Wednesday, 26 June 2013

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန အမည္ေျပာင္းမည္

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား တြင ္ေခၚေဝၚသည့္ အမည္အတိုင္း ျဖစ္ေစရန္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာနကို ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဇြန္လ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ေၾကညာသည္။

အခြန္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းသည္ ဘ႑ာေရး မူဝါဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း၏ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ ရပ္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အမည္ေျပာင္း လဲျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ ရရွိရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ၏ ေၾကညာ ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ သဝဏ္လႊာကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးက ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ျပန္လည္စတင္သည့္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment