွန္တရားကို ႐ုိးသားစြာ လက္ခံ ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခက္အခဲေတြ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနေပမယ့္ ဒါေတြကို ေက်ာ္လႊားဖို႔ ျပင္းျပတဲ့ ဆႏၵနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ စိတ္ရင္း ေစတနာေတြ ကသာ အဓိက ျဖစ္တယ္လို႔ ႐ႈျမင္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာၾကား လိုပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္း မွာပဲ အဖြဲ႕အစည္း မ်ဳိးစံု အေနနဲ႔ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္း အေနျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ မိမိတို႔ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္ က႑အသီးသီး ကေန ပါဝင္ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ အတြက္ လည္း အစီအမံမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။
အမ်ဳိးသား ျပန္လည္စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး၊ အားလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ ႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ ပံုေပၚ လာေစေရးႏွင့္ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ကိုယ္တတ္ စြမ္းတဲ့ ဘက္ကေန ပူးေပါင္းပါဝင္ ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔မွာ လက္က်န္ အက်ဥ္းသား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္တဲ့  ဒီေကာ္မတီဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရွိလုပ္ေဆာင္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီ အေနနဲ႔ မတူညီတဲ့ ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္၊ သေဘာထားမ်ားေၾကာင့္ ေခတ္စနစ္အေျခအေနအရ အက်ဥ္းခ် ခံခဲ့ရသူ မ်ားကို မိသားစု အသီးသီးနဲ႔ ျပန္လည္ဆံုစည္း ႏုိင္ဖို႔ အျခား ျပည္သူမ်ား တန္းတူ မိမိတို႔ ဘဝကို လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ အနာဂတ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း စဥ္ေတြမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ အေနအထား တစ္ခုေပၚ ေပါက္ လာေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကို မိဘ ျပည္သူမ်ားထံ သတင္း ေကာင္းပါး လိုပါတယ္။
ဆက္သြယ္ေရး က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း မိမိတို႔ အစိုးရ အဖြဲ႕ တာဝန္ ယူခ်ိန္က စၿပီး နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ေနတာကို မိဘျပည္သူမ်ား သိရွိၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္ ကာလမွာ လက္ရွိ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအုံ မ်ားကုိ အေျခခံၿပီး တုိးခ်ဲ႕ေပးႏုိင္မယ့္ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း အေရအတြက္ကုိ သက္သာတဲ့ ေစ်းႏႈန္း တစ္ရပ္နဲ႔ လာမည့္ ဧၿပီလ အတြင္းမွာ ေရာင္းခ် ေပးႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ယခုကဲ့သို႔ ေရတုိ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ နည္းတူမ်ား မၾကာမီ ကာလမွာလည္း ဆက္သြယ္ေရး က႑ကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာနဲ႔ စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ အစီအမံမ်ား ထားရွိၿပီး တစုိက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္း ေတြဟာ လာမည့္ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူငယ္ေတြ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိေရးအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံ လုံးမွာ ဘြဲ႕ရၿပီး လူငယ္ေတြ၊ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း ေအာင္ၿပီး ေသာ္လည္း တကၠသုိလ္ ဆက္မတက္ႏုိင္တဲ့ လူငယ္ေတြ၊ တကၠသုိလ္ ဝင္တန္း အထိ ပညာ သင္ခြင့္ ရခဲ့တဲ့ လူငယ္ေတ ြမ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီလူငယ္ေတြ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ အလုပ္အကုိင္ ရရွိေရး အတြက္၊ စက္မႈ ဇုန္ႀကီးေတြ အလုပ္႐ုံ၊ စက္႐ုံ စုေတြ၊ ဟုိတယ္နဲ႔ ခရီးသြား လုပ္ငန္းေတြ စက္မႈ လယ္ယာ စုိက္ခင္းႀကီးေတြ မ်ားစြာ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ အတြက္ မထိခုိက္ ေစတဲ့ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈေတြကုိ ဖိတ္ေခၚရာမွာ မၾကာမီ ကာလအတြင္း ေရာက္ရွိ လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပမွ ေရာက္ရွိလာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုိသူမ်ား အတြက္ အဟန္႔ အတား အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစရန္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးၾကေစ လုိပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ေခတ္မီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစဖုိ႔ ဆုိတာ ျပည္တြင္း အင္အားက အဓိက က်သလုိ အထူးသျဖင့္ ယေန႔ ကမၻာႀကီးမွာ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္ေနတဲ့ အေျခအေန အရ ႏုိင္ငံမ်ားဟာ မိမိ တစ္ဦးတည္း ရပ္တည္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအေန နဲ႔လည္း ေခတ္မီတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ပုံစံတစ္ရပ္ကုိ ပုံေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ကမၻာ့ ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြား ဘဝေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အတြက္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေရး၊ ေၾကြးၿမီကိစၥမ်ား အၿပီးသတ္ ရွင္းလင္းႏုိင္ေရး စတဲ့ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ လုိအပ္ တဲ့ အကူအညီမ်ား ရရွိႏုိင္ဖုိ႔ ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ သြားေရာက္ ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
မိဘ ျပည္သူမ်ား ခင္ဗ်ား-
ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ စိတ္ရင္း ေစတနာႏွင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ရရွိခဲ့တဲ့  ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္း ဆုိတဲ့ ခုိင္မာမႈေတြနဲ႔ မိမိတုိ႔အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစု မ်ား၊ စီးပြားေရး လူမႈေရး အင္အားစုမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးရဲ႕ ျပင္းျပတဲ့ ဆႏၵေတြ ေပါင္းစပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ စည္းလုံး ညီၫြတ္မႈ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အခုိင္အမာ ယံုၾကည္တဲ့ အတြက္ အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ ၾကဖို႔ တုိက္တြန္း ေျပာၾကား လုိပါတယ္။
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဝုိင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ၾက ရာမွာလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚ လာတာနဲ႔ အမွ် ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမႈ ႏုိင္ငံေရး ဘဝမ်ားဟာလည္း ကိန္းေသ သေဘာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ကိန္းရွင္ သေဘာမ်ဳိး လုိက္ပါေျပာင္း လဲ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အေျပာင္းအလဲ မ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ သြက္သြက္လက္လက္ Dynamic ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ရမွာျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲ မႈေတြနဲ႔ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြစြာ လုိက္ပါ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိသလုိ ျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္း စီကလည္း အခ်င္းခ်င္း စိတ္ရွည္ သည္းခံမႈ၊ နားလည္ ခြင့္လႊတ္ မႈ၊ စာနာ ေထာက္ထားမႈ ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ႏိုင္မႈ ဆိုတဲ့ စြမ္းရည္မ်ားလည္း လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ တုိက္တြန္း ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ အပ္ပါတယ္။
မိဘ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာ ၾကပါေစ။
ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment